SC Perkenal Inisiatif Berkaitan Digital Bagi Memperkukuh Pasaran Modal

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan inisiatif baharu berkaitan digital bagi merangsang pertumbuhan pasaran modal dan membantu menyokong pemulihan ekonomi negara.

Inisiatif tersebut akan membuka ruang untuk liberalisasi selanjutnya dalam pasaran modal dan membolehkan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSME) dan Syarikat Peringkat Pertengahan (MTC) mendapatkan akses yang lebih baik dalam pembiayaan bagi mengembangkan perniagaan mereka.

Inisiatif baharu itu termasuk membuka pasaran pembiayaan alternatif kepada peserta baharu bagi menampung permintaan yang semakin meningkat oleh PKS dan MTC.

Pengerusi SC Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin berkata, sokongan perjalanan pemulihan pasca pandemik PKS dan MTC dari segi keperluan pembiayaan mereka, serta inovasi berterusan dan potensi pertumbuhan mereka adalah amat penting. MSME dan MTC secara kolektifnya menyumbang lebih separuh daripada KDNK negara dan penting kepada pertumbuhan masa depan dan kemampanan ekonomi Malaysia.

“Pendigitalan pasaran merupakan keutamaan utama SC agar peserta pasaran dapat menyesuaikan diri dengan trend digital dan menggunakan teknologi yang akan menggalakkan inovasi dengan model perniagaan dan produk/perkhidmatan baharu, termasuk meluaskan akses kepada pembiayaan berasaskan pasaran dengan lebih cekap,” katanya pada sidang akhbar untuk mengumumkan empat inisiatif baharu.

Empat inisiatif tersebut ialah:

A. Meningkatkan Akses MSME kepada Pembiayaan

Sejak pengenalan rangka kerja kawal selia untuk platform pembiayaan alternatif seperti pendanaan ramai ekuiti (ECF) dan pembiayaan antara rakan setara (pembiayaan P2P), inovasi berasaskan pasaran ini telah meluaskan akses kepada modal untuk PKS dan perniagaan baharu yang inovatif.

Sehingga Jun 2022, sejumlah RM3.5 bilion modal telah dikumpul melalui 41,000 kempen oleh lebih 5,400 PKS sejak rangka kerja itu dimulakan.

Untuk memanfaatkan lagi potensi platform pendanaan ECF dan pembiayaan P2P, SC akan membuka permohonan baharu untuk perkara berikut:

  1. Pendaftaran pengendali pasaran ECF dan P2P baharu dengan penyelesaian dan cadangan nilai Syariah
    Inisiatif ini akan memangkin inovasi dalam penawaran Syariah untuk memudahkan lagi akses kepada keperluan pembiayaan PKS melalui platform digital alternatif penjanaan dana. Berdasarkan program pemecutan teknologi kewangan Islam (FIKRA) SC, langkah ini juga akan meningkatkan ekosistem teknologi kewangan Islam dan mengukuhkan lagi cadangan pasaran modal Islam. Ia juga bertujuan untuk memupuk pertumbuhan PKS dalam ekonomi halal sambil memberikan akses yang lebih luas kepada pelaburan untuk semua peserta pasaran modal.

  1. Pendaftaran pengendali P2P baharu yang memberi tumpuan kepada penawaran instrumen pembiayaan berasaskan hutang oleh MTC dan syarikat lain yang lebih besar.

Pasaran modal memainkan peranan penting dalam menawarkan penyelesaian pembiayaan yang disesuaikan dan berkesan untuk memangkin pertumbuhan syarikat pada setiap peringkat pembangunan mereka. Langkah ini kini akan membolehkan MTC mendapatkan pembiayaan berasaskan hutang terus daripada pelabur, sambil mengurangkan bilangan pengantara yang terlibat dalam proses itu.

Sebahagian besar MTC membiayai pertumbuhan perniagaan mereka dengan sendiri, terutamanya kerana mereka telah mengatasi saluran pembiayaan sedia ada untuk PKS tetapi masih terlalu kecil untuk pasaran awam tradisional.

B. Menggalakkan inovasi dan membina keupayaan melalui pendigitalan

Ke arah menggalakkan dan memudahkan transformasi digital pasaran modal yang lebih besar dan pantas, SC bergerak ke hadapan dengan agenda digitalnya untuk meningkatkan penyertaan pelabur dan membangunkan ekosistem pasaran modal yang lebih sinergi. SC akan memperkenalkan inisiatif berikut:

3. Pendaftaran Pengendali Pasaran yang Diiktiraf-Pertukaran Aset Digital (RMO-DAX) baharu untuk memudahkan pelaburan aset digital terkawal
Memandangkan pelaburan dalam aset alternatif semakin meningkat, SC terus mempromosikan inovasi yang bertanggungjawab dalam ruang aset digital, sambil memastikan perlindungan yang mencukupi bagi kepentingan pelabur. Inisiatif ini membolehkan pelaburan melalui saluran terkawal dan memudahkan kemasukan platform dengan cadangan nilai yang berbeza.

Pada masa ini, terdapat hanya empat pengendali RMO-DAX yang berdaftar dengan SC. Membenarkan lebih ramai pemain untuk memasuki pasaran akan meningkatkan kerancakan pasaran modal dengan meluaskan bilangan dan jenis platform pertukaran yang tersedia untuk pelabur melabur, yang juga selamat dan terjamin.

4. Penubuhan Dana Inovasi Digital (DIGID) berjumlah RM30 juta untuk menggalakkan pendigitalan pasaran modal
Menyedari peranan utama yang dimainkan oleh pengantara pasaran modal dalam evolusi pasaran modal digital dan untuk melabur dalam pertumbuhan masa depan industri, DIGID akan membiayai bersama projek-projek inovatif yang menggunakan teknologi untuk membolehkan cadangan baharu dan kompetitif untuk pasaran modal Malaysia.

DIGID menyasar untuk menggalakkan pemain pasaran modal yang lebih kecil mengguna pakai penyelesaian digital yang inovatif dan pembangunan penyelesaian yang memberi kesan kepada aktiviti penjanaan modal dan pelaburan.

Pihak yang berminat dijemput untuk mengemukakan permohonan mereka mulai 1 Januari 2023. Calon yang berjaya akan menerima pembiayaan secara bayaran balik selepas memenuhi penyerahan pencapaian yang telah dipersetujui. Jumlah pembiayaan akan menampung sehingga 70% daripada perbelanjaan kelayakan yang diluluskan, dihadkan pada RM500,000 setiap projek.

Pihak yang berminat dijemput untuk berhubung dengan SC dalam permohonan untuk platform digital – ECF, P2P dan DAX – mulai 1 November 2022. Garis panduan dan borang yang dikemas kini disediakan mulai 15 November 2022.

Maklumat mengenai langkah baharu, termasuk garis panduan dan borang permohonan, akan dikemas kini di laman web SC. Pihak yang berminat boleh merujuk laman web SC dan pengumuman secara berkala.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Previous ArticleNext Article

Petronas, SEDC Energy Bangunkan Minyak Mikroalga Untuk Penerbangan

KUCHING, 26 Jan (Bernama) — Anak syarikat Petronas, Petronas Research Sdn Bhd (PRSB) dan SEDC Energy Sdn Bhd, anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC), menandatangani perjanjian untuk membangunkan teknologi bagi pengeluaran minyak mikroalga.

Di bawah perjanjian itu, PRSB dan SEDC Energy akan sama-sama membangunkan teknologi pengeluaran alga yang termasuk penanaman, penuaian dan pengekstrakan minyak alga mentah yang kemudiannya akan ditapis untuk menghasilkan bahan api penerbangan mampan (SAF), menurut kenyataan daripada Petronas hari ini.

Katanya kedua-dua pihak akan turut menjalankan analisis mengenai keperluan pengeluaran komersial untuk minyak alga mentah, termasuk membangunkan strain alga dengan kandungan minyak yang tinggi pada kos pengeluaran yang kompetitif.

Penandatangan perjanjian itu, yang ditandatangani di Kuching pada 20 Jan, ialah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PRSB Norhayati Hashim dan CEO SEDC Energy Robert Hardin.

Pengerusi SEDC Tan Sri Abdul Aziz Husain, yang turut hadir pada majlis itu, berkata selain daripada pembangunan ekonomi hidrogen Sarawak, SEDC turut mengakui kepentingan inisiatif karbon rendah alternatif apabila dunia beralih daripada bahan api hidrokarbon konvensional.

“Menjadi minat Sarawak untuk meneroka sebanyak mungkin penyelesaian untuk mengurangkan pelepasan karbon dan kerjasama dengan Petronas dalam pembangunan minyak boleh diperbaharui generasi akan datang berpotensi menjadi ejen perubahan,” katanya dalam kenyataan yang sama.

Sementara itu, Naib Presiden Kanan Penyampaian Projek dan Teknologi Petronas Datuk Bacho Pilong berkata minyak alga mentah mempunyai potensi untuk menyokong aspirasi pelepasan karbon sifar bersih Petronas menjelang 2050.

“Kami mengalu-alukan kerjasama dengan rakan kongsi yang berfikiran sama seperti SEDC yang berkongsi visi kami. Kami turut berharap dapat memainkan peranan kami dalam merealisasikan matlamat kemampanan negeri,” katanya.

— BERNAMA