Adakah Dikenakan Zakat Pada Emas Yang Telah Digadai?

Soalan

Assalamualaikum, saya ada persoalan berkaitan dengan zakat emas yang telah saya cagarkan. Adakah diwajibkan ke atas saya untuk mengeluarkan zakat sekiranya sudah cukup tempoh setahun. Mohon pencerahan daripada Pejabat Mufti Wilayah. Sekian terima kasih.

Berdasarkan kepada IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-699: ADAKAH DIKENAKAN ZAKAT PADA EMAS YANG TELAH DIGADAI yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Ringkasan Jawapan

Emas yang dicagar atau digadai wajib dikeluarkan zakat sekiranya cukup nisabnya (kadar yang diwajibkan zakat) mengikut perkiraan yang ditentukan oleh pejabat zakat negeri dan telah mencapai haul (tempoh setahun).

Huraian Jawapan

Zakat merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Kewajipan menunaikannya adalah untuk memenuhi hak bagi golongan asnaf yang memerlukan. Hal ini menunjukkan bahawa Islam merupakan agama yang menyeluruh termasuk dalam membantu dan melindungi umat manusia. Bahkan Allah SWT menjadikan zakat sebagai pembersih dosa dan menyucikan diri daripada keburukan akhlak. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maksudnya: Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Surah al-Taubah, 103)

Berbalik kepada persoalan di atas, cagaran atau gadaian menurut bahasa arab disebut sebagai al-Rahnu. Menurut istilah fiqh, al-Rahnu adalah meletakkan sesuatu yang barang berharga sebagai jaminan hutang. Konsep ini dijelaskan di dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

جَعْل عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا إِذَا تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ

Maksudnya: Menjadikan sesuatu yang berbentuk harta sebagai perjanjian (jaminan) hutang bagi melangsaikannya atau daripada nilainya apabila berlaku kesukaran untuk menjelaskannya [1]

Nabi SAW juga pernah melakukan cagaran baju besinya kepada seorang yahudi dan ini menunjukkan tentang keharusan untuk melakukannya. Perkara ini diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah R.Anha

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Maksudnya: Sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan secara tangguh daripada seorang yahudi dengan mencagar baju besinya

Riwayat al-Bukhari (2509)

Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim yang merdeka apabila memilikinya dengan pemilikan yang sempurna, mencapai nisab dan mencukupi tempoh seperti yang telah ditetapkan syarak.[2]

Begitu juga dalam permasalahan cagaran emas atau perak, pencagar wajib mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ini kerana emas dan perak yang dicagarnya itu masih lagi hak milik sempurna bagi pencagarnya. Imam al-Nawawi menyebut tentang perkara ini di dalam kitabnya:

لَوْ رَهَنَ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَحَالَ الْحَوْلُ فَطَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ لِتَمَامِ الملك

Maksudnya: Sekiranya seseorang itu mencagar haiwan ternakan atau sesuatu harta zakat yang selainnya, apabila cukup haul maka terdapat dua jalan periwayatan di dalam mazhab, menurut pandangan jumhur ulama, wajib dikeluarkan zakat atas sebab pemilikan sempurna.[3]

Tambahan lagi, Imam al-Nawawi menyatakan di dalam karyanya, al-Rahnu atau cagaran hanya berlaku dalam transaksi hutang. Oleh itu, dalam mazhab al-Syafi’i hutang tidak menghalang kewajipan mengeluarkan zakat.[4]

Oleh itu berdasarkan kepada perbincangan di atas, emas yang dicagar atau digadai wajib dikeluarkan zakat sekiranya cukup nisabnya (kadar yang diwajibkan zakat) mengikut perkiraan yang ditentukan oleh pejabat zakat negeri dan telah mencapai haul (tempoh setahun).

[1] Wizarah al-Auqaf wa Syuun al-Islamiyyah, al-Maus’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427) 23/175

[2] Abu Bakr bin Muhammad bin ‘Abdul Mu’min al-Husaini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar fi Hal Ghayah al-Ikhtisar. (Damsyik: Dar al-Khair, 1994) hlm.171

[3] Abu Zakaria Mahyuddin bin Syarf al-Nawawi, Majmu’ Syarh al-Muhazzab. (Bairut: Dar al-Fikr, t.t) 5/343

[4] Ibid., 5/471

وَالرَّهْنُ لَا يَكُونُ إلَّا بِدَيْنٍ وَفِي كَوْنِ الدَّيْنِ مَانِعًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ قَوْلَانِ سَبَقَا هُنَاكَ (الْأَصَحُّ) الْجَدِيدُ لَا يَمْنَعُ فَإِنْ قُلْنَا الرَّهْنُ لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ وَقُلْنَا الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُهَا أَوْ يمنعها وكان له مال آخر بقى بِالدَّيْنِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا

Previous ArticleNext Article

Boleh Ke Mewakafkan Makanan?

Soalan

Assalamualaikum dato, adakah dibolehkan untuk kita wakaf makanan? Contohnya, saya nak anjurkan program bantuan makanan untuk golongan yang memerlukan dan saya akan buat iklan “Wakaf Makanan” untuk minta sumbangan dari orang ramai. Mohon pencerahan.

Berdasarkan kepada IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-709 : BOLEHKAH MEWAKAFKAN MAKANAN? yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Jawapan Ringkas

Makanan tidak boleh diwakafkan kerana manfaat harta yang ingin diwakafkan mestilah dapat digunakan berterusan seperti tanah, rumah, telaga, kereta dan sebagainya. Manakala makanan pula manfaatnya tidak dapat digunakan berterusan, selepas makanan itu habis maka manfaat yang diberikan terhenti setakat itu sahaja. Sebaiknya kempen tersebut menggunakan nama lain yang lebih sesuai seperti Infak Makanan atau Sedekah Makanan dan lain-lain kerana lebih tepat dan mencapai maksud kempen yang ingin dilakukan.

Huraian Jawapan

Perkara utama dalam merungkai persoalan yang ditanyakan ini adalah dengan memahami maksud wakaf itu sendiri. Wakaf bermaksud menahan hak pewakaf untuk melakukan urusan jual beli, pewarisan dan sebagainya ke atas harta yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan sifat fizikal harta itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Rujuk  Musnad al-Syafie 138/2[1]Mughni al-Muhtaj 522/3[2]Kifayah al-Nabih fi Syarh al-Tanbih 3/12[3])

Kebiasaannya, perkara yang boleh diwakafkan adalah harta yang boleh memberi manfaat yang berterusan sama ada harta tidak alih (‘aqar) seperti tanah, bangunan, telaga dan seumpamanya atau harta alih (manqul) seperti kereta, haiwan tunggangan, pinggan mangkuk dan sebagainya. (Rujuk al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafie 607/3)

Para ulama menyatakan bahawa wakaf adalah sedekah jariah. Ganjaran bagi orang yang berwakaf akan mengalir berterusan selagi harta yang diwakafkan itu wujud dan boleh diambil manfaat darinya. Contohnya, seseorang mewakafkan RM100 untuk pembinaan surau/masjid, selagi surau/masjid itu masih wujud maka selagi itulah dia akan mendapat pahala. (Rujuk Asna al-Matalib 457/2[5])

Perkara ini juga dapat dilihat melalui sabda Rasulullah SAW berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ‌أَوْ ‌وَلَدٍ ‌صَالِحٍ ‌يَدْعُو ‌لَهُ

Maksudnya: Apabila seseorang itu mati, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmunya yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya.

Riwayat Muslim (1631)

Manakala dalam konteks persoalan yang diajukan ini dilihat lebih sesuai dengan konsep sedekah. Ini adalah kerana apabila kita memberikan makanan atau wang untuk membeli makanan, kemudian setelah makanan itu habis dimakan maka pahala hanya setakat itu sahaja kerana manfaatnya hanya sekali. Berbeza dengan wakaf, pahala yang diperoleh daripada wakaf akan berterusan kerana manfaatnya dapat digunakan berulang kali dan berterusan.

Tambahan lagi, para ulama mazhab Syafie turut menyatakan bahawa makanan tidak boleh diwakafkan. Ini adalah kerana manfaat yang boleh digunakan dari makanan tidak bersifat berterusan dan akan habis dengan cepat. Oleh itu, makanan akan menyebabkan tujuan berwakaf tidak dapat dicapai iaitu untuk memberi manfaat yang berterusan. (Rujuk Mughni al-Muhtaj 524/3[6]Nihayah al-Muhtaj 362/5[7]al-Siraj al-Wahhaj h.302[8]Hilyah al-Ulama’ fi Ma’rifah Mazahib al-Fuqaha’ 11/6[9])

Kesimpulan

Makanan tidak boleh diwakafkan kerana manfaat harta yang ingin diwakafkan mestilah dapat digunakan berterusan seperti tanah, rumah, telaga, kereta dan sebagainya. Manakala makanan pula manfaatnya tidak dapat digunakan berterusan, selepas makanan itu habis maka manfaat yang diberikan terhenti setakat itu sahaja. Sebaiknya kempen tersebut menggunakan nama lain yang lebih sesuai seperti Infak Makanan atau Sedekah Makanan dan lain-lain kerana lebih tepat dan mencapai maksud kempen yang ingin dilakukan.

Wallahualam.

[1] ‌حبس ‌مال ‌يمكن ‌الإنتفاع ‌به مع بقاء عينه

[2] ‌حَبْسُ ‌مَالٍ ‌يُمْكِنُ ‌الِانْتِفَاعُ ‌بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

[3] ‌حبس ‌مال ‌يمكن ‌الانتفاع ‌به ‌مع ‌بقاء ‌عينه, ممنوع من التصرف في عينه, وتصرف منافعه إلى وجه من وجوه [البر] , يقصد به التقرب إلى الله تعالى

[5] وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ

[6] (لَا مَطْعُومٌ وَرَيْحَانٌ) بِرَفْعِهِمَا، فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُمَا وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْمَطْعُومِ فِي اسْتِهْلَاكِهِ، وَعَلَّلَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَدَمُ صِحَّةِ وَقْفِ الرَّيْحَانِ بِسُرْعَةِ فَسَادِهِ، وَقَضِيَّتُهُ تَخْصِيصُهُ بِالرَّيَاحِينِ الْمَحْصُودَةِ

[7] (‌لَا ‌مَطْعُومٌ) بِالرَّفْعِ أَيْ وَقْفُهُ إذْ نَفْعُهُ بِإِهْلَاكِهِ

[8] فَلَا يَصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بِالْأَكْلِ وَقرب فنَاء الريحان

[9] ولا يجوز ‌وقف ‌الطعام….. لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام