Artificial Intelligence, Mampukah Ia Menjana Keuntungan Yang Besar Dalam Pelaburan Saham?

Dunia semakin maju dengan perkembangan teknologi dan semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Terutamanya sektor teknologi yang bergerak dengan begitu pantas sekali.

Begitu juga dengan perkembangan pasaran saham sejak kebelakangan ini yang mana aplikasi teknologi kini digunapakai di dalam pelaburan saham, seiring dengan peredaran masa.

Sejak dari dulu lagi, bagi sesiapa yang tidak tahu melabur di dalam pasaran saham, mereka boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh pakar pelabur seperti syarikat hedge fund.

Ketika era hedge fiund baru bermula pada akhir dekad 1940-an, ramai pelabur yang tidak pandai melabur menyerahkan wang mereka untuk dilaburkan oleh institusi tersebut dan mendapat pulangan seperti yang dipersetujui.

Dekad demi dekad, pasaran saham mula berubah dengan kehadiran komputer yang mana telah membantu ramai pelabur di dalam urusan jual beli saham dan menjadikannya lebih mudah.

Kehadiran pasaran Nasdaq pada awal 1970-an telah menjadikan urusan saham kini dalam bentuk digital. Ia telah membuat live trading semakin pantas dengan adanya teknologi.

Selepas krisis ekonomi yang melanda Amerika Syarikat pada tahun 2008, pasaran saham mula berubah dengan kehadiran Robo-advisor yang boleh membantu pelabur dengan lebih tepat lagi.

Robo-advisor adalah sebuah program komputer yang melibatkan sekumpulan manusia yang terdiri daripada financial advisors, investment managers, data scientists dan programmer yang membuat program terhadap sistem kewangan berdasarkan algorithm.

Saham yang dipilih oleh Robo-advisor ini adalah berdasarkan apa yang telah diprogram ke dalamnya.

Kini teknologi di dalam pasaran saham yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence semakin mendapat perhatian. Teknologi Artificial Intelligence ini berbeza dengan Robo-advisor daripada segi pemilihan saham di pasaran.

Berbanding dengan Robo-advisor yang menggunakan traditional programming, teknologi Artificial Intelligence adalah jauh lebih ke hadapan dan menggunakan konsep deep learning machine untuk mentafsir data dan membuat keputusan.

Teknologi Artificial Intelligence di dalam industri saham ini adalah sebuah teknologi yang mana mereka mampu belajar dengan sendiri berdasarkan maklumat yang diberi. Di antara maklumat penting yang perlu diberi kepada Artificial Intelligence ini adalah seperti data saham yang lepas, berita dan isu semasa serta post yang terdapat di laman sesawang dan juga media sosial.

Kemudiannya teknologi Artificial Intelligence ini mampu mentafsir maklumat tersebut untuk mendapat maklumat yang tepat didalam pemilihan saham. Teknologi ini mampu belajar sendiri berdasarkan maklumat yang diperolehi tanpa memerlukan pengawasan manusia.

Sekarang ini, sebahagian Robo-advisor turut menggunakan teknologi Artificial Intelligence di dalam pemilihan saham mereka dan tidak bergantung sepenuhnya kepada tradisional programming.

Persoalannya sekarang, adakah Artificial Intelligence mampu untuk menewaskan pasaran saham dengan memberikan pulangan yang memberangsangkan berbanding dengan pelaburan yang dilakukan oleh manusia sendiri dan juga traditional programming?

Setakat hari ini, tiada data yang khusus yang boleh mendakwa kehebatan Artificial Intelligence ini mampu menewaskan pasaran saham dan juga mana-mana institusi hedge fund yang besar dunia seperti Renaissance Technologies yang mana purata pulangan tahunan mereka adalah sebanyak 40%.

Teknologi Artificial Intelligence hanya dipakai oleh pelabur yang berskala kecil dan hasilnya juga tidaklah seperti yang diharapkan dan tak mampu nak menewaskan pasaran secara konsisten.

Walaupun begitu, teknologi Artificial Intelligence ini sedang berkembang pesat di dalam dunia pelaburan kerana kebolehan mereka untuk memproses maklumat dan mentafsir maklumat dengan begitu cepat sekali.

Ianya merupakan teknologi yang mampu membuat keputusan dengan pantas tanpa melibatkan emosi semasa melakukan trading. Tidak mustahil sekiranya dalam masa beberapa tahun lagi, teknologi Artificial Intelligence menjadi semakin maju dan mampu menjana keuntungan yang besar di dalam pasaran saham satu hari nanti.

Iklan

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!