Pengambilan Perlindungan Tenang Meningkat, 94,032 Sijil Niaga Baharu Setakat Mei 2023

KUALA LUMPUR, 7 Ogos (Bernama) — Kadar pengambilan Perlindungan Tenang, pelan perlindungan takaful untuk kumpulan berpendapatan rendah yang diperkenalkan pada 2017 terus meningkat dengan sejumlah 94,032 sijil perniagaan baharu dikeluarkan setakat Mei 2023, terutama selepas kerajaan melancarkan program baucar berkaitan.

Program Baucar Perlindungan Tenang (PTV) yang juga inisiatif nasional oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan penyedia insurans dan takaful, telah dilancarkan pada 30 Sept, 2021, menerusi tawaran baucar RM75 untuk membantu pembelian pelan berkenaan.

Bercakap kepada Bernama, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia (MTA) Mohd Radzuan Mohamed berkata PTV yang ditawarkan bagi tempoh September 2021 hingga Disember 2022, terbukti mendorong peningkatan pelan Perlindungan Tenang.

“Sebanyak 94,032 sijil dikeluarkan bagi tempoh Januari hingga Mei 2023 manakala 447,446 sijil bagi tempoh sama 2022 serta 5,907 sijil pada 2021.

“Biarpun PTV telah ditamatkan, kami kekal optimis bahawa Perlindungan Tenang akan terus mendapat sambutan dalam kalangan mereka berpendapatan rendah berikutan kadarnya yang berpatutan dengan pelan bermula daripada serendah RM2.03-RM6.25 sebulan,” katanya.

Mengulas selanjutnya, Mohd Radzuan berkata Perlindungan Tenang ditawarkan oleh sembilan pengendali takaful yang merangkumi manfaat kematian, hilang upaya kekal, perbelanjaan perubatan, penyakit kritikal serta badal haji.

Selain itu, beliau berkata kempen Takaful4All yang dilancarkan oleh MTA pada Mei lepas, juga berjaya meningkatkan kadar penembusan takaful di negara ini.

Pada masa sama, persatuan terbabit juga aktif dalam program celik kewangan yang bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai manfaat takaful sehingga Disember ini dengan melibatkan universiti serta pihak berkuasa.

“Takaful di Kampus dan Takaful Masuk Kampung misalnya telah mendapat sambutan baik. Empat siri Takaful di Kampus telah diadakan dan disertai lebih daripada 2,000 penuntut manakala lebih 5,000 orang menyertai tiga siri program Takaful Masuk Kampung.

“Baru-baru ini, kami turut mengambil bahagian dalam Karnival Celik Kewangan anjuran Bank Negara Malaysia yang disertai oleh 2,600 orang dari sekitar Kota Bharu, Kelantan.

“Program ini telah membolehkan kami untuk memaksimumkan usaha menerusi pelbagai saluran untuk mendekati orang ramai seperti forum, larian dan pameran,” katanya.

— BERNAMA

Previous ArticleNext Article

BNM Pelawa Permohonan Lesen Penanggung Insurans, Pengendali Takaful Digital

KUALA LUMPUR, 9 Julai (Bernama) — Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mempelawa permohonan bagi lesen penanggung insurans dan pengendali takaful digital (DITO) yang boleh dikemukakan dalam tempoh 2 Jan, 2025 hingga 31 Dis, 2026.

Dalam kenyataan hari ini, bank pusat itu berkata lesen berkenaan dikeluarkan kepada pemohon yang terbukti dapat memaparkan kapasiti dan keupayaan mencapai matlamat dasar yang disasarkan dan pada masa yang sama mengekalkan tumpuan teguh terhadap aspek pengurusan risiko dan perlindungan pengguna.

Sehubungan itu, semua pemohon perlu berbincang dengan BNM sebelum mengemukakan permohonan dan boleh berbuat demikian mulai 1 Okt, 2024 menerusi [email protected].

Ini sejajar dengan langkah BNM mengeluarkan Dokumen Dasar Rangka Kerja Pelesenan dan Pengawalseliaan DITO hari ini yang menggariskan keperluan memudahkan penyertaan mereka yang dapat memberi tawaran nilai kukuh serta bermakna dari segi rangkuman, persaingan dan kecekapan serta selaras dengan teras strategik Pelan Sektor Kewangan 2022–2026 untuk memajukan pendigitalan dalam sektor kewangan.

“Pemohon yang berminat dikehendaki memenuhi kriteria penilaian dalam beberapa aspek seperti kehematan termasuk ciri-ciri dan integriti pemohon, sifat dan kecukupan sumber kewangan serta kekukuhan dan kebolehlaksanaan rancangan perniagaan dan teknologi,” katanya.

Aspek lain seperti amalan pengendalian perniagaan dan perlindungan pengguna, Syariah (jika berkaitan), lngkah-langkah pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan serta keupayaan mencapai tawaran nilai yang bermakna demi kepentingan Malaysia.

BNM berkata semua pemohon berminat juga perlu memastikan bahawa prosedur permohonan digariskan dalam dokumen dasar ini dipatuhi sepenuhnya.

“Ini berserta pematuhan terhadap dokumen dasar lain yang berkaitan seperti Prosedur Permohonan untuk Lesen Baharu di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 selain Prosedur Permohonan Perolehan Kepentingan dalam bentuk Saham dan menjadi Syarikat Induk Kewangan,” katanya.

Menurut bank pusat itu, DITO terbabit akan turut melalui fasa asas bagi tempoh tiga hingga tujuh tahun untuk membuktikan daya maju perniagaan dan kekukuhan operasi mereka.

Sepanjang tempoh fasa asas itu juga, kata BNM, DITO perlu mengekalkan dana modal minimum yang lebih rendah dan setara dengan operasi perniagaan DITO pada peringkat awal. 

“Kalangan DITO ini dicirikan oleh operasi digital mereka dengan model perniagaan dan produk yang inovatif untuk memenuhi keperluan pengguna secara lebih baik.

“Apabila mula beroperasi, DITO dijangka merapatkan jurang perlindungan penting dalam segmen yang berfokuskan digital serta saling melengkapi penanggung insurans, pengendali takaful berlesen sedia ada dan peserta lain dalam rantaian nilai insurans dan takaful,” kata BNM.

— BERNAMA