Wayang Pandu-Masuk(Drive-In Cinema), Industri Yang Bakal Popular Di Malaysia

Tidak dinafikan industri perfileman merupakan salah satu industri yang mendapat kesan yang sangat negatif ketika musim Covid-19 ini. Sebanyak $10 bilion dolar telah lesap dari keuntungan syarikat gergasi perfileman akibat virus yang merbahaya ini setakat pertengahan tahun 2020.

Industri pembuat filem juga terpaksa menangguhkan penggambaran filem mereka disebabkan perintah lockdown yag berlaku hampir di seluruh negara.

Terdapat juga syarikat perfileman yang terpaksa menangguhkan penyiaran filem mereka akibat krisis yang melanda dunia pada ketika ini. Filem yang menelan kos pembikinan yang tinggi seperti James Bond, Tenet dan Mulan terpaksa ditangguhkan.

Ini kerana jika penyiaran dilakukan ketika ini, syarikat produksi terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar akibat kurangnya bilangan penonton yang hadir ke panggung wayang.

Kini, dengan kehidupan normal baru yang mana telah menyebabkan banyak industri telah terpaksa mengubah hala tuju perniagaan mereka bagi menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru ini. Syarikat tempatan  kita juga tidak terkecuali untuk mengadaptasi keadaan ini bagi membolehkan urusan perniagaan mereka dapat dijalankan walaupun berdepan dengan krisis.

Syarikat tempatan kita yang dikenali sebagai M-Junction telah membawa buat pertama kalinya drive-in cinema yang mana para pelanggan perlu memiliki kenderaan sendiri untuk menonton wayang. Drive-in cinema ini bukanlah perkara baru di dunia barat yang mana merupakan pawagam yang sangat popular di dunia barat pada era 1930-an di Amerika Syarikat.

Kini drive-in cinema akan menjadi semakin popular ketika krisis pandemik yang tidak tahu bila akan berkesudahan.

Mari kita lihat bagaimana syarikat ini beroperasi yang mana bakal menarik minat kaki wayang untuk mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka yang sebelum ini belum pernah mereka cuba.

Syarikat ini telah memilih tempat yang sangat strategik iaitu Malaysia Tourism Centre (MATIC) iaitu pusat tumpuan para pelancong yang berada di tengah bandar ibu kota Kuala Lumpur sebagai tempat pertama operasi mereka. Pawagan tersebut berada di kawasan letak kereta di MATIC.

Syarikat ini juga membenarkan sebanyak 50 buah kenderaan bagi setiap sesi filem yang ditayangkan dan kedudukan kenderaan adalah berdasarkan kepada siapa cepat, dia yang dapat. Hanya barisan hadapan sahaja memerlukan tiket yang khusus.

Syarikat ini juga mengambil berat tentang kualiti gambar dan audio bagi keselesaan para pelanggan mereka. Mereka menggunakan teknologi LED yang sepanjang 4 meter dan sistem audio hi-fi yang memberikan kepuasan kepada pengguna mereka.

Apa yang menarik mengenai sisitem audio yang digunakan adalah menggunakan teknologi bluetooh yang mana boleh disambung kepada sistem audio yang berada di dalam kereta penonton.

Filem yang akan ditayangkan adalah dari luar negara dan juga tempatan bergantung kepada permintaan pelanggan. Filem yang terbaru di pasaran turut ditayangkan untuk memenuhi citarasa pelanggan mereka yang ingin melihat filem yang terbaru.

Memandangkan pawagam mereka boleh diklasifikasikan sebagai outdoor, tayangan filem ini akan berubah mengikut keadaan cuaca yang mana jadual perubahan akan diberitahu oleh syarikat kepada para pelanggan.

Sumber Rujukan:

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nak Tahu Personaliti Diri? Ambil Ujian MBTI Ini

Personaliti diri bermaksud ciri tingkah laku, kondisi diri dan emosi yang berkembang daripada faktor biologi dan persekitaran. Walaupun tidak terdapat definisi personaliti yang dipersetujui oleh semua orang, namun kebanyakan teori memberikan tumpuan kepada motivasi dan interaksi psikologi dengan persekitaran seseorang.

Teori keperibadian atau personaliti diri berdasarkan sifat seperti yang ditakrifkan oleh Raymond Cattell, menentukan keperibadian sebagai ciri-ciri yang meramalkan tingkah laku seseorang. Lebih banyak pendekatan berdasarkan tingkah laku menentukan keperibadian melalui pembelajaran kajian dan tabiat seseorang.

Kajian psikologi personaliti diri yang dikenali sebagai psikologi personaliti, cuba menjelaskan kecenderungan untuk memahami perbezaan dalam tingkah laku. Banyak pendekatan telah diambil untuk mengkaji personaliti, termasuk teori biologi, kognitif, pembelajaran dan sifat berdasarkan teori, serta pendekatan psikodinamik dan humanistik. 

Psikologi keperibadian telah dihuraikan para ahli teori pertama, dengan beberapa teori berpengaruh yang diketengahkan oleh Sigmund Freud, Alfred Adler, Gordon Allport, Hans Eysenck, Abraham Maslow, dan Carl Rogers.

Personaliti diri boleh ditentukan melalui pelbagai ujian. Oleh kerana personaliti adalah perkara yang rumit, dimensi personaliti dan skala ujian personaliti berbeza-beza dan sering kurang jelas dengan penilaian personaliti seseorang.

Disebabkan inilah kemunculan dua elemen utama untuk mengukur keperibadian, melalui ujian objektif dan langkah-langkah proaktif. 

Contoh-contoh ujian personaliti adalah:

*Big Five Inventory (BFI).

*Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2).

*Rorschach Inkblot test.

*Neurotic Personality Questionnaire KON-2006.

*Eysenck’s Personality Questionnaire (EPQ-R).

Di antara ujian personaliti diri yang baru diperkenalkan adalah 16 Personalities Factor (16PF). Kebiasaannya ia digunakan oleh ahli psikologi, bagi mengukur keperibadian diri berdasarkan teori 16 faktor personaliti yang dibangunkan oleh Raymond Cattell. 

Pakar psikologi juga menggunakannya sebagai indeks pengukur kesihatan mental, bagi mendiagnos gangguan psikiatri dan membantu dengan terapi yang sesuai.

Tahukah anda Big Five Inventory (BFI) merupakan indeks pengukur yang paling banyak digunakan, kerana ia mempunyai kriteria yang luas seperti faktor-faktor yang berbeza dalam personaliti diri, sekaligus membolehkan ahli psikologi mendapatkan maklumat yang paling tepat?

Manakala salah satu ujian personaliti diri yang paling lengkap pernah dibina adalah MBTI (Myers–Briggs Type Indicator).

MBTI (Myers–Briggs Type Indicator):

MBTI adalah soal selidik laporan introspektif yang menunjukkan keutamaan psikologi yang berbeza, dalam konsep bagaimana seseorang melihat dunia dan membuat keputusan. Pada asalnya MBTI dibangunkan oleh 2 orang rakyat Amerika Syarikat, iaitu Katharine Cook Briggs dan anak perempuannya Isabel Briggs Myers.

MBTI di kembangkan dari idea asal teori konseptual (the conceptual theory), yang dicadangkan oleh pakar psikiatri Switzerland, Carl Jung. MBTI menggunakan empat fungsi psikologi utama iaitu sensation, intuition, feeling, dan thinking.

Melalui penilaian tersebut, ianya dapat mengenalpasti 4 elemen tingkah laku yang dominan iaitu Introversion/Extraversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, Judging/Perception. Disebabkan inilah lahirnya ujian 16 personaliti yang memecahkan personaliti seseorang kepada beberapa kategori.

Hari ini, banyak syarikat gergasi menjalankan ujian MBTI untuk menilai prestasi dan ketika ujian pengambilan pekerja baru.

Berminat nak tahu personaliti diri anda?

Layari 16 Personalities untuk melakukannya. Sekaligus kita dapat memahami bagaimana nak menyesuaikan personaliti diri dengan aktiviti pelaburan.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!