Program Perkongsian Kos Bil Perubatan Pertama Di Malaysia Patuh Syariah

Kami dari Life Engineering dengan berbesar hati ingin memaklumkan pada orang ramai dan juga komuniti Islam bahawa program Perkongsian Kos Perubatan Pertama di Malaysia “Life Engineering” adalah program Patuh Syariah.

Sijil Patuh Syariah telah dikeluarkan oleh Afsha Shariah Advisory Sdn.Bhd (818106-X) “Afsha Shariah” yang merupakan badan yang memastikan aspek Syariah adalah dipatuhi sepenuhnya termasuklah dari segi matlamat program, tatacara pengendalian, perniagaan, simpanan dan pelaburan.  Untuk makluman, Afsha Shariah juga merupakan syarikat penasihat syariah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Afsha Shariah telah bertindak dengan meneliti, menyemak dan memeriksa keseluruhan struktur, garis panduan, syarat, terma dan segala urus niaga dokumen yang berkaitan dengan Program Life Engineering.

Oleh itu, setelah mengambil kira dan meneliti keseluruhan aspek program Life Engineering ini, ‘Afsha Shariah’ telah bersetuju untuk mengeluarkan sijil Patuh Syariah bagi program Life Engineering ini.

Kami dari Life Engineering sangat berpuas hati dengan tatakerja, komitmen dan professionalisme yang di tunjukkan oleh pihak Afsha Shariah dalam menyelia dan meneliti program ini.  Jutaan terima kasih di tujukan pada mereka.

Selain dari itu, di bawah ini kami juga menyenaraikan mengapa perlunya Sijil Syariah dalam menjayakan program Life Engineering ini: –

Apakah kepentingan Syariah pada umum dan juga Life Engineering: –

  1. Memastikan transaksi di antara dana kesihatan dan Pekongsi adalah sah dari sudut urusniaga dan muamalat
  2. Memastikan perjanjian antara Life Engineering dan Pekongsi tidak terlibat dalam elemen-elemen yang di larang dalam syariah seperti riba’, gharar (ketidak-tentuan dan penipuan), dan maisir (perjudian).
  3. Meningkatkan keyakinan umat Islam terhadap program ini tanpa perlu rasa bimbang dan ragu-ragu.

Program Perkongsian kos perubatan yang Pertama di Malaysia ini dibangunkan khusus untuk golongan yang memerlukan bantuan terutama dalam meringankan beban kos perubatan. Program ini menjalankan kos perkongsian perubatan yang mana maksima perkongsian sebulan hanya serendah RM50 dan RM0 jika tiada komuniti ini yang membuat tuntutan ke hospital.

Nak tahu lebih lanjut berkenaan Life Engineering ni, jemput baca Had Limit Perubatan Sehingga Satu Juta, Hanya Dengan Maksimum Bayaran RM1.66 Sehari.

Untuk pengetahuan anda, Life Engineering kini dikenali sebagai Gather Care. Untuk maklumat lanjut, layari Pilihan Selain Takaful

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jalinan Kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Bersama Dengan Media Dan Pemain Industri Perkukuh Pelaksanaan e-invois

Kuala Lumpur, 22 Mei 2023 – Seiring dengan arus revolusi digital yang pesat, perniagaan memerlukan cara yang lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat domestik mahupun global. Bagi memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kerajaan melalui pembentangan Bajet 2023 telah memperkenalkan pelaksanaan e-invois sebagai satu mekanisma baharu untuk mencapai hasrat tersebut.

Sehubungan itu, satu sesi libat urus YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL bersama hampir 220 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media, pempengaruh media (media influencer) dan pemain industri telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur.

Pelaksanaan e-invois ini akan diadakan secara berperingkat mulai akhir tahun 2023 dengan memfokuskan pembangunan sistem dan projek rintis bersama pembayar cukai terpilih serta penggunaannya adalah diwajibkan kepada perniagaan mengikut nilai ambang jualan secara berperingkat bermula pada Jun 2024.


Perincian bagi cadangan pelaksanaan e-invois ini adalah seperti yang berikut:

Sesi ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri serta mendapatkan maklum balas terus berkenaan strategi-strategi pemasaran yang boleh dilaksanakan bagi membantu HASiL dalam menyebarluas kepentingan e-invois dalam konteks urusan percukaian negara. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh kumpulan ini sangat penting dan mampu bertindak sebagai duta HASiL dalam menyampaikan maklumat percukaian kepada pembayar cukai yang berkaitan.

YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa pelaksanaan e-invois ini bukan sahaja mampu menambah baik kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invois ini juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga.

Turut sama hadir dalam sesi libat urus ini ialah YBhg. Datuk Dr. Sotimin bin Muhalip, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar), YBrs. Puan Wan Ramiza binti Wan Ghazali, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian), YBrs. Encik Hisham bin Rusli, Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan) serta barisan pengurusan kanan HASiL.

Semoga dengan penganjuran sesi libat urus ini, para pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memberi pemahaman berkenaan pelaksanaan e-invois kepada pembayar cukai, seterusnya memastikan sistem ini mendapat sokongan yang padu dan dipercayai oleh rakyat.