Ramly Melangkah Ke Era Digital

Kuala Lumpur, 5 Disember – Kumpulan Ramly (Ramly) melangkah ke era digital dan mentransformasi perniagaannya dengan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB” atau “Bank”). Transformasi ini merupakan sebahagian daripada usaha Ramly bagi memastikan perniagaan mereka memenuhi tuntutan ekonomi digital dan masyarakat tanpa tunai di Malaysia.

Pelopor industri makanan Halal negara akan mengguna pakai penyelesaian perbankan digital HLISB termasuk pengurusan tunai dan likuiditi menerusi HL ConnectFirst, platform perbankan dalam talian dan mudah alih untuk penyelesaian perniagaan dan pembayaran. Semua produk serta perkhidmatan kewangan HLISB yang dinyatakan mematuhi undang-undang Syariah.

Ketua Pegawai Eksekutif HLISB, Jasani Abdullah menjelaskan bahawa salah satu daripada bidang tumpuan Bank ialah meyumbang terhadap perkembangan industri Halal tempatan terutamanya sektor makanan menerusi penyediaan produk, perkhidmatan dan penyelesaian perbankan yang mematuhi undang-undang Syariah dan berteras digital.

“Industri Halal sedang berkembang pesat bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia dengan sektor makanan mewakili 60% industri berkenaan[1]. HLISB menyasarkan untuk memimpin usaha dalam meningkatkan lagi kekuatan komuniti perniagaan Halal dalam era di mana syarikat perlu menyesuaikan perniagaan mereka ke arah Revolusi Industri 4.0. Ramly, salah satu jenama makanan Halal tempatan yang popular, sebagai rakan kongsi utama Bank menandakan detik penting dalam perjalanan kami bagi menyokong industri Halal dan menjadi peneraju perbankan digital Islam di Malaysia.”

Untuk bersaing dengan migrasi ke ekonomi tanpa tunai yang pesat, Ramly akan menggunakan penyelesaian pembayaran tanpa tunai yang disediakan oleh Bank iaitu All-in-One merchant Point-of-Sales terminal di semua kedai, bistro serta kiosk Ramly di seluruh negara. Terminal tersebut membolehkan Ramly menerima semua pengendali kad dan e-Dompet utama seperti Boost, TNG e-Wallet, WeChat Pay, AliPay dan Samsung Pay.

“Kami sedang menuju kepada fasa pertumbuhan Ramly yang seterusnya dan kami menyedari bahawa wujudnya keperluan untuk beralih ke arah model perniagaan yang lebih digital memandangkan negara juga sedang menuju ke arah ekonomi digital. Kami yakin bahawa dengan mendalami dan mengukuhkan lagi hubungan kerjasama kami dengan HLISB, kami berupaya mengurangkan kos sambil meningkatkan lagi kecekapan dan mengoptimumkan operasi kami. Pada masa yang sama, peralihan digital ini juga dapat memuaskan pelanggan kami yang sering memilih pembayaran tanpa tunai,” kata Pengerusi dan Pengarah Urusan Kumpulan Ramly, Dato’ Dr. Haji Ramly bin Mokni.

Jasani menambah bahawa HLISB sentiasa komited membantu para pelanggan mengembangkan lagi perniagaan mereka menerusi ekosistem dan keupayaan perkhidmatan kewangan bersepadu.

“Produk dan perkhidmatan penyelesaian perbankan kami direka khusus bagi memenuhi keperluan para pelanggan. Proses digitisasi penyelesaian perbankan kami bukan sahaja mampu melicinkan urusan dan memberikan pengalaman perbankan yang lancar kepada pelanggan tetapi turut memperbaiki proses dalaman mereka,” kata Jasani. Dalam masa yang akan datang, Ramly dan HLISB merancang untuk membantu pengusaha gerai kecil-kecilan jenama ‘Ramly Burger’, yang kebanyakannya menjalankan perniagaan berasaskan tunai untuk turut sama beralih kepada penyelesaian pembayaran tanpa tunai yang disediakan oleh HLISB. Usaha ini bertujuan membantu peniaga mikro menjadi sebahagian daripada ekonomi digital dan merealisasikan wawasan masa depan yang merangkumi perkhidmatan kewangan digital dan keterangkuman kewangan untuk semua di negara ini.


[1] Halal Industry Development Corporation, “Food & Beverage”. http://www.hdcglobal.com/publisher/bhis_food_and_beev. Accessed on 9 November 2019

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!