SC Perkenal Inisiatif Berkaitan Digital Bagi Memperkukuh Pasaran Modal

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan inisiatif baharu berkaitan digital bagi merangsang pertumbuhan pasaran modal dan membantu menyokong pemulihan ekonomi negara.

Inisiatif tersebut akan membuka ruang untuk liberalisasi selanjutnya dalam pasaran modal dan membolehkan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSME) dan Syarikat Peringkat Pertengahan (MTC) mendapatkan akses yang lebih baik dalam pembiayaan bagi mengembangkan perniagaan mereka.

Inisiatif baharu itu termasuk membuka pasaran pembiayaan alternatif kepada peserta baharu bagi menampung permintaan yang semakin meningkat oleh PKS dan MTC.

Pengerusi SC Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin berkata, sokongan perjalanan pemulihan pasca pandemik PKS dan MTC dari segi keperluan pembiayaan mereka, serta inovasi berterusan dan potensi pertumbuhan mereka adalah amat penting. MSME dan MTC secara kolektifnya menyumbang lebih separuh daripada KDNK negara dan penting kepada pertumbuhan masa depan dan kemampanan ekonomi Malaysia.

“Pendigitalan pasaran merupakan keutamaan utama SC agar peserta pasaran dapat menyesuaikan diri dengan trend digital dan menggunakan teknologi yang akan menggalakkan inovasi dengan model perniagaan dan produk/perkhidmatan baharu, termasuk meluaskan akses kepada pembiayaan berasaskan pasaran dengan lebih cekap,” katanya pada sidang akhbar untuk mengumumkan empat inisiatif baharu.

Empat inisiatif tersebut ialah:

A. Meningkatkan Akses MSME kepada Pembiayaan

Sejak pengenalan rangka kerja kawal selia untuk platform pembiayaan alternatif seperti pendanaan ramai ekuiti (ECF) dan pembiayaan antara rakan setara (pembiayaan P2P), inovasi berasaskan pasaran ini telah meluaskan akses kepada modal untuk PKS dan perniagaan baharu yang inovatif.

Sehingga Jun 2022, sejumlah RM3.5 bilion modal telah dikumpul melalui 41,000 kempen oleh lebih 5,400 PKS sejak rangka kerja itu dimulakan.

Untuk memanfaatkan lagi potensi platform pendanaan ECF dan pembiayaan P2P, SC akan membuka permohonan baharu untuk perkara berikut:

  1. Pendaftaran pengendali pasaran ECF dan P2P baharu dengan penyelesaian dan cadangan nilai Syariah
    Inisiatif ini akan memangkin inovasi dalam penawaran Syariah untuk memudahkan lagi akses kepada keperluan pembiayaan PKS melalui platform digital alternatif penjanaan dana. Berdasarkan program pemecutan teknologi kewangan Islam (FIKRA) SC, langkah ini juga akan meningkatkan ekosistem teknologi kewangan Islam dan mengukuhkan lagi cadangan pasaran modal Islam. Ia juga bertujuan untuk memupuk pertumbuhan PKS dalam ekonomi halal sambil memberikan akses yang lebih luas kepada pelaburan untuk semua peserta pasaran modal.

  1. Pendaftaran pengendali P2P baharu yang memberi tumpuan kepada penawaran instrumen pembiayaan berasaskan hutang oleh MTC dan syarikat lain yang lebih besar.

Pasaran modal memainkan peranan penting dalam menawarkan penyelesaian pembiayaan yang disesuaikan dan berkesan untuk memangkin pertumbuhan syarikat pada setiap peringkat pembangunan mereka. Langkah ini kini akan membolehkan MTC mendapatkan pembiayaan berasaskan hutang terus daripada pelabur, sambil mengurangkan bilangan pengantara yang terlibat dalam proses itu.

Sebahagian besar MTC membiayai pertumbuhan perniagaan mereka dengan sendiri, terutamanya kerana mereka telah mengatasi saluran pembiayaan sedia ada untuk PKS tetapi masih terlalu kecil untuk pasaran awam tradisional.

B. Menggalakkan inovasi dan membina keupayaan melalui pendigitalan

Ke arah menggalakkan dan memudahkan transformasi digital pasaran modal yang lebih besar dan pantas, SC bergerak ke hadapan dengan agenda digitalnya untuk meningkatkan penyertaan pelabur dan membangunkan ekosistem pasaran modal yang lebih sinergi. SC akan memperkenalkan inisiatif berikut:

3. Pendaftaran Pengendali Pasaran yang Diiktiraf-Pertukaran Aset Digital (RMO-DAX) baharu untuk memudahkan pelaburan aset digital terkawal
Memandangkan pelaburan dalam aset alternatif semakin meningkat, SC terus mempromosikan inovasi yang bertanggungjawab dalam ruang aset digital, sambil memastikan perlindungan yang mencukupi bagi kepentingan pelabur. Inisiatif ini membolehkan pelaburan melalui saluran terkawal dan memudahkan kemasukan platform dengan cadangan nilai yang berbeza.

Pada masa ini, terdapat hanya empat pengendali RMO-DAX yang berdaftar dengan SC. Membenarkan lebih ramai pemain untuk memasuki pasaran akan meningkatkan kerancakan pasaran modal dengan meluaskan bilangan dan jenis platform pertukaran yang tersedia untuk pelabur melabur, yang juga selamat dan terjamin.

4. Penubuhan Dana Inovasi Digital (DIGID) berjumlah RM30 juta untuk menggalakkan pendigitalan pasaran modal
Menyedari peranan utama yang dimainkan oleh pengantara pasaran modal dalam evolusi pasaran modal digital dan untuk melabur dalam pertumbuhan masa depan industri, DIGID akan membiayai bersama projek-projek inovatif yang menggunakan teknologi untuk membolehkan cadangan baharu dan kompetitif untuk pasaran modal Malaysia.

DIGID menyasar untuk menggalakkan pemain pasaran modal yang lebih kecil mengguna pakai penyelesaian digital yang inovatif dan pembangunan penyelesaian yang memberi kesan kepada aktiviti penjanaan modal dan pelaburan.

Pihak yang berminat dijemput untuk mengemukakan permohonan mereka mulai 1 Januari 2023. Calon yang berjaya akan menerima pembiayaan secara bayaran balik selepas memenuhi penyerahan pencapaian yang telah dipersetujui. Jumlah pembiayaan akan menampung sehingga 70% daripada perbelanjaan kelayakan yang diluluskan, dihadkan pada RM500,000 setiap projek.

Pihak yang berminat dijemput untuk berhubung dengan SC dalam permohonan untuk platform digital – ECF, P2P dan DAX – mulai 1 November 2022. Garis panduan dan borang yang dikemas kini disediakan mulai 15 November 2022.

Maklumat mengenai langkah baharu, termasuk garis panduan dan borang permohonan, akan dikemas kini di laman web SC. Pihak yang berminat boleh merujuk laman web SC dan pengumuman secara berkala.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Previous ArticleNext Article

Moomoo Lancar Aplikasi Super Pelaburan Semua Dalam Satu di Malaysia; Memperkasakan Pendigitalan Kewangan Tempatan

  • Antara firma pembrokeran digital global pertama yang dikurniakan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal; komited ke arah menggalakkan keterangkuman kewangan dan memangkin pertumbuhan dalam pasaran modal tempatan
  • Teknologi tercanggih, perdagangan yang serba lancar dan akses percuma kepada sumber komprehensif bertaraf profesional yang bakal mengubah pengalaman pelaburan untuk rakyat Malaysia

Kuala Lumpur, Malaysia – Selasa, 27 Februari 2024 – Moomoo, aplikasi super pelaburan semua dalam satu tercanggih dilancarkan secara rasmi di Malaysia hari ini. Berbekalkan misi untuk menggalakkan inovasi kewangan tempatan dan memperkasakan pengguna, syarikat itu bakal menyediakan pengalaman pelaburan digital yang profesional, boleh dipercayai dan berinovasi kepada pelabur Malaysia.

Komited ke arah Inovasi Teknologi dan Keterangkuman Kewangan: Memacu Pendigitalan Kewangan Malaysia

Futu Malaysia Sdn. Bhd. (“Moomoo MY”) adalah antara firma pembrokeran digital global pertama yang dikurniakan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”). Lesen itu membolehkan Moomoo MY menawarkan perkhidmatan perdagangan dan penjelasan sekuriti dan derivatif untuk kedua-duanya. Syarikat itu telah mengadakan majlis pelancaran rasmi di Kuala Lumpur hari ini yang dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia Berhad, Datuk Muhamad Umar Swift; Rakan Kongsi Kanan, Naib Presiden Kanan dan Ketua Asia Tenggara dan Oseania Futu Holding Limited, Robin Xu; Ketua Pegawai Eksekutif Moomoo Malaysia, Ivan Mok; Ketua Pegawai Operasi Moomoo Malaysia, Dennis Jee; serta eksekutif-eksekutif kanan yang lain. 

“Kemasukan Moomoo ke Malaysia menggariskan komitmen kami terhadap pemerkasaan pelbagai pasaran kewangan menerusi teknologi. Berpegang kepada misi kami untuk ‘Menjadikan pelaburan lebih mudah, bukan bersendirian’, kami berusaha untuk menggalakkan kesaksamaan maklumat, pembukaan akses, dan penciptaan nilai dalam ekonomi Malaysia yang dinamik. Menerusi teknologi, kami bertujuan untuk menggalakkan kesaksamaan maklumat, membuka lebih banyak akses kepada pelaburan dan pengurusan kekayaan, serta mencipta nilai untuk pelabur dan pasaran modal tempatan. Ekonomi Malaysia yang  dinamik, ditambah pula dengan sokongan dasar baru-baru ini, telah menyaksikan pembangunan pesat dalam pasaran modalnya. Sebagai sebuah platform pelaburan yang menghubungkan 21 juta pelabur runcit di seluruh dunia, kami membayangkan kerjasama dengan bursa-bursa, badan-badan pengawalseliaan, dan rakan-rakan kongsi dalam tempoh terdekat untuk menjadi sebuah gerbang yang menghubungkan produk pelaburan Malaysia dengan pasaran modal dan pelabur global,” kata Rakan Kongsi Kanan, Naib Presiden Kanan dan Ketua Asia Tenggara dan Oseania Futu Holding Limited, Robin Xu.

“Malaysia dengan populasi yang agak muda telah menyaksikan peningkatan dari segi minat dalam pelaburan terarah sendiri. Komitmen negara terhadap pembangunan teknologi dan inovasi telah mendorong kami untuk memilih Malaysia sebagai destinasi kedua untuk mengembangkan kehadiran kami di Asia Tenggara selepas Singapura. Dengan perkembangan pesat landskap fintech (teknologi kewangan) di Malaysia dan rangka kerja pengawalseliaan yang bersifat menyokong, wujud permintaan yang jelas untuk penyelesaian pelaburan berinovasi. Kami yakin bahawa kami dapat mencipta semula kejayaan yang telah kami saksikan di Singapura di sini dan berganding bahu dengan para pelabur dan peserta pasaran untuk meningkatkan lagi daya saing pasaran modal dan infrastruktur kewangan Malaysia di peringkat serantau dan antarabangsa,” tambah Xu.

Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia Berhad, Datuk Muhamad Umar Swift, mengalu-alukan kemasukan Moomoo MY ke Malaysia, dan sebagai Organisasi Peserta Bursa. “Dalam pasaran yang dipacu oleh teknologi hari ini, adalah penting untuk industri memanfaatkan sepenuhnya data dan alat digital untuk menjadikan pelaburan lebih mudah diakses dan lebih cekap. Pelabur mahukan pilihan, dan kami menggalakkan semua Organisasi Peserta untuk menggunakan kuasa teknologi baharu bagi meningkatkan pengalaman pelaburan para pelabur, dan menggalakkan lagi keterangkuman kewangan di Malaysia. Kami mengucapkan tahniah kepada Moomoo MY atas pelancaran aplikasi pelaburan yang berinovatif sempena kemasukannya ke Malaysia.”

Memecahkan Halangan: Mendemokrasikan Peluang Pelaburan

Selain memperkasakan infrastruktur kewangan tempatan, Moomoo Malaysia juga komited untuk memudahkan setiap pelabur memulakan perjalanan pelaburan mereka dan menjamin masa depan kewangan mereka. Menerusi pelbagai alat penganalisisan canggih dan bertaraf profesional termasuk Peta Haba, Penyaring Saham, Penjejakan Institusi, Rantaian Industri, dan Pemantau Pasaran, Moomoo mengubah landskap pelaburan menerusi inovasi teknologi.

Pelabur Malaysia kini mempunyai akses kepada Moomoo, yang menawarkan pelbagai ciri termasuk akses kepada lebih 1,000 saham Malaysia dan 9,000 saham AS, ETF, alat penganalisisan yang dikuasakan oleh AI, sumber penyelidikan, keupayaan carta lanjutan, data masa sebenar, dan berita terkini daripada lebih 150 agensi media terkemuka – semuanya boleh didapati secara terus dalam platform Moomoo. Pemegang akaun universal Moomoo MY akan menikmati akses percuma kepada 3 sebut harga kedalaman pasaran saham Malaysia Tahap 1 dan 60 sebut harga kedalaman pasaran saham AS Tahap 2. Platform ini juga akan menawarkan dagangan tanpa komisen[i] ke atas saham serta ETF bagi pasaran Malaysia dan AS untuk jangka masa yang terhad.

Ketua Pegawai Eksekutif Moomoo Malaysia, Ivan Mok menegaskan, “Pengguna kami akan mendapat manfaat daripada akses tanpa had kepada peralatan dan sumber bertaraf profesional, yang selalunya dikaitkan dengan perkhidmatan premium. Ini mengukuhkan lagi komitmen kami terhadap usaha memberikan peluang yang sama rata, menjadikan pelaburan terarah sendiri mudah, senang, dan boleh diakses oleh semua orang, tanpa mengira tahap pengalaman mereka.”

Memperkasakan Keterangkuman dan Celik Kewangan

Selain menyediakan pengalaman dagangan yang lebih baik dan lancar kepada para pengguna, Moomoo MY juga komited ke arah meningkatkan kadar celik kewangan dengan menawarkan lebih daripada 600 kursus pelaburan percuma menerusi Pembelajaran Moo. Komitmen ini memastikan bahawa semua pelabur,  sama ada yang baharu atau berpengalaman, mempunyai akses kepada bahan pendidikan bagi meningkatkan kepakaran mereka dan sentiasa mendahului trend industri.

Satu lagi ciri unik platform ini ialah komuniti dalam taliannya yang aktif dan bertenaga, menghubungkan lebih daripada 1,000 pakar dan pemimpin pendapat utama (KOL) dalam komuniti pelaburan global yang terdiri daripada lebih 21 juta ahli. Komuniti Moo bertindak sebagai hab untuk kerjasama pembelajaran, membolehkan para peserta bertukar idea, maklumat, dan pengalaman pelaburan, serta memupuk semangat saling sokong-menyokong demi pertumbuhan dan pembangunan bersama.

“Moomoo menggabungkan akses serta pelbagai peralatan dan sumber pendidikan yang komprehensif dengan sempurna, bagi memberikan pengalaman pelaburan yang dapat menembusi sempadan tradisional. Platform kami direka khusus untuk mengubah cara orang ramai melabur, dan memperkasakan pelabur Malaysia dengan peralatan dan sumber yang mereka perlukan untuk bukan sahaja mengambil bahagian, tetapi juga berjaya dalam pasaran kewangan,” ujar Ketua Pegawai Operasi Moomoo Malaysia, Dennis Jee.

Promosi Eksklusif untuk Pelabur Malaysia

Sempena pelancaran rasminya, Moomoo MY turut melancarkan promosi dan faedah eksklusif untuk pelabur Malaysia. Mulai hari ini hingga 31 Mac 2024, pengguna baharu[ii] yang berjaya membuka akaun universal Moomoo MY dan meletakkan deposit berjumlah RM8000 akan layak untuk mendapatkan saham Apple secara percuma[iii]. Mereka yang berjaya membuka akaun universal Moomoo MY dengan deposit terkumpul RM500 akan menerima ganjaran tunai RM100[iv].

Selain itu, pedagang yang membuat sekurang-kurangnya satu transaksi menggunakan akaun universal Moomoo MY mereka di sepanjang tempoh promosi tersebut, akan menerima akses percuma selama satu bulan untuk data pasaran MY Tahap 2. Pengguna boleh mengumpulkan sehingga 6 bulan data pasaran MY Tahap 2 secara percuma semasa tempoh ini[v].

Pelabur Malaysia boleh memuat turun aplikasi ini dari Apple App Store atau Google Play Store untuk memulakan perjalanan pelaburan mereka dengan Moomoo. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Moomoo Malaysia dan perkhidmatannya, sila kunjungi www.moomoo.com/my.


[i] Pengguna yang membuka akaun pembrokeran Moomoo MY mulai hari ini hingga 31 Mac 2024 akan menikmati dagangan tanpa komisen selama 180 sahaja dari tarikh akaun berjaya dibuka. Tertakluk kepada Terma & Syarat penuh dan yuran-yuran lain yang dikenakan.

[ii] Kelayakan Kempen: Pengguna baharu yang berjaya membuka akaun universal Moomoo MY dan tidak membuat sebarang deposit ke dalam akaun sebelum 27 Februari 2024. Pelanggan tidak boleh mengambil bahagian dalam mana-mana promosi pelanggan baharu yang lain, termasuk aktiviti ‘Team up with A Friend to Get 1×Apple Stock’.

[iii] Untuk layak mendapatkan saham Apple percuma, anda mesti berjaya membuka akaun universal Moomoo MY dan mendepositkan jumlah terkumpul sekurang-kurangnya RM8,000 ke dalam akaun sebelum 11:59PM MYT pada 31 Mac 2024. Selepas deposit sebanyak RM8,000 berjaya dikumpulkan, anda juga mesti berjaya menuntut saham Apple menerusi laman pendaratan aktiviti. Saham Apple akan dikeluarkan selepas berjaya membuat deposit, dan akan diaktifkan sekiranya anda mengekalkan aset (termasuk tunai, saham dan aset lain) sebanyak RM8,000 (atau mata wang yang sama nilai) selama 30 hari. Disebabkan turun naik harga saham, jumlah nilai aset dibenarkan turun sebanyak 10% daripada jumlah yang dinyatakan. Kempen ini tidak mempunyai sebarang kaitan dengan mana-mana syarikat dan ahli gabungannya yang diberi ganjaran dengan saham. Saham Apple akan dikreditkan ke dalam akaun universal Moomoo MY anda dalam tempoh 3 hari kalendar. Saham Apple percuma hanya sah dalam tempoh 90 hari dari tarikh pengeluaran, jika tidak dituntut, saham Apple percuma ini akan luput.

[iv] Mereka yang berjaya membuka akaun universal Moomoo MY dan mendepositkan jumlah terkumpul sekurang-kurangnya RM500 sebelum 11.59pm pada 31 Mac 2024 akan menerima ganjaran tunai RM100 yang terdiri daripada kupon tunai RM50*1 dan kupon tunai saham RM10*5. Kupon tunai saham RM10*5 akan dikeluarkan dan diaktifkan selepas berjaya membuat deposit. Kupon tunai RM50*1 akan dikeluarkan selepas berjaya membuat deposit, dan akan diaktifkan jika anda mengekalkan aset (termasuk tunai, saham dan aset lain) sebanyak RM500 (atau mata wang yang sama nilai) selama 30 hari. Kupon saham dan kupon tunai itu sah dalam tempoh 90 hari dari tarikh pengeluaran.

[v] Dagang mana-mana saham AS dan/atau MY dengan akaun universal Moomoo MY sekurang-kurangnya sekali sebelum 11:59PM MYT pada 31 Mac 2024. Anda akan menerima 1 kupon untuk setiap dagangan, dengan maksimum 6 kupon. 6 kupon boleh digunakan untuk membuka 6 bulan data pasaran MY Tahap 2 secara percuma.

Penafian: Moomoo masih tidak menyediakan pilihan akaun patuh syariah kepada pengguna. Artikel ini adalah untuk tujuan hebahan sahaja. Segala keputusan perdagangan atau pelaburan adalah keputusan anda sendiri. Pihak Serius Kool Media Sdn Bhd; MajalahLabur.com tiada kaitan dengan jenama tersebut.