Apakah Pelaburan Saham itu Syari’e?

[Peringatan : Posting ini agak panjang namun berbaloi untuk dibaca]

 

Mungkin ada yang bertanya tentang saham. Ada yang masih keliru, samada melabur dalam saham ni boleh atau tidak.

Selalu kita dengar orang sebut ‘main saham’. Barangkali inilah yang merisaukan sesetengah pihak.

Bukan main saham, tapi sebenarnya melabur dalam pasaran saham. Maka dalam kesempatan ini mari kita tengok secara ringkas, tentang kaitan saham dan beberapa syarat sah jual beli dalam Islam :

Pertama: Barang yang dijual adalah barang yang mubah (harus) manfaatnya.

Dari sini, barang yang haram pemanfaatannya seperti arak, babi, dan seumpamanya maka tidak boleh diperdagangkan. Justeru, dalam pelaburan saham, jenis-jenis saham yang tidak patuh syariah adalah tidak sah dan tidak halal untuk dijual beli atau dimiliki untuk diurusniagakan. Di dalam bursa Malaysia terdapat lebih 600 kaunter saham yang patuh syariah dan boleh diidentifikasi dengan mudah dalam platform dagangan atau “trading platform” dengan tanda bulat kecil di hujung nama setiap saham yang tersenarai.

Kedua : Barang dan wang mesti diketahui dengan jelas dan tidak boleh ada gharar (ketidak jelasan) ‘uncertainty’.

Ini bermaksud kita tidak boleh membeli barang yang tidak mampu dilihat atau tidak diketahui, seperti membeli janin yang masih dalam kandungan, atau membeli susu yang masih dalam kantungnya .

Dalam hadith Nabi s.a.w dilarang jual beli mulamasah, iaitu baju yang telah disentuh, maka itulah yang diambil dan dibeli. Begitu pula jual beli munabazah juga terlarang, iaitu seseorang melemparkan baju pada yang lain, maka itulah yang diambil dan dibeli. Kedua-dua jual beli ini mengandungi gharar atau ketidakpastian yang sangat tinggi, yaitu adanya ketidak jelasan ketika membeli. Boleh jadi yang didapat bagus dan boleh jadi yang didapat adalah yang tak baik.

Dari Abu Sa’id, meriwayatkan :

“Rasulullah s.a.w melarang dari munabazah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaaannya” (HR. Bukhari no. 2144).

Antara yang dilarang juga adalah jual beli hasah (lemparan dengan batu kerikil), bermaksud jika lemparan kerikil jatuh pada pakaian atau sesuatu, maka itulah yang dibeli. Dari Abu Hurairah, ia berkata,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hasah (hasil lemparan kerikil, di mana jatuh, itulah yang dibeli) dan melarang dari gharar” (HR. Muslim no. 1513).

Masalah gharar (ketidakjelasan), inilah sebab utama yang membuat majoriti jual beli menjadi tidak sah. Namun ada gharar yang dimaafkan Yang mengandung spekulasi kerugian yang sedikit. Sebagaimana Ibnu Rusyd berkata :

“Para fuqaha’ sepakat bahwa gharar pada barang dagangan yang mengandungi ketidakpastian yang banyak itulah yang tidak bolehkan, sedangkan jika hanya sedikit, masih boleh ditoleransi (dibolehkan)”

Justeru, dalam pasaran saham ada yang mengatakan wujud unsur gharar, qimar(spekulasi) dan maysir (judi) jadi bagaimana?
Aktiviti spekulasi dan kegiatan jual beli di Bursa Malaysia tidak dapat dipisahkan, maka para ulama telah pun duduk berbincang mengenai isu spekulasi ini.

Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti (MPS SC), menerusi dua mesyuarat pada 16-17 Oktober dan 26 November 1997 telah mengesahkan aktiviti spekulasi ini adalah dibenarkan. Asas utamanya adalah aktiviti spekulasi adalah berbeza dengan berjudi. Hujah lanjut adalah seperti berikut:

Spekulasi adalah tindakan beli pada harga rendah dan jual pada harga tinggi. Ambil untung dari perbezaan dua harga itu tadi. Tujuannya untuk mendapatkan capital gain. Sedangkan itulah cara buat bisnes dalam mana-mana bidang sekalipun. Bai’ Muzayadah atau jual beli lelong pun berlaku aktiviti yang sama. Bai’ Murabahah juga begitu. Islam tidak melarang kegiatan ambil untung melalui aktiviti jual beli.

Nabi Muhammad saw sendiri tidak pernah membuat kawalan harga (price control) termasuk ketika ada orang ramai mengadu harga barang mahal. Justeru, apabila ada pihak yang untung apabila harga naik maka tu adalah dibenarkan. Pada masa yang sama, pihak peniaga perlu mengambil risiko sekiranya membeli pada harga tinggi dan harga kemudiannya jatuh pula. Apa yang utama adalah tidak ada penipuan dan manipulasi.

Walaupun aktiviti spekulasi dan perjudian nampak macam sama tapi ia TIDAK serupa. Justeru MPS (Majlis Penasihat Syariah) menasihatkan agar pelabur mempunyai pengetahuan secukupnya sebelum melakukan sebarang transaksi jual beli saham dan bukan bertindak seperti seorang kaki judi.

Maksudnya, selagi mana rukun dan syarat jual beli itu dapat dipenuhi, maka sama ada ia bersifat short term, atau long term, maka pembelian saham itu tadi adalah satu jual beli yang halal dan bersifat win-win situation dan bukannya zero sum game.

Sesuatu yang harus kita fahami, apabila kita membeli saham, kita membeli pemilikan dalam bisnes. Selaku pemilik bisnes, kita dapat hadir mesyuarat agung tahunan untuk mengundi, memilih pengarah syarikat, layak memperoleh dividen, layak memperoleh bonus dan juga terlibat dalam aktiviti korporat tertentu.

Beli saham bukan sekadar teka meneka harga.

Walaupun ada yang berbuat sedemikian, tetapi itu itulah perangai seperti KAKI JUDI. Sikap individu itu sendiri yang menjadikan aktiviti saham menjadi satu perjudian dan bukannya pasaran saham itu sendiri. Pasaran saham tak bersalah dalam hal ini [kredit to Pakdi.Net]

Kesimpulannya, jika ingin menentukan samada aktiviti melabur saham itu bersifat syari’e atau tidak so kena perhatikan beberapa hal berikut :

  1. Pastikan saham yang nak dibeli tu patuh syariah.
  2. MESTI tahu apa yang nak dibeli berdasarkan kajian samada menggunakan FA (fundamental analysis) atau TA (technical analysis) atau kedua-duanya sekali.
  3. Membuat perancangan jual beli saham yang teratur dan teliti (Trading Plan) supaya kita jelas apa yang nak dibeli dan bilakah masa yang sesuai membeli dan perancangan menjual yang tersusun. Ini boleh dilakukan dengan melihat kepada pergerakan saham berdasarkan carta dan graf serta melihat kepada beberapa teknik yang difikirkan seperti melihat bentuk ‘candlestick’, pattern pergerakan saham, ‘bullish’ atau ‘bearish sign’, ‘trading tactics’ dan sebagainya. Nak tahu lebih lanjut kena masuk kelas
  4. Jangan bersifat seperti kaki judi yang hanya melabur secara meneka-neka (main tikam) atau mendengar kata orang semata-mata tanpa membuat kajian anda sendiri sebelum membuat keputusan membeli saham.
  5. Teruskan mendalami ilmu tentang apa jua tindakan yang kita ingin lakukan. Kaedah menyebut : “Ilmu sebelum berbicara dan beramal.”

Plan Your Trade, Trade Your Plan…

Sekadar perkongsian, jika ada salah silap mohon dibaiki dan diperbetulkan oleh pakar-pakar di lapangan.
Wallahu A’alam.
Sumber asal : Ahmad Husni Abd Rahman

Iklan

Previous ArticleNext Article

Apa Itu Wyckoff Method Yang Menjadi Sebutan Pelabur Saham?

“Start to understand volume and you will start to trade on facts (not on news). Your trading will become exciting as you start to realize that you can read the market”

Richard D Wyckoff memulakan pengembaraan beliau dalam dunia pelaburan saham ini sekitar 1880-an sewaktu beliau umur belasan tahun lagi, sebagai penghantar pesanan pembelian saham. Waktu itu, pembelian saham harus dilakukan secara manual dan ianya melibatkan orang tengah dalam melengkapkan jual beli saham tersebut.

Karier beliau dalam saham diteruskan sehingga beliau membuka syarikat broker sendiri ketika berumur 20-an.

Maka dengan itu, Wyckoff terdedah dengan awal dan beliau adalah orang yang mengambil inisiatif dalam mengkaji kelakuan pasaran melalui kerja beliau sebagai orang tengah. Kajian beliau membuktikan bahawa terdapatnya paten atau bentuk bagaimana manusia menjual dan membeli saham dan ianya tidak lari daripada sifat manusia itu sendiri.

Ini secara tidak langsung berkait rapat dengan “Behavioural Finance”.

Melalui kajian inilah, beliau kembangkan dan hasilkan metod beliau berpaksikan kepada konsep bagaimana sifat manusia itu. Kita dapat lihat perlakuan tersebut, di antaranya melalui kuantiti dan juga melalui “supply and demand”.

Sehingga kini Wyckoff Method menjadi “de-facto” dalam asas kepada Analisa teknikal dan juga analisa carta. Konsep seperti Supply & Demand dan Tape Reading, adalah merupakan kemahiran dan ilmu Analisa yang dari awal telah distrukturkan metod kajian Wyckoff sendiri.

Beliau juga dikenali sebagai perintis bagi pendekatan teknikal dalam mengkaji pasaran kewangan. Dalam buku-buku yang beliau hasilkan, terutamanya ‘The Real Rules of the Game’, ianya menekankan pendekatan berstruktur dalam menganalisa pasaran.

Wyckoff juga bertanggungjawab mengumpulkan “best practices” daripada legendary trader seperti Jesse Livermore kepada beberapa hukum, prinsip, teknik dan metodologi, pengurusan kewangan dan modal, serta disiplin emosi dan mental.

Apakah Dia ‘The Real Rules of the Game’ Yang Dimaksudkan Oleh Wyckoff?

Wyckoff membawa satu prinsip atau hukum pasaran, di mana pasaran sebenarnya dikuasai oleh pihak yang mempunyai ‘large interest’ atau yang mempengaruhi pergerakan saham. Mereka ini dikenali sebagai The Composite Man, atau sekarang ini biasanya dipanggil Smart Money.

Smart Money ini adalah satu terma am yang merujuk kepada pihak yang mempunyai pengaruh saham yang besar atau modal yang besar, yang berupaya mengawal pergerakan sesuatu saham. Ia tidak semestinya seorang individu atau pun selalu kita panggil sebagai sindiket saham yang membawa gambaran aktiviti manipulasi yang melanggar peraturan

Tetapi ianya lebih kepada pihak yang mempunyai kuasa dana dan holding power seperti substantial shareholders, syarikat pengurus dana bertauliah, pengurus aset dalam negara dan luar negara. Terma lain dalam pasaran kita panggil ianya sebagai jerung, atau boleh kita simpulkan sebagai The Smart Money.

Apa yang cuba diketengahkah melalui Wyckoff Method adalah, agar seorang pedagang atau pelabur itu dapat membuat keuntungan dengan berdagang secara harmoni bersama dengan Smart Money.

Adakah Wyckoff Method Ini Sesuai Digunakan Oleh Semua Orang Dan Untuk Semua Kaunter?

Ya! Itu sudah pasti kerana Wyckoff Method ini distrukturkan berdasarkan tingkah laku manusia dalam proses jual beli saham itu sendiri, yang berasal daripada “behavioural finance”. Sama ada pelabur yang kecil modalnya sehingga ke sebesar-besar modal. Begitu juga dengan kaunter sama ada kaunter yang murah mahupun kaunter yang mahal.

Yang dimaksudkan dengan TINGKAH LAKU MANUSIA dalam konteks perdagangan atau pelaburan saham itu adalah kaitan perasaan tamak, terburu-buru, berharap, putus asa dan sebagainya apabila melibatkan pelaburan. Tingkah laku ini boleh dilihat dalam pergerakan harga saham tersebut.

Jika Charles Dow mengatakan struktur pasaran itu terbahagi kepada 3 fasa iaitu “Sideways”, “Uptrend” dan “Downtrend”, Wyckoff melalui pengalaman dan pemerhatiannya ke dalam pasaran saham telah memberi penjelasan kepada fasa-fasa tersebut dan menamakannya sebagai “Accumulation”, “Mark-Up” dan “Mark-Down”.

Melalui Wyckoff Method, fasa-fasa ini difahami secara mendalam yang menjadikan individu yang mengamalkannya akan nampak dengan jelas asas tindakannya apabila membuat pelaburan.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap fasa-fasa ini melalui Wyckoff Method, seorang individu akan mampu menganalisa corak pergerakan saham secara “naked chart” dan membuat keputusan dalam jual beli saham tanpa dibantu oleh indikator-indikator yang kompleks.

Ia adalah kaedah yang sangat efektif walaupun untuk individu yang baru serta amatur di dalam dunia saham.

Wyckoff Method

Di Malaysia, setakat hari ini pembelajaran yang efektif dan tersusun dalam membawa modul Wyckoff ini telah dibawa secara konsisten oleh Team SMARTSAHAM.COM.

Ia adalah modul yang direka daripada pengalaman dan pembelajaran secara sistematik dari pengasas team Smartsaham.com ini sejak lebih dari 14 tahun iaitu Tuan Alwi Adam. Beliau merupakan Bursamarketplace Guru dan Perancang Kewangan Berlesen Dari Bank Negara Dan Suruhanjaya Sekuriti.

Modul ini diolah dan dipersembahkan dengan cara yang mudah kepada masyarakat umum supaya dapat melakukan penilaian dalam pelaburan mereka dengan lebih efektif dan optimum, meminimakan risiko dan mengoptimakan keuntungan.

Pembelajaran efektif ini takkan dapat dizahirkan dengan hanya membaca tanpa penurunan ilmu yang berterusan. Mari sertai kami bersama team Smart Saham dalam memaksimumkan kemampuan anda dalam Jual Beli Saham!

This image has an empty alt attribute; its file name is wyckoff-trading-blueprint-7-hari-online.jpg

7 Hari Online Webinar

Tarikh: 15-21 Februari 2021
Masa: 830 malam – 1159 malam

Apa Yang Anda Bakal Perolehi?

Hari Pertama: Building A Winning Stock Watchlist
Hari Kedua: Simplifying Fundamental Analysis For Retail Traders
Hari Ketiga: Mastering Stock Valuation For Traders
Hari Keempat: Mastering The Precision Of Technical Analysis
Hari Kelima: Predicting The Future Via Advance Technical Analysis
Hari Keenam: The Majestic Wyckoff Trading Method
Hari Ketujuh: Trading, The Art Of Tape Reading & Monet Management

Siapakah Yang Wajib Hadir Seminar Ini?

Mereka yang baru ingin mengenali dunia saham & memulakan perdagangan saham (trading) secara patuh shariah

Mereka yang ingin menambahkan pendapatan sampingan malah boleh menjadikannya sebagai pendapatan utama dan kerja hakiki

Sudah berdagang namun sukar mendapatkan keuntungan yang konsisten dan besar

Sudah berdagang namun sentiasa rugi & terus rugi tanpa mengetahui apakah punca dan asbabnya

Ingin mencari jalan untuk menyelesaikan masalah hutang & kewangan anda

Ingin menjadikan saham sebagai jalan persaraan, malah mampu bersara muda & kaya

Ingin menjana pendapatan pasif di rumah malah di mana-mana sahaja, sambil travel sambil buat duit (asal ada internet & telefon pintar)

Dan semestinya mereka yang betul-betul tekad untuk belajar ilmu pelaburan saham, dari zero hingga hero!

Daftar sekarang di -> eWyckoff

Iklan
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!