5 Perkara Yang Ramai Tak ‘Alert’ Tentang Zakat KWSP

Ramai yang sedia maklum bahawa kita boleh mengeluarkan duit KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) untuk memudahkan pelbagai urusan. Tanpa perlu menunggu usia bersara iaitu 50 atau 55 tahun, ia boleh dikeluarkan bagi tujuan tertentu seperti pendidikan, pembelian rumah, perubatan dan Haji.

Ingatlah bahawa setiap kali kita menerima duit KWSP, hak zakatnya wajib dilunaskan. Jadi, tidak kiralah kita mengeluarkannya pada usia berapa, duit KWSP itu tetap dikenakan zakat.

1. Zakat KWSP Termasuk Dalam Zakat Harta

Menurut sumber artikel dari Tazkirah.net dengan kerjasama Lembaga Zakat Selangor, zakat boleh dibahagikan kepada 2 kategori utama iaitu zakat fitrah dan zakat harta.

Zakat fitrah adalah zakat yang kita bayar setiap tahun dalam bulan Ramadan, manakala zakat harta terdiri daripada 7 jenis iaitu:

 1. Zakat pendapatan
 2. Zakat perniagaan
 3. Zakat wang simpanan
 4. Zakat emas dan perak
 5. Zakat saham
 6. Zakat KSWP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
 7. Zakat takaful

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25 -27 Julai 2006 telah memutuskan bahawa Pencarum KWSP digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KWSP tersebut jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun.

2. Kadar Zakat KWSP Yang Diwajibkan

Kadar Zakat KWSP yang wajib dikeluarkan sama ada ketika bersara, membeli rumah atau sebarang pengeluaran yang dibenarkan adalah 2.5% dari jumlah yang dikeluarkan.

Walaubagaimanapun terdapat 2 jenis pandangan bagi zakat KWSP ini berdasarkan pengeluaran yang anda lakukan.

i) Pengeluaran Sebahagian (Milikan belum sempurna sebelum 55 tahun)

 • 2.5% daripada pengeluaran KWSP wajib dizakatkan sekiranya mencapai nisab (rujuk nisab di laman web Lembaga Zakat Negeri masing-masing).
 • Jika jumlah pengeluaran di bawah nisab, hendaklah dicampurkan bersama pendapatan lain (contoh: wang gaji) dan dizakatkan 2.5% daripadanya jumlah pendapatan tersebut.

ii) Pengeluaran Akaun 2 (Pada Usia 50 tahun)

Pada usia 50 tahun, Akaun 2 KWSP sudah boleh dikeluarkan tanpa apa-apa halangan. Maka ketika itu, sama ada kita mengeluarkannya ataupun tidak, wang KWSP di dalam Akaun 2 ini dikira sempurna milik.

Maka wajib dikenakan zakat KWSP ke atas seluruh wang di dalam Akaun Kedua tersebut dengan kadar 2.5% daripada jumlah keseluruhannya.

iii) Milikan Penuh Semasa Usia 55 tahun

Ketika usia 55 tahun, kesemua wang di dalam KWSP sudah sempurna milik.

Maka ketika itu, zakat dikenakan ke atas seluruh wang KWSP dengan kadar 2.5%.

3. Cara Kiraan Zakat

Seeloknya, zakat dibayar serta-merta atau dalam masa terdekat sebaik saja wang tersebut dikeluarkan atau berada dalam milikan seseorang.

i) Pengeluaran Sebahagian

Contoh 1:

KWSP dikeluarkan pada tahun 2016 sebanyak RM 15,000 untuk tujuan deposit perumahan. Kadar nisab pada tahun 2016 adalah RM13,536 (berdasarkan Lembaga Zakat Selangor). Maka, jumlah yang dikeluarkan ini cukup nisabnya.

Oleh itu, jumlah zakat yang perlu dibayar adalah RM15,000 x 2.5% = RM 375.

Contoh 2:

RM 3000 dikeluarkan dari akaun KWSP pada tahun 2016 bagi tujuan pembelian laptop. Oleh kerana tidak cukup nisab, jumlah pengeluaran ini disekalikan dengan zakat pendapatan.

Gaji bersih bulanan (setelah ditolak keperluan asas) adalah RM2,000 sebulan dan jumlahnya adalah RM24,000 (setahun). 

Oleh itu, jumlah zakat yang perlu dibayar adalah (RM24,000 + RM3,000) x 2.5% = RM600

ii) Pengeluaran Akaun 2 / Milikan Penuh

Bagi pengiraan zakat ini, anda cuma perlu mendarabkan jumlah wang dalam akaun dengan 2.5%.

Contoh: 

Ketika berusia 50 tahun, jumlah wang dalam Akaun 2 KWSP adalah RM35,000.

Oleh itu, jumlah zakat yang perlu dibayar adalah RM35,000 x 2.5% = RM875

*Tidak kiralah sama ada jumlah ini dikeluarkan atau tidak, ia masih wajib dibayar kerana dianggap sudah sempurna pemilikannya. Begitu juga dengan amaun yang bakal diterima semasa usia 55 tahun nanti.

Untuk memudahkan, gunakan kalkulator zakat KWSP atau zakat-zakat lain di sini.

4. Cara Membayar Zakat KWSP

Ramai orang keliru menyamakan wang zakat dengan wang sedekah. Wang sedekah adalah berbeza daripada wang zakat kerana ia perlu diagihkan kepada 8 asnaf yang ditetapkan – bukan kepada tabung masjid, rumah anak yatim, atau tabung sekolah agama.

Oleh sebab itu, wang zakat sebaik-baiknya di serahkan kepada Pusat Zakat kerana badan ini bertindak secara khusus untuk mengagihkannya secara sistematik kepada 8 asnaf sebagaimana yang di nyatakan dalam Al-Quran. Walaubagaimanapun, wang sedekah boleh salurkan di mana-mana saja yang ingin disalurkan sama ada tabung masjid, sekolah agama Tahfiz, wakaf, dan sebagainya.

Rebut Saham Akhirat Dengan Infaq Dan Waqaf Bagi Pembinaan Bangunan Tahfiz Al Quran Al Ansar

5. Keperluan Mendesak Dikecualikan Zakat KWSP

Dalam sesetengah kes, seseorang mungkin perlu mengeluarkan KWSP untuk membiayai keperluan tertentu yang amat kritikal. Antara contoh keperluan yang amat mendesak adalah mendapatkan rawatan perubatan yang menelan kos yang sangat tinggi.

Contohnya, wang untuk pembedahan atau kemoterapi memerlukan wang sebanyak RM50,000 dan wang KWSP tidak pun cukup bagi menampung keseluruhan kos yang diperlukan. Malah, seseorang mungkin perlu berhutang atau memohon lagi bantuan daripada pihak lain bagi memenuhi kos pembedahan berkenaan. Maka, dalam kes ini, zakat KWSP boleh dikecualikan.

Rujuk Pusat Zakat Negeri Masing-masing

Di peringkat kebangsaan, zakat pendapatan telah diputuskan sebagai suatu kewajipan tetapi perlaksanaannya berbeza mengikut pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri. Ini bermaksud, sungguhpun pada asasnya hukum zakat KWSP adalah wajib, namun pelaksanaan bagi negeri masing-masing mungkin terdapat sedikit perbezaan.

Maka, seeloknya anda merujuk kepada Pusat Zakat negeri masing-masing agar cara pembayarannya lebih tepat.

Akhir kata, jangan bertangguh lagi kerana dalam setiap bahagian harta kita, sebenarnya ada hak orang lain. Bahkan, zakat adalah cara bagi umat Islam menyucikan harta dan jiwa. Begitulah indahnya ajaran Islam agar setiap umatnya saling membantu dan mengasihani antara satu sama lain. Jangan takut, jangan resah. Kita tak akan sesekali jatuh miskin dengan berzakat mahupun bersedekah seperti mana janji Allah.

Previous ArticleNext Article

2 Comments

 1. Assalamualaikum,
  Saya telah mengeluarkan wang simpanan KWSP account 2 dibawah alasan “Pengeluaran Beli/Bina Rumah”. dan saya akan menggunakan wang tersebut utk renovation/penambahan kelengkapan asas rumah kerana apabila rumah tersebut siap, ia masih belum lengkap sepenuhnya (contoh: dapur, lampu, kipas, perabot, aircond dan sebagainya). Adakah saya perlu membayar zakat jika duit yang dikeluarkan itu melebihi haul, tetapi tidak mencukupi untuk menampung kos barangan rumah pada masa kini?
  Penambahan maklumat, rumah ini dibeli atas tujuan untuk diduduki oleh saya sekeluarga dan bukan untuk pelaburan

  terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jalinan Kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Bersama Dengan Media Dan Pemain Industri Perkukuh Pelaksanaan e-invois

Kuala Lumpur, 22 Mei 2023 – Seiring dengan arus revolusi digital yang pesat, perniagaan memerlukan cara yang lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat domestik mahupun global. Bagi memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kerajaan melalui pembentangan Bajet 2023 telah memperkenalkan pelaksanaan e-invois sebagai satu mekanisma baharu untuk mencapai hasrat tersebut.

Sehubungan itu, satu sesi libat urus YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL bersama hampir 220 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media, pempengaruh media (media influencer) dan pemain industri telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur.

Pelaksanaan e-invois ini akan diadakan secara berperingkat mulai akhir tahun 2023 dengan memfokuskan pembangunan sistem dan projek rintis bersama pembayar cukai terpilih serta penggunaannya adalah diwajibkan kepada perniagaan mengikut nilai ambang jualan secara berperingkat bermula pada Jun 2024.


Perincian bagi cadangan pelaksanaan e-invois ini adalah seperti yang berikut:

Sesi ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri serta mendapatkan maklum balas terus berkenaan strategi-strategi pemasaran yang boleh dilaksanakan bagi membantu HASiL dalam menyebarluas kepentingan e-invois dalam konteks urusan percukaian negara. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh kumpulan ini sangat penting dan mampu bertindak sebagai duta HASiL dalam menyampaikan maklumat percukaian kepada pembayar cukai yang berkaitan.

YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa pelaksanaan e-invois ini bukan sahaja mampu menambah baik kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invois ini juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga.

Turut sama hadir dalam sesi libat urus ini ialah YBhg. Datuk Dr. Sotimin bin Muhalip, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar), YBrs. Puan Wan Ramiza binti Wan Ghazali, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian), YBrs. Encik Hisham bin Rusli, Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan) serta barisan pengurusan kanan HASiL.

Semoga dengan penganjuran sesi libat urus ini, para pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memberi pemahaman berkenaan pelaksanaan e-invois kepada pembayar cukai, seterusnya memastikan sistem ini mendapat sokongan yang padu dan dipercayai oleh rakyat.