4 Perbezaan Antara Wasiat dan Hibah

Masih ramai lagi yang terkeliru definisi, fungsi dan kaedah pelaksanaan wasiat dan hibah. Rata-rata melihat kedua-duanyanya sama sahaja, iaitu menukar pemilikan sesuatu harta selepas berlaku pemilik harta meninggal dunia.

Sebenarnya telah banyak penerangan melalui penulisan mahu pun ceramah-ceramah yang menyatakan tentang perbezaan antara wasiat dan hibah. Akan tetapi penjelasan kali ini akan cuba ditulis mengikut aturan soalan-soalan yang banyak diterima berkaitan kedua-dua instrumen  pengurusan harta ini. Ini bagi memudahkan pembaca lebih mudah faham.

1. Apakah Maksud Sebenar Wasiat Dan Hibah?

Tanpa mengulas panjang tentang definisi yang diberikan syarak, kerana dikhuatiri ianya akan menyukarkan kefahaman pembaca, definisi yang lebih ringkas dan mudah tentang wasiat dah hibah adalah seperti berikut.

Wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat manakala hibah pula ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah.

Walaupun sebenarnya definisi yang diberikan ini terlalu ringkas, tetapi ia cukup untuk menampakkan perbezaan antara wasiat dan hibah.

2. Kepada Siapa Kita Boleh Berikan Harta Melalui Wasiat Dan Hibah?

Jika melalui wasiat, pemilik harta boleh memberikan harta kepada sesiapa sahaja selain daripada waris mereka sendiri. Itupun terhad kepada 1/3 dari keseluruhan nilai harta yang dimilikinya.

Sebagai contoh, kita sebagai pemilik harta berwasiat untuk memberikan 10% dari nilai akaun bank dan Tabung Haji kepada sebuah asrama anak yatim dan digunakan untuk pembinaan Maahad Tahfiz.

Jadi jelas, tak boleh pemilik harta berwasiat untuk memberikan hartanya kepada pasangan suami atau isteri dan anak-anak.

Manakala jika melalui hibah pula, pemilik harta bebas hendak memberikan hartanya kepada siapa yang dikehendaki, sama ada penerima tersebut adalah dari kalangan warisnya sendiri ataupun tidak.

3. Berapa Kadar Harta Yang Boleh Diwasiatkan Dan Dihibahkan?

Seperti yang telah dinyatakan di atas, kadar harta yang boleh diwasiatkan oleh pemilik harta menurut syarak adalah setakat 1/3 sahaja daripada harta bersih peninggalannya pada waktu kematiannya. Itupu setelah ditolak dengan semua harta yang telah digunakan untuk belanja pengebumian dan melangsaikan hutang si mati.

Jika pemilik harta berwasiat melebihi kadar 1/3 hartanya maka wasiat yang lebih dari 1/3 tersebut tidak sah kecuali waris-waris bersetuju dengan kadar yang lebih itu.

Manakala bagi hibah pula, tiada had tertentu untuk seorang pemilik harta memberikan hartanya. Walaubagaimanapun, jika ibubapa ingin memberi hibah kepada anak-anak, jumhur ulama’ (Hanafi, Maliki dan Syafie) berpendapat bahawa sunat menyamakan pemberian hibah kepada mereka ia lebih adil dan dekat kepada taqwa.

4. Adakah Hibah Dan Wasiat Boleh Ditarik Balik?

This image has an empty alt attribute; its file name is pexels-andrea-piacquadio-3771097-1-700x466.jpg

Secara ringkas, wasiat boleh ditarik balik selagi si pemilik harta yang membuat wasiat masih hidup. Walaubagaimanapun, wasiat tersebut boleh terbatal dalam beberapa keadaan.

  • Sekiranya pembuat wasiat bankrap
  • Sekiranya pembuat wasiat murtad
  • Sekiranya penerima menolak wasiat
  • Penerima mati sebelum pembuat wasiat
  • Penerima membunuh pembuat wasiat
  • Berlaku kerosakan harta wasiat

Manakala bagi hibah pula, secara ringkas ianya tidak boleh ditarik balik melainkan dengan kerelaan si penerima hibah. Sebagai contoh, seorang suami telah memberi hibah sebuah rumah kepada isterinya. Setelah ijab dan qabul berlaku maka tidak boleh si suami menarik balik hibanya melainkan isteri yang rela hati memberi semula.

Walaubagaimanapun, hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk dan nenek) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain boleh ditarik semula.

Semoga dengan penerangan ringkas ini dapat membantu pembaca lebih memahami tentang perbezaan antara wasiat dan hibah.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka secara Syariah.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kenapa Penama Tidak Memiliki Harta Yang Diwariskan?

Banyak kisah yang dikongsi oleh orang ramai terutamanya individu yang kecewa akibat menjadi waris yang dinafikan hak mereka. Pada mulanya dah seronok kerana ingatkan dapat mewarisi harta daripada ahli keluarga yang telah meninggal dunia, tetapi hakikatnya tidak seperti yang disangka.

Si mati mewariskan harta miliknya kepada waris, namun terdapat pelbagai masalah yang menyukarkan waris untuk memiliki harta tersebut. Adakah benar bahawa meletakkan penama sahaja sudah cukup untuk memastikan waris mendapat hak mereka?

Penama Tidak Diberikan Hak Mutlak

Sebenarnya penama hanyalah seorang wasi atau pemegang amanah kecuali ianya adalah Hibah. Sekiranya Hibah, penama tersebut diberi hak mutlak ke atas harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Ramai yang berpendapat bahawa mempunyai penama sudah cukup untuk memudahkan membuat tuntutan harta yang ditinggalkan apabila meninggal dunia nanti. Ada yang meletakkan nama pasangan, ibu, ayah dan anak-anak sebagai penama untuk memastikan nasib mereka terus terbela setelah si mati tiada.

Tanggungjawab Penama Membahagikan Harta Mengikut Faraid

Penama tersebut haruslah membahagikan wang yang ditinggalkan oleh si mati mengikut undang-undang faraid dan bukannya mengambil kesemua wang itu dan menjadikannya sebagai hak mutlak. Melainkan jika si mati telah hibahkan kepada penama, barulah ia menjadi milik mutlak penama yang dihibahkan itu.

Sedih sebenarnya apabila kita dapat tahu ramai penama yang tamak dan membolot harta tersebut sehingga menyebabkan mereka yang berhak tidak mendapat bahagian yang sepatutnya. Mereka yang tidak bertanggungjawab akan menanggung dosa kerana mengambil harta benda yang bukan milik mereka.

Proses untuk membuat tuntutan juga tidak mudah, waris atau penama kena pergi ke mahkamah atau Amanah Raya untuk mendapatkan surat kuasa. Dan tidak mustahil ianya mengambil masa bertahun-tahun sekiranya waris atau penama gagal untuk mencapai persetujuan atau berlakunya pertikaian di antara mereka.

Hibah Beri Hak Mutlak, Penama Kena Ikut Faraid

Kesimpulannya, walaupun si suami telah menamakan si isteri sebagai penama, isteri tersebut bukanlah penerima mutlak harta tersebut. Sebaliknya harta peninggalan tersebut perlu diagihkan kepada semua waris si suami yang berhak mengikut kepada kaedah faraid.

Sebab itulah kita kena perbetulkan anggapan bahawa dengan menetapkan penama, masalah pengurusan harta pusaka dapat diselesaikan.

Sumber Rujukan:

  1. Xtra
  2. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan
  3. BH Online

Baca juga:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!