Deposit Nak Beli Rumah Tak Cukup? Bantuan Sehingga RM30,000 Kini Dibuka!

Sudah lama berhajat nak beli rumah tapi belum cukup dana untuk bayar 10% deposit rumah tersebut? Kini peluang terbuka untuk dapatkan bantuan sehingga RM30,000 dengan Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit).

Apa Itu Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit)?

Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit) adalah satu produk khusus yang merupakan satu insentif kerajaan bagi membantu golongan pertengahan memiliki rumah idaman di mana peruntukan sebanyak RM200 juta akan disediakan oleh kerajaan sebagai sumbangan kepada pembeli rumah pertama untuk rumah mampu milik bagi tujuan bayaran deposit.

Selaras dengan objektif Dasar Perumahan Negara iaitu bagi meningkatkan keupayaan dan aksesibiliti rakyat memiliki rumah, Skim MyDeposit ini akan diselaraskan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Jabatan Perumahan Negara.

Syarat Dan Kelayakan Permohonan MyDeposit

Syarat –syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan KPKT :

 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia;
 • Berumur 21 tahun ke atas (tiada had umur maksima);
 • Pembelian rumah pertama bagi satu isi rumah;
 • Pendapatan isi rumah :

– Pendapatan kasar antara RM3,000 hingga RM10,000 sebulan.

(Pendapatan kasar bulanan termasuk semua bentuk ganjaran hasil daripada pekerjaan atau perniagaan, upah, gaji, komisyen, bonus, elaun dan lain-lain);

 • Pemohon yang layak akan diberikan kelulusan bersyarat dengan tempoh 30 hari untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli rumah yang hendak dibeli; dan
 • Carta alir permohonan Skim MyDeposit bagi projek perumahan baharu yang berlesen atau perumahan pasaran sekunder (subsale) adalah seperti di lampiran A dan B.

Kriteria Pembelian Projek Perumahan Yang Dibenarkan

Pembelian projek perumahan yang dibenarkan dibawah Skim MyDeposit:

 • Projek perumahan baharu yang berlesen atau perumahan pasaran sekunder (subsale);
 • Harga pembelian adalah RM500,000 dan ke bawah; dan
 • Kelulusan pembelian bagi projek-projek perumahan swasta yang tidak mendapat subsidi/ insentif/ dana Kerajaan

Surat Tawaran Bersyarat SKIM MyDeposit.

Surat tawaran bersyarat akan dikeluarkan kepada pemohon yang telah ditapis dan diperakukan untuk ditawarkan Skim MyDeposit:

 • Tempoh tawaran bersyarat yang diberikan adalah 30 hari daripada tarikh surat dikeluarkan untuk pemohon untuk memenuhi perkara-perkara berikut :
 1. Menandatangani Surat Setuju Terima Pembiayaan Deposit Rumah Pertama; dan
 2. Menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan pemaju perumahan atau pemilik rumah.
 • Sekiranya pemohon gagal mematuhi syarat yang ditetapkan dalam tempoh 30 hari tersebut, surat tawaran bersyarat ini adalah BATAL dan Kerajaan berhak untuk menolak tuntutan bayaran yang dikemukakan. Kos pembelian rumah tersebut hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon tersebut.

Kaedah Pembayaran Dibawah Skim MyDeposit

Pembayaran Insentif Skim MyDeposit akan dilaksanakan dengan cara berikut :

 • Jumlah insentif MyDeposit bagi satu kelulusan adalah sebanyak 10% daripada harga jualan atau maksima sebanyak RM30,000 yang mana lebih rendah;
 • Bayaran ini akan dibayar kepada Akaun Pemajuan Perumahan (HDA) bagi pembelian projek baharu atau Akaun Peguam Perjanjian Jual-Beli Pembeli bagi pembelian pasaran sekunder (subsale); dan
 • Tuntutan bayaran insentif hendaklah dibuat oleh pemohon yang diluluskan dengan mengemukakan dokumen tuntutan seperti berikut :
 1. Surat Tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perumahan Negara;
 2. Surat Setuju Terima Tawaran yang lengkap dan ditandatangani;

iii. Akuan Bersumpah yang lengkap dan ditandatangani;

 1. Perjanjian Jual-Beli;
 2. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan yang telah diakui terima; dan
 3. Maklumat berkaitan nama dan nombor Akaun Pemaju Perumahan atau nama dan nombor Akaun Firma Guaman Jual Beli pembeli.

Moratorium

 • Tempoh sekatan moratorium yang dikenakan selama 10 tahun;
 • Syarat moratorium dimasukkan ke dalam surat tawaran pembeli dan surat perjanjian jual beli; dan
 • Tempoh moratorium dikira bermula selepas Surat Perjanjian Jual Beli ditandatangani.

Kaedah Permohonan

 • Permohonan adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang layak. Permohonan boleh dibuat secara online dengan membuka akaun di http://ehome.kpkt.gov.my
 • Permohonan yang lengkap adalah dengan memuat naik semua dokumen yang diperlukan iaitu :
 • Salinan kad pengenalan pemohon;
 • Salinan kad pengenalan pasangan;
 • Salinan kad pengenalan / Sijil Kelahiran anak-anak dan tanggungan;
 • Salinan surat nikah/ Sijil Nikah/ Surat Cerai/ Sijil Kematian;
 • Penyata gaji terbaru pemohon;
 • Penyata gaji terbaru pasangan;
 • Penyata KWSP atau Penyata Cukai Pendapatan Pemohon;
 • Penyata KWSP atau Penyata Cukai Pendapatan Pasangan;
 • Akaun Bersumpah/ berkanun mengenai jumlah pendapatan bulanan pemohon dan pasangan yang berkerja sendiri dan perlu disahkan oleh Pesuruhjaya sumpah;
 • Surat Pengesahan Majikan Pemohon. Maklumat yang diperlukan adalah status perkhidmatan/pekerjaan, status perkahwinan, gaji bulanan dan tempoh perkhidmatan;
 • Surat Pengesahan Majikan Pasangan. Maklumat yang diperlukan adalah status perkhidmatan/pekerjaan, status perkahwinan, gaji bulanan dan tempoh perkhidmatan; dan
 • Surat Pengesahan OKU sama ada pemohon, pasangan atau tanggungan (jika berkaitan).

Hubungi Sistem Pengurusan Perumahan Negara (SPRN)

Cawangan Pengurusan Perumahan (MyDeposit)

– 03-8891 4025/ 4026/ 4051/ 4057

Melalui emel

– Pertanyaan Skim MyDeposit: [email protected]
– Masalah Aplikasi: [email protected]

Jom Beli Rumah Pertama Sekarang

Dengan adanya Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit), jom beli rumah pertama anda sekarang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, dana RM200 juta yang diperuntukkan pun dah habis.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Purata Sewa Di Seluruh Malaysia Meningkat 1.8 Peratus Kepada RM1,920 Bagi Suku Pertama 2024

KUALA LUMPUR, 9 Julai (Bernama) — Purata sewa di seluruh Malaysia meningkat 1.8 peratus kepada RM1,920 bagi suku pertama 2024 daripada angka pada suku pertama 2023, dengan trend ke arah peningkatan kemampuan memandangkan kadar kenaikan menurun, menurut Indeks Sewa Rumah Malaysia suku pertama 2024 oleh IQI.

Pengasas Persama dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan IQI Kashif Ansari berkata prestasi Indeks Sewa Rumah Malaysia bagi tempoh itu menunjukkan pertumbuhan permintaan terhadap hartanah sewa semakin perlahan namun masih pada tahap lebih tinggi yang ditetapkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

“Purata harga sewa di Malaysia sejak dua tahun lepas ialah RM1,895, lebih rendah daripada harga purata suku pertama RM1,920,” katanya dalam kenyataan pada Selasa.

Menurut IQI Indeks Sewa Rumah Malaysia berubah berdasarkan keseimbangan antara bekalan hartanah sewa dan bilangan orang yang ingin menyewa, trend bermusim, perubahan bilangan penuntut antarabangsa di negara ini, dan perubahan aktiviti pelabur yang membeli hartanah untuk disewakan.

IQI menjelaskan kadar sewa untuk 12 bulan akan datang diunjur meningkat agak sederhana dan naik di antara sifar peratus dengan tiga peratus daripada paras pada suku pertama 2024.

“Susulan perjalanan antarabangsa dan ketibaan pelancong terus kembali meningkat, Malaysia mungkin mencatatkan kemasukan penduduk jangka masa panjang baharu dalam jumlah yang besar, penghuni sewa jangka masa pendek serta penuntut antarabangsa.

“Ini juga mungkin menyumbang kepada permintaan lebih tinggi untuk hartanah sewa dan memberi peluang kepada pelabur,” tambahnya.

IQI memaklumkan di Kuala Lumpur, sewa meningkat 7.6 peratus berbanding setahun lepas, dengan purata sewa RM2,735 iaitu dua peratus lebih tinggi daripada purata dua tahun (lapan suku) lepas.

“Sewa di Kuala Lumpur masih pada sekitar harga berpatutan semasa COVID-19 kerana kadar sewa masih belum pulih sepenuhnya daripada penurunan semasa era pandemik.

“Purata sewa pada suku pertama 2024 adalah 27 peratus lebih rendah berbanding suku yang sama 2020, sebelum pandemik,” menurutnya.

— BERNAMA