UOB Malaysia Sediakan Kemudahan Pembiayaan Perdagangan Hijau Kepada IOI Untuk Sokong Amalan Minyak Sawit Mampan

Kuala Lumpur, Malaysia, 25 Julai 2022 – UOB Malaysia hari ini mengumumkan bahawa ia telah menyediakan kemudahan pembiayaan perdagangan hijau di bawah Rangka Kerja Pembiayaan Perdagangan Hijau dan Mampan UOB kepada IOI Corporation Berhad (IOI), syarikat global terkemuka dalam minyak sawit bersepadu dan mampan di Malaysia. Kemudahan ini akan membantu syarikat mempromosikan minyak sawit mampan sambil mengukuhkan rantaian bekalan minyak sawit mampan global.

Amalan IOI yang bertanggungjawab dan mampan, termasuk amalan pertanian yang baik, pengeluaran minyak sawit mampan dan penyumberan bertanggungjawab minyak sawit mampan, menyerlahkan tanggungjawab korporat dan komitmen teguh Kumpulan. Ini juga merupakan prasyarat asas kepada penilaian UOB Malaysia.

Puan Ng Wei Wei, Ketua Pegawai Eksekutif, UOB Malaysia berkata, “Sebagai institusi kewangan, UOB memahami peranan kritikal yang dimainkan dalam menyokong syarikat mencapai sasaran dan aspirasi berkaitan kemampanan mereka. Ke arah matlamat ini, kami telah berkongsi kepakaran tentang bagaimana mereka boleh menggunakan produk dan penyelesaian kewangan mampan kami untuk merangsang usaha kemampanan mereka. Pendekatan kolaboratif ini membantu mendorong pembiayaan hijau yang lebih besar di pasaran selain menggalakkan lebih banyak perniagaan berkembang secara bertanggungjawab.

“Kami berbesar hati menyediakan kemudahan pembiayaan perdagangan hijau ini kepada IOI dalam usaha mempercepatkan agenda kemampanan syarikat dan mempromosikan minyak sawit mampan. IOI telah mengambil langkah penting untuk mengurangkan risiko alam sekitar, sosial dan tadbir urusnya seperti amalan agronomik keseluruhan yang baik sambil membina lebih banyak rantaian bekalan yang berdaya tahan. Di samping itu, kami berharap bahawa kemudahan pembiayaan perdagangan hijau ini juga akan menyokong aliran perdagangan global minyak sawit, yang merupakan eksport utama bagi Malaysia.”

Bekerjasama dengan IOI untuk mengukuhkan rantaian bekalan minyak sawit yang mampan

Kemudahan pembiayaan perdagangan hijau yang diberikan kepada IOI akan disalurkan ke arah penyumberan minyak sawit diperakui dalam menyokong perniagaan pembuatan berasaskan sumber hiliran dan juga aktiviti rakan kongsi perniagaan syarikat. Aktiviti perniagaan bersepadu IOI terdiri daripada perladangan huluan sehingga pembuatan berasaskan sumber hiliran, yang termasuk penapisan minyak sawit serta pembuatan oleokimia dan juga minyak dan lemak khusus. Semua ladangnya di Malaysia diperakui oleh RSPO dan MSPO. Secara global, ia mempunyai kedudukan mantap di Asia, Eropah dan Amerika Syarikat.

Dato’ Lee Yeow Chor, Pengarah Urusan dan Ketua Eksekutif, IOI Corporation Berhad berkata, “Sebagai salah satu syarikat global terkemuka dalam minyak sawit bersepadu dan mampan, IOI menyasar untuk menerajui pengeluaran minyak sawit yang mampan dan mendahului usaha penyumberan minyak sawit yang dihasilkan secara mampan. Kemudahan pembiayaan perdagangan hijau UOB menyokong matlamat kami untuk mempromosikan minyak sawit yang mampan selain mengembangkan jejak hijau kami ke arah pelepasan sifar bersih. Kami akan terus bekerjasama dengan pembekal dan rakan kongsi perniagaan yang bertanggungjawab dalam pelbagai bahagian perniagaan kami untuk mengukuhkan lagi rantaian bekalan minyak sawit mampan global.”

Previous ArticleNext Article

SC Keluarkan Panduan untuk Pempengaruh Kewangan 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengemas kini Nota Panduan Penyediaan Nasihat Pelaburan (Nota Panduan). Ini berikutan peningkatan populariti pempengaruh kewangan (finfluencer) yang mempromosikan produk dan perkhidmatan pasaran modal  di media sosial, di samping mewujudkan kesedaran awam yang lebih besar. 

Kemas kini itu menjelaskan jangkaan kawal selia SC mengenai perkongsian finfluencer tentang pandangan kewangan dan cadangan mereka di media sosial. Matlamat SC adalah  untuk menegakkan keseimbangan pengawalseliaan terhadap aktiviti finfluencer kerana  khidmat nasihat pelaburan merupakan aktiviti terkawal di bawah undang-undang sekuriti. 

Khususnya, Nota Panduan menjelaskan bahawa aktiviti mempromosi produk pasaran  modal di platform media sosial mungkin memerlukan lesen daripada SC dalam keadaan  tertentu. Contohnya, perkongsian cerapan kewangan atau pengesyoran dalam mempromosikan produk pasaran modal tertentu kepada pengikut (followers) dengan jangkaan komisen atau ganjaran lain akan memerlukan lesen. 

Finfluencers harus mengambil perhatian bahawa penglibatan diri dalam aktiviti terkawal  tanpa lesen merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Pasaran Modal  dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Mana-mana individu yang didapati bersalah boleh  didenda tidak melebihi RM10 juta atau penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya sekali. 

Untuk membimbing finfluencer dalam mematuhi CMSA, SC juga telah menerbitkan  maklumat grafik (infographic) dengan soalan lazim dan senarai semak. 

Finfluencer harus mengesahkan bahawa syarikat yang mereka promosi adalah dilesenkan  atau diluluskan oleh SC dengan menggunakan portal Semak Sebelum Labur SC. 

SC, dalam melaksanakan fungsi kawal selianya, memantau pasaran modal secara aktif  dan akan terus menangani sebarang perkembangan dan trend dengan, antara lain,  mengeluarkan panduan kepada orang ramai. SC akan mengambil tindakan, jika perlu, ke  arah memastikan pasaran yang adil dan teratur. 

Nota Panduan boleh dimuat turun di https://www.sc.com.my/regulation/guidance-notes and-guiding-principles dan maklumat grafik boleh didapati di  https://www.sc.com.my/investor-empowerment/info-on-finfluencer.