SC keluarkan Garis Panduan Aset Digital

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan Guidelines on Digital Assets (Garis Panduan Aset Digital) (Garis Panduan) yang menggariskan rangka kerja bagi pengumpulan dana melalui penawaran token digital di Malaysia.

Seperti yang dinyatakan dalam kertas perundingan SC sebelum ini mengenai “Cadangan Rangka Kerja Pengawalseliaan bagi Penerbitan Aset Digital Melalui Tawaran Token Awal”, Tawaran Token Awal membolehkan sesebuah syarikat dengan cadangan perniagaan yang inovatif untuk menjana modal, sebelum ia mampu berbuat demikian melalui pemodal teroka atau pemberi pinjaman. Ia juga membolehkan syarikat mengumpul dana tanpa menjual ekuiti mereka atau berhutang untuk membangunkan idea inovatif mereka.

“Tawaran token digital menyediakan alternatif pengumpulan dana bagi perniagaan peringkat permulaan mereka. Inisiatif ini menyokong Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (SPV2030) Malaysia dengan membantu pertumbuhan PKS dan perniagaan mikro yang disasarkan untuk menyumbang sebanyak 50% kepada KDNK Malaysia. Ia juga sejajar dengan aspirasi SPV2030 untuk mewujudkan sebanyak 30% syarikat berteknologi tinggi di Malaysia,” menurut Datuk Syed Zaid Albar, Pengerusi SC.

Garis Panduan ini mengambil kira maklum balas yang diterima oleh SC susulan pengeluaran kertas perundingan. Berpandukan respons yang diterima, terdapat sokongan yang menggalakkan daripada industri terhadap cadangan SC untuk memanfaatkan kepakaran pengendali platform untuk menyemak permohonan bagi terbitan token digital bagi pengumpulan dana.

Oleh itu, Garis Panduan tersebut menetapkan keperluan bagi semua tawaran token digital dilaksanakan melalui pengendali platform yang berdaftar dengan SC. Tawaran ini akan dirujuk dalam Garis Panduan tersebut sebagai Tawaran Awal Bursa (Initial Exchange Offering – IEO). Sehubungan ini, pengendali platform dikehendaki menjalankan penilaian yang diperlukan dan usaha wajar, antara lain untuk, mengesahkan perniagaan penerbit dan kelayakan dan kesesuaian lembaga pengarah penerbit, serta memahami ciri-ciri token digital. Ketika fasa pertama pelaksanaan Garis Panduan tersebut, SC akan bekerjasama dengan pengendali platform yang berkaitan untuk menilai penerbit yang layak.

Bakal-bakal penerbit juga hendaklah memenuhi keperluan tadbir urus dan modal untuk layak mengumpul dana menerusi tawaran token digital. Penerbit dikehendaki menunjukkan bahawa projek atau perniagaan yang dicadangkan menyediakan penyelesaian inovatif atau cadangan nilai digital yang terbaik kepada Malaysia.

Penerbit boleh mengumpul dana sehingga RM100 juta dan memanfaatkan pelaburan daripada pelabur runcit, sofistikated dan juga pelabur syarikat peringkat permulaan, tertakluk kepada had pelaburan yang ditetapkan dalam Garis Panduan. Setiap terbitan hendaklah disertakan dengan Kertas Putih (Whitepaper), yang menyediakan kepada pelabur, antara lain, maklumat penting mengenai penerbit, token digital dan penggunaan dana yang diperolehi melalui pelaksanaan pengumpulan dana penerbit.Selepas tawaran dilaksanakan sepenuhnya, SC akan menjalankan pemantauan pascapenerbitan ke atas penggunaan hasil.

Garis Panduan ini juga menetapkan keperluan bagi pengendali platform IEO yang ingin memudahcarakan proses IEO dan proses mendapatkan kebenaran daripada SC.

Garis Panduan ini akan dikuatkuasakan pada separuh tahun kedua 2020 bagi membolehkan bakal penerbit, pengendali platform dan pelabur untuk membiasakan diri dengan keperluan Garis Panduan tersebut.

SC ingin mengingatkan orang ramai bahawa sehingga berkuatkuasanya Garis Panduan tersebut, sesiapapun tidak dibenarkan untuk menawarkan atau menerbitkan mana-mana token digital di Malaysia.

Mereka yang ingin membuat maklum balas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Garis Panduan tersebut boleh menghantar emel ke [email protected] sebelum 15 Mei 2020. Garis Panduan tersebut boleh didapati di laman sesawang SC di sini.

Baca juga: Aset Digital Menurut Perspektif Syariah (KEPUTUSAN MAJLIS PENASIHAT SYARIAH
SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA 31 Disember 2020)

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Alliance Bank Tawar Pilihan Pembiayaan PKS Digital Patuh Shariah Untuk PKS Mikro Dan Kecil

Kuala Lumpur, 2 Ogos 2022 – Alliance Bank Malaysia Berhad (“Alliance Bank” atau “Bank”) telah memperkenalkan pilihan pembiayaan patuh Shariah yang baharu untuk membantu perniagaan mikro dan kecil, terutamanya yang beroperasi dalam industri halal atau yang memilih sumber dana yang dibenarkan oleh Islam.

Pilihan pembiayaan digital yang cepat dan mudah dimohon yang berasaskan konsep murabahah komoditi (tawarruq) ini membolehkan perniagaan mikro dan kecil mendapat pembiayaan sehingga RM500,000 secara mudah dengan kaedah digital sepenuhnya. Pembiayaan ini disediakan kepada perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya selama tiga tahun dengan perolehan tahunan minimum sebanyak RM500,000.

“Kami kini berkembang untuk menawarkan produk-produk patuh Shariah sepenuhnya sebagai pilihan tambahan untuk para pemilik perniagaan bagi memenuhi keperluan kewangan mereka selain daripada pinjaman PKS digital konvensional. Menerusi proses permohonan digital yang mudah dan pantas, pemilik perniagaan boleh memohon dan menjejak status permohonan pada bila-bila masa di mana-mana sahaja. Sasaran kami pada tahun ini adalah untuk menyediakan pembiayaan PKS digital sebanyak RM200 juta bagi membantu para pemilik perniagaan berkembang melalui penyelesaian PKS Digital kami,” kata Encik Kevin Shum, Naib Presiden Kanan dan Ketua PKS Digital Alliance Bank.

Sebagai tambahan kepada bantuan kewangan, Alliance Bank menyokong pemilik perniagaan menerusi pelbagai pilihan penyelesaian digital bagi membantu mereka menguruskan dan mengembangkan perniagaan mereka dengan lebih cekap selain memasuki pasaran baharu. Portal Penyelesaian BizSmart® yang disediakan oleh Bank menyediakan lebih 200 produk dan perkhidmatan oleh rakan niaga untuk membantu perniagaan mencapai kepada lebih ramai pelanggan, mendigitalkan dan melaksanakan amalan mampan pada kadar yang lebih rendah dengan memanfaatkan rangkaian PKS Bank yang kukuh. Bank juga akan melancarkan produk-produk baharu khusus untuk memenuhi keperluan perniagaan mikro dan kecil dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang.

“Sebagai Bank yang sudah sekian lama menyokong perniagaan di Malaysia, kami faham bahawa perniagaan mikro dan kecil, terutamanya perniagaan yang baharu, mungkin berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan saluran kredit perniagaan disebabkan mereka masih belum dapat membina sejarah kredit yang baik. Oleh yang demikian, kami turut menawarkan saluran kemudahan mikro bagi membantu mereka memenuhi keperluan aliran tunai jangka pendek dan pada masa yang sama membantu mereka membina sejarah kredit. Dengan profil kredit perniagaan yang sihat, kami seterusnya akan dapat menyediakan saluran kredit yang lebih besar untuk keperluan mengembangkan perniagaan mereka pada masa hadapan,” tambah En. Shum.

Pilihan pembiayaan patuh Shariah PKS Digital Alliance Bank membolehkan pemilik perniagaan meningkatkan modal kerja mereka dengan kadar keuntungan siling yang telah ditetapkan untuk semua struktur pembiayaan. Ia menawarkan tempoh sehingga tujuh tahun dengan kadar berubah daripada serendah kadar pembiayaan asas + 3.50% setahun (kadar pembiayaan asas semasa kini pada 5.92% setahun).

Untuk maklumat lanjut tentang penyelesaian PKS Digital Alliance Bank, sila layari https://www.alliancebank.com.my/digitalsme.