DigiCash, Wang Digital Pertama Yang Direkodkan Dalam Sejarah

David Lee Chaum, dilahirkan pada tahun 1955, merupakan seorang yang berkemahiran dalam sains komputer. Beliau seorang warganegara Amerika dan juga seorang Cryptographer. Beliau lebih dikenali sebagai pelopor kepada Cryptography Wang Maya dan pengasas kepada wang digital pertama, iaitu DigiCash.

Tak percaya? Fakta yang anda telah baca sekarang terbukti benar, Bitcoin bukanlah wang digital pertama.

DigiCash Inc. merupakan syarikat wang elektronik yang ditubuhkan oleh David Lee Chaum pada tahun 1989. Transaksi wang maya DigiCash sangat unik dan pertama kali wujud ketika itu dengan menggunakan cryptographic protocol, yang membolehkan seseorang individu menghantar wang elektronik (DigiCash) kepada individu lain tanpa mengetahui atau mengenali kedua-dua belah pihak.

Dalam erti yang lain, kedua-dua individu melakukan transaksi wang secara anonymously.

Pada asalnya, beliau menubuhkan wang elektronik untuk menyelesaikan masalah transaksi wang di negara Belanda melalui penggunaan teknologi protokol yang beliau bangunkan. Teknologi yang beliau cipta telah mencuri perhatian seluruh media massa.

Disebabkan populariti DigiCash pada masa itu meningkat naik secara mendadak, maka Microsoft Corporation telah menawarkan pembelian syarikat DigiCash Inc. Microsoft telah membuat penawaran harga sebanyak $180 juta dan merancang untuk menempatkan teknologi wang elektronik DigiCash, pada setiap penghasilan komputer mereka melalui operasi sistem Windows.

Walaubagaimanapun, David Lee Chaum dan syarikatnya menolak penawaran $180 juta dari Microsoft Corporationdan menerima pelawaan Netherland Central Bank, untuk memasukkan teknologi mereka ke dalam pelaksanaan kewangan monetari negara Belanda.

Sejurus kemudian, DigiCash diisytihar muflis pada tahun 1998 dan kemudiannya aset David Lee Chaum iaitu teknologi Ecash (elektronik cash) telah dijual kepada satu syarikat kewangan digital,  pada 19 Februari 2002.

DigiCash berkemungkinan mampu untuk diselamatkan jika menerima pelawaan Microsoft Corporation untuk mengguna pakai teknologi wang digital dan mampu untuk lebih berkembang ke seluruh dunia. Menurut David Lee Chaum pada sesi bual bicara pada tahun 1999, kegagalan teknologi dan projek yang dibangunkan oleh DigiCash adalah disebabkan mereka mendahului zaman penggunaan e-commerce (perdagangan elektronik), menyebabkan pengguna tidak menerima pakai idea yang mereka telah bangunkan.

Percayakah anda, disebabkan kelemahan dan kegagalan DigiCash pada masa lalu, telah melahirkan teknologi Blockchain yang dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto ke dalam Bitcoin. Akhirnya, penggunaan Cryptocurrency telah berjaya dikembangkan kepada orang ramai.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pelaksanaan Potongan Cukai 2% Terhadap Pembayaran Oleh Syarikat Pembayar Kepada Ejen, Pengedar Atau Pengagih Bajet 2022

Kerajaan melalui Pembentangan Bajet 2022 telah memperkenalkan seksyen 107D, Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. Melalui pengenalan seksyen baharu ini, setiap syarikat pembayar perlu membuat potongan cukai dua peratus (2%) dan meremitkan amaun potongan tersebut kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) atas setiap bayaran tunai yang dibuat kepada ejen, pengedar atau pengagihnya.

Perincian pelaksanaaan potongan ini adalah seperti ketetapan yang berikut:

  1. Ejen, pengedar atau pengagih hendaklah merupakan individu pemastautin.
  2. Kelayakan dalam memastikan ejen, pengedar atau pengagih itu layak dibuat potongan dalam tahun 2022 adalah berdasarkan nilai ambang RM100,000 penerimaan bayaran (tunai dan bukan tunai) pada tahun sebelumnya (tahun 2021).
  3. Amaun potongan 2% berkenaan hendaklah diremitkan kepada KPHDN dalam tempoh 30 hari selepas pembayaran dibuat.
  4. Kegagalan syarikat pembayar meremitkan amaun potongan 2% tersebut dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan syarikat pembayar perlu membayar amaun diremit berserta 10% kenaikan.
  5. Sekiranya syarikat pembayar gagal untuk membuat potongan dan meremitkan amaun 2% tersebut kepada KPHDN, tuntutan perbelanjaaan berkaitan tidak boleh dibenarkan di bawah perenggan 39(1)(s) ACP 1967.

Penangguhan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D Akta Cukai Pendapatan 1967

Bagi memastikan semua syarikat pembayar dapat membuat persediaan dan pemakluman yang sewajarnya dapat diberikan kepada semua ejen, pengedar atau pengagihnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D ACP 1967 ini sehingga 31 Mac 2022.

Sehubungan dengan itu, syarikat pembayar dibenarkan untuk meremitkan potongan cukai 2% atas bayaran berbentuk tunai yang dibayar kepada ejen, pengedar atau pengagih bagi bulan Januari sehingga Mac 2022 mulai 1 April 2022 tanpa dikenakan apa-apa kenaikan.

Bagi memudahkan pemahaman yang lebih jelas, HASiL akan mengeluarkan Soalan Lazim berkaitan perkara ini yang boleh diakses melalui portal rasmi www.hasil.gov.my .

Sebarang pertanyaan berkaitan boleh diajukan kepada HASiL melalui:

Dikeluarkan Oleh:
Bahagian Komunikasi | Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia