Senario Ekonomi Global: Tinjauan Terperinci Dari Tahun 1980 Hingga 2075

Pada zaman yang pesat berkembang seperti ini, senario ekonomi global memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan arah masa hadapan. Dalam artikel ini, kita akan melihat suatu pengembaraan melalui perjalanan ekonomi dunia dari tahun 1980 hingga 2075. Kami akan menghuraikan secara terperinci mengenai faktor-faktor pendorong, perubahan paradigma, dan impak kepada ekonomi utama di pelbagai bahagian dunia. Kami percaya bahawa maklumat terkini ini akan memberikan anda pandangan yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai bagaimana ekonomi dunia akan berkembang dan mencorak masa hadapan.

Sumber: VisualCapitalist.com

Gambar 1 : Perubahan Kedudukan Ekonomi Dunia

Pertumbuhan Ekonomi yang Mengejutkan dalam Tempoh 1980-2000

Tempoh dari tahun 1980 hingga 2000 menyaksikan fenomena pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di pelbagai bahagian dunia. Peningkatan perdagangan global, kemajuan teknologi, dan pelaburan asing yang pesat telah memberikan daya saing kepada pertumbuhan ekonomi.

Di Asia Timur, terutamanya di negara seperti Jepun, Korea Selatan, dan China, pendekatan pembangunan berorientasikan eksport telah membuahkan hasil dengan cepat. Kitaran ekonomi mereka yang dinamik telah menarik minat pelabur asing dan menggambarkan potensi ekonomi Asia.

Melihat pada tahun 1980, kuasa ekonomi dikuasai oleh negara-negara barat. Kedudukan kuasa ekonomi adalah seperti berikut :

  1. Amerika Syarikat 
  2. Jepun
  3. Jerman
  4. Perancis
  5. Britain

Landskap kuasai ekonomi saban tahun saban berubah. Menurut Goldman Sachs Investment Research 2022, pada tahun 2075 kedudukan kuasa ekonomi adalah seperti berikut :

  1. China
  2. India
  3. Amerika Syarikat
  4. Indonesia
  5. Nigeria

Rujuk Gambar 1

Menurut Goldman Sachs, keluaran dalam negara kasar Indonesia akan bertumbuh dari US$1.3T tahun 2022 kepada US$14T pada tahun 2075. Ekonomi Indonesia dijangka akan berkembang 10 kali ganda dalam tempoh 50 tahun akan datang. 

Beralih ke Abad Ke-21: Era Digital dan Inovasi

Pada penghujung abad ke-20, dunia menyambut kedatangan era digital yang merentasi sempadan dan mengubah landskap ekonomi. Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memainkan peranan utama dalam pemacuan ekonomi di pelbagai negara. Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam menerajui revolusi teknologi ini. Pengembangan e-dagang, revolusi industri 4.0, dan kepintaran buatan (AI) telah mengubah cara perniagaan beroperasi dan memberikan impak yang ketara kepada produktiviti dan kecekapan.

Ramalan Jangka Panjang: Ekonomi Menjelang 2075

Melangkah ke hadapan, jika kita melihat ke hadapan hingga tahun 2075, kita dihadapkan dengan pelbagai cabaran dan peluang yang unik. Cabaran utama termasuk perubahan demografi, kesan perubahan iklim, dan revolusi dalam sektor tenaga. Di samping itu, kita juga dapat melihat peluang yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seperti pemerkasaan tenaga boleh diperbaharui, penerokaan angkasa lepas, dan transformasi dalam industri perubatan.

Impak kepada Ranking Ekonomi Global

Apabila kita mengaitkan perkembangan ekonomi dengan ranking global, adalah penting untuk kita tahu bahawa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kedudukan sebuah negara dalam senarai ranking ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi, produktiviti, inovasi, kestabilan politik, dan perundangan dasar adalah di antara elemen-elemen penting yang menjadi tumpuan. 

Pandangan Kami dan Penutup

Dalam mengakhiri penulisan ini, kami ingin menegaskan bahawa senario ekonomi global adalah sesuatu yang berubah dengan cepat dan kompleks. Adalah penting untuk terus mengikuti perkembangan terkini dan mencari peluang dalam setiap cabaran yang timbul. 

Dengan ini, kami berharap bahawa artikel ini memberikan pandangan yang jelas dan komprehensif mengenai perkembangan ekonomi global dari tahun 1980 hingga 2075. 

Previous ArticleNext Article

Ekonomi Malaysia Dijangka Berkembang Antara 4 – 5 Peratus Pada 2024 – Amir Hamzah

KUALA LUMPUR, 12 Jun (Bernama) — Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang antara empat dan lima peratus pada 2024, disokong oleh eksport yang pulih dan permintaan domestik yang berdaya tahan, kata Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. 

Beliau berkata perdagangan yang pulih akan disokong oleh kitaran meningkat teknologi global dan pemulihan seterusnya dalam aktiviti pelancongan.

“Perbelanjaan isi rumah akan disokong oleh pendapatan dan pekerjaan yang bertambah baik. Aktiviti pelaburan akan dipacu oleh kemajuan seterusnya dalam projek pelaburan untuk tempoh beberapa tahun oleh sektor awam dan swasta,” katanya dalam ucaptama pada Sasana Symposium 2024 anjuran Bank Negara Malaysia (BNM) di sini hari ini. 

Beliau berkata pelaksanaan inisiatif pemangkin di bawah pelbagai pelan induk seperti Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR), Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 (NIMP 2030) dan Rancangan Malaysia Ke-12, akan meningkatkan lagi pelaburan.

Oleh itu, Amir Hamzah berkata kerajaan komited untuk melaksanakan pembaharuan struktur yang bermakna kerana ini adalah perlu untuk membina Malaysia yang lebih makmur dan inklusif.

Dalam perkara ini, katanya pembaharuan strategik yang melibatkan pelbagai langkah sedang dilaksanakan untuk menyokong usaha ini.

“Pertama, meningkatkan asas dengan mewujudkan lebih banyak ruang fiskal dan menjadikan bahagian ekonomi lebih besar untuk lebih banyak penyertaan.

“Kedua, menaikkan siling dengan meningkatkan perlindungan sosial dan ketiga, mewujudkan tadbir urus yang baik,” katanya.

Beliau berkata Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal (FRA) dan Rangka Kerja Fiskal Jangka Sederhana (MTFF) adalah langkah penting untuk meluaskan dan mempelbagaikan asas hasil.

Selain itu, katanya Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada penyusunan semula rantaian nilai global.

“Untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang ini, kami memberi keutamaan kepada dasar untuk menarik pelaburan berkualiti tinggi yang meningkatkan daya saing ekonomi kita dan mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi,” katanya.

Oleh itu, katanya dengan memacu pembaharuan struktur ini, Malaysia akan meningkatkan daya saing globalnya berbanding negara-negara lain yang turut berusaha untuk meningkatkan potensi pertumbuhan mereka, menangani defisit fiskal dan meningkatkan kecekapan sumber. 

— BERNAMA