Bulan Wakaf Kebangsaan Dan 4 Perkara Kita Kena Tahu

Bulan lalu kerajaan telah mengumumkan pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan 2021 bertemakan “Wakaf untuk Kemakmuran Bersama”. Ia merupakan inisiatif Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji atau dikenali sebagai JAWHAR di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Bulan Wakaf Kebangsaan ini dilancarkan sendiri oleh YAB Perdana Menteri dengan tujuan memastikan wakaf berperanan sebagai salah satu elemen penting dalam membantu pembangunan ekonomi negara. Empat perkara utama telah digariskan oleh YAB Perdana Menteri dalam ucapan pelancaran beliau.

Pertama, kita perlu meningkatkan tabungan dana Wakaf bagi membolehkan banyak lagi aset Wakaf diwujudkan. Di pihak kerajaan, pegawai kerajaan digalakkan membuat potongan gaji ke dana Wakaf.

Di samping itu, institusi-institusi kewangan juga disaran mewujudkan platform untuk pelanggan mereka berwakaf.

Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan pembangunan hartanah Wakaf sebagai salah satu elemen penting dalam penyediaan pelan pembangunan Rancangan Malaysia Lima (5) tahun negara.

Dalam konteks ini, GLC, GLIC, badan korporat bersama-sama JAWHAR, Yayasan Waqaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri diseru mengenalpasti ruang dan peluang kerjasama yang boleh dijalinkan bagi mengoptimumkan penggunaan dan pembangunan aset-aset Wakaf.

Ketiga, memperhebatkan lagi aktiviti pembudayaan dan sosialisasi Wakaf ke arah mewujudkan masyarakat celik Wakaf. JAWHAR dan Yayasan Waqaf Malaysia diseru untuk bersama-sama merangka pelan pembudayaan yang holistik dan komprehensif, yang akan dilaksanakan di peringkat Nasional dan negeri dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri.

Akhir sekali, keempat, Yayasan Waqaf Malaysia perlu diperkasakan sama ada dalam bentuk suntikan dana atau pertambahan bakat supaya dapat benar-benar menjadi contoh teladan pentadbiran Wakaf yang terkehadapan di peringkat antarabangsa.

Kredit: Twitter Jabatan Penerangan WPKL

Diumumkan juga kewujudan Dana Kenanga Waqf Al-Ihsan iaitu unit amanah yang dilancarkan hasil kerjasama Kenanga Investors Berhad dan Yayasan Waqaf Malaysia yang memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk melabur dengan pengurus dana profesional sambil berwakaf dan menyumbang kepada pembangunan sosial dan masyarakat di seluruh negara.

Ini semua merupakan perkembangan yang baik dalam negara kita. Wakaf telah terbukti memberi kesan besar kepada sosioekonomi masyarakat sejak zaman Rasulullah sehingga hari ini. Universiti Al-Azhar sebagai contoh adalah sebuah institusi yang dibiayai oleh dana Wakaf.

Selain daripada itu, terdapat juga projek-projek Wakaf yang luar biasa seperti Zoo Wakaf untuk membantu haiwan-haiwan daripada terancam, Pusat Peranginan Wakaf untuk membantu pasangan yang bergaduh memulihkan hubungan mereka, dan ada juga Rumah Singgahan Wakaf yang dibina di tepi-tepi jalan besar bagi kemudahan orang yang bermusafir.

Ini semua wujud dalam lipatan sejarah kita. Semoga pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan ini membolehkan kita menjadi lebih celik terhadap konsep dan peranan besar Wakaf kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat.

Ditulis oleh Arham Merican, Pengurus Shariah di sebuah institusi kewangan negara dan pemegang sijil Islamic Financial Planner (IFP). Merupakan lepasan Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan, Fakulti Ekonomi Universiti Malaya. Beliau boleh dihubungi di [email protected].

Previous ArticleNext Article

Kerajaan Peruntuk Dana RM100 Juta Untuk Galak Inovasi Kewangan Islam — PM Anwar

KUALA LUMPUR, 28 Mei (Bernama) — Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi komitmen kerajaan terhadap inovasi kewangan Islam melalui perkongsian dan mengumumkan peruntukan dana sebanyak RM100 juta untuk meningkatkan lebih banyak inovasi sedemikian.

Selaras dengan komitmen itu, Anwar, yang juga Menteri Kewangan mengumumkan dua inovasi kewangan gabungan yang baharu — program perintis memastikan perniagaan halal mengamalkan konsep hijau atau mesra alam, dan ‘Projek Hassan’.

Program perintis perniagaan halal yang mengamalkan konsep hijau itu merupakan kerjasama antara Bank Pembangunan Islam (IsDB), Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Dunia. 

Anwar berkata, program itu bertujuan membantu perniagaan halal di Malaysia dalam peralihan kepada amalan yang lebih hijau dan mampan dengan menyediakan pembinaan kapasiti teknikal, peralatan untuk mengukur dan melaporkan pelepasan gas rumah hijau, pembiayaan peralihan dan pensijilan.

Sementara itu, Projek Hassan ialah kerjasama antara Lembaga Zakat Negeri Kedah, Majlis Pimpinan MIFC (MLC), Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Universiti INCEIF, yang bertujuan meningkatkan inisiatif zakat untuk meningkatkan status sosio-ekonomi golongan asnaf di Kedah.

 “Melalui kerjasama ini, RM10 juta disasarkan bukan sahaja untuk mengukuhkan komuniti asnaf tetapi juga menambah baik faedah langsung hasil tuaian untuk pesawah,” kata beliau dalam ucap tama di Forum Global mengenai Ekonomi dan Kewangan Islam (GFIEF) hari ini.

Selain itu, Anwar berkata Malaysia juga mesti berinovasi dan memanfaatkan konsep wakaf.

“Pada Mac 2024, kerajaan meluluskan geran sebanyak RM100 juta ke arah penubuhan dana wakaf MARA, menumpukan kepada pendanaan sumbangan swasta bagi tujuan melanjutkan pelajaran dan keusahawanan,” kata beliau.

Perdana Menteri berkata, kerajaan telah melanjutkan insentif cukai untuk menampung inisiatif wakaf berasaskan saham dan memperuntukkan sebanyak RM500 juta pembiayaan pinjaman untuk pembangunan hartanah di atas tanah wakaf.

“Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti (SC) akan memperkenalkan pengumpulan dana untuk pembangunan wakaf melalui pembiayaan rakan setara dan platform pendanaan awam ekuiti, dengan kerajaan menyediakan pembiayaan padanan melalui Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF) pada kadar pembiayaan sifar peratus,” kata Anwar.

Perdana Menteri juga mengalu-alukan lebih banyak inisiatif dalam bidang ini yang akan meluaskan skop ekonomi dan mewujudkan pelbagai peluang bagi perniagaan kecil dan sederhana serta individu yang kurang bernasib baik.

“Transformasi bukan sahaja mengenai menangani jurang, ia juga mengenai menerima dan menyesuaikan diri dengan masa depan,” katanya.

Tambahan pula, Anwar berkata mencapai pematuhan Syariah dalam aset digital dan kontrak pintar semata-mata tidak mencukupi.

“Kita mesti memastikan teknologi ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan cara untuk memperkasakan rakyat kita, mewujudkan perpaduan dan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan negara kita dan memberi kita lebih banyak kebebasan untuk membina masyarakat yang mampan dan berdaya tahan,” kata beliau.

— BERNAMA