Konsep Dan Kategori Pemilikan Harta Dalam Islam

Pemilikan dalam bahasa Arab disebut sebagai milk (ملك) atau milkiyyah (ملكیة). Daripada sudut bahasanya berdasarkan Kitab Lisan ul Arab, ia bermaksud keadaan menguasai sesuatu dan keupayaan bertindak melupuskan sesuatu yang dimiliki.  

Manakala daripada sudut istilah pula, terdapat definisi berbeza yang dikemukakan oleh para fuqaha mazhab empat.

1. Definisi Menurut Mazhab Hanafi

قدرة یثبتھا الشارع ابتداء على التصرف (إلا لمانع)

Kemampuan asal yang ditetapkan oleh syarak bagi mengendalikan sesuatu harta melainkan jika terdapat halangan.

2. Definisi menurut Mazhab Maliki

حكم شرعي مقدر في العین أو المنفعة یقتضي تمكن من یضاف إلیھ من انتفاعھ بالمملوك والعوض عنھ من حیث ھو كذلك

Hukum syarak (mengikut perundangan yang sah) ditetapkan terhadap fizikal harta ataupun manfaat harta yang membolehkan seseorang untuk mengambil faedah daripada harta yang dimiliki dan menerima pampasan daripadanya.

3. Definisi Menurut Mazhab Hanbali

القدرة الشرعیة على التصرف في الرقبة

Keupayaan yang sah untuk mengendalikan sesuatu harta.

4. Definisi Menurut Mazhab Syafie

حكم شرعي یقدر في عین أو منفعة یقتضي تمكن من ینسب إلیھ من انتفاعھ والعوض عنھ من حیث ھو كذلك

Hukum syarak (mengikut perundangan yang sah) yang ditetapkan terhadap fizikal harta ataupun manfaat yang diberikan kepada seseorang supaya beliau dapat mengambil faedah dan menerima pampasan daripadanya.

Photo by Pixabay from Pexels

Walaupun terdapat perbezaan definisi pemilikan harta, tetapi secara konsep dan unsur utamanya ia masih sama iaitu:

i. Pemilikan merupakan hubungan eksklusif dan absah di sisi perundangan.

ii. Hubungan eksklusif ini terbina di antara manusia dan harta yang dimiliki.

iii. Matlamat daripada hubungan eksklusif tersebut membawa kepada keupayaan seseorang (pemilik) untuk mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta yang dimiliki. Hal ini bersesuaian dengan hakikat pemilikan.

iv. Keupayaan seseorang (pemilik) untuk mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta yang dimiliki telah menjadi penghalang kepada orang lain (selain daripada pemilik) untuk mendapat hak yang sama.

v. Keupayaan mengeksploitasi dan mengambil faedah daripada harta boleh dilakukan samada melalui pemilik sendiri atau diwakilkan kepada orang lain.

2 Kategori Pemilikan Harta

Photo by Michael Steinberg from Pexels

Kategori pemilikan harta berdasarkan kapasiti pemilikan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pemilikan penuh (milk tam) dan pemilikan separa penuh (milk naqis).

1. Pemilikan Sempurna (Milk Tam)

Pemilikan sempurna bermaksud seseorang memiliki fizikal dan manfaat harta tersebut secara bersama. Ibn Rajab menyatakan bahawa pemilikan ini terjadi disebabkan beberapa kaedah transaksi tertentu seperti jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain.

Melalui pemilikan yang diperolehi daripada kaedah yang disebutkan, seseorang memiliki harta tersebut secara penuh iaitu beliau milik kepada fizikal dan manfaat harta tersebut.

Sebagai contoh, kita membeli sebuah jam tangan. Kita menjadi pemilik sempurna ke atas jam tersebut. Kita memiliki fizikal jam serta manfaat jam tersebut seperti melihat masa dan pelbagai fungsi lain jam tersebut.

Oleh itu kita berhak berbuat apa-apa terhadap jam tangan tersebut dan tiada sesiapa yang boleh menghalang, melainkan terdapat halangan syara’.

Nak jual, nak bagi hadiah, nak wasiatkan semuanya boleh kita lakukan kerana ianya milik kita.

2. Pemilikan Separa Penuh (Milk Naqis)

Pemilikan separa penuh (naqis) boleh dipecahkan kepada tiga pecahan. Pecahan tersebut ialah; pertama, pemilikan terhadap fizikal harta tanpa memiliki manfaatnya. Kedua, pemilikan terhadap manfaat harta tanpa memiliki fizikalnya dan ketiga ialah memiliki hak untuk mengambil manfaat daripada harta tetapi beliau tidak memiliki manfaat harta tersebut.

  • Pemilikan Fizikal Harta Tanpa Memiliki Manfaatnya (Milk ‘Ayn Bi La Manfaah)

Sebagai contoh mudah, kita membeli sebuah rumah, kemudian rumah tersebut disewakan. Oleh itu, kita sebagai pemilik rumah hanya memiliki fizikal rumah tersebut, tetapi penyewa yang menerima manfaat tinggal di dalam rumah tersebut (walaupun hakikatnya kita turut menerima manfaat sewa rumah).

  • Pemilikan Manfaat Harta Tanpa Memiliki Fizikalnya (Milk Manfaah Bi La ‘Ayn)

Contoh yang sama juga; rumah sewa. Si penyewa rumah yang bebas tinggal di dalam rumah tersebut kerana beliau memiliki manfaat rumah walaupun tidak memiliki fizikal rumah.

  • Hak Menerima Manfaat (Milk Intifa’)

Hak menerima manfaat lebih kurang sama seperti pemilikan manfaat harta tanpa fizikalnya Cuma bezanya, apabila penyewa mahu memiliki manfaat sesuatu harta, sebagai imbalannya, beliau perlu membayar harga sewa, tetapi untuk hak menerima manfaat, tidak disyaratkan membayar imbalan atau sewa. Pemilikan manfaat tanpa imbalan dapat dilihat menerusi akad pinjaman (i’arah).

Hak menerima manfaat ini secara mudahnya dapat difahami melalui situasi seperti penggunaan harta awam yang boleh dimanfaatkan bersama sebagai contoh, jalan raya, tempat letak kereta, jambatan dan lain-lain. Pihak yang menggunakan harta ini tidak memiliki manfaat harta tersebut, sebaliknya mendapat keizinan untuk menggunakannya semata-mata

Image by David Schwarzenberg from Pixabay

Apakah kesan kepada pemilikan harta yang tidak sempurna?

i. Pemilikan yang bersifat terbatas mengikut tempoh masa, dan/atau tempat;

ii. Pemilik tidak boleh mewariskan harta atau manfaat yang dimilikinya;

iii. Pemilik harta hanyalah selaku pentadbir, dan/atau pemegang amanah harta tersebut; dan

iv. Pemilik harta tidak bebas untuk melakukan transaksi jual beli, dan/atau gadai menggadai harta tersebut.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka secara Syariah.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Fakta Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) Yang Ramai Tak Tahu

Baik untuk merancang perkahwinan, mengubah suai rumah, bercuti ke destinasi impian atau untuk kes-kes kecemasan; pembiayaan peribadi sering menjadi pilihan untuk menampung kewangan individu. Ia juga merupakan cara yang pantas untuk mendapatkan wang tunai dengan segera.

Namun, dalam masa kita terlalu selesa dengan pembiayaan peribadi ini, penting untuk kita ambil tahu beberapa perkara. Jom kita tengok beberapa fakta mengenai pembiayaan peribadi yang tak ramai orang tahu.

1. Kadar Faedah Tetap

Kadar faedah yang tetap yang ditawarkan oleh pembiayaan peribadi boleh memberikan keuntungan kepada kita sekiranya kita dapat menguruskan kewangan dengan baik. Dengan ini, kita tidak akan berdepan dengan kenaikan bayaran balik atau instalment yang tidak dijangka.

Tempoh yang diperlukan untuk melunaskan hutang pembiayaan peribadi dapat dijangka dengan lebih mudah. Jumlah faedah yang ditetapkan oleh biasanya bergantung kepada bank atau syarikat kewangan yang kita pinjam tadi.

Penting untuk kita tahu berapakah kadar faedah yang telah ditetapkan untuk pinjaman kita.

2. Tempoh Pembayaran Tetap

Photo by Pixabay from Pexels

Kadar dah tetap, tempoh pembayaran balik pembiayaan peribadi pun dah tetap. Ianya ditentukan sebelum pembiayaan tersebut diluluskan.

Jangka masa pembayaran balik inilah, yang akan menentukan berapa instalment bulanan yang kita perlu lakukan.

3. Tidak Bercagar

Pembiayaan peribadi tidak memerlukan kita mencagarkan sebarang aset yang kita miliki seperti rumah atau kereta untuk membuat penebusan sekiranya kita tak mampu bayar balik. Sekiranya kita ingkar untuk membayar balik pembiayaan, bank atau syarikat kewangan tidak boleh menyita rumah atau kereta kita.

Secara amnya, mereka akan menuntut hutang dengan mengemukakan tuntutan terhadap kita, menghantar agensi pemungut hutang ataupun melaporkan pembiayaan yang tertunda kepada biro kredit.

Silap haribulan nama kena blacklist, susah untuk kita apply mana-mana pembiayaan lagi selepas ini.

Sebab ini jugalah, kadar faedah pembiayaan peribadi adalah sedikit tinggi.

4. Sukar Untuk Diperolehi

Image by Jan Vašek from Pixabay

Sebelum memperoleh pinjaman, pihak bank pastinya akan memeriksa kelayakan kita terlebih dahulu. Jumlah pembiayaan peribadi pula bergantung kepada sejarah pembayaran balik dan pendapatan.

Semakin bersih sejarah kredit dan semakin tinggi pendapatan kita, semakin besar jumlah pinjaman yang layak untuk diperolehi.

Kesimpulannya, pembiayaan peribadi adalah fleksibel dan sesuai untuk pelbagai perkara yang mungkin memerlukan kita mempunyai dana tambahan di kala kecemasan. Sebab itulah ianya digunakan oleh ramai orang.

Namun, penting untuk kita fahamkan dulu beberapa perkara ini sebelum terjebak dengan pembiayaan peribadi ini, kerana ramai orang telah muflis disebabkannya.

Sumber Rujukan: YES Bank

Baca juga:

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!