AOB SC Tegaskan Keperluan Kualiti Audit Tinggi Berikutan Covid-19

Lembaga Pengawasan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan pekeliling kepada juruaudit dan jawatankuasa audit berhubung kepentingan dalam memastikan audit berkualiti tinggi ke atas laporan kewangan Entiti Kepentingan Awam (PIE) berikutan cabaran yang ditimbulkan oleh pandemik Covid-19.

Dalam satu pekeliling kepada juruaudit dan jawatankuasa audit, AOB yang mengawal selia juruaudit PIE, hari ini berkata bahawa mereka memantau rapi impak pandemik tersebut terhadap kualiti laporan kewangan PIE.

“Kami sedar akan kesulitan yang dihadapi oleh juruaudit yang perlu menjalankan audit secara jarak jauh dan mempunyai akses terhad kepada buku kewangan dan rekod pelanggan. Pembabitan audit boleh mengambil masa yang lebih lama, menyebabkan kelewatan dalam pelaporan mesyuarat atau tarikh akhir kawal selia,” menurut Datuk Syed Zaid Albar, Pengerusi SC.

Untuk meringankan cabaran yang dihadapi oleh firma tersebut, AOB telah mengumumkan bahawa pengawal selia audit tersebut hanya akan memulakan pemeriksaan ke atas firma audit PIE selepas 15 Mei 2020. Firma yang dikehendaki mengemukakan pelan tindakan pemulihan kepada AOB akan diberikan tarikh akhir yang dilanjutkan sehingga 30 Jun 2020.

AOB juga telah melanjutkan pembayaran fi pendaftaran sehingga 1 Julai 2020. Pelaksanaan Laporan Ketelusan Audit syarikat audit berdaftar AOB yang besar akan ditangguhkan sehingga 2021.

“Kami sedar bahawa kebimbangan semasa yang dihadapi oleh firma audit dan PIE adalah untuk memastikan kesinambungan operasi perniagaan dan keupayaan mereka untuk menghadapi ketidaktentuan pasaran dan industri. Walau bagaimanapun, AOB SC berpendapat bahawa keadaan semasa tidak seharusnya menjejaskan penyampaian audit berkualiti tinggi. Mereka yang bertanggungjawab terhadap tadbir urus, khususnya Jawatankuasa Audit, perlu lebih berwaspada dan berhati-hati dalam memastikan maklumat kewangan yang boleh dipercayai dan teraudit disediakan kepada para pelabur dan pemegang saham untuk membuat keputusan yang bermaklumat,” tambah Syed Zaid.

Juruaudit dan Jawatankuasa Audit, serta mereka yang dipertanggungjawabkan dengan tadbir urus, harus bekerjasama rapat dalam tempoh ini untuk memastikan kualiti audit dan membolehkan audit dilaksanakan dengan mematuhi piawaian yang ditetapkan.

“PIE perlu faham bahawa adalah penting juruaudit diberi masa yang mencukupi untuk menjalankan kerja mereka, dalam sesetengah kes, menghendaki syarikat untuk menukar tarikh akhir pelaporan mereka,” kata Dato ‘Gumuri Hussain, Pengerusi Bukan Eksekutif AOB.

AOB bertanggungjawab atas pendaftaran juruaudit PIE atau kumpulan wang jadual yang ditakrifkan dalam Jadual 1 Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. Pada masa ini, terdapat 40 firma audit dan 330 juruaudit yang berdaftar dengan AOB, untuk mengaudit laporan kewangan PIE.

AOB sentiasa berhubung dengan pihak berkepentingannya dan akan terus memantau rapi situasi semasa. Butiran pekeliling boleh didapati di sini https://www.sc.com.my/regulation/technical-notes-practice-notes-and-circulars/aob-communications-to-auditors-and-audit-committee. Untuk sebarang pertanyaan, anda juga boleh menghantar e-mel kepada [email protected]

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Mengenai Lembaga Pemantauan Audit:

Lembaga Pemantauan Audit (AOB) ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 yang berkuat kuasa pada 1 April 2010 untuk menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan dan meningkatkan keyakinan terhadap kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit di Malaysia. Maklumat lanjut mengenai AOB boleh didapati di laman sesawang www.sc.com.my

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UOB Malaysia Ubah Pengalaman Perbankan Digital Untuk Pelanggan Korporat Melalui UOB Infinity

Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Ogos 2022 – Pelanggan korporat UOB Malaysia dapat mengurus keperluan perbankan mereka dengan cara yang lebih mudah dan diperibadikan tidak lama lagi.

UOB Infinity menawarkan papan pemuka dalam talian yang boleh disesuaikan, justeru membenarkan pelanggan memberi keutamaan dan memaparkan maklumat yang paling penting bagi mereka secara visual. Pelanggan korporat, dengan sepintas lalu, dapat melihat keadaan kewangan syarikat, termasuk pasaran luar negara mereka.

Pada platform digital ini, pelanggan boleh menguruskan pelbagai aktiviti perbankan domestik dan rentas sempadan, daripada menyemak akaun UOB di beberapa pasaran sehinggalah kepada melakukan pembayaran tempatan dan antarabangsa, tanpa perlu log masuk ke berbilang platform.

Untuk pelanggan dalam perjalanan, UOB Infinity juga boleh dimuat turun sebagai aplikasi mudah alih. Log masuk biometriknya melalui soft token membolehkan akses yang lebih pantas dan kebenaran transaksi yang dipermudahkan sambil mengekalkan keselamatan. Soft token aplikasi mudah alih ini dilengkapi dengan pengesahan berbilang faktor bagi membolehkan syarikat meluluskan dan menjelaskan transaksi.

Puan Ng Wei Wei, Ketua Pegawai Eksekutif, UOB Malaysia, berkata, “Pelancaran UOB Infinity hari ini merupakan satu lagi bukti komitmen UOB Malaysia dalam membantu syarikat korporat menyesuaikan diri dengan realiti baharu ekonomi digital. Kami telah membangunkan UOB Infinity untuk menangani pelbagai keperluan korporat selepas mempertimbangkan pandangan daripada pelanggan kami. Ini termasuk keperluan perdagangan dan keupayaan untuk menjejaki syarikat mereka dalam masa nyata di semua pasaran di mana mereka beroperasi. Matlamat kami adalah untuk membantu pelanggan meningkatkan kecekapan operasi mereka dan membuat keputusan perniagaan yang lebih baik melalui pendigitalan, selain membantu mereka merebut peluang serantau melalui kesalinghubungan Bank.”

Kepastian dan ketelusan yang lebih tinggi apabila membuat pembayaran rentas sempadan

UOB Infinity juga menangani kekurangan penjejakan dalam masa nyata apabila pelanggan korporat membuat pembayaran rentas sempadan. Penyelesaian digital ini menyediakan pemberitahuan masa nyata kepada perniagaan melalui SMS atau e-mel apabila pembayaran mereka berjaya dikreditkan ke dalam akaun penerima, oleh itu mereka tidak perlu bersusah payah menyemak status transaksi secara manual.

Pelanggan juga akan dimaklumkan tentang caj untuk transaksi rentas sempadan, termasuk caj daripada bank perantara. Ciri ini memberi perniagaan lebih ketelusan tentang kos yang ditanggung untuk transaksi tersebut. Ini membantu mengelakkan berlakunya pertikaian dalam jumlah akhir yang diterima oleh penerima akibat caj yang terlibat.

Encik Lucas Chew, Ketua Negara Perbankan Transaksi, UOB Malaysia berkata, “Dengan UOB Infinity, pelanggan korporat kami dapat mengurus perbankan mereka dengan cara yang lebih mudah, bijak dan diperibadikan melalui antara muka mesra pengguna dan kefungsian baharu yang lebih luas. Syarikat korporat juga dapat mengurus aliran tunai mereka dengan lebih cekap selain melihat maklumat akaun dalam masa nyata di beberapa pasaran dan juga mengakses pelbagai transaksi perbankan domestik dan rentas sempadan secara dalam talian. Melangkaui kemudahan ini, kami juga telah memastikan bahawa transaksi mereka boleh dijalankan dengan selamat melalui token digital Infinity Secure kami.”

Aplikasi mudah alih dengan rangkaian fungsi pembayaran yang komprehensif

Peningkatan dalam penggunaan pembayaran elektronik untuk transaksi perniagaan pada masa kini bermakna aplikasi UOB Infinity membolehkan pelanggan korporat mengurus semua keperluan pembayaran mereka dengan cekap melalui peranti mudah alih.

Pelanggan boleh membuat pelbagai jenis pembayaran – daripada pembayaran bil tempatan kepada pemindahan dana domestik dan rentas sempadan. Aplikasi ini menyokong perkhidmatan seperti GIRO Antara Bank, DuitNow, JomPAY, Sistem Pemindahan Dana dan Sekuriti secara Elektronik Masa Nyata (RENTAS) dan juga pemindahan bertelegraf.

UOB sentiasa menyokong pelanggannya dalam usaha mereka ke arah mengamalkan pembayaran dan kutipan secara digital. Pada separuh pertama 2022, UOB Malaysia menyaksikan peningkatan lebih lima kali ganda dalam bilangan transaksi korporat DuitNow berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas.

Untuk terus memacu penggunaan kutipan tanpa sentuh, pelanggan juga boleh menjana kod QR melalui UOB Infinity untuk meminta bayaran DuitNow daripada pembeli mereka.

Aplikasi mudah alih UOB Infinity boleh dimuat turun daripada Google Play dan Apple App Store. Pelanggan juga boleh menyediakan log masuk biometrik mereka sendiri untuk mengakses aplikasi mudah alih ini dengan lebih mudah. Pengguna platform perbankan internet perniagaan sedia ada UOB Malaysia, UOB BIBPlus, boleh log masuk ke UOB Infinity dengan maklumat yang sama.

Untuk maklumat lanjut tentang UOB Infinity, sila layari: www.uob.com.my/infinity.