9 Perbezaan Takaful Dan Insurans Konvensional Yang Perlu Anda Tahu

Kadangkala sukar bagi seseorang itu membuat pilihan untuk memilih polisi insurans yang diyakini, sama ada melalui sistem Takaful atau pun polisi insurans Konvensional. Jadual di bawah menerangkan secara lebih lanjut lagi tentang perbezaan antara kedua-dua sistem ini:

  TAKAFUL KONVENSIONAL
Manfaat Dibayar dari dana peserta yang berkaitan dengan bantuan bersama Dibayar dari rizab syarikat
Pelaburan Dana tersebut akan dilaburkan di mana-mana aset yang diluluskan Syariah tanpa faedah dan juga memenuhi sebarang peraturan dan undang-undang insurans nasional yang diperlukan. Dana itu mungkin dilaburkan di mana-mana aset selagi memenuhi peraturan dan undang-undang insurans nasional yang diperlukan.
Operasi Mekanisme operasi seiring dengan peraturan yang ditetapkan Syariah. Mekanisme operasi seiring dengan peraturan dan undang-undang nasional.
Keuntungan Keuntungan “underwriting” diagihkan kepada pemegang polisi. Keuntungan pemegang saham dijana daripada pulangan atas pelaburan modal pemegang saham dan perbelanjaan yang dibayar kepada para pemegang saham oleh pemegang polisi untuk (i) menguruskan syarikat itu bagi pihak pemegang polisi; dan (ii) menguruskan dana pelaburan pemegang polisi bagi pihak pemegang polisi. Pemegang polisi tidak mendapat apa-apa bahagian daripada keuntungan “underwriting” (kecuali dalam syarikat bersama); Keuntungan pemegang saham dijana daripada keuntungan pengunderaitan syarikat serta apa-apa pulangan pelaburan.
Premium Premium yang dibayar dianggap sebagai derma (tabarru ‘) dan penjimatan (mudaraba). Premium yang dibayar mewujudkan kewajipan terhadap syarikat insurans mengenai hubungan jualan dan pembelian
Syarikat Syarikat lebih dikenali sebagai pengendali, yang bertindak sebagai pemegang amanah, pengurus dan juga usahawan Hubungan antara syarikat dengan pemegang polisi adalah satu kepada satu
Syariah Sistem Takaful bebas dari elemen riba dan unsur-unsur lain yang dilarang, dan berkembang di sekitar unsur-unsur mudaraba, tabarru dan unsur-unsur syariah yang lain. Konvensyen insurans (termasuk penanggung insurans bersama) mungkin melibatkan riba dan beberapa unsur lain, yang mungkin tidak dapat dipraktikkan oleh prinsip Syariah.
Dana Pemegang Polisi Dana pemegang polisi dimiliki oleh pemegang polisi secara kolektif dan diuruskan oleh para pemegang saham Semua dana (sama ada pemegang polisi dan pemegang saham) adalah milik syarikat, walaupun pemisahan aset boleh dikekalkan antara pemegang saham dan pemegang polisi untuk insuran khusus (misalnya dengan keuntungan).
Peraturan Mekanisme operasi dan produk mestilah patuh Syariah dan selaras dengan undang-undang negara dan peraturan insurans yang diperlukan. Mekanisme operasi dan produk perlu mengikut undang-undang dan peraturan insurans yang diperlukan.

Sumber Rujukan: Mohammed Khan, Takaful vs. Conventional Insurance. Islamic Finance and Practice – fail PDF

This image has an empty alt attribute; its file name is etiqa-motor-takaful.jpg

Orang Islam Wajib Memilih Takaful

Dah tahu perbezaan di antara Takaful dan Konvensional? Bagus!

Dan untuk peringatan kita semua sebagai umat Islam, kita harus berpegang kukuh bahawa Insurans Konvensional mengandungi unsur-unsur riba yang tidak patuh Syariah. Manakalah bagi Takaful pula, ianya adalah bebas daripada sebarang unsur riba dan unsur-unsur lain yang dilarang – yang menyebabkannya patuh Syariah.

Kami hanya menyampaikan ilmu, keputusannya terletak kepada anda.

Tapi malangnya, rakyat Malaysia masih lagi kurang faham mengapa pentingnya Takaful dalam kehidupan seharian. Mana taknya, Hanya 15% Rakyat Malaysia Ada Takaful.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!