Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Harta Sepencarian?

Harta sepencarian adalah harta yang diperolehi sepanjang tempoh perkahwinan pasangan suami dan isteri, hasil daripada sumber-sumber atau usaha mereka bersama.

Di Malaysia, asal-usul pengamalan pembahagian harta sepencarian adalah datang daripada amalan adat dalam kalangan masyarakat Melayu iaitu adat Temenggung dan adat Perpatih. Adat Perpatih diamalkan di Negeri Sembilan dan sebahagian kecil Melaka manakala adat Temenggung diamalkan di negeri-negeri selain daripada Negeri Sembilan dan sebahagian Melaka.

Jadi sebenarnya, hukum pembahagian harta sepencarian ini bukanlah berasal daripada Al-Quran & Hadis, tetapi atas dasar melihat kepada maslahah sesuatu ‘uruf. Tidak terdapat dalil khusus di dalam al-Quran dan al-Sunnah yang menerangkan kedudukan Harta Sepencarian dalam Islam.

Walaubagaimanapun, dalam perundangan Islam, apabila sesuatu ‘uruf itu diakui kebaikannya dan diberi pengiktirafan undang-undang, maka ia bertukar menjadi suatu peraturan yang mesti diikuti. Oleh itu, tiada masalah untuk kita di Malaysia menggunakan platform pembahagian harta sepencarian untuk mendapatkan hak masing-masing.

Berapa Kadar Harta Sepencarian?

Pembahagian  kadar harta sepencarian oleh suami atau isteri ke atas pasangannya adalah berdasarkan tahap sumbangan yang pernah diberikan ke atas harta yang diperoleh. Sumbangan boleh jadi secara langsung atau tidak langsung.

Contoh sumbangan langsung adalah membayar ansuran bulanan dan bil utiliti. Manakala contoh tidak langsung adalah menjaga kesejahteraan rumahtangga seperti menguruskan keluarga.

Berapa banyak bahagian yang boleh dituntut adalah bergantung kepada tahap sumbangan kita. Hakim Mahkamah Syarie akan menentukan berapa bahagian yang layak dituntut.

Baca: Adakah isteri tidak bekerja layak tuntut harta sepencarian.

Bila Boleh Menuntut Harta Sepencarian?

  1. Apabila berlaku penceraian – bila berlaku penceraian, isteri boleh menuntut harta sepencarian yang diusahakan semasa tempoh perkahwinan.
  2. Apabila berlaku kematian – mengikut hukum faraid, isteri akan dapat ⅛ (sekiranya mempunyai anak) daripada harta pusaka suami. Selain itu isteri boleh membuat tuntutan harta sepencarian untuk mendapatkan lebih banyak bahagian harta pusaka suaminya.
  3. Apabila berlaku poligami – ini mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan isteri. Isteri pertama layak membuat tuntutan harta sepencarian atas alasan merasakan kedudukannya terancam. Boleh jadi suami akan lebih menyayangi isteri kedua dan akan membahagi harta kepada isteri kedua dan melupakan isteri pertama.

Walaubagaimanapun, tak semua harta boleh dituntut sebagai harta sepencarian.

Harta Yang Tak Termasuk Sebagai Harta Sepencarian

  1. Harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing sebelum menjadi pasangan suami isteri.
  2. Harta pusaka yang masing-masing terima daripada ahli keluarga sendiri.
  3. Harta yang masing-masing terima untuk diri sendiri seperti hadiah, hibah dan derma.

Kesimpulannya, walaupun pada asalnya pembahagian harta sepencarian adalah berasal daripada ‘uruf semasa rakyat di Tanah Melayu, tetapi ia banyak memberi manfaat dan hikmah atas pengurusan harta khususnya bagi pasangan suami isteri. Undang-undang Islam semasa yang mengiktiraf hukum ini telah menjadi dalil yang kukuh menunjukkan ia boleh dilaksanakan.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka secara Syariah.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kenapa Ada Suratcara Hibah Yang Tidak Disahkan Oleh Mahkamah Syariah?

“Arwah habiskan beribu ringgit untuk buat dokumen hibah. Hasratnya nak hibahkan rumah yang kami duduk ni kepada saya, sebab arwah ada anak-anak dari perkahwinan sebelumnya. Jadi mengikut faraid mereka juga ada hak terhadap pusaka arwah. Walaubagaimanapun oleh kerana anak-anak arwah semuanya dah besar dan mempunyai keluarga (dan kehidupan) sendiri, jadi arwah fikir saya sebagai isteri dan surirumah sepenuh masa lebih memerlukan rumah ini. Sebab itu arwah semasa hidup buat dokumen hibah ni. Sekarang arwah dah tiada, tiba-tiba Mahkamah Syariah kata hibah yang dibuat itu tak sah pula!”

Biasanya masalah ini terjadi apabila si pembuat (atau penerima) hibah tidak memahami konsep sebenar hibah. Tak betul-betul tahu dan faham rukun dan syarat yang mesti dipenuhi untuk Mahkamah Syariah mengesahkan satu-satu kes hibah tersebut.

Apakah dia rukun dan syarat sah bagi satu-satu kes hibah tersebut?

Rukun Hibah

1. Pemberi Hibah (Wahib) – Pemberi hibah mestilah seorang yang waras, akil baligh dan tidak dipaksa untuk menghibahkan hartanya.

2. Penerima Hibah (Mawhub Lahu) – Penerima hibah perlulah seseorang yang boleh menguruskan harta; berakal, dewasa & tidak cacat akalnya. Kalau nak hibahkan harta pada anak di bawah umur perlu melantik seorang pentadbir yang akan menguruskan harta tersebut.

3. Harta Yang Dihibahkan (Mawhub) – Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, milik si pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.

4. Aqad Hibah (Ijab & Qabul) – Lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

Syarat Luzum – Al-Qabd

Perbuatan secara fizikal sebagai simbolik penerimaan oleh penerima hibah yang membenarkan berurusan atau bertasarruf dengan harta yang diterima.

Jadi untuk satu-satu dokumentasi hibah itu sah dan diterima dalam Mahkamah Syariah, semua rukun dan syarat ini mesti dipenuhi. Jika ada satu sahaja yang tiada, maka Mahkamah Syariah boleh terus menolak pengesahan dokumen hibah tersebut.

Biasanya apa yang terjadi adalah, masyarakat yang ingin membuat dokumentasi hibah tidak betul-betul selidik organisasi, syarikat mahupun individu yang mendakwa mereka pakar dalam menyediakan dokumen hibah.

Adakah mereka benar-benar arif, berpengalaman dan mempunyai autoriti menguruskan dokumentasi hibah? Jika yang mendakwa mempunyai kepakaran itu adalah sebuah syarikat, adakah mereka mempunyai panel penialain syariah dan perundangan yang akan menilai setiap dokumentasi yang dibuat itu sah serta patuh kepada undang-undang?

Yakinkah kita dengan bantuan dan perkhidmatan yang akan dihulurkan oleh individu atau syarikat tersebut selepas berlaku kematian si pembuat hibah?

Oleh itu sangat penting untuk sesiapa sahaja yang mempunyai hasrat untuk membuat apa-apa jua bentuk perancangan harta; baik wasiat,  hibah atau waqaf, semak secara teliti dengan siapa kita dapat konsultasi dan perkhidmatan.

Ini kerana hibah, wasiat atau apa sahaja dokumen perancangan harta yang kita buat sekarang, kesannya ialah jangka panjang selepas kematian kita. Semasa hidup memang dokumen-dokumen tersebut belum dilaksanakan lagi, jadi proses undang-undangnya kita tidak tahu dia sah atau tidak.

Dokumen ini semua akan dilaksanakan selepas kematian kita. Ketika itu, kalau dokumen tidak dapat disahkan oleh Mahkamah Syariah, maka warislah yang akan terbeban dan si mati yang telah membuat hibah semasa hayatnya hanya membazir wang sahaja.

Kesimpulannya, semak dan pastikan dahulu dengan siapa kita berurusan sebelum membuat apa-apa bentuk perancangan harta. Jika berurusan dengan peguam, pastikan peguam tersebut betul-betul arif dan berpengalaman menguruskan kes harta pusaka.

Jika mahu betul-betul selamat, lebih mudah berurusan dengan syarikat amanah yang memang mempunyai autoriti dan pengalaman yang luas menguruskan harta pusaka. Di Malaysia, kita mempunyai beberapa syarikat amanah yang patuh syariah yang menyediakan perkhidmatan perancangan harta.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, konsultan di sebuah syarikat amanah patuh syariah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!