Boleh Ke Nak Melabur Dalam Unit Trust Menggunakan Simpanan KWSP?

Kita semua sedia maklum bahawa tujuan simpanan dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah untuk kegunaan ketika bersara nanti. Setiap bulan gaji kita akan dipotong untuk tujuan simpanan dalam KWSP ini.

Namun, ada cara untuk kita kembangkan lagi pelaburan yang ada melalui pelaburan ke dalam unit trust. Tapi apakah syarat yang dikenakan oleh KWSP?

Kelayakan Skim Pelaburan Ahli (SPA)

Mulai 1 Januari 2017, kuantum baru Simpanan Asas Skim Pelaburan Ahli telah dilaksanakan. Kuantum baru ini menetapkan RM240,000 sebagai amaun minimum ahli perlu ada dalam Akaun KWSP apabila mencapai umur 55 tahun.

Simpanan Asas merujuk kepada jumlah simpanan yang minimum untuk menampung keperluan asas persaraan selama 20 tahun, iaitu daripada umur 55 tahun sehingga umur 75 tahun selaras dengan jangka hayat rakyat Malaysia.

Definisi Simpanan Asas

Sumber: Laman Web KWSP

Simpanan Asas ialah satu jumlah simpanan dalam Akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM240,000 pada umur 55 tahun. Ahli boleh melaburkan simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi Simpanan Asas dalam produk dan menerusi Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.

Rasional

Rasional pelaksanaan Simpanan Asas adalah supaya ahli memperolehi jumlah minimum sebanyak RM1,00.00 sebulan bagi membiayai keperluan asas persaraan apabila bersara kelak, selama 20 tahun bermula daripada umur 55 tahun hingga 75 tahun, iaitu selaras dengan jangka hayat penduduk Malaysia.

Syarat-Syarat Yang Ditetapkan

Mulai 1 Januari 2017, ahli boleh melaburkan simpanan di bawah SPA tidak melebihi 30% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1. Pelaburan ini boleh dibuat setiap 3 bulan selepas tarikh pelaburan sebelumnya, dan jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000.

Jom kita tengok contoh pengiraan adalah seperti jadual di bawah.

Contoh Pengiraan #1

Cik Ain berusia 24 tahun dan sudah bekerja untuk beberapa tahun. Beliau mempunyai simpanan RM16,000 dalam Akaun 1 KWSP.

Merujuk kepada jadual simpanan asas dalam akaun 1 KWSP di atas, bagi mereka yang berumur 24 tahun perlu ada simpanan asas RM15,000.

Macam mana nak tahu adakah Cik Ain layak untuk melabur dan berapa jumlah yang dia boleh laburkan?

Gunakan formula di bawah:

(Akaun 1 – Jumlah simpanan asas) x 30% = Jumlah yang boleh dilaburkan

Bagi kes Cik Ain:

(RM16,000 – RM15,000) x 30% = RM300

Jumlah minimum untuk pelaburan adalah RM1,000. Jadi untuk Cik Ain, beliau tidak layak untuk melabur dalam unit trust menggunakan akaun 1 KWSP beliau.

Contoh Pengiraan #2

Encik Yusuf berusia 30 tahun dan kini mempunyai simpanan sebanyak RM50,000 dalam akaun 1 KWSP.

Merujuk kepada jadual simpanan asas dalam akaun 1 KWSP di atas, bagi mereka yang berumur 30 tahun perlu ada simpanan asas sebanyak RM35,000.

Macam mana nak tahu adakah Encik Yusuf layak untuk melabur dan berapa jumlah yang dia boleh laburkan?

Gunakan formula di bawah:

(Akaun 1 – Jumlah simpanan asas) x 30% = Jumlah yang boleh dilaburkan

Bagi kes Encik Yusuf:

(RM50,000 – RM35,000) x 30% = RM4,500

Jumlah minimum untuk pelaburan adalah RM1,000. Jadi untuk Encik Yusuf, beliau boleh melabur sehingga RM4,500 ke dalam unit trust menggunakan akaun 1 KWSP beliau.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kelebihan dan Kekurangan Melabur Di Unit Amanah (Unit Trust)

Unit Amanah atau Unit Trust ialah suatu bentuk pelaburan yang mengumpulkan wang pelabur dan di uruskan oleh seorang pengurus dana professional yang akan melaburkan wang tersebut di dalam pelbagai portfolio sekuriti seperti saham Tenaga Nasional Berhad, saham Nestle, saham Top Glove, bon dan aset lain selaras dengan objektif pelaburan dana. Sekiranya aset yang dibeli untung, maka kita akan mendapat keuntungannya.

Apabila melabur dalam dana Unit Amanah, pelabur perlu menyelidik terlebih dahulu instrumen ini dan perlu bijak dalam membuat keputusan sebelum melabur. Hal ini kerana, kebanyakan pelabur dipengaruhi oleh beberapa kaedah pemasaran ejen iaitu “memperoleh pulangan tinggi atau mendapat ganjaran tahunan”. Selain itu, sebelum melabur di dalam Unit Amanah, kita perlu memastikan bahawa ejen tersebut mendapat kelulusan dari Bank Negara ataupun Suruhanjaya Sekuriti Malaysia supaya tidak berlaku sebarang penipuan di masa hadapan.

Sumber: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2019

Berdasarkan carta di atas, pelaburan domestik dan nilai aset bersih (NAB) meningkat pada 2019, iaitu RM482.1 bilion berbanding RM426.2 bilion pada tahun 2018. Selain itu, sejumlah 39 syarikat pengurusan Unit Amanah diperbadankan di Malaysia telah diluluskan untuk menyediakan dana Unit Amanah.

Kebaikan dan Keburukan Unit Amanah

Mari kita lihat beberapa kelebihan sekiranya melabur di dalam Unit Amanah:

1. Kepelbagaian portfolio

Unit Amanah membolehkan pelabur melabur di pelbagai syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia seperti sektor telekomunikasi, sektor penjagaan kesihatan, barangan pengguna, hartanah dan sebagainya. Selain itu, ia juga boleh melabur di pasaran luar negara seperti Apple, Nike, Microsoft, Ali Baba dan banyak lagi syarikat besar.

Jadi apabila saham – saham tersebut itu sedang menaik, kita juga turut akan menikmati keuntungan pelaburan dari kenaikan saham yang sedang berlaku. Dengan mempelbagaikan portfolio pelaburan, pelabur ibarat tidak “meletakkan semua telur dalam satu bakul” yang mana ia dapat mengurangkan risiko.

2. Pengurus dana profesional

Dana Unit Amanah diuruskan sepenuh masa oleh pengurus dana professional yang mempunyai kemahiran, kepakaran dan pengalaman untuk memaksimumkan pelaburan. Hal ini kerana, tidak semua mempunyai masa dan kemahiran untuk mengawasi instrument pelaburan mereka.

Setiap pengurus dana professional mempunyai lesen untuk menjalankan urusan jual beli unit dan mengawal selia pelaburan agar mencapai matlamat pelaburan yang ditetapkan.

3. Kemudahan transaksi

Pelaburan dalam Unit Amanah adalah mudah dan ringkas berbanding pelaburan langsung dalam sekuriti lain. Terdapat beberapa cara untuk melabur. Antaranya adalah secara tunai atau melalui akaun KWSP dan ia memerlukan perbelanjaan modal yang minimum menjadikannya berpatutan kepada pelabur yang baru bermula dan mempunyai dana terhad.

4. Kecairan

Pelaburan Unit Amanah boleh di beli dan di jual dengan mudah tanpa perlu menunggu masa yang lama. Namun, kita perlu tahu bahawa sifat Unit Amanah adalah pelaburan jangka sederhana dan panjang yang menggalakkan untuk melabur minimum 3 tahun dan ke atas untuk mendapat hasil yang berbaloi.

Selain itu, terdapat juga beberapa keburukan yang perlu kita ambil tahu sebelum melabur dalam Unit Amanah ini antaranya adalah:

1. Ejen-ejen yang tidak beretika

Di dalam Unit Amanah, yang perlu diambil berat oleh pelabur ialah pemilihan ejen. Kebanyakan ejen-ejen Unit Amanah ini hanya mengejar target atau ‘close sale’ dengan meletakkan janji-janji manis seperti memperoleh pulangan yang tinggi dalam jangka masa yang singkat. Oleh itu, pelabur seharusnya bertindak bijak dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dan meminta mereka menyertakan bukti bahawa syarikat mereka boleh dipercayai dan menguntungkan.

2. Caj atau Upah yang tinggi

Secara amnya, caj yang dikenakan kepada pelabur untuk melabur dalam Unit Amanah adalah tinggi. Terdapat dua bayaran iaitu caj perkhidmatan permulaan (bayaran kemasukkan) dan bayaran pengurusan tahunan. Sebagai contoh:

  • Ada syarikat yang mengenakan caj 5% hingga 7% berdasarkan nilai aset bersih saham yang ditentukan oleh pengurus dari masa ke masa. Sebagai contoh, anda melabur sebanyak RM12,000, maka sebanyak RM600 akan dipotong sebagai caj dan amaun pelaburan sebenar anda hanyalah sebanyak RM11,400. Ia menjadikan modal kita semakin berkurang.
  • Bayaran pengurusan tahunan tidak lebih 1% setahun nilai bersih atas dana yang dibahagi 365 hari atau jumlah hari dalam setahun.

3. Tiada pengimbangan portfolio (reconstruction portfolio)

Seperti yang kita semua tahu, Unit Trust atau Unit Amanah ini membeli pelbagai jenis instrumen pelaburan. Tetapi, yang menjadi masalahnya ialah apabila pengurus dana atau ‘fund manager’ tidak melakukan pengimbangan semula portfolio (reconstruction portfolio). Hal ini akan menyebabkan kita terlepas pandang atau tidak mendapat keuntungan dan menjadikan tempoh pengambilan keuntungan itu menjadi semakin lama.

4. Tidak sesuai untuk pelaburan jangka pendek

Kebiasaannya, pemerolehan keuntungan dalam Unit Amanah memerlukan masa yang panjang. Ini yang menyebabkan Unit Amanah tidak sesuai untuk pelabur yang mahukan keuntungan dalam jangka pendek.

Kesimpulan

Artikel ini menerangkan beberapa kebaikan dan keburukan melabur dalam Unit Amanah. Kebiasaannya, kekurangan atau keburukan Unit Amanah ini tidak diberitahu oleh ejen sedangkan kita sudah melabur.

Oleh itu, kita sebagai pelabur perlu bijak dalam memilih instrumen portfolio masing-masing dan sering bertanya kepada perundingcara Unit Amanah sebelum memulakan pelaburan supaya kita benar-benar faham caranya. Sebenarnya dengan Unit Amanah ini, ianya dapat melawan inflasi negara.

Pelabur perlu mengelakkan perasaan tergesa-gesa untuk mendapatkan keuntungan kerana Unit Amanah ini merupakan pelaburan jangka masa panjang.

Penulis boleh dihubungi di:

Nur Afiqah Bt Zahid ([email protected])
Rabiahtul Adawiyah Bt Khalid ([email protected])
Prof Madya Dr Nuradli Ridzwan Shah Bin Mohd Dali ([email protected])
Fakulti Ekonomi Dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)