Pembayar Cukai Ada Hak Merayu Ke Atas Taksiran Cukai Yang Dibangkitkan LHDNM

Surat LHDN sampai ke rumah? Jangan panik.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggannya bersesuaian dengan moto perkhidmatan LHDNM. Sehubungan itu, objektif LHDNM untuk melaksanakan sistem percukaian yang berkesan, adil dan saksama turut memberi ruang kepada pembayar cukai membuat rayuan sekaligus menyemak semula cukai yang telah dibangkitkan sama ada oleh LHDNM atau ditaksir sendiri oleh pembayar cukai sekiranya mereka tidak berpuas hati atas cukai yang dikenakan.

Walau bagaimanapun, rayuan yang dikemukakan masih tertakluk kepada alasan, justifikasi yang dikemukakan dan peruntukan undang-undang percukaian yang sedang berkuatkuasa.

Siapa Yang Boleh Membuat Rayuan?

Rayuan boleh dibuat oleh mana-mana pembayar cukai sama ada individu mahupun syarikat, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah dan koperasi. Bagi rayuan oleh syarikat dan perkongsian liabiliti terhad. rayuan hendaklah dibuat oleh orang yang diberi kuasa di bawah Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967 untuk memasukkan rayuan bagi pihak syarikat dan perkongsian liabiliti terhad tersebut.

Berhubung perkongsian pula, hanya satu rayuan yang perlu dikemukakan jika isu pertikaian adalah sama bagi setiap ahli kongsi. Apa jua keputusan berhubung rayuan yang dimasukkan adalah terpakai kepada semua ahli kongsi dalam perkongsian tersebut.

Mulai Tahun Taksiran 2019, jika taksiran dibangkitkan oleh LHDNM terhadap suatu syarikat, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah atau koperasi atas kegagalan mengemukakan Borang Nyata (BN), rayuan terhadap taksiran itu hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan BN berkenaan.

Bilakah Rayuan Cukai Boleh Dibuat?

Rayuan cukai boleh dibuat sekiranya pembayar cukai tidak berpuas hati dengan taksiran apabila berlaku situasi-situasi seperti:

  • Pelepasan cukai tidak diberikan dengan sewajarnya
  • Terlupa untuk menuntut apa-apa bayaran dan perbelanjaan tertentu
  • Tidak berpuas hati dengan taksiran pendapatan oleh LHDNM

Rayuan Dalam Tempoh 30 Hari

Sekiranya pembayar cukai tidak berpuas hati dengan taksiran yang dibangkitkan, rayuan boleh dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh Notis Taksiran diterima daripada pihak LHDNM.  

Rayuan hendaklah dibuat dengan mengemukakan Borang Q yang boleh dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM di alamat http://www.hasil.gov.my.

Borang Q yang lengkap beserta dengan alasan yang kukuh hendaklah dikemukakan ke Jabatan atau cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pembayar cukai. 

Rayuan cukai dibuat menggunakan Borang Q yang dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM

Pembayar cukai perlu melengkapkan Borang Q dengan mengemukakan maklumat seperti tarikh, amaun cukai yang kena dibayar berdasarkan kepada Notis Taksiran yang dipertikaikan, alasan rayuan secara terperinci dan maklumat lain yang diperlukan.

Pastikan alasan tersebut disertakan dengan bukti atau dokumen sebagai justifikasi terhadap rayuan seperti lejar akaun, inbois jualan atau apa sahaja dokumen yang berkaitan dengan isu yang dipertikaikan. Borang Q yang telah lengkap diisi juga perlu ditandatangani oleh pembayar cukai sendiri dan bukan mana-mana pihak yang mewakili pembayar cukai.

Sekiranya Borang Q ini tidak lengkap, LHDNM tidak akan menerima Borang Q tersebut dan ia akan dikembalikan kepada pembayar cukai.

Bagaimana Sekiranya Tempoh 30 Hari Tidak Mencukupi?

Sekiranya terdapat kelewatan dalam memasukkan rayuan, pembayar cukai juga diberikan kesempatan untuk membuat permohonan pelanjutan tempoh masa untuk membuat rayuan dengan mengemukakan permohonan pelanjutan masa melalui Borang N yang boleh dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM. Pembayar cukai perlu mengemukakan alasan dan justifikasi yang kukuh bagi permohonan pelanjutan tempoh masa untuk membuat rayuan ini.

Sekiranya permohonan pelanjutan tempoh masa dibenarkan, pembayar cukai akan diarahkan untuk memasukkan permohonan melalui Borang Q dalam tempoh baharu yang ditetapkan.

Borang N
Pembayar cukai boleh mengemukakan permohonan pelanjutan masa melalui Borang N 

Semakan Semula Dalam Tempoh 12 Bulan

Semakan semula taksiran oleh LHDNM berdasarkan rayuan yang dikemukakan oleh pembayar cukai adalah dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh penerimaan rayuan. Walau bagaimanapun, pelanjutan masa masih boleh diberikan oleh Menteri Kewangan kepada satu tempoh tidak lebih daripada 6 bulan selepas tamatnya tempoh asal 12 bulan tersebut atas permohonan pihak LHDNM sekiranya perlu.

LHDNM akan membuat semakan semula ke atas taksiran tersebut dimana taksiran mungkin boleh dikurangkan atau mungkin juga tidak dikenakan cukai. Walau bagaimanapun, sebarang keputusan rayuan adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang berkaitan.

Dalam tempoh semakan semula ini juga, sekiranya terdapat pertikaian berhubung pendirian LHDNM bagi pengiraan atau semasa mengisytiharkan pendapatan atau pelepasan yang mana pembayar cukai perlu memberikan penjelasan, pembayar cukai masih boleh memohon untuk diadakan satu sesi perbincangan atau prosiding pendengaran berhubung pertikaian tersebut bersama-sama dengan pihak LHDNM.

Dalam prosiding ini, pembayar cukai akan dibenarkan untuk mengemukakan asas dan justifikasi rayuan untuk tujuan semakan semula oleh pihak LHDNM. Prosiding ini merupakan satu prosiding bebas bagi membuat penilaian semula keputusan LHDNM. Sekiranya tiada persetujuan dicapai melalui prosiding ini, rayuan pembayar cukai akan dikemukakan ke Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan untuk diputuskan. 

Rayuan Terhadap Taksiran Sendiri (self-assessment)

Sekiranya pembayar cukai mendapati terdapat kesilapan dalam pemfailan BNCP yang mana terdapat peninggalan atau keciciran tuntutan perbelanjaan yang layak dituntut, permohonan relif boleh dikemukakan sama ada melalui surat atau Borang CP15C dengan menyatakan alasan-alasan terperinci berkaitan dengan permohonan tersebut. 

Borang CP15C ini boleh dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM. Sekiranya permohonan relif ini diluluskan, taksiran akan dipinda. Walau bagaimanapun, sekiranya permohonan relif ini tidak dapat dipertimbangkan oleh pihak LHDNM, pembayar masih boleh meminta agar permohonan relif ini dikemukakan untuk diputuskan oleh Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan.

Kesimpulan

Hak yang diberikan kepada pembayar cukai untuk membuat rayuan ke atas taksiran yang telah dibangkitkan ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai sistem percukaian yang adil dan saksama. Ini sudah pasti memberi kesan positif kepada pembayar cukai untuk sentiasa patuh membayar cukai sebagai sumbangan mereka kepada pembangunan negara.

LHDNM sentiasa menghargai kerjasama baik yang diberikan oleh pembayar cukai yang mana ia dilihat menguntungkan kedua-dua pihak. Penerangan lanjut berhubung rayuan cukai ini boleh dirujuk dalam Ketetapan Umum No.7/2020 melalui Portal Rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my > Perundangan > Ketetapan Umum.

Nota: Artikel ini disumbangkan oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Pada tahun 2020 yang lalu, kami telah pun menghasilkan buku sulung yang bertajuk ‘Malaysia Melabur: 10 Benda Kita Kena Tahu’. Sambutannya begitu menggalakkan sehingga buku ini terpilih sebagai Top 10 di MPH dalam kategori Malay Non-Fiction bagi tahun 2020.

Alhamdulillah, terkini kami berjaya terbitkan pula buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

Kenapa Perlu Baca Buku Ini?

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menambahkan pendapatan di pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee

Previous ArticleNext Article

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Anjur Persidangan Percukaian Kebangsaan 2022 Kali Ke-22

Kuala Lumpur, 02 Ogos 2022 – Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) dengan kerjasama Chartered Tax Institute of Malaysia (CTIM) hari ini menganjurkan Persidangan Percukaian Kebangsaan 2022 (National Tax Conference 2022 @ NTC 2022) secara bersemuka serta dalam talian menerusi platform aplikasi Zoom. Persidangan yang berlangsung selama dua hari di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ini menghimpunkan lebih 2,000 orang pengamal percukaian dengan tema The Role of Taxation in Post Pandemic Recovery.

Majlis perasmian NTC 2022 telah disempurnakan oleh YB Dato’ Indera Mohd Shahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan I. Turut bersama-sama hadir dalam sesi perasmian ini ialah YBhg. Datuk Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL, YBrs. Encik Chow Chee Yen, Presiden CTIM, YBrs. Encik Roszamman bin Md Nawi, Pengarah Akademi Percukaian Malaysia (APM) dan YBrs. Encik Soh Lian Seng, Timbalan Presiden CTIM.

YB Dato’ Indera Mohd Shahar bin Abdullah dalam kenyataannya menyatakan bahawa “Percukaian adalah amat penting bagi membantu pembangunan negara, lebih-lebih lagi dalam membangunkan semula negara pasca pandemik COVID-19. Memandang ke hadapan, saya percaya HASiL, dengan kerjasama pihak pembayar cukai dan agensi- agensi berkaitan akan memainkan tanggungjawab masing-masing demi memastikan usaha pemulihan ekonomi negara berada di landasan terbaik”.

Bercakap berkenaan Sustainable Development Goals (SDGs), beliau berkata kerajaan perlu memperkukuhkan sistem percukaian yang sedia ada bagi meningkatkan kecekapan agar dapat memenuhi matlamat SDGs tersebut sekali gus menyokong kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada peringkat domestik, undang-undang dan polisi yang lebih efektif perlu diperkenalkan dan dalam masa yang sama pelarian serta pengelakan cukai turut diperangi.

Ujar beliau lagi, di peringkat antarabangsa Malaysia sentiasa responsif terhadap perubahan semasa khususnya dalam persetujuan piawaian percukaian antarabangsa bagi memastikan persekitaran yang kompetitif untuk menarik pelaburan langsung asing dan tempatan di samping mencegah sebarang aktiviti pelarian cukai rentas sempadan. Mengulas mengenai pematuhan cukai dalam kalangan syarikat multinasional, beliau menyatakan kerajaan melalui HASiL akan terus berusaha merangka strategi yang komprehensif bagi memastikan setiap syarikat multinasional yang beroperasi di negara ini membayar amaun cukai yang sepatutnya.

YBhg. Datuk Mohd Nizom bin Sairi, dalam ucapannya menekankan peranan HASiL sebagai pemudah cara dalam meningkatkan kadar pematuhan cukai secara sukarela menerusi program-program pendidikan cukai secara libat urus bersama dengan komuniti percukaian. Bagi tujuan tersebut, HASiL memfokuskan kepada tiga pendekatan iaitu Kesedaran Cukai (Awareness), Pendidikan Cukai (Education) dan Perkhidmatan Cukai (Services).

Sebarang pertanyaan serta maklum balas berkaitan boleh dimajukan kepada HASiL melalui:

  • Hasil Care Line di talian 03-8911 1000 / 603-8911 1100 (Luar Negara);
  • HASiL Live Chat; dan
  • Borang Maklum Balas di portal rasmi LHDNM di pautan pantas

https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-my/