AOB SC Tegaskan Keperluan Kualiti Audit Tinggi Berikutan Covid-19

Lembaga Pengawasan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan pekeliling kepada juruaudit dan jawatankuasa audit berhubung kepentingan dalam memastikan audit berkualiti tinggi ke atas laporan kewangan Entiti Kepentingan Awam (PIE) berikutan cabaran yang ditimbulkan oleh pandemik Covid-19.

Dalam satu pekeliling kepada juruaudit dan jawatankuasa audit, AOB yang mengawal selia juruaudit PIE, hari ini berkata bahawa mereka memantau rapi impak pandemik tersebut terhadap kualiti laporan kewangan PIE.

“Kami sedar akan kesulitan yang dihadapi oleh juruaudit yang perlu menjalankan audit secara jarak jauh dan mempunyai akses terhad kepada buku kewangan dan rekod pelanggan. Pembabitan audit boleh mengambil masa yang lebih lama, menyebabkan kelewatan dalam pelaporan mesyuarat atau tarikh akhir kawal selia,” menurut Datuk Syed Zaid Albar, Pengerusi SC.

Untuk meringankan cabaran yang dihadapi oleh firma tersebut, AOB telah mengumumkan bahawa pengawal selia audit tersebut hanya akan memulakan pemeriksaan ke atas firma audit PIE selepas 15 Mei 2020. Firma yang dikehendaki mengemukakan pelan tindakan pemulihan kepada AOB akan diberikan tarikh akhir yang dilanjutkan sehingga 30 Jun 2020.

AOB juga telah melanjutkan pembayaran fi pendaftaran sehingga 1 Julai 2020. Pelaksanaan Laporan Ketelusan Audit syarikat audit berdaftar AOB yang besar akan ditangguhkan sehingga 2021.

“Kami sedar bahawa kebimbangan semasa yang dihadapi oleh firma audit dan PIE adalah untuk memastikan kesinambungan operasi perniagaan dan keupayaan mereka untuk menghadapi ketidaktentuan pasaran dan industri. Walau bagaimanapun, AOB SC berpendapat bahawa keadaan semasa tidak seharusnya menjejaskan penyampaian audit berkualiti tinggi. Mereka yang bertanggungjawab terhadap tadbir urus, khususnya Jawatankuasa Audit, perlu lebih berwaspada dan berhati-hati dalam memastikan maklumat kewangan yang boleh dipercayai dan teraudit disediakan kepada para pelabur dan pemegang saham untuk membuat keputusan yang bermaklumat,” tambah Syed Zaid.

Juruaudit dan Jawatankuasa Audit, serta mereka yang dipertanggungjawabkan dengan tadbir urus, harus bekerjasama rapat dalam tempoh ini untuk memastikan kualiti audit dan membolehkan audit dilaksanakan dengan mematuhi piawaian yang ditetapkan.

“PIE perlu faham bahawa adalah penting juruaudit diberi masa yang mencukupi untuk menjalankan kerja mereka, dalam sesetengah kes, menghendaki syarikat untuk menukar tarikh akhir pelaporan mereka,” kata Dato ‘Gumuri Hussain, Pengerusi Bukan Eksekutif AOB.

AOB bertanggungjawab atas pendaftaran juruaudit PIE atau kumpulan wang jadual yang ditakrifkan dalam Jadual 1 Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. Pada masa ini, terdapat 40 firma audit dan 330 juruaudit yang berdaftar dengan AOB, untuk mengaudit laporan kewangan PIE.

AOB sentiasa berhubung dengan pihak berkepentingannya dan akan terus memantau rapi situasi semasa. Butiran pekeliling boleh didapati di sini https://www.sc.com.my/regulation/technical-notes-practice-notes-and-circulars/aob-communications-to-auditors-and-audit-committee. Untuk sebarang pertanyaan, anda juga boleh menghantar e-mel kepada [email protected]

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Mengenai Lembaga Pemantauan Audit:

Lembaga Pemantauan Audit (AOB) ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 yang berkuat kuasa pada 1 April 2010 untuk menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan dan meningkatkan keyakinan terhadap kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit di Malaysia. Maklumat lanjut mengenai AOB boleh didapati di laman sesawang www.sc.com.my

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nak Tahu Saham Apa Yang Bakal Pulih Tahun 2021?

Dunia sedang memacu ke arah pemulihan ekonomi seiring dengan kejayaan vaksin Covid-19. Pemulihan dalam pelaburan saham telah menjadi laluan utama bagi para pelabur pada penghujung tahun, dengan tumpuan terhadap perubahan sektor, peningkatan saham perladangan serta penjejasan saham penjagaan kesihatan.

Kumpulan Penyelidikan Rakuten Trade Sdn Bhd telah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Jom kita dengarkan lima soalan hangat yang diajukan kepada Encik Kenny Yee dari Rakuten Trade.

Encik Kenny Yee, Kumpulan Penyelidikan, Rakuten Trade Sdn Bhd

1. Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) telah menawarkan peluang baru buat saham sektor perladangan. Boleh berikan komen mengenai jangkaan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) pada bulan-bulan akan datang?

  • Seperti di lain-lain sektor, pemulihan global pasca Covid-19 telah mewujudkan permintaan Pent-Up atau permintaan yang tertahan untuk kebanyakan komoditi. Kami jangkakan peningkatan harga saham peladangan walaupun pengembalian duti eksport minyak sawit pada Januari 2021.
  • Bagi harga minyak sawit mentah (CPO), kami berpendapat ia mungkin berada di atas paras RM3,000 per tan, dengan RM4,000 sebagai halangan utama dalam beberapa bulan akan datang.

2. Boleh beri komen mengenai kesan dari mandat biodiesel pada harga minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2021?

  • Dengan harga minyak mentah pada kadar semasa, biodiesel tetap merupakan saranan yang tidak begitu menarik memandangkan titik harganya dan jangkaan pungutan eksport menjadi sumber pendapatan bagi industri.
  • Pelaksanaan mandat biodiesel Malaysia akan tetap menjadi cabaran pada tahun 2021 biarpun ia mempunyai kelebihan sebagai bahan bakar yang lebih stabil dan mampan untuk masa hadapan.

3. Apakah pandangan anda terhadap syarikat / saham teknologi?

  • Saham teknologi akan tetap menjadi tumpuan, tetapi ini turut bergantung pada nilai saham individu.
  • Kami mengesyorkan VIS-Dynamics, JCY International Bhd, Elsoft Research, Inari, dan MI Technovation Bhd sebagai pilihan utama untuk saham teknologi.

4. Bagaimanakah prestasi saham-saham modal yang lebih kecil pada 2021 vs blue chips atau saham mewah, kerana seperti yang kita sedia maklum, saham yang besar tidak semestinya lebih baik?

  • Dalam kesukaran yang dihadapi pada tahun 2020, kami yakin saham-saham modal yang lebih kecil akan menerajui 2021 selaras dengan penyempurnaan semula portfolio dengan disokong oleh aliran masuk dana berterusan dari pelabur runcit yang akan terus menjadi peserta pasaran utama.
  • Antara saham-saham modal kecil yang disarankan adalah Supercomnet Technologies, AppAsia, RCE Cap, TCS Group, dan Dnonce.
  • Blue chips atau saham mewah dan bermodal besar masih kekal memainkan peranan dominan, tetapi kami menjangkakan peningkatan serta penyertaan berterusan dalam saham modal kecil mengunjurkan dari nilai dan potensi pertumbuhan mereka.

5. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia merancang untuk membubarkan larangan jualan kawal selia pendek (RSS) pada tahun 2021. Bagaimanakah keadaan ini akan memberi impak kepada pasaran ekuiti dan pemulihan ekonomi untuk jangka pendek?

  • Walaupun tujuannya adalah untuk merancakkan pasaran ekuiti, jualan kawal selia pendek (RSS) akan memberi penekanan dan impak langsung kepada keuntungan terutamanya saham blue chips atau saham mewah.
Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!