Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Anda Tersalah Lapor Cukai?

Musim pengisytiharan pendapatan penggajian Tahun Taksiran 2021 kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) akan melabuhkan tirainya pada 30 April 2022 bagi yang mengemukakan borang secara manual manakala menerusi e-Filing adalah pada 15 Mei 2022. Bagi sesetengah individu, bulan ini sememangnya dinantikan kerana berkemungkinan mereka akan menerima bayaran balik cukai (tax refund) sekiranya cukai yang kena dibayar lebih rendah daripada amaun Potongan Cukai Bulanan atau Ansuran CP500.

Sungguhpun begitu, ada dalam kalangan pembayar cukai yang suka melapor cukai di saat-saat akhir yang seterusnya mendorong kepada kesilapan-kesilapan kecil dalam pelaporan cukai mereka.  Lanjutan kepada perkara itu, tindakan pindaan taksiran perlu dilakukan. Justeru, dalam artikel kali ini kami akan kongsikan beberapa persoalan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikan pengisytiharan cukai anda adalah tepat dan betul berdasarkan undang-undang percukaian.

1. Adakah pindaan terhadap taksiran yang telah dilaporkan kepada HASiL masih boleh dibuat?  

Jawapan:

 • Ya, pindaan masih boleh dibuat terhadap taksiran yang telah dilaporkan kepada HASiL.
 • Terdapat tiga kaedah yang boleh dilakukan oleh pembayar cukai seperti berikut:
 1. Secara manual – Pembayar cukai hadir ke cawangan HASiL  sebelum tempoh yang ditetapkan menurut subseksyen 77(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) (tiada penalti dikenakan bagi tambahan cukai). Bawa bersama-sama surat rayuan / borang CP15C (Permohonan Relif kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berkenaan kesilapan atau khilaf), salinan e-Filing / borang kertas yang telah dihantar, dokumen dan resit yang berkaitan dengan pindaan taksiran berkenaan. Semua dokumen ini akan diserahkan ke cawangan HASiL yang mengendalikan fail cukai pembayar cukai tersebut; atau
 1. Borang e-BE Tahun Taksiran 2021 (individu pemastautin yang TIDAK menjalankan perniagaan) yang dikemukakan melalui e-Filing dalam tempoh iaitu antara 1 Mac 2022 hingga 15 Mei 2022 boleh menghantar permohonan pindaan secara dalam talian melalui https://mytax.hasil.gov.my iaitu e-Permohonan Pindaan BE bagi Tahun Taksiran 2021 bermula pada 1 April 2022. e-Permohonan Pindaan BE hanya terpakai bagi kes pembayar cukai yang terlebih melaporkan pendapatan dan yang terkurang menuntut pelepasan / rebat cukai di bawah subseksyen 131(1) ACP 1967.  Jika borang BE asal dikemukakan menggunakan Borang Manual, kaedah ini tidak terpakai; atau
 1. Borang Nyata Terpinda (BNT) Tahun Taksiran 2021 turut disediakan di Portal Rasmi HASiL mulai 1 Mei 2022 bagi pembayar cukai yang ingin membuat pindaan sendiri atas maklumat atau taksiran bagi membetulkan kesilapan dalam Borang Nyata berhubung dengan :
 • pendapatan terkurang / tidak lapor;
 • perbelanjaan / tuntutan lain terlebih tuntut; atau
 • elaun modal / insentif / pelepasan yang terlebih tuntut.

Ringkasnya BNT ini perlu digunakan bagi pindaan pengisytiharan cukai yang akan meningkatkan amaun taksiran atau jumlah cukai kena dibayar. BNT perlu dikemukakan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh yang ditetapkan dalam ACP 1967 bagi pengemukaan Borang Nyata (BN) asal termasuk yang dihantar secara e-Filing di dalam tempoh yang ditetapkan.  BNT boleh dikemukakan ke cawangan HASiL yang mengendalikan fail cukai pendapatan pembayar cukai sama ada secara serahan tangan atau melalui pos. Untuk maklumat lanjut sila layari Portal Rasmi HASiL > Perundangan > Garis Panduan > Garis Panduan Bil. 1 Tahun 2020 : Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Terpinda.

Pindaan maklumat asas seperti nombor telefon, e-mel, alamat surat-menyurat, kediaman dan premis perniagaan serta nama dan akaun bank boleh dibuat melalui e-Kemaskini di pautan https://mytax.hasil.gov.my/. Sebagai contoh jika pembayar cukai tersilap mengisi nombor akaun bank pada borang nyata cukai yang asal.  

2. Boleh jelaskan situasi-situasi silap lapor dan kaedah pindaan yang perlu digunakan?

Jawapan:

3. Apakah jenis-jenis kesilapan yang biasa diterima oleh HASiL?

Jawapan:

 • Kegagalan melaporkan pendapatan yang betul. 
 • Tidak menuntut amaun pelepasan yang dibenarkan seperti tertinggal menuntut insurans nyawa, derma, caruman Tabung SSPN atau pelepasan anak.
 • Kesilapan yang timbul daripada salah faham undang-undang.

(Contoh situasi ini:  Pada tahun 2021 ramai ibu bapa yang membeli komputer/tablet bagi kegunaan anak-anak untuk belajar secara Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PDPR).  Resit pembelian komputer/tablet tersebut telah diletakkan atas nama anak.  Oleh yang demikian, ibu/bapa adalah tidak layak menuntut pelepasan ini kerana resit telah diletakkan atas nama anak.  Justeru itu, pastikan sebarang pembelian adalah diletakkan atas nama pembayar cukai bagi tujuan menuntut pelepasan tersebut.

4. Terlebih menuntut pelepasan/derma.

(Contoh: Derma yang layak dituntut adalah derma kepada Kerajaan / Kerajaan negeri / institusi yang layak di bawah Seksyen 44(6). Senarai institusi boleh disemak di portal rasmi HASiL https://www.hasil.gov.my/pautan-pantas/perkhidmatan/derma/ 

4. Berapa kalikah pindaan boleh dibuat? 

Jawapan: 

 • Pembayar cukai yang telah mengemukakan BN dalam tempoh ditetapkan dibenarkan untuk membuat pindaan melalui e-Permohonan Pindaan BE dan melalui BNT dan ianya terhad kepada sekali sahaja. 
 • Walau bagaimanapun, sekiranya masih terdapat pindaan selepas permohonan pindaan pertama dibuat, pembayar cukai perlu mengemukakan surat rayuan beserta dokumen dan resit yang berkaitan ke cawangan yang mengendalikan fail cukai mereka. 
 • Pastikan semakan telah dibuat dengan betul supaya tidak perlu lagi membuat pindaan atas pindaan. 

5. Adakah pindaan yang dibuat sendiri melalui BNT oleh pembayar cukai boleh mengakibatkan apa-apa perubahan pada taksiran cukai? 

Jawapan: 

Ya, betul. 

Pindaan sendiri boleh menyebabkan perubahan seperti: 

 • Daripada tidak kena cukai kepada kena cukai.
 • Daripada kena cukai kepada cukai tambahan. 
 • Daripada terima bayaran balik berkemungkinan tiada bayaran balik, malah akan wujud baki cukai kena dibayar. 

6. Elakkan kesilapan dalam pelaporan cukai. 

Pastikan kiraan manual telah dibuat bagi resit-resit yang ada terlebih dahulu, kumpulkan dalam satu fail, input boleh dikunci masuk pada Borang Nyata manual atau e-Filing. Tidak salah untuk membuat kiraan beberapa kali atau mengemaskini maklumat dalam e-Filing untuk kepastian selagi belum klik butang HANTAR. 

Buat perbandingan dengan pasangan (bagi yang telah berkahwin), dengan cara membuat pengiraan cukai (tax computation) terlebih dahulu.  Dari situ kita dapat mengenal pasti siapa yang patut menuntut pelepasan anak dan menikmati penjimatan cukai, seterusnya jika telah berpuas hati barulah klik butang hantar. Seringkali terjadi kes di mana, suami/isteri menuntut anak yang sama dalam e-BE masing-masing disebabkan tiada perbincangan antara pasangan. Proses audit akan dijalankan atas pelaporan maklumat yang tidak tepat oleh pembayar cukai. 

Kesimpulannya, masalah tersalah lapor ini boleh dielakkan jika pembayar cukai menyemak dengan meneliti maklumat yang telah dikunci masuk beserta resit-resit berkaitan sebelum borang BE dihantar.  Pembayar cukai juga dinasihatkan supaya cakna dengan maklumat terkini percukaian yang boleh diakses di portal rasmi HASiL www.hasil.gov.my atau boleh merujuk artikel-artikel yang pernah diterbitkan sebelum ini.

Terima kasih #KeluargaMalaysia, jangan lupa tanggjungjawab anda lapor dan bayar cukai dengan betul demi kelestarian percukaian negara. 

Artikel ini disumbangkan oleh Bahagian Komunikasi, Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif HASiL.

Belum Terlambat, Masih Sempat Untuk Belajar

Ingat, pasaran saham tidak kalis rugi. Harga saham akan bergerak. Naik, turun atau duk situ saja. Namun begitu, pelaburan saham telah lama terbukti menjadi salah satu instrumen pelaburan yang paling menguntungkan. Paling penting, gunakan modal dari duit lebihan sahaja supaya tidak serabut dan kusut bila rugi.

Nak melabur saham tapi tak tahu caranya?

Dah mula melabur tapi asyik rugi?

Nak tahu cara cari saham yang boleh dibeli?

Nak tahu analisis teknikal untuk ‘entry’?

Banyak ilmu pelaburan saham turut dikongsikan secara percuma di TheKapital. Jika anda ingin mendapatkan ilmu-ilmu eksklusif berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang lebih mendalam, dapatkan ilmu tersebut di sini >> Produk TheKapital

Previous ArticleNext Article

MDEC Memeterai Memorandum Persefahaman (MOU) Dengan HASiL Bekerjasama Laksana Inisiatif e-Invois Kebangsaan

KUALA LUMPUR, 25 OKTOBER 2022 – Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), agensi peneraju ekonomi digital Malaysia, hari ini telah memeterai memorandum persefahaman (MoU) dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) sebagai tanda menjalinkan kerjasama strategik bagi pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan (National e-Invoicing Initiative).  

Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari. 

Melalui MoU ini MDEC dan HASiL akan bekerjasama dalam menyelaraskan pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan model pematuhan cukai di seluruh negara serta berkongsi status pelaksanaan dan rangka kerja berkenaan perancangan, strategi dan perkembangan berhubung pelaksanaan inisiatif tersebut.

Inisiatif e-Invois Kebangsaan yang diterajui oleh MDEC dengan sokongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), merupakan inisiatif untuk memacu agenda digitalisasi negara sejajar dengan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) dan ia juga salah satu program di bawah Pelan Hala Tuju Strategik e-Dagang (NESR) 2.0. 

Seiring dengan arus perkembangan digitalisasi yang pesat, perniagaan memerlukan  cara yang lebih mudah untuk pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat global. 

Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahadhir bin Aziz, berkata inisiatif ini juga adalah salah satu Program Mangkin Malaysia Digital (PEMANGKIN) di bawah sektor Perdagangan Digital (Digital Trade), yang bertujuan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital negara dengan menyokong penyelarasan piawaian dan pendekatan kawal selia untuk memudahkan perdagangan tempatan dan merentasi sempadan.

“MDEC akan bekerjasama dengan HASiL dalam pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan mengambil kira keperluan percukaian bagi pembangunan rangka kerja e-invoicing yang akan dilaksanakan di Malaysia serta membuat promosi berhubung kepentingan dan kelebihan e-invois kepada perniagaan.”

“Inisiatif e-Invois Kebangsaan ini adalah sebahagian dari agenda pendigitalan yang lebih menyeluruh bagi dokumen-dokumen perniagaan, bermula dengan e-invois, dan kemudiannya akan merangkumi dokumen-dokumen perniagaan lain seperti penghantaran, katalog dan pesanan. Ini adalah selaras dengan trend global apabila pelbagai negara telah melaksanakan e-invois yang interoperable, dan kemudiannya pelaksanaan diperluaskan untuk merangkumi dokumen-dokumen perniagaan yang lain.”

“MDEC akan terus komited dalam mengenal pasti sektor berpotensi tinggi, selaras dengan inisiatif strategik nasional baharu, Malaysia Digital (MD) di mana sektor Perdagangan Digital akan terus dipacu melalui kesalingoperasian dan penyelarasan yang lebih baik dari segi standard dan pendekatan kawal selia serta memudahkan perdagangan tempatan merentasi sempadan,” tambahnya.

Sementara itu, Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa HASiL menyambut baik kerjasama ini kerana ia selari dengan aspirasi Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025 (RMK ke-12) yang menumpukan kepada agenda memperkukuhkan infrastruktur perkhidmatan digital dan seterusnya ke arah pendigitalan pentadbiran cukai.

Ujar beliau lagi, dalam konteks percukaian, kajian di peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa pelaksanaan e-invoicing ini bukan sahaja mampu menambah baik  kutipan cukai dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invoicing juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus dapat membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga. Sehubungan dengan itu,  kerjasama MDEC dan HASiL ini amat penting dalam usaha semua pihak meningkatkan kemampanan sistem percukaian negara dan seterusnya dipercayai oleh rakyat. 

C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.33.jpeg
Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari.
C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.36.jpeg
YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi bertukar dokumen MoU dengan Ts. Mahadhir bin Aziz disaksikan oleh YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon dan Encik Ahmad Norhad bin Zahari.