Bagaimana Sumbangan Pelaburan Kecil ESG Mampu Menyelamatkan Alam Sekitar?

Di mana kita melaburkan wang kita adalah salah satu cara paling langsung dan mudah kita dapat menyumbang kepada perubahan positif berasaskan nilai kepada alam sekitar.

Dari segi pelaburan, kewangan dan pertimbangan sosial tidak selalu berjalan seiring. Kebanyakan syarikat-syarikat mengutamakan keuntungan tanpa mengambil kira kesan terhadap alam sekitar.

Tambahan lagi, kira-kira 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia mewakili satu per empat orang di bumi ini. Namun, walaupun jumlahnya yang tinggi, umat ​​Islam tidak mendapat perhatian oleh industri pengurusan aset, dengan inovasi terhad dalam penawaran produk dan pertumbuhan aset yang rendah.

Wujudkah jenis pelaburan yang patuh syariah dan memberi pulangan yang tinggi serta mampu menyelematkan alam sekitar?

Rangka kerja setiap pelaburan Syariah wajib berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai ekonomi Islam yang ideal. Komponen utama dalam rangka kerja tersebut adalah memastikan keadilan dalam semua usaha ekonomi untuk membantu semua anggota masyarakat mencapai pertumbuhan yang saksama. Pelaburan patuh Syariah dapat dijelaskan dalam lima prinsip:

  1. Sokongan dana terhadap aktiviti yang memberi faedah kepada masyarakat;
  2. Larangan instrumen dan amalan yang bertujuan untuk mengaut keuntungan tidak adil seperti spekulasi atau pengambilan risiko yang berlebihan;
  3. Berkongsi risiko dan ganjaran secara adil;
  4. Transaksi yang mematuhi peraturan antara satu sama lain dengan beramanah, kesetiaan terhadap kontrak, ketelusan dan larangan gangguan atau manipulasi kekuatan pasaran; dan
  5. Penghindaran barang atau perkhidmatan terlarang yang boleh membahayakan manusia seperti yang ditentukan oleh Syariah seperti daging khinzir, alkohol, perjudian, dadah, dan lain-lain.

Objektif undang-undang Syariah atau Maqasid-al-Syariah, adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan mencegah bahaya dengan memelihara agama, nyawa, akal, harta dan kepentingan generasi akan datang.

Pemeliharaan ini membentuk perancah sistem ekonomi Islam yang ideal, di mana kepentingan masyarakat sangat penting.

Pandangan Islam menyatakan bahawa semua sumber semula jadi adalah rahmat dari Allah (SWT) dan ia harus ditangani dengan amanah untuk memastikan hak-hak alam sekitar terpelihara untuk generasi akan datang.

Oleh itu, pelaburan Syariah meluaskan fokus yang melebihi daripada pulangan kewangan bagi merangkumi kesejahteraan keseluruhan individu, masyarakat am, dan pemeliharaan alam sekitar.

Pencapaian masyarakat yang maju dapat dicapai melalui usaha murni keadilan sosial dan memastikan perkembangan dan kesinambungan sistem kewangan yang inklusif dan adil.

Sebagai contoh, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mengeluarkan rangka kerja Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI), salah satu garis panduan yang menghubungkan sistem kewangan Islam dengan pelaburan lestari (sustainable investing).

Beberapa insentif telah diperkenalkan untuk memudahkan sebuah ekosistem di mana pelabur dapat menggunakan kewangan Islam sebagai saluran dana untuk projek yang berkaitan dengan sumber semula jadi, sumber tenaga yang boleh diperbaharui, dan pembangunan masyarakat dan ekonomi.

Konsep pelaburan lestari bermula 15 tahun yang lalu sebagai kaedah mengurangkan risiko pelaburan. Namun, ia benar-benar meletus kira-kira satu dekad yang lalu, sebahagiannya disebabkan oleh krisis kewangan global 2008.

Kesedaran yang lebih baik terhadap risiko alam sekitar, sosial dan tadbir urus dianggap penting untuk meningkatkan ketelusan dan membina semula sistem perbankan dan kewangan. Ia  telah menjadi salah satu topik hangat dalam industri pengurusan aset global.

Pelaburan lestari dianggap sebagai istilah payung bagi pelaburan yang mencari pulangan kewangan yang mencukupi serta kesan positif jangka panjang terhadap masyarakat dan alam sekitar.

Sekarang ini, kita dapat lihat di pasaran jenis pelaburan yang ditawarkan oleh bank-bank yang menggabungkan prinsip pelaburan patuh Syariah dan juga patuh ESG. ESG adalah Environment, Social and Governance, ataupun prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus.

Pelaburan ESG adalah satu pendekatan pelaburan proaktif yang melangkaui analisis kewangan tradisional termasuk analisa amalan alam sekitar, sosial, dan tadbir urus sesebuah syarikat berserta dengan langkah seterusnya, iaitu memastikan ianya mematuhi prinsip Syariah.

Data ESG menunjukkan bahawa prestasi kemampanan sebuah syarikat berkaitan rapat dengan kejayaan pengurusan kewangan jangka panjang dengan nilai ekonomi dan sosial yang positif.

Berikutan peningkatan kes wabak COVID-19 di Malaysia dan pasaran saham global yang mengalami kemerosotan, ini telah menjadi satu pengajaran buat mereka yang melabur di dalam pasaran dan mencetuskan kegusaran terutama sekali bagi pelabur baru.

Dari segi perspektif alam sekitar, kita dapat melihat krisis ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesan perubahan iklim. COVID-19 telah membuktikan bahawa apabila berlaku perang antara manusia dan alam semula jadi, alam semula jadi pasti akan menang.

Lebih banyak syarikat mula memandang serius masalah alam sekitar dan mula mencari jalan untuk memperbaiki keadaan secara kolektif untuk pembangunan sejagat.

Wabak COVID-19 telah meninggalkan impak besar terhadap cabaran ekonomi dan sosial yang pastinya meningalkan kesan kepada generasi akan datang. Kini pelabur mengambil lebih perhatian terhadap isu-isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus ataupun ESG.

Rakyat Malaysia kini berpeluang mencapai matlamat pelaburan melalui pelaburan terhadap syarikat-syarikat seluruh dunia yang mementingkan faktor-faktor ESG (alam sekitar, sosial, dan tadbir urus).

Umat Islam tidak perlu berkompromi dengan kepercayaan agama dan keinginan mereka untuk melabur secara lestari, memandangkan prinsip asas Syariah dan pelaburan ESG sangat selaras dan akan meningalkan impak yang besar kepada alam semesta dan juga kepada generasi yang akan datang.

Disclaimer

You are advised to read and understand the fund’s product highlight sheet (PHS) and prospectus, including supplementals if any, prior to investing. If in doubt, you are advised to seek professional advice prior to investing in any unit trust fund.

About BIMB Investment Management Berhad

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) a UNPRI Signatory, is the leading Shariah-ESG investment management company, providing comprehensive Shariah-ESG investment solutions across multiple asset classes to both individual and corporate investors in Malaysia and the region. A wholly owned subsidiary of Bank Islam Malaysia Berhad and a member of the Tabung Haji Group of Companies, BIMB Investment is a licensed Islamic fund management company registered with Securities Commission Malaysia headquartered in Kuala Lumpur with more than 25 years of experience in the fund management.

Toll free number: 1-800-88-1196

Website: www.bimbinvestment.com.my

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dana BIMB-Arabesque Global Shariah Sustainable Equity Fund – Menggabungkan ESG dan AI

Pada awal tahun BIMB Investment telah melancarkan Dana BIMB-Arabesque Global Shariah Sustainable Equity atau BGSEF secara maya, dana feeder ekuiti shariah ESG (Persekitaran, Sosial, Tadbir Urus) global yang bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam tempoh jangka sederhana sehingga jangka panjang bagi pelabur.

BGSEF menawarkan pendedahan global yang pelbagai kepada pelabur dengan 150 saham Shariah-ESG pada setiap masa. BGSEF telah memenuhi syarat sebagai sebuah dana pelaburan mampan dan bertanggungjawab (SRI) di bawah Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Untuk memberikan konteks mengenai betapa pentingnya faktor-faktor ESG, pandemik COVID-19 telah memberi kita kesedaran bagaimana krisis kemampanan mampu mempengaruhi sektor ekonomi, perniagaan dan masyarakat secara keseluruhan. Krisis COVID-19 juga menunjukkan bahawa syarikat yang mempunyai kelayakan ESG yang tinggi telah menunjukkan prestasi yang lebih baik pada tahun ini.

Pihak berkepentingan termasuk para pelabur merasakan penerapan faktor ESG adalah satu keperluan dan bukan keinginan untuk memastikan bahawa syarikat dikendalikan dengan baik. Lebih penting lagi, syarikat akan menjadi lebih lestari dan lebih tahan lama dalam jangka masa yang panjang tanpa menjejaskan etika dan tanggungjawab kepada pihak berkepentingan, terutama isu-isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG). Pelaburan ESG yang efektif pasti akan menjadi norma baru. BIMB Investment Management Berhad komited untuk menerapkan faktor ESG dalam perstrukturan produk-produknya.

Apakah sebenarnya ESG? ESG merupakan alam sekitar (environment), sosial (social) dan tadbir urus (governance) tetapi apa kesannya terhadap pelaburan? Pelaburan lestari difahami secara meluas sebagai penyatuan elemen ESG ke dalam proses pelaburan dan proses membuat keputusan ketika melabur.

Faktor-faktor ESG merangkumi pelbagai aspek seperti ‘’Bagaimana sesebuah perusahaan memberikan respons kepada perubahan iklim, bagaimana mereka menjaga pekerja-pekerja mereka, bagaimana mereka membangun kepercayaan dan memupuk inovasi, serta bagaimana mereka menguruskan rantaian bekalan mereka?’’

Kini, ramai pelabur menyedari bahawa faktor ESG di pasaran modal adalah strategi yang baik dan membawa kepada pasaran yang lebih lestari dan berpotensi untuk mentransformasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Prestasi lestari korporat yang baik dikaitkan dengan tadbir urus korporat yang baik, akan membawa kepada peningkatan keputusan kewangan serta penghasilan pulangan kewangan yang lebih bagus.

BGSEF mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam proses pelaburannya dan menerapkan pemeriksaan secara aktif untuk patuh Shariah dan sejajar dengan prinsip United Nations Global Compact (UNGC) dalam proses pembinaanya.

ESG dan pelaburan patuh Shariah merupakan falsafah teras kami. Memandangkan situasi pandemik di peringkat global, kami berpendapat bahawa COVID-19 akan meninggalkan kesan yang ketara kepada pasaran modal untuk tahun-tahun yang akan datang. Ia membuatkan pelaburan ESG semakin relevan untuk pelabur masa kini yang ingin memberi kesan positif kepada dunia secara keseluruhannya.

Penerapan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau “AI”) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning) semakin dikenali secara meluas. Ia mempengaruhi kehidupan kita setiap hari dan penerapanya dalam perkhidmatan kewangan.

Dengan BGSEF, kami mensasarkan dana ekuiti global yang menggunakan teknologi AI dan data besar dengan pendekatan pelaburan kuantitatif secara sistematik dan juga mengambil kira ESG untuk melabur ke dalam syarikat dengan prestasi kewangan masa hadapan yang mampan. Pendekatan pelaburan ini telah terbukti berfungsi dengan baik dalam persekitaran pasaran yang tidak menentu ini. Di BIMB Investment, kami berhasrat untuk menjadi pemimpin dalam penyelesaian pengurusan kewangan generasi akan datang.

Untuk mencapai matlamat ini, kami telah bekerjasama rapat dengan Arabesque Asset Management (Arabesque), sebuah syarikat pengurusan aset global yang merupakan pakar dalam AI dan penyelidikan untuk menerapkan AI pada pengurusan portfolio yang menilai prestasi dan kesinambungan syarikat di seluruh dunia.

Kaedah kami yang terbukti secara sistematik menggabungkan lebih daripada 250 metrik ESG dengan isyarat berita dari lebih 30,000 sumber yang diterbitkan di lebih 170 negara dalam 15 bahasa. Dari situ, kita dapat membina portfolio yang pelbagai yang terdiri daripada syarikat yang mematuhi sepenuhnya pada prinsip ESG. Ini telah membuka banyak peluang bagi para pelabur dan pengguna untuk meneroka pelaburan ESG secara terperinci dengan meneliti penglibatan perniagaan syarikat berdasarkan nilai-nilai ESG, memberi kuasa kepada semua orang untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai bagaimana dan di mana mereka melaburkan wang mereka.

Pelancaran dana BGSEF adalah hasil antara pemimpin dalam pelaburan, pakar matematik, dan pakar AI, untuk mengembangkanlagi perkhidmatan kewangan kepada generasi seterusnya. Salah satu faedah utama untuk menggunakan AI adalah kita dapat menghilangkan pengaruh manusia yang berat sebelah dan melakukan analisis secara objektif. Mengintegrasikan kelestarian melalui rangka kerja S-Ray® milik Arabesque memperkukuhkan maklumat dan menyumbang kepada pulangan penyelarasan risiko yang lebih baik untuk portfolio kami. Kami berharap untuk terus maju atas dua pengganggu kewangan yang hebat iaitu teknologi AI dan kelestarian (sustainability) untuk memberikan pengalaman pelaburan yang baru bagi pelabur.

Dana ini sedia untuk dilanggan dengan jumlah pelaburan awal hanya RM500.

Anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan Bank Islam yang terdekat atau melabur melalui Perunding Pelaburan Shariah kami yang rasmi:

Johor Bahru:

No 33B, Jalan Indah 15/2, Taman Bukit Indah, 79100 Nusajaya, Johor

Tel: 07-2395608, Fax : 07-2395609

Kelantan:

PT 433 & 434, Tingkat 2, Jalan Padang Garong, 15000 Kota Bharu, Kelantan

Tel: 09-7406118 / 012-9087785

Qfalah Agency, Melaka:

Tingkat 1, Taman Masjid Tanah Ria Utama, 78300 Masjid Tanah, Melaka

Tel: 06-3851076

Anda juga boleh melabur ke dalam dana BGSEF dengan memuat turun aplikasi BEST Invest oleh BIMB Investment. Dengan aplikasi tersebut, anda boleh mula melabur dengan serendah RM10.

Anda boleh mendapatkan salinan Prospektus dana dan Halaman Serlahan Produk (PHS) di laman web www.bimbinvestment.com.my atau anda boleh menghubungi 1-800-88-1196 untuk maklumat lebih lanjut mengenai dana ini.

Kenyataan

Ini merupakan keterangan ringkas mengenai Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity (“Dana”) oleh BIMB Investment dan ianya tidak lengkap. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus bagi Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity bertarikh 8 Mac 2021 dan Halaman Serlahan Produk (PHS) sebelum melabur, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Tarikh pelancaran bagi Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity adalah 8 Mac 2021. Salinan Prospektus dan PHS boleh didapati di Ibu Pejabat BIMB Investment Management Berhad, di laman web www.bimbinvestment.com.my, perunding unit amanah dan pengedar yang diluluskan dan/atau mana-mana cawangan Bank Islam. Kebenaran SC atau pendaftaran Prospektus tidak boleh diambil kira bahawa SC telah mengesyorkan Dana tersebut. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk membandingkan dan mempertimbangkannya sebelum melabur di dalam Dana. Pelaburan di dalam Dana ini terdedah kepada risiko, sila rujuk kepada Prospektus untuk maklumat terperinci. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko di dalam Dana dan harus membuat penilaian sendiri mengenai risiko dan mendapatkan nasihat professional, jika perlu, sebelum melabur. Pelabur juga perlu ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh turun dan naik dan prestasi masa lalu Dana tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasinya pada masa hadapan. Sebarang isu unit yang berkaitan dengan Prospektus hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang dilampirkan bersama Prospektus, tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung didalamnya. Artikel ini tidak disemak oleh SC.

Mengenai BIMB Investment Management Berhad

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG yang terkemuka di Malaysia. Anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Beribu pejabat di Malaysia, BIMB Investment telah diperbadankan pada 14 September 1993 dan mula beroperasi pada 20 Jun 1994, BIMB Investment beribu pejabat di Malaysia.

Nombor bebas tol: 1-800-88-1196
Laman web: www.bimbinvestment.com.my

Majalah Labur