9 Perbezaan Takaful Dan Insurans Konvensional Yang Perlu Anda Tahu

Kadangkala sukar bagi seseorang itu membuat pilihan untuk memilih polisi insurans yang diyakini, sama ada melalui sistem Takaful atau pun polisi insurans Konvensional. Jadual di bawah menerangkan secara lebih lanjut lagi tentang perbezaan antara kedua-dua sistem ini:

  TAKAFUL KONVENSIONAL
Manfaat Dibayar dari dana peserta yang berkaitan dengan bantuan bersama Dibayar dari rizab syarikat
Pelaburan Dana tersebut akan dilaburkan di mana-mana aset yang diluluskan Syariah tanpa faedah dan juga memenuhi sebarang peraturan dan undang-undang insurans nasional yang diperlukan. Dana itu mungkin dilaburkan di mana-mana aset selagi memenuhi peraturan dan undang-undang insurans nasional yang diperlukan.
Operasi Mekanisme operasi seiring dengan peraturan yang ditetapkan Syariah. Mekanisme operasi seiring dengan peraturan dan undang-undang nasional.
Keuntungan Keuntungan “underwriting” diagihkan kepada pemegang polisi. Keuntungan pemegang saham dijana daripada pulangan atas pelaburan modal pemegang saham dan perbelanjaan yang dibayar kepada para pemegang saham oleh pemegang polisi untuk (i) menguruskan syarikat itu bagi pihak pemegang polisi; dan (ii) menguruskan dana pelaburan pemegang polisi bagi pihak pemegang polisi. Pemegang polisi tidak mendapat apa-apa bahagian daripada keuntungan “underwriting” (kecuali dalam syarikat bersama); Keuntungan pemegang saham dijana daripada keuntungan pengunderaitan syarikat serta apa-apa pulangan pelaburan.
Premium Premium yang dibayar dianggap sebagai derma (tabarru ‘) dan penjimatan (mudaraba). Premium yang dibayar mewujudkan kewajipan terhadap syarikat insurans mengenai hubungan jualan dan pembelian
Syarikat Syarikat lebih dikenali sebagai pengendali, yang bertindak sebagai pemegang amanah, pengurus dan juga usahawan Hubungan antara syarikat dengan pemegang polisi adalah satu kepada satu
Syariah Sistem Takaful bebas dari elemen riba dan unsur-unsur lain yang dilarang, dan berkembang di sekitar unsur-unsur mudaraba, tabarru dan unsur-unsur syariah yang lain. Konvensyen insurans (termasuk penanggung insurans bersama) mungkin melibatkan riba dan beberapa unsur lain, yang mungkin tidak dapat dipraktikkan oleh prinsip Syariah.
Dana Pemegang Polisi Dana pemegang polisi dimiliki oleh pemegang polisi secara kolektif dan diuruskan oleh para pemegang saham Semua dana (sama ada pemegang polisi dan pemegang saham) adalah milik syarikat, walaupun pemisahan aset boleh dikekalkan antara pemegang saham dan pemegang polisi untuk insuran khusus (misalnya dengan keuntungan).
Peraturan Mekanisme operasi dan produk mestilah patuh Syariah dan selaras dengan undang-undang negara dan peraturan insurans yang diperlukan. Mekanisme operasi dan produk perlu mengikut undang-undang dan peraturan insurans yang diperlukan.

Sumber Rujukan: Mohammed Khan, Takaful vs. Conventional Insurance. Islamic Finance and Practice – fail PDF

This image has an empty alt attribute; its file name is etiqa-motor-takaful.jpg

Orang Islam Wajib Memilih Takaful

Dah tahu perbezaan di antara Takaful dan Konvensional? Bagus!

Dan untuk peringatan kita semua sebagai umat Islam, kita harus berpegang kukuh bahawa Insurans Konvensional mengandungi unsur-unsur riba yang tidak patuh Syariah. Manakalah bagi Takaful pula, ianya adalah bebas daripada sebarang unsur riba dan unsur-unsur lain yang dilarang – yang menyebabkannya patuh Syariah.

Kami hanya menyampaikan ilmu, keputusannya terletak kepada anda.

Tapi malangnya, rakyat Malaysia masih lagi kurang faham mengapa pentingnya Takaful dalam kehidupan seharian. Mana taknya, Hanya 15% Rakyat Malaysia Ada Takaful.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Senarai Syarikat Takaful Yang Menyediakan Pelan Khas Untuk Berdepan Dengan Covid-19

Takaful merupakan satu keperluan bagi mereka yang merancang kewangan. Walaupun begitu, Takaful bukanlah sebuah instrumen pelaburan sebaliknya sebagai salah satu perlindungan sumber kewangan jika kita ditimpa musibah.

Terdapat banyak syarikat Takaful di Malaysia yang menyediakan pelbagai pelan bagi memudahkan para pencarum mereka mendapat manfaat ketika berlakunya musibah. Di Malaysia, ada 15 buah syarikat yang mempunyai lesen daripada Bank Negara Malaysia (BNM) yang membolehkan mereka menjalankan perniagaan Takaful di Malaysia.

Walaupun begitu, tidak semua syarikat takaful di Malaysia yang menyediakan pelan khusus untuk pencarum mereka yang terkena virus Covid-19.

Mari kita lihat senarai syarikat takaful di Malaysia yang menyediakan pelan khas untuk berdepan dengan pandemik Covid -19 ini.

1. AIA PUBLIC Takaful Bhd

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM200 sehari selama 30 hari

Manfaat Kematian:

 • Dibayar RM10,000 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful)

2. AmMetLife Takaful Berhad

Perlindungan Yang Diperolehi:

HANYA UNTUK SEMUA FrontLine Medical Workers yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

 • Manfaat Kematian: Dibayar RM6,000 kepada waris secara lump sum

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

3. Etiqa Family Takaful Berhad

Perlindungan Yang Diperolehi:

 • Dibayar RM5,000 secara lump sum untuk pencarum yang positif Covid-19.

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

4. FWD Takaful Berhad

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM200 sehari selama 60 hari

Manfaat Kematian:

 • Dibayar RM20,000 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

5. Great Eastern Takaful Berhad

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM200 sehari selama 60 hari

Manfaat Kematian:

 • Dibayar RM20,000 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

6. Hong Leong MSIG Takaful Berhad

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM200 sehari selama 30 hari

Manfaat Kematian:

 • Dibayar RM10,000 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

7. Prudential BSN Takaful Berhad

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM1,000 secara lump sum

Manfaat Kematian:

 • Dibayar RM10,000 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

8. Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM5,000 secara lump sum

Manfaat Kematian:

Dibayar RM7,500 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

9.Takaful Ikhlas General Berhad

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM1,000 secara lump sum

Manfaat Kematian:

 • Dibayar RM8,500 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

10. Zurich Takaful

Manfaat Hospitalisasi:

 • Dibayar RM100 sehari selama 5 hari

Manfaat Kematian:

 • Dibayar RM10,000 secara lump sum kepada waris

Jumlah Tambahan Wang:

 • Polisi sedia ada pencarum (tiada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pencarum kepada syarikat Takaful).

Sumber Rujukan: Bank Negara Malaysia

Terima kasih kepada syarikat-syarikat Takaful kerana prihatin dengan masalah yang ditimpa rakyat Malaysia. Marilah sama-sama kita berdoa agar pandemik Covid-19 ini dijauhkan daripada kita semua.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!