Ninja Van Malaysia Memperkukuh Automasi Hab Sempena Ulang Tahun Ke-8

Inovasi terbaru ini disasarkan untuk memproses sehingga 650,000 bungkusan sehari 

KUALA LUMPUR, MALAYSIA, 22 FEBRUARI 2023  Ninja Van Malaysia, sebuah syarikat logistik berdaya teknologi, sedang mempercepatkan automasi dan menaiktaraf beberapa operasi lain sempena kempen ulang tahunnya yang ke-8, Ninja Van Malaysia Turns 8: Celebr8ing Innov8ion, selaras dengan komitmennya untuk menyediakan proses penghantaran barangan yang serba mudah untuk para pengirim dan pembeli di Malaysia.

Sejak tahun 2015, Ninja Van Malaysia merupakan salah satu pembekal logistik yang paling dipercayai di Malaysia, merekodkan perkhidmatan penghantaran barangan kepada lebih 15 juta penerima bungkusan dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Syarikat tersebut juga menyediakan liputan 100% di seluruh negara dan hampir 5,700 lokasi Pick Up & Drop Off (PUDO) untuk menjamin pengalaman penghantaran yang lebih cepat dan lancar kepada pengirim dan pembeli. Pada Januari 2022, Ninja Van Malaysia juga mengumumkan pelancaran habnya seluas 260,000 kaki persegi di Shah Alam – hab terbesar mereka setakat ini.

Dengan sistem automasi bersepadu yang terbaru, proses penyusunan bungkusan kini ditambahbaik dengan fungsi penimbang berat, pengesan saiz dan ianya disasarkan mampu mengimbas sehingga 30,000 bungkusan sejam. Sistem ini juga menyediakan data bungkusan masa nyata yang tepat, meningkatkan kecekapan penyusunan dan penjejakan bungkusan. Hasilnya, keupayaan pemprosesan bungkusan harian dijangka akan meningkat hampir 35%.

“Sejak beberapa tahun yang lepas, kami melihat bahawa e-dagang merupakan trend makro yang akan kekal. Oleh itu, kami akan terus memberi tumpuan ke arah memacu kecekapan operasi yang lebih besar dan membina infrastruktur untuk menyediakan perkhidmatan terbaik dalam sektor logistik buat pelanggan kami. Dengan mengautomasikan cara bungkusan-bungkusan diproses, kami dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih pantas dan selamat untuk para pengirim dan pembeli yang maju bersama kami sejak lapan tahun lalu. Kami percaya bahawa penambahbaikan ini juga selari dengan dedikasi negara dalam mengklasifikasikan logistik sebagai industri yang signifikan,” kata Adzim Halim, Ketua Pegawai Eksekutif di Ninja Van Malaysia.

Beliau menambah, “Inovasi berpacukan teknologi seperti automasi adalah penting untuk kemajuan industri logistik tempatan serta keseluruhan ekonomi digital, yang telah dikenal pasti sebagai salah satu tonggak ekonomi utama Malaysia. Sejak awal 2014, kami telah merentasi evolusi e-dagang di Asia Tenggara dan pengalaman ini  membolehkan kami memainkan peranan penting dalam memartabatkan industri logistik. Kami komited untuk membentuk ekosistem yang menyediakan perkhidmatan dan servis yang berkualiti untuk memenuhi keperluan semua pengguna kami.”

Saban tahun, Ninja Van Malaysia telah memperkenalkan pelbagai produk dan perkhidmatan untuk membantu pengguna memperkembangkan perniagaan mereka. Salah satu produk terbaru adalah Ninja Biz, aplikasi yang direka khusus untuk membolehkan pengirim mengakses akaun dan penghantaran mereka pada bila-bila masa. Menjelang ulang tahunnya yang ke-8, Ninja Van Malaysia juga telah mengeluarkan kajian kertas putih pertamanya mengenai Jualan Penstriman Langsung di Asia Tenggara. Kertas putih itu memperkenalkan Jualan Penstriman Langsung sebagai salah satu trend e-dagang di Asia Tenggara yang akan datang, dan ianya turut memperincikan pandangan tentang Jualan Penstriman Langsung yang dikumpul daripada lebih 1,000 penjual e-dagang Ninja Van di seluruh Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Selain itu, Ninja Van Malaysia turut memperkenalkan Logistics+, satu rangkaian penyelesaian pengurusan rantaian bekalan untuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Asia Tenggara. Ia membantu PKS menavigasi rangkaian pembekal perkhidmatan dan penyedia perkhidmatan kewangan yang kompleks dan sentiasa berubah. Kira-kira 30,000 PKS di Asia Tenggara kini mendapat manfaat daripada Logistics+

Previous ArticleNext Article

Laporan Scam 2024: Rakyat Malaysia Masih Mudah Terperdaya Dengan Scam Walaupun Kesedarannya Tinggi  

CelcomDigi National Scam Awareness Survey 2024 dedahkan trend yang membimbangkan dan mencadangkan tindakan segera

PETALING JAYA, 22 JULAI 2024 – Laporan National Scam Awareness Survey 2024 (Kaji Selidik Kesedaran Scam Kebangsaan 2024) yang disiarkan oleh CelcomDigi Berhad (“CelcomDigi”) baru-baru ini mengenalpasti naratif yang menarik perhatian, menunjukkan rakyat masih mudah ditipu dan mencadangkan tindakan proaktif untuk memerangi aktiviti scam atau penipuan. Hasil kajian menunjukkan bahawa Malaysia semakin berkembang sebagai negara digital, dengan 91% responden sering melawat pusat internet komuniti untuk menggunakan pelbagai jenis perkhidmatan digital. Memandangkan penggunaan internet yang tinggi ini, rakyat Malaysia mudah terdedah kepada ancaman scam. Keadaan ini memerlukan tindakan segera dalam mempertingkatkan langkah-langkah keselamatan digital untuk mewujudkan masyarakat digital yang selamat dan boleh dipercayai.

Ketua Pegawai Eksekutif CelcomDigi Datuk Idham Nawawi berkata, “Hari ini, dalam kita menikmati manfaat kesalinghubungan digital, kita berhadapan dengan realiti di mana scam merupakan salah satu epidemik sosial yang amat membimbangkan kini. Laporan pertama National Scam Awareness Survey 2024 oleh CelcomDigi ini menyediakan data dan maklumat yang boleh membantu dalam mengambil tindakan yang lebih strategik dan bersasar untuk menangani aktiviti scam. Dengan panduan daripada laporan ini, kita dapat merapatkan jurang yang ada dalam menangani epidemik ini serta mengukuhkan keyakinan dan meningkatkan persekitaran digital yang lebih selamat untukrakyat Malaysia.”

Antara 10,893 responden yang dikaji di seluruh negara, sebanyak 87% telah menjadi lebih peka kepada scam sejak setahun yang lalu, dan mereka boleh menjelaskan pengalaman mereka secara terperinci dan menyatakan jenis scam yang mereka hadapi. Responden juga menyedari bahawa pendedahan data peribadi boleh membahayakan diri mereka serta tindakan mengklik pautan yang tidak disahkan adalah berisiko. Laporan mendapati:

 • 73% responden peka kepada risiko perkongsian sosial dan pendedahan data peribadi; 
 • 65% responden menunjukkan mereka akan mengesahkan mana-mana pautan yang diterima sebelum mengkliknya; manakala 
 • 52% responden akan menapis data peribadi mereka sebelum melakukan sebarang perkongsian. 

Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden melakukan amalan asas untuk melindungi data peribadi mereka. 

Walaubagaimanapun, dua pertiga (66%) daripada mereka pernah mengalami cubaan atau situasi scam. Cubaan scam ini, yang berjumlah 17,912, menunjukkan bahawa seseorang individu boleh menghadapi lebih daripada satu jenis scam melalui pelbagai saluran. Scam yang paling banyak atau umum adalah panggilan telefon (76%), di mana scammer berpura-pura menjadi wakil atau pegawai dari bank, syarikat telekomunikasi atau jabatan kerajaan. Senario cubaan scam ini melibatkan individu palsu:

 • Bertanya responden tentang maklumat peribadi mereka (31%);
 • Menakut-nakutkan responden bahawa akaun bank mereka mempunyai masalah dan mengugut responden untuk membuat sejumlah pembayaran (23%); 
 • Menawarkan bantuan kerajaan dan bertanya tentang maklumat peribadi atau perbankan (23%) mereka.

Laporan ini juga menunjukkan trend scammer menyasarkan mangsa yang berpendidikan dan pendapatan tinggi. Perbandingan merentasi pembolehubah demografi menunjukkan bahawa responden yang mempunyai tahap pendidikan lebih tinggi mengalami insiden cubaan scam yang lebih banyak daripada mereka yang hanya berpendidikan sekolah rendah atau menengah, dan mereka yang berpendapatan bulanan RM1,000 atau kurang.

Selain daripada kesedaran awam mengenai jenis dan taktik scam, kajiselidik ini juga menilai kesedaran rakyat Malaysia mengenai talian hotline 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan (NSRC) bagi melaporkan scam. Didapati 64% daripada responden tidak tahu bahawa mereka boleh melaporkan scam melalui talian hotline NSRC. Selain itu, kesedaran adalah amat rendah dalam kalangan responden yang dilaporkan menghadapi masalah kewangan, di mana 67% responden yang menyatakan pendapatan tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan bulanan mereka, juga tidak mempunyai pengetahuan tentang talian hotline NSRC sebagai mekanisme untuk melaporkan aktivitiscam.

Langkah penting bagi mangsa scam adalah mengambil tindakan pembetulan yang pantas. Walaubagaimanapun, laporan ini menunjukkan bahawa responden mungkin mempunyai daya bingkas yang rendah terhadap scam, terutamanya dari segi mengambiltindakan pencegahan dan pengurangan:

 • 52% responden menyekat nombor telefon scammer atau yang disuspek sebagai scammer;
 • 32% responden memberitahu keluarga atau rakan; manakala
 • 19% responden sama ada menutup akaun bank, menamatkan kad kredit atau tidak melakukan apa-apa.  

Berikutan penemuan ini, laporan menunjukkan keperluan segera untuk pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat demimenangani epidemik sosial ini secara proaktif. Cadangannya termasuklah:

 • Di tahap kebangsaan – Meningkatkan kesedaran scam di pelbagai saluran, dan mengukuhkan peranan NSRC untuk meliputi perkhidmatan yang lebih meluas kepada orang awam bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada perkhidmatannya; 
 • Bagi sektor swasta – Membangunkan infrastruktur yang lebih inovatif untuk melindungi kepentingan pelanggan di samping mewujudkan pengurusan risiko scam di dalam strategi perniagaan;
 • Kerjasama sektor awam dan swasta untuk mengambil pendekatan pelbagai kaedah demi mewujudkan ekosistem bagi tindakan yang lebih strategik dan menyeluruh. 

Laporan ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan CelcomDigi dalam menangani aktiviti scam. Ia boleh didapati DI SINI dan juga di platform media sosial untuk akses orang awam.