Takaful dan Insurans Konvensional

Kita sebagai umat islam disarankan untuk mengambil Takaful yang berlandaskan Islam agar mematuhi syariat agama Islam. Insuran konvensional telah diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sehingga tidak boleh diiktiraf pampasan yang diterima darinya. Rujuk Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi.

Namun, masih ramai yang keliru untuk membezakan di antara insurans konvensional dan takaful ini.

Berikut adalah penerangan daripada perkongsian Tuan Ariff Shah berkenaan takaful dan insurans konvensional.

Apa beza ketara di antara kedua-duanya?

Kalau nak cerita pendek dia, takaful ni adalah produk yang fungsinya sama macam insurans konvensional. Cuma ia lebih terjamin kesuciannya.

Manakala insuran konvensional pula tak terjamin kesuciannya. Kalau nak cerita panjang, teruskan pembacaan.

Apa yang anda patut tahu tentang insurans konvensional?

Konsep yang digunakan dalam produk insurans konvensional ni mudah dan boleh diterangkan dalam beberapa poin di bawah ini:

1) Pemegang polisi bayar premium kepada syarikat insurans. Semua duit dipegang oleh syarikat insurans.

2) Syarikat insurans akan laburkan duit kutipan premium ni tadi ke mana sahaja yang mereka rasakan sesuai. Contohnya melabur dalam saham tidak patuh syariah seperti Genting Berhad atau Magnum Berhad (perjudian).

 

Objektif adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Bila keuntungan diutamakan, status pelaburan sama ada halal atau tak akan ditolak tepi.

3) Lebihan keuntungan pelaburan tadi adalah kepunyaan syarikat insurans.

4) Syarikat insurans akan membayar tuntutan daripada pemegang polisi berdasarkan pelan yang diambil.

Apa yang anda patut tahu tentang takaful?

Dalam konsep takaful, pemegang sijil menggunakan konsep menyumbang kepada tabung takaful.

Dana dalam tabung takaful kemudiannya akan digunakan untuk menyumbang kepada ahli takaful lain yang memerlukan.

Secara asasnya, konsep takaful lebih kepada konsep tolong-menolong antara sesama penyumbang tabung takaful.

Selain itu, takaful lebih mementingkan konsep keadilan dan kesamarataan, di mana takaful tak mengambil semua pendapatan daripada pelaburan.

Ini adalah konsep takaful:

1) Pemegang polisi menyumbang ke dalam tabung takaful. Sebahagian daripada bayaran sumbangan bulanan dibayar kepada syarikat pengendali tabung takaful dan bayaran ini dikenali sebagai fi wakalah.

2) Bayaran fi wakalah adalah jelas dan nyata, dan tak ada bayaran lain yang tersembunyi. Dalam dokumen polisi, akan ditunjukkan berapa fi wakalah yang kita bayar sehingga tempoh matang polisi.

3) Sumbangan yang terkumpul di dalam tabung takaful akan dilaburkan dalam instrumen patuh syariah. Walaupun matlamat pelaburan ini adalah untuk mendapatkan pulangan yang maksimum, status pelaburan sentiasa dipantau oleh panel syariah yang dilantik oleh syarikat pengendali takaful.

4) Pulangan daripada pelaburan tabung takaful dipulangkan semula ke dalam tabung ini.

5) Mana-mana lebihan daripada tabung takaful akan diagihkan semula kepada pemegang polisi.

6) Mana-mana tuntutan perubatan pemegang polisi akan dibayar menggunakan dana yang dikumpulkan dalam tabung takaful tadi. Pembayaran tuntutan adalah berdasarkan konsep derma / tolong-menolong.

Kelebihan konsep takaful terletak pada saiz dananya. Syarikat takaful yang popular, sudah lama bertapak dan dikenali ramai mempunyai dana takaful yang besar.

Bermakna, kalau apa-apa yang buruk berlaku, tabung takaful mampu bertahan lama.

Selain daripada itu, syarikat yang sudah lama bertapak mempunyai portfolio dana yang teguh, dan pulangan dana pelaburan yang lebih baik berbanding syarikat yang lebih muda.

Kenapa pelan takaful tak sehebat pelan insurans konvensional?

Kalau dibandingkan manfaat takaful dengan insurans konvensional, kita akan nampak sedikit perbezaan pada plan takaful. Ini memang wujud kat mana-mana sahaja syarikat takaful yang mempunyai produk insurans konvensional.

Hal ini adalah kerana produk takaful masih baru, kira-kira 10 tahun sahaja sejak ia mula dilancarkan dulu. Daripada segi pembangunan dana dalam tabung takaful, ia masih lagi di peringkat awal.

Untuk insurans konvensional, dana insurans adalah kepunyaan syarikat dan sudah lama bertapak biasanya mempunyai aset yang lebih banyak. Majoriti syarikat insurans konvensional sudah bertapak berpuluh tahun lamanya.

Adalah tanggungjawab kita untuk menyokong produk takaful supaya produk ini terus berkekalan sehingga ke generasi seterusnya.

Mungkin anda atau saya tak dapat rasa manfaat yang lebih baik atau setara berbanding insurans konvensional.

Tapi siapa tahu. Satu hari nanti, mungkin generasi kita yang seterusnya akan dapat merasainya.

Kenapa kita patut utamakan pelan takaful dulu daripada insurans konvensional?

Sebagai orang Islam, diwajibkan untuk kita mencari rezeki daripada sumber yang halal.

Disebabkan segala tuntutan daripada pelan insurans konvensional datang daripada dana syarikat insurans (yang mendapat pendapatan daripada sumber yang tak patuh syariah), secara automatiknya ia dianggap mendapat manfaat daripada sumber yang tak patuh syariah.

Bukankah kita dah menyusahkan diri bila ambil pelan insurans konvensional?

Bayangkan, kita berusaha setiap hari mencari rezeki yang halal dan tak buat apa-apa yang melanggar syariat untuk mencari pendapatan.

Tapi bila sakit, manfaat perubatan yang kita dapat datang daripada sumber yang kita cuba elakkan ini.

Lebih teruk lagi, sekiranya kita meninggal dunia nanti, pampasan nyawa datang daripada sumber yang tak diberkati.

Dan pampasan inilah yang akan digunakan oleh anak-anak kita untuk teruskan hidup. Adakah kita tak rasa bersalah ke dengan hakikat ini?

Sekiranya kita masih memegang polisi insurans konvensional, bertukarlah ke polisi takaful sekarang.

Sumber Rujukan: Gila Hartanah

Nama syarikat kadang-kadang akan membuatkan kita terkeliru. Misalnya Great Eastern Takaful Bhd dan Great Eastern Life Assurance Bhd merupakan dua entiti yang berbeza. AIA Public Takaful Bhd dengan AIA Bhd juga adalah entiti berbeza.

Senarai penuh operator Takaful boleh dilihat di laman web Bank Negara Malaysia.

AIA PUBLIC Takaful Bhd
AmMetLife Takaful Berhad
Etiqa Family Takaful Berhad
Etiqa General Takaful Berhad
Great Eastern Takaful Berhad
Hong Leong MSIG Takaful Berhad
Prudential BSN Takaful Berhad
Sun Life Malaysia Takaful Berhad
Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
Takaful Ikhlas Family Berhad
Takaful Ikhlas General Berhad
Zurich General Takaful Malaysia Berhad
Zurich Takaful Malaysia Berhad

Dual-license yang dipraktikkan di Malaysia hari ini sememangnya banyak menimbulkan kekeliruan. Semoga akan ada penambahbaikan di masa akan datang.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BNM Pelawa Permohonan Lesen Penanggung Insurans, Pengendali Takaful Digital

KUALA LUMPUR, 9 Julai (Bernama) — Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mempelawa permohonan bagi lesen penanggung insurans dan pengendali takaful digital (DITO) yang boleh dikemukakan dalam tempoh 2 Jan, 2025 hingga 31 Dis, 2026.

Dalam kenyataan hari ini, bank pusat itu berkata lesen berkenaan dikeluarkan kepada pemohon yang terbukti dapat memaparkan kapasiti dan keupayaan mencapai matlamat dasar yang disasarkan dan pada masa yang sama mengekalkan tumpuan teguh terhadap aspek pengurusan risiko dan perlindungan pengguna.

Sehubungan itu, semua pemohon perlu berbincang dengan BNM sebelum mengemukakan permohonan dan boleh berbuat demikian mulai 1 Okt, 2024 menerusi [email protected].

Ini sejajar dengan langkah BNM mengeluarkan Dokumen Dasar Rangka Kerja Pelesenan dan Pengawalseliaan DITO hari ini yang menggariskan keperluan memudahkan penyertaan mereka yang dapat memberi tawaran nilai kukuh serta bermakna dari segi rangkuman, persaingan dan kecekapan serta selaras dengan teras strategik Pelan Sektor Kewangan 2022–2026 untuk memajukan pendigitalan dalam sektor kewangan.

“Pemohon yang berminat dikehendaki memenuhi kriteria penilaian dalam beberapa aspek seperti kehematan termasuk ciri-ciri dan integriti pemohon, sifat dan kecukupan sumber kewangan serta kekukuhan dan kebolehlaksanaan rancangan perniagaan dan teknologi,” katanya.

Aspek lain seperti amalan pengendalian perniagaan dan perlindungan pengguna, Syariah (jika berkaitan), lngkah-langkah pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan serta keupayaan mencapai tawaran nilai yang bermakna demi kepentingan Malaysia.

BNM berkata semua pemohon berminat juga perlu memastikan bahawa prosedur permohonan digariskan dalam dokumen dasar ini dipatuhi sepenuhnya.

“Ini berserta pematuhan terhadap dokumen dasar lain yang berkaitan seperti Prosedur Permohonan untuk Lesen Baharu di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 selain Prosedur Permohonan Perolehan Kepentingan dalam bentuk Saham dan menjadi Syarikat Induk Kewangan,” katanya.

Menurut bank pusat itu, DITO terbabit akan turut melalui fasa asas bagi tempoh tiga hingga tujuh tahun untuk membuktikan daya maju perniagaan dan kekukuhan operasi mereka.

Sepanjang tempoh fasa asas itu juga, kata BNM, DITO perlu mengekalkan dana modal minimum yang lebih rendah dan setara dengan operasi perniagaan DITO pada peringkat awal. 

“Kalangan DITO ini dicirikan oleh operasi digital mereka dengan model perniagaan dan produk yang inovatif untuk memenuhi keperluan pengguna secara lebih baik.

“Apabila mula beroperasi, DITO dijangka merapatkan jurang perlindungan penting dalam segmen yang berfokuskan digital serta saling melengkapi penanggung insurans, pengendali takaful berlesen sedia ada dan peserta lain dalam rantaian nilai insurans dan takaful,” kata BNM.

— BERNAMA