Hong Leong Islamic Bank Melancarkan Akaun Pelaburan Terhad Digital yang Pertama di Malaysia

Hong Leong Islamic Bank (“HLISB” atau “Bank”) meluaskan ekosistem pengurusan harta digital patuh Syariah dengan memperkenalkan akaun pelaburan terhad pertama dalam pasaran, Akaun Pelaburan Portfolio – Portfolio Investment Account (“PIA-i”).

Untuk PIA-i, HLISB bekerjasama dengan Hong Leong Islamic Asset Management (“HLISAM”) untuk menawarkan pelanggan peluang dan kemudahan melabur dalam dana saham amanah patuh Syariah di pelantar digital, memberi kemudahan melabur bila-bila sahaja dan di mana-mana sahaja. Prinsip Syariah yang diguna pakai adalah Wakalah bi Al-Istithmar, iaitu kontrak agensi di mana pelabur mengizinkan HLISB mengurus pelaburan bagi pihak pelabur.

HLISB, yang menerima pengiktirafan sebagai pelopor dalam inovasi dan pembentukan landskap perbankan runcit digital Islam di Malaysia apabila memenangi Anugerah Kecemerlangan IRBA 2020 bagi Perbankan Islam Digital oleh Anugerah Perbankan Runcit Islam – Islamic Retail Banking Awards yang terkemuka. Selain diperkenalkan untuk memenuhi gaya hidup digital pelanggan masa kini, PIA-i juga merupakan produk pelaburan yang membolehkan pelanggan mempelbagaikan pelaburan peribadi mereka secara digital dengan memilih daripada beberapa dana patuh Syariah yang tersedia di pelantar perbankan digital Bank, HL Connect, sekaligus menggantikan proses pelaburan terdahulu. PIA-i disesuaikan untuk memenuhi keperluan kewangan segenap kategori pelanggan termasuklah orang dewasa yang bekerja, keluarga dan mereka yang berkesedaran sosial dan etika.   

Jasani Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif HLISB berkata, “Kawalan pergerakan COVID-19 memangkin pelaburan runcit di dalam negara, apabila rakyat Malaysia menyedari peri pentingnya melabur demi kemampanan kewangan masa hadapan. Seiring dengan transformasi pantas Malaysia ke arah ekonomi digital, pelantar digital PIA-i adalah satu lagi langkah menuju penggunaan perkakas dan teknologi digital di masyarakat yang semakin menerajui gaya hidup digital. Selain itu, PIA-i juga bertujuan melancarkan perjalanan ke arah pengurusan harta peribadi yang lebih berketerampilan.”

Beliau turut berkata, “Kami berusaha menawarkan perkhidmatan perbankan yang ringkas dan mudah untuk masyarakat, berpandukan strategi ‘Digital-at-the-Core’ dengan penyediaan perkhidmatan yang sesuai melalui produk perbankan yang mudah dan lancar untuk meningkatkan gaya hidup pelanggan. Ciri-ciri ini menjadi kunci inovasi produk, perkhidmatan dan pengalaman perbankan digital patuh Syariah, di samping sektor digital perbankan Islam dan pengurusan harta yang kian berkembang.”

“PIA-i mendahulukan perkhidmatan perbankan inklusif dan bantuan kewangan yang mudah diakses dengan memudahkan proses pelaburan sehingga sesiapa dengan kecelikan kewangan yang asas pun boleh mula melabur dengan mudah. Ini merupakan langkah penting sewaktu kami meningkatkan ikhtiar untuk membina semula, memulih dan mengukuhkan daya tahan dalam era pasca pandemik,” tambah Jasani.  

Melalui PIA-i, dana pelanggan akan dilabur ke dalam tiga dana pelaburan patuh Syariah; Hong Leong Dana Al-Izdihar, dana pasaran wang; Hong Leong Dana Maa’rof, dana imbang; dan Hong Leong Dana Makmur, dana ekuiti yang pernah memenangi anugerah Refinitiv Lipper.

Noor Aini Shaik Awab, Ketua Pegawai Eksekutif HLISAM berkata memandangkan teknologi digital yang memudahkan akses oleh pelanggan serta kesedaran terhadap kemapanan yang semakin mendapat perhatian, pengurusan aset patuh Shariah dijangka bertumbuh pesat dalam beberapa tahun yang akan datang.

“Kami percaya yang penyatuan prinsip pelaburan Syariah dengan teknologi digital bakal menjadikan pengurusan aset Islam antara produk pelaburan utama di Malaysia. Di samping itu, kami sedang mengambil langkah aktif untuk mengintegrasikan pertimbangan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (“ESG”) pada proses pelaburan Syariah sedia ada bagi memenuhi permintaan produk beretika dan mapan yang kian meningkat,” kata Noor Aini. 

Sebelum ini, HLISB memperkenalkan Akaun Pelaburan Berjangka – Term Investment Account-i (“TIA-i), sejenis Akaun Pelaburan berpandukan kontrak perkongsian keuntungan yang dikenali sebagai kontrak Mudarabah. Akaun ini berbentuk pelaburan mudah untuk pelabur yang cenderung mengambil risiko rendah, dan berpotensi menawarkan pulangan yang lebih tinggi dalam tempoh 3, 6 atau 12 bulan.

HLISB, anak syarikat milik penuh Hong Leong Bank (“HLB”), berkongsi pelantar digital dengan HLB, yang baru-baru ini diumumkan pemenang Bank Digital Terbaik 2021 oleh Asiamoney dan Anugerah Inovasi Perbankan Runcit Sedunia – Global Retail Banking Innovation Awards 2021 oleh Digital Banker, ihsan produk dan perkhidmatan inovatif yang menawarkan kemudahan dan pengalaman mudah, pantas dan lancar kepada pelanggan.

Untuk maklumat lanjut tentang HLISB Portfolio Investment Account, sila layari  https://www.hlisb.com.my/en/personal-i/manage-my-wealth/portfolio-investment-account-i.html.

Previous ArticleNext Article

Carsome Peroleh Kemudahan Pembiayaan RM100 Juta Daripada AmBank

KUALA LUMPUR, 16 Julai (Bernama) — Carsome Group memperoleh kemudahan pembiayaan sebanyak RM100 juta daripada AmBank Group bagi mengembangkan kecairannya dan meningkatkan kapasitinya untuk pertumbuhan masa depan.

Kemudahan pembiayaan itu akan memperkasakan Carsome serta meningkatkan kapasitinya untuk berkembang dan berinovasi, katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Ketua Pegawai Eksekutif Eric Cheng berkata kemudahan pembiayaan yang penting itu menyokong model perniagaan Carsome, mengukuhkan keupayaan kewangan kumpulan dan menekankan komitmennya dalam menawarkan penyelesaian yang boleh diakses dan meningkatkan pengalaman pemilikan kereta.

“Melalui Carsome Capital, kami akan memanfaatkan kerjasama ini untuk mengembangkan lagi tawaran perkhidmatan kami, meluaskan impak dan terus berinovasi dalam ekosistem automotif di seluruh Asia Tenggara,” katanya.

Syarikat itu berkata dengan sokongan AmBank, ia mampu mempercepatkan lagi proses urus niaga kereta terpakai Carsome, menawarkan pengalaman yang komprehensif dan tanpa kerumitan kepada pelanggannya.

Ditubuhkan pada 2015, Carsome berkembang pesat menjadi platform e-dagang kereta bersepadu terbesar di Asia Tenggara, menawarkan perkhidmatan komprehensif seperti pemeriksaan kereta, jualan, pembiayaan dan sokongan selepas jualan.

— BERNAMA