Deposit Nak Beli Rumah Tak Cukup? Bantuan Sehingga RM30,000 Kini Dibuka!

Sudah lama berhajat nak beli rumah tapi belum cukup dana untuk bayar 10% deposit rumah tersebut? Kini peluang terbuka untuk dapatkan bantuan sehingga RM30,000 dengan Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit).

Apa Itu Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit)?

Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit) adalah satu produk khusus yang merupakan satu insentif kerajaan bagi membantu golongan pertengahan memiliki rumah idaman di mana peruntukan sebanyak RM200 juta akan disediakan oleh kerajaan sebagai sumbangan kepada pembeli rumah pertama untuk rumah mampu milik bagi tujuan bayaran deposit.

Selaras dengan objektif Dasar Perumahan Negara iaitu bagi meningkatkan keupayaan dan aksesibiliti rakyat memiliki rumah, Skim MyDeposit ini akan diselaraskan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Jabatan Perumahan Negara.

Syarat Dan Kelayakan Permohonan MyDeposit

Syarat –syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan KPKT :

 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia;
 • Berumur 21 tahun ke atas (tiada had umur maksima);
 • Pembelian rumah pertama bagi satu isi rumah;
 • Pendapatan isi rumah :

– Pendapatan kasar antara RM3,000 hingga RM10,000 sebulan.

(Pendapatan kasar bulanan termasuk semua bentuk ganjaran hasil daripada pekerjaan atau perniagaan, upah, gaji, komisyen, bonus, elaun dan lain-lain);

 • Pemohon yang layak akan diberikan kelulusan bersyarat dengan tempoh 30 hari untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli rumah yang hendak dibeli; dan
 • Carta alir permohonan Skim MyDeposit bagi projek perumahan baharu yang berlesen atau perumahan pasaran sekunder (subsale) adalah seperti di lampiran A dan B.

Kriteria Pembelian Projek Perumahan Yang Dibenarkan

Pembelian projek perumahan yang dibenarkan dibawah Skim MyDeposit:

 • Projek perumahan baharu yang berlesen atau perumahan pasaran sekunder (subsale);
 • Harga pembelian adalah RM500,000 dan ke bawah; dan
 • Kelulusan pembelian bagi projek-projek perumahan swasta yang tidak mendapat subsidi/ insentif/ dana Kerajaan

Surat Tawaran Bersyarat SKIM MyDeposit.

Surat tawaran bersyarat akan dikeluarkan kepada pemohon yang telah ditapis dan diperakukan untuk ditawarkan Skim MyDeposit:

 • Tempoh tawaran bersyarat yang diberikan adalah 30 hari daripada tarikh surat dikeluarkan untuk pemohon untuk memenuhi perkara-perkara berikut :
 1. Menandatangani Surat Setuju Terima Pembiayaan Deposit Rumah Pertama; dan
 2. Menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan pemaju perumahan atau pemilik rumah.
 • Sekiranya pemohon gagal mematuhi syarat yang ditetapkan dalam tempoh 30 hari tersebut, surat tawaran bersyarat ini adalah BATAL dan Kerajaan berhak untuk menolak tuntutan bayaran yang dikemukakan. Kos pembelian rumah tersebut hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon tersebut.

Kaedah Pembayaran Dibawah Skim MyDeposit

Pembayaran Insentif Skim MyDeposit akan dilaksanakan dengan cara berikut :

 • Jumlah insentif MyDeposit bagi satu kelulusan adalah sebanyak 10% daripada harga jualan atau maksima sebanyak RM30,000 yang mana lebih rendah;
 • Bayaran ini akan dibayar kepada Akaun Pemajuan Perumahan (HDA) bagi pembelian projek baharu atau Akaun Peguam Perjanjian Jual-Beli Pembeli bagi pembelian pasaran sekunder (subsale); dan
 • Tuntutan bayaran insentif hendaklah dibuat oleh pemohon yang diluluskan dengan mengemukakan dokumen tuntutan seperti berikut :
 1. Surat Tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perumahan Negara;
 2. Surat Setuju Terima Tawaran yang lengkap dan ditandatangani;

iii. Akuan Bersumpah yang lengkap dan ditandatangani;

 1. Perjanjian Jual-Beli;
 2. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan yang telah diakui terima; dan
 3. Maklumat berkaitan nama dan nombor Akaun Pemaju Perumahan atau nama dan nombor Akaun Firma Guaman Jual Beli pembeli.

Moratorium

 • Tempoh sekatan moratorium yang dikenakan selama 10 tahun;
 • Syarat moratorium dimasukkan ke dalam surat tawaran pembeli dan surat perjanjian jual beli; dan
 • Tempoh moratorium dikira bermula selepas Surat Perjanjian Jual Beli ditandatangani.

Kaedah Permohonan

 • Permohonan adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang layak. Permohonan boleh dibuat secara online dengan membuka akaun di http://ehome.kpkt.gov.my
 • Permohonan yang lengkap adalah dengan memuat naik semua dokumen yang diperlukan iaitu :
 • Salinan kad pengenalan pemohon;
 • Salinan kad pengenalan pasangan;
 • Salinan kad pengenalan / Sijil Kelahiran anak-anak dan tanggungan;
 • Salinan surat nikah/ Sijil Nikah/ Surat Cerai/ Sijil Kematian;
 • Penyata gaji terbaru pemohon;
 • Penyata gaji terbaru pasangan;
 • Penyata KWSP atau Penyata Cukai Pendapatan Pemohon;
 • Penyata KWSP atau Penyata Cukai Pendapatan Pasangan;
 • Akaun Bersumpah/ berkanun mengenai jumlah pendapatan bulanan pemohon dan pasangan yang berkerja sendiri dan perlu disahkan oleh Pesuruhjaya sumpah;
 • Surat Pengesahan Majikan Pemohon. Maklumat yang diperlukan adalah status perkhidmatan/pekerjaan, status perkahwinan, gaji bulanan dan tempoh perkhidmatan;
 • Surat Pengesahan Majikan Pasangan. Maklumat yang diperlukan adalah status perkhidmatan/pekerjaan, status perkahwinan, gaji bulanan dan tempoh perkhidmatan; dan
 • Surat Pengesahan OKU sama ada pemohon, pasangan atau tanggungan (jika berkaitan).

Hubungi Sistem Pengurusan Perumahan Negara (SPRN)

Cawangan Pengurusan Perumahan (MyDeposit)

– 03-8891 4025/ 4026/ 4051/ 4057

Melalui emel

– Pertanyaan Skim MyDeposit: [email protected]
– Masalah Aplikasi: [email protected]

Jom Beli Rumah Pertama Sekarang

Dengan adanya Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit), jom beli rumah pertama anda sekarang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, dana RM200 juta yang diperuntukkan pun dah habis.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Minat Miliki Hartanah Tinggi, Namun Permintaan Pembelian Kurang – PropertyGuru

KUALA LUMPUR, 20 Sept (Bernama) — Minat dalam pembelian hartanah kekal tinggi di Malaysia walaupun pengguna berdepan isu kos sara hidup yang tinggi, kekangan kewangan dan kemampuan, kata  PropertyGuru Malaysia.

Dalam Kajian Sentimen Pengguna (CSS) Separuh Kedua 2023 (2H2023), Pengurus Negara Sheldon Fernandez berkata kira-kira 50 peratus daripada tinjauan, terutamanya demografi golongan muda dan pendapatan rendah, bergantung kepada sokongan kerajaan untuk membeli rumah.

Selain itu, 46 peratus daripada responden berkata mereka berdepan cabaran yang berterusan bagi mendapatkan pembiayaan untuk skim perumahan mampu milik,” katanya.

Fernandez berkata adalah penting untuk merancang dan melaksanakan inisiatif perumahan mampu milik secara strategik bagi menyesuaikan dengan gaya hidup terkini, terutamanya di kawasan bandar berikutan terdapat peningkatan kebimbangan mengenai keadaan persekitaran kehidupan yang mampan.

Beliau juga berkata responden bersedia untuk berkompromi dengan kemudahan tertentu bagi mendapatkan lebih banyak rumah mampu milik untuk memenuhi harapan kediaman impian mereka.

Beliau berkata responden, terutamanya individu yang lebih tua dan penyewa, tidak kisah jika melepaskan kemudahan sepert gimnasium (49 peratus), taman permainan (46 peratus), trek joging/kawasan rekreasi (45 peratus) dan balkoni (43 peratus) jika ia menjadikan rumah tersebut lebih murah namun mereka tidak akan berkompromi terhadap kawasan meletak kenderaan, ruang dapur dan bilik mandi kedua.

Perubahan ini menunjukkan perubahan pilihan pengguna yang mengutamakan ruang yang lebih praktikal dan menjimatkan kos.

“Terdapat ruang untuk pengawal selia dan pemaju memainkan peranan dalam perkara ini, dengan mengetahui bahawa orang ramai sanggup melepaskan beberapa kemudahan tetapi bukan untuk kehidupan yang mampan,” kata Fernandez.

Beliau berkata terdapat penurunan permohonan pinjaman perumahan dan menjangkakan aktiviti urus niaga yang lebih perlahan untuk sepanjang tahun ini. Penurunan jualan (urus niaga) juga bermaksud akan berlaku peningkatan kadar sewaan.

“Jika orang tidak membeli, mereka akan menyewa,” katanya.

Beliau berharap situasi ini akan stabil apabila ekonomi kembali pulih, sekali gus ini akan memulihkan permintaan hartanah pada 2024.

“Kami mengharapkan beberapa berita baik daripada dasar gaji progresif yang akan dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Ini mungkin sokongan yang diperlukan rakyat Malaysia untuk mereka memiliki rumah,” kata Fernandez.

Mengulas mengenai kenaikan kadar dasar semalaman (OPR) yang menyebabkan kos peminjaman yang lebih tinggi, beliau berkata 35 peratus daripada responden mencari hartanah yang lebih murah, 51 peratus merancang untuk lebih berjimat-cermat dan 23 peratus memilih untuk menangguhkan pembelian pertama mereka pada tahun depan.

“Ini menunjukkan kesediaan dalam kalangan pembeli berpotensi untuk mempertimbangkan jangkaan dan pilihan yang selari dengan kemampuan kewangan mereka,” katanya.

Dengan kadar OPR pada tiga peratus dan inflasi berkurangan kepada dua peratus, beliau berkata adalah tepat pada masanya kerajaan menjalankan kajian semula skim dan inisiatif perumahan semasa dan yang dicadangkan.

“Untuk membantu pengguna mengatasi kekangan pemilikan rumah pada masa kini, bantuan bersasar oleh kerajaan adalah penting bagi menangani cabaran ini dengan lebih berkesan.

“Kami ingin melihat apakah yang tersedia kepada bakal pembeli rumah dalam Belanjawan 2024,” kata  Fernandez.

Tinjauan itu dijalankan terhadap 1,000 responden mengenai isu berkaitan hartanah menerusi kaji selidik secara dalam talian.

Responden terdiri daripada gabungan kakitangan berkolar putih dan biru serta ahli perniagaan daripada segmen berpendapatan sederhana hingga tinggi (64 peratus) dan kumpulan berpendapatan rendah (34 peratus).

— BERNAMA