Tips Membuat Rayuan Terhadap Taksiran Cukai LHDN

Anda rasa tidak puas hati dengan cukai yang dikenakan? Rasa macam taksiran tersebut ada kesilapan? Bawa bertenang, kami ingin kongsikan bagaimana cara untuk anda membuat rayuan terhadap taksiran cukai yang dikenakan.

Sebelum ini, kami ada kongsikan 22 Cara ‘Elak’ Daripada Kena Bayar Cukai Pendapatan Secara Sah. Tapi kalau pihak LHDN masih mengenakan taksiran cukai kepada anda, begini caranya untuk anda respons kepada mereka.

Rayuan Perlu Dibuat Dalam Masa 30 Hari

Sebaik saja anda menerima Notis Taksiran, anda ada masa 30 hari untuk membuat rayuan. Rayuan boleh dibuat dengan mengisi Borang Q dan terus hantar ke cawangan LHDN. Ingat, bukan dihantar ke sebarang cawangan ya, ianya perlu dihantar ke cawangan fail cukai anda dikendalikan.

Borang Q

Sumber: Muat Turun Borang CP 14 – Pin1/2009

Di dalam Borang Q tersebut, lengkapkan beberapa perkara seperti tarikh, taksiran cukai yang dipertikaikan dan juga alasan terhadap jumlah cukai yang dipertikaikan.

Alasan yang dibuat hendaklah lengkap dan mengandungi maklumat seperti mengapa anda tidak bersetuju dengan taksiran yang dikenakan. Sekiranya anda ada bukti yang kukuh, boleh sertakannya sekali. Anda boleh kemukakan apa saja bukti dan kertas sokongan bagi memberi justifikasi terhadap rayuan.

Contoh bukti ialah seperti lejar akaun anda, invois jualan, rekod atau dokumen lain yang berkaitan dengan isu yang dipertikaikan.

Hasil daripada kertas sokongan tersebut akan membolehkan pihak LHDN mengurangkan taksiran anda atau mungkin juga dapat melepaskan daripada taksiran terus.

Yang penting, bukti kena power! Ketika proses ini, ianya seolah-oleh proses rundingan atau proses bargaining, di mana pihak anda dan LHDN akan cuba berbincang bagi mendapatkan taksiran yang adil dan saksama. Namun, proses rundingan ini adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang terpakai.

Walaubagaimanapun, sekiranya tiada kata putus berjaya dicapai di antara kedua-dua pihak dan bagi memberi keadilan kepada anda sebagai perayu, rayuan tersebut akan dimajukan ke Mahkamah Cukai yang dikenali sebagai Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan yang bertempat di Kementerian Kewangan Putrajaya.

Di sini, suasananya sama seperti di mahkamah. Ada panel hakim seramai 3 orang, ada jurubahasa dan juga ada kandang saksi. Sebagai Perayu, anda dikehendaki menyediakan Petisyen Rayuan.

Prosesnya dan suasananya saling tak ubah seperti di Mahkamah. Jadi, siapkan Petisyen Rayuan anda sebaik-baiknya. Anda boleh melantik peguambela mahupun agen cukai yang berpengalaman bagi mewakili kes ini.

Apabila semua kertas kausa (kertas berkaitan prosiding mahkamah) telah lengkap,  Mahkamah kemudianya akan menetapkan tarikh bicara.

Di hari perbicaraan kelak, kedua-dua pihak akan berhujah bagi menentukan taksiran yang sebenar dan Mahkamah akan menetukan keputusan akhir. Sekiranya mana-mana pihak berasa tidak puas hati dengan keputusan, maka rayuan selanjutnya boleh dibuat di Mahkamah Tinggi.

Guna Borang N Jika Tidak Sempat Masukkan Borang Q Dalam Tempoh 30 Hari

Andai kata anda terlepas tempoh 30 hari dari tarikh taksiran, anda masih lagi boleh membuat rayuan dengan menggunakan Borang N.

Sumber: Muat Turun Borang CP 15 – Pin.1/2009

Di Borang N, nyatakan alasan mengapa dan bagaimana anda boleh terlepas untuk memfailkannya dalam masa 30 hari. Pemohon perlu memberikan alasan yang kukuh mengapa mereka lambat dan perlu diberikan bukti yang kukuh.

Sebagai contoh, sekiranya anda berada di luar negara, terlibat dengan bencana alam seperti banjir, dan alasan lain yang sah dan munasabah. Sekiranya berada di luar n,egara boleh ditunjukkan bukti anda ke luar negara dengan memberikan salinan pasport.

Borang-borang ini semuanya boleh diperolehi daripada laman web LHDN. Sekiranya permohonan Borang N ini berjaya, anda sekali lagi akan mendapat masa 30 hari untuk memfailkan rayuan terhadap taksiran yang dipertikaikan itu. Kelulusan rayuan tu dah dapat, jangan pula anda tak buat rayuan dalam masa yang ditetapkan pula.

Ditulis oleh Zairul Izzain, beliau pernah berkhidmat sebagai peguam di sektor kerajaan dan swasta. Kini melepaskan dunia kepeguaman dan melibatkan diri secara sepenuh masa sebagai seorang ejen takaful.

Beliau berazam untuk mengubah mindset masyarakat bahawa Takafulism bukan sekadar medical card saja malah mencakupi aspek dunia dan akhirat.

Layari www.zairulizzain.com untuk maklumat lanjut.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

6 Tips Bersara Dengan Tenang

Ramai pekerja yang kurang cakna atau tidak tahu akan kepentingan Surat Penyelesaian Cukai (SPC) sekiranya mereka akan berhenti kerja atau bersara kelak. Sebagai pekerja yang bertanggungjawab, kita seharusnya tahu tindakan yang perlu diambil supaya amaun ganjaran dan manfaat yang akan dinikmati selepas bersara atau berhenti kerja diperoleh dengan segera dan amaun tersebut tidak dipotong untuk menjelaskan apa-apa cukai tertunggak akibat kegagalan melaporkan pendapatan terdahulu sebelum berhenti kerja.  Mungkin ramai tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan khususnya berkaitan percukaian sekiranya ingin menamatkan perkhidmatan bersama majikan sekarang.

Justeru itu, artikel kali ini akan menjawab persoalan yang sering ditanya mengenai perkara ini. 

1. Apa yang dimaksudkan dengan Surat Penyelesaian Cukai (SPC)?

 • SPC merupakan perakuan yang dikeluarkan oleh HASiL kepada majikan berkaitan hal ehwal cukai pendapatan pekerja yang akan berhenti kerja, bersara, yang hendak meninggalkan Malaysia ataupun yang meninggal dunia.
 • Adalah menjadi tanggungjawab majikan tidak kira sama ada di sektor awam mahupun di sektor swasta, kedua-duanya bertanggungjawab di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) bagi memaklumkan kepada HASiL dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya berlaku penamatan perkhidmatan.

2. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh majikan sekiranya berlaku penamatan pekerjaan atas pekerja?

 • Sebagai majikan yang bertanggungjawab, mereka perlu memaklumkan kepada HASiL tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari sebelum tarikh pemberhentian pekerja yang akan berhenti kerja, bersara atau yang akan meninggalkan Malaysia melebihi tiga (3) bulan.
 • Bagi kes pekerja yang meninggal dunia, pemakluman perlu dibuat tidak lebih tiga puluh (30) hari selepas dimaklumkan kematian pekerja berkenaan.
 • Ada tiga (3) jenis borang perlu dihantar kepada HASiL mengikut situasi pekerja iaitu:
 1. CP21 : Borang Pemberitahuan oleh Majikan Bagi Pekerja Yang Hendak Meninggalkan Malaysia;

2. CP22A : Borang Pemberitahuan Pemberhentian Kerja (Swasta);  atau

3. CP22B : Borang Pemberitahuan Pemberhentian Kerja (Agensi Kerajaan).

 • Bagi memberi kemudahan kepada majikan, HASiL telah menyediakan perkhidmatan dalam talian bagi membolehkan majikan mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B yang boleh diakses di  https://mytax.hasil.gov.my/. Pilih Perkhidmatan ezHasil seterusnya ke e-SPC.
 • Permohonan SPC akan diproses selepas semua dokumen dan maklumat lengkap diterima.
 • Selain itu, majikan perlu menahan apa-apa bahagian wang yang akan atau boleh dibayar kepada pekerja dan tidak membayar apa-apa bahagian wang tersebut tanpa kebenaran HASiL sehingga tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh borang diterima oleh HASiL.
 • Majikan juga perlu membayar semua atau sebahagian amaun wang yang ditahan kepada HASiL apabila diarahkan pada bila-bila masa dalam tempoh tersebut.
 • Walau bagaimanapun, majikan diberi pengecualian untuk tidak mengemukakan Borang Pemberitahuan Pemberhentian Kerja kepada HASiL sekiranya pendapatan seseorang pekerja tertakluk kepada Potongan Cukai Bulanan (PCB) atau jika saraan bulanan pekerja adalah di bawah amaun minimum yang layak dikenakan PCB, dengan syarat pekerja berkenaan akan terus bekerja atau tidak bersara daripada mana-mana penggajian di Malaysia.
 • Borang pemberitahuan oleh majikan bagi pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia pula tidak perlu dikemukakan sekiranya HASiL berpuas hati bahawa seseorang pekerja tersebut dikehendaki meninggalkan Malaysia secara kerap berhubung dengan penggajian yang dilakukannya.

3. Apa kaitan SPC ini kepada pekerja-pekerja dan majikan di luar sana?

 • Tujuan SPC adalah untuk memastikan rekod percukaian pekerja berada dalam keadaan teratur.
 • Apabila permohonan SPC diterima, cawangan yang menguruskan fail akan menyemak rekod percukaian pekerja bagi tahun-tahun sebelumnya sama ada audit perlu dilakukan atau tidak. Sekiranya perlu, cawangan akan meminta dokumen tersebut daripada pihak pekerja.
 • Secara tidak langsung akan memastikan rekod percukaian pekerja berada dalam keadaan teratur.
 • Sekiranya terdapat amaun cukai yang perlu diselesaikan hasil daripada semakan, amaun tersebut perlu dibayar oleh pihak majikan kepada HASiL daripada amaun wang yang ditahan.

4. Adakah HASiL akan mengenakan apa-apa tindakan undang-undang terhadap majikan yang gagal mendapatkan SPC bagi pekerja yang terlibat?

 • Jika majikan gagal menjalankan tanggungjawab, majikan boleh disabitkan kesalahan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan.
 • Kelewatan atau kegagalan mengemukakan borang tersebut tanpa alasan yang munasabah merupakan suatu kesalahan dan sekiranya disabitkan, boleh dikenakan denda tidak kurang RM200 atau tidak lebih daripada RM20,000 atau penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya di bawah subsekyen 120(1) ACP 1967.
 • Majikan juga bertanggungjawab untuk membayar amaun penuh cukai yang kena dibayar oleh pekerjanya. Amaun kena dibayar oleh majikan merupakan suatu hutang kepada kerajaan dan boleh dituntut melalui tindakan sivil.

5. Bagaimana pula dengan tanggungjawab pekerja dalam isu SPC ini?

 • Rekod pematuhan cukai seseorang pekerja ialah komponen penting yang akan disemak oleh HASiL sebelum SPC dikeluarkan. Justeru, terdapat beberapa perkara perlu dilakukan oleh pekerja sebagai tanggungjawab mereka, iaitu:
 1. Memastikan pendapatan yang diterima berhubung dengan suatu penggajian dilaporkan dengan mengemukakan Borang Nyata Cukai sekiranya pekerja tersebut tidak memilih PCB sebagai cukai muktamad.
 2. Pekerja juga disarankan supaya menyemak rekod pematuhan cukai mereka terlebih dahulu dengan HASiL sebelum majikan mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B.

6. Setelah permohonan SPC dihantar oleh majikan, apakah tindakan yang perlu diambil oleh HASiL?

 • Permohonan SPC individu yang lengkap diterima oleh HASiL akan diproses mengikut Piagam Pelanggan kami, iaitu empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 • SPC individu yang telah selesai diproses akan dihantar kepada majikan dan disalinkan kepada pekerja untuk makluman serta rekod pekerja.
 • Pegawai Perhubungan Awam/ Customer Care Officer (CCO) cawangan boleh dihubungi sekiranya menghadapi masalah dalam pengeluaran SPC individu. Senarai nama Pegawai Perhubungan Awam boleh diperolehi menerusi Portal Rasmi HASiL di www.hasil.gov.my dengan klik pada tab Hubungi Kami dan seterusnya klik Panggilan. Anda perlu memilih Pegawai Perhubungan Awam untuk melihat senarai pegawai mengikut cawangan yang dikehendaki.
 • Kami amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh majikan dan pekerja dalam permohonan SPC ini bagi membolehkan HASiL dapat memproses permohonan tersebut dengan lancar.

Di harap perkongsian artikel ini dapat menjadi panduan dan dimanfaatkan sewajarnya oleh para majikan dan pekerja di luar sana yang masih ragu-ragu mengenai perkara ini.  Semoga kelestarian hasil cukai akan dimanfaatkan bersama demi membina #KeluargaMalaysia yang lebih makmur dan sejahtera. Sebarang pertanyaan serta maklum balas boleh dimajukan kepada HASiL melalui:

a. Hasil Care Line (HCL) di talian 03-8911 1000 / 603-8911 1100 (Luar Negara);

b. HASiL Live Chat; dan

c. Borang Maklum Balas di portal rasmi LHDNM di pautan pantas https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-my/

Baca juga: