Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Harta Sepencarian?

Harta sepencarian adalah harta yang diperolehi sepanjang tempoh perkahwinan pasangan suami dan isteri, hasil daripada sumber-sumber atau usaha mereka bersama.

Di Malaysia, asal-usul pengamalan pembahagian harta sepencarian adalah datang daripada amalan adat dalam kalangan masyarakat Melayu iaitu adat Temenggung dan adat Perpatih. Adat Perpatih diamalkan di Negeri Sembilan dan sebahagian kecil Melaka manakala adat Temenggung diamalkan di negeri-negeri selain daripada Negeri Sembilan dan sebahagian Melaka.

Jadi sebenarnya, hukum pembahagian harta sepencarian ini bukanlah berasal daripada Al-Quran & Hadis, tetapi atas dasar melihat kepada maslahah sesuatu ‘uruf. Tidak terdapat dalil khusus di dalam al-Quran dan al-Sunnah yang menerangkan kedudukan Harta Sepencarian dalam Islam.

Walaubagaimanapun, dalam perundangan Islam, apabila sesuatu ‘uruf itu diakui kebaikannya dan diberi pengiktirafan undang-undang, maka ia bertukar menjadi suatu peraturan yang mesti diikuti. Oleh itu, tiada masalah untuk kita di Malaysia menggunakan platform pembahagian harta sepencarian untuk mendapatkan hak masing-masing.

Berapa Kadar Harta Sepencarian?

Pembahagian  kadar harta sepencarian oleh suami atau isteri ke atas pasangannya adalah berdasarkan tahap sumbangan yang pernah diberikan ke atas harta yang diperoleh. Sumbangan boleh jadi secara langsung atau tidak langsung.

Contoh sumbangan langsung adalah membayar ansuran bulanan dan bil utiliti. Manakala contoh tidak langsung adalah menjaga kesejahteraan rumahtangga seperti menguruskan keluarga.

Berapa banyak bahagian yang boleh dituntut adalah bergantung kepada tahap sumbangan kita. Hakim Mahkamah Syarie akan menentukan berapa bahagian yang layak dituntut.

Baca: Adakah isteri tidak bekerja layak tuntut harta sepencarian.

Bila Boleh Menuntut Harta Sepencarian?

  1. Apabila berlaku penceraian – bila berlaku penceraian, isteri boleh menuntut harta sepencarian yang diusahakan semasa tempoh perkahwinan.
  2. Apabila berlaku kematian – mengikut hukum faraid, isteri akan dapat ⅛ (sekiranya mempunyai anak) daripada harta pusaka suami. Selain itu isteri boleh membuat tuntutan harta sepencarian untuk mendapatkan lebih banyak bahagian harta pusaka suaminya.
  3. Apabila berlaku poligami – ini mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan isteri. Isteri pertama layak membuat tuntutan harta sepencarian atas alasan merasakan kedudukannya terancam. Boleh jadi suami akan lebih menyayangi isteri kedua dan akan membahagi harta kepada isteri kedua dan melupakan isteri pertama.

Walaubagaimanapun, tak semua harta boleh dituntut sebagai harta sepencarian.

Harta Yang Tak Termasuk Sebagai Harta Sepencarian

  1. Harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing sebelum menjadi pasangan suami isteri.
  2. Harta pusaka yang masing-masing terima daripada ahli keluarga sendiri.
  3. Harta yang masing-masing terima untuk diri sendiri seperti hadiah, hibah dan derma.

Kesimpulannya, walaupun pada asalnya pembahagian harta sepencarian adalah berasal daripada ‘uruf semasa rakyat di Tanah Melayu, tetapi ia banyak memberi manfaat dan hikmah atas pengurusan harta khususnya bagi pasangan suami isteri. Undang-undang Islam semasa yang mengiktiraf hukum ini telah menjadi dalil yang kukuh menunjukkan ia boleh dilaksanakan.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka secara Syariah.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boleh Ke Waris Tak Bersetuju Dengan Wasiat Arwah?

Secara umumnya, kita sedia maklum bahawa membuat wasiat adalah ibadah yang sangat dituntut di dalam Islam. Membuat wasiat adalah salah satu bentuk persediaan seseorang Muslim untuk menghadapi kematian.

Daripada Abdullah bin Umar r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda:

ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Yang bermaksud: “Tidak sepatutnya seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur dua malam melainkan dia menulis wasiat di sisinya.” (Hadis Riwayat Muslim)

Walaubagaimanapun, masih ramai yang keliru dengan fungsi dan prosedur pelaksanaan wasiat. Masyarakat ada yang menganggap semua wasiat wajib diikuti dan dipenuhi oleh waris.

Kekeliruan ini ditambah pula dengan babak-babak daripada drama dan filem tempatan yang menyampaikan mesej yang salah berkenaan wasiat. Kita banyak melihat babak di mana bapa mewasiatkan hartanya kepada anak-anak. Kemudian anak-anak tidak bersetuju dan akhirnya membawa kepada perbalahan dalam keluarga.

Babak-babak ini memberikan gambaran yang salah tentang wasiat.

Di Malaysia, wasiat boleh dibahagikan kepada dua.

  1. Wasiat pentadbiran. Wasiat melantik wasi atau pentadbir yang bertanggungjawab untuk mentadbir harta pusaka si pembuat wasiat.
  2. Wasiat pengagihan maksimum ⅓ kepada bukan waris. Wasiat ini juga dikenali sebagai wasiat sedekah.

Kembali pada persoalan pada tajuk kita, apakah boleh waris boleh menentang wasiat yang telah dibuat oleh si pembuat wasiat? Sekali lagi untuk memudahkan kefahaman, kita datangkan satu contoh.

Seorang bapa telah mewasiatkan semua hartanya untuk diberikan kepada 2 orang anak lelakinya sahaja, walaupun hakikatnya dia mempunyai seorang anak perempuan lagi.

Jadi adakah anak perempuan ini boleh menolak wasiat yang dibuat oleh si bapanya?

Ya anak perempuan tersebut dibolehkan untuk menentang wasiat bapanya itu. Ini kerana wasiat yang dilakukan dalam contoh ini adalah wasiat kepada waris dan ianya tidak wajib diikuti oleh waris.

Daripada segi hukum, wasiat tidak harus diberikan kepada waris bersandarkan kepada sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain.”

(Hadis Riwayat Abu Daud)

Dalam contoh ini, sekiranya waris-waris bersetuju dengan wasiat yang dibuat oleh pewasiat selepas pewasiat meninggal dunia, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan.

Tetapi jika waris-waris tidak setuju, ia kembali kepada hukum faraid iaitu harta pusaka si mati hendaklah dibahagikan kepada waris-waris yang berhak.

Bahkan jika si bapa mewasiatkan semua hartanya kepada yang bukan waris (seperti anak angkat) juga, waris boleh tentang. Ini kerana wasiat ini hanya terhad maksimum ⅓ daripada jumlah keseluruhan harta si pembuat wasiat.

Hanya ⅓ harta yang diwasiatkan itu sahaja yang sah, manakala baki ⅔ lagi akan kembali menjadi hak waris dan diagihkan mengikut faraid. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pernah berhasrat untuk mewasiatkan semua hartanya tetapi dilarang oleh Nabi.

Sa’ad Bin Abu Waqqas berkata: “Telah datang Rasulullah s.a.w untuk melihatku sedang aku berada di Makkah. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku.” Baginda menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Sebahagiannya.” Baginda menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Sepertiga.” Baginda menjawab, “Ya, sepertiga.” Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka”

(Hadis Riwayat al-Bukhari)

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah patuh syariah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!