Adakah Isteri Yang Tak Bekerja Layak Menuntut Harta Sepencarian?

Secara umum, majoriti pasangan suami isteri yang beragama Islam telah mengetahui tentang perihal harta sepencarian atau harta milik bersama. Di mana kedua-dua pasangan mempunyai hak secara bersama atas harta yang mereka miliki sepanjang tempoh perkahwinan.

Walaubagaimanapun, pengetahuan tersebut hanya secara luaran sahaja dan tidak mendasar. Kerana tidak ramai pasangan suami isteri mengambil tahu atau faham konsep harta sepencarian yang diiktiraf di bawah Undang-Undang Keluarga Islam.

Ini termasuk mengenai sejauh mana hak masing-masing wujud dan boleh dituntut di mahkamah.

Maksud Harta Sepencarian

Merujuk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Seksyen 2 mentafsirkan “harta sepencarian” adalah:

Harta yang diperoleh oleh suami dan isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Ini bermaksud, apa-apa saja harta sama ada alih atau tak alih yang diperoleh suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan mereka adalah harta sepencarian yang mewujudkan hak bersama mereka dalam harta tersebut.

Oleh itu, jika berlaku pembubaran perkahwinan, sama ada disebabkan bercerai hidup; talaq, fasakh atau taklik, atau disebebakan kematian salah seorang daripada pasangan, maka suami atau isteri berhak menuntut bahagiannya daripada segala harta yang mereka miliki bersama semasa dalam tempoh perkahwinan.

Malah ketika suami berpoligami juga, isteri berhak membuat tuntutan harta sepencarian!

Agama Islam mengiktiraf pemilikan setiap individu terhadap harta.

Setiap individu termasuk suami dan isteri berhak memiliki sebarang harta kerana ikatan perkahwinan Islam sama sekali tidak menafikan atau membataskan hak tersebut.

Islam menganggap harta sepencarian sebagai satu cara pengiktirafan harta yang boleh dimiliki oleh seseorang di atas daya usahanya untuk memiliki harta tersebut. Firman Allah dalam Surah An-Nisaa, ayat 32:

“Orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan.”

Ayat ini menjadi dalil kepada kebenaran bagi pasangan untuk menuntut hak pemilikan harta terhadap harta sepencarian. Melalui ayat itu jelas, hak lelaki dan wanita terhadap pemilikan harta sepencarian itu sama, iaitu bergantung kepada apa yang diusahakan.

Persoalan yang timbul adalah, bagaimana pula bagi isteri atau wanita yang tidak bekerja dan tidak menyumbang secara jelas dari sudut kewangan terhadap pemilikan sesuatu harta tersebut?

Hak Isteri Dalam Harta Sepencarian

Sebenarnya, sumbangan atau usaha terhadap pemilikan harta dalam tempoh perkahwinan tidak terhad dalam bentuk kewangan sahaja.

Sebagai contoh, apabila si isteri tidak bekerja, tidak mempunyai wang sendiri dan tidak menyumbang secara langsung terhadap pemilikan rumah dengan membayar deposit rumah atau membayar ansuran bulanan, tidak bermaknanya si isteri tidak menyumbang langsung terhadap pemilikan rumah tersebut.

Sumbangan boleh jadi dalam bentuk memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga untuk memberi keselesaan kepada suami dalam memperoleh aset atau apa-apa perlakuan isteri yang memudahkan suami memiliki aset tersebut.

Ini juga dikenali sebagai sumbangan tidak langsung.

Jadi tidak timbul isu isteri yang tidak bekerja tidak berhak membuat tuntutan harta sepencarian.

Bahkan dalam Enakmen Negeri Selangor misalnya, Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 tetap mengiktiraf sesebuah harta tersebut termasuk dalam harta sepencarian, tidak kira sama ada melalui sumbangan tunggal salah seorang pihak ataupun sumbangan bersama.

Dan dalam perbicaraan kes tuntutan harta sepencarian, lazimnya Mahkamah Syariah akan memberikan paling kurang satu pertiga bahagian harta sepencarian kepada bekas isteri sekiranya mereka tidak menyumbang secara langsung kepada harta tersebut.

Sekiranya ada sumbangan isteri yang dapat dibuktikan secara jelas semasa tempoh perkahwinan, maka bahagian yang berhak diterima akan naik lagi.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah patuh Syariah.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kenapa Penama Tidak Memiliki Harta Yang Diwariskan?

Banyak kisah yang dikongsi oleh orang ramai terutamanya individu yang kecewa akibat menjadi waris yang dinafikan hak mereka. Pada mulanya dah seronok kerana ingatkan dapat mewarisi harta daripada ahli keluarga yang telah meninggal dunia, tetapi hakikatnya tidak seperti yang disangka.

Si mati mewariskan harta miliknya kepada waris, namun terdapat pelbagai masalah yang menyukarkan waris untuk memiliki harta tersebut. Adakah benar bahawa meletakkan penama sahaja sudah cukup untuk memastikan waris mendapat hak mereka?

Penama Tidak Diberikan Hak Mutlak

Sebenarnya penama hanyalah seorang wasi atau pemegang amanah kecuali ianya adalah Hibah. Sekiranya Hibah, penama tersebut diberi hak mutlak ke atas harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Ramai yang berpendapat bahawa mempunyai penama sudah cukup untuk memudahkan membuat tuntutan harta yang ditinggalkan apabila meninggal dunia nanti. Ada yang meletakkan nama pasangan, ibu, ayah dan anak-anak sebagai penama untuk memastikan nasib mereka terus terbela setelah si mati tiada.

Tanggungjawab Penama Membahagikan Harta Mengikut Faraid

Penama tersebut haruslah membahagikan wang yang ditinggalkan oleh si mati mengikut undang-undang faraid dan bukannya mengambil kesemua wang itu dan menjadikannya sebagai hak mutlak. Melainkan jika si mati telah hibahkan kepada penama, barulah ia menjadi milik mutlak penama yang dihibahkan itu.

Sedih sebenarnya apabila kita dapat tahu ramai penama yang tamak dan membolot harta tersebut sehingga menyebabkan mereka yang berhak tidak mendapat bahagian yang sepatutnya. Mereka yang tidak bertanggungjawab akan menanggung dosa kerana mengambil harta benda yang bukan milik mereka.

Proses untuk membuat tuntutan juga tidak mudah, waris atau penama kena pergi ke mahkamah atau Amanah Raya untuk mendapatkan surat kuasa. Dan tidak mustahil ianya mengambil masa bertahun-tahun sekiranya waris atau penama gagal untuk mencapai persetujuan atau berlakunya pertikaian di antara mereka.

Hibah Beri Hak Mutlak, Penama Kena Ikut Faraid

Kesimpulannya, walaupun si suami telah menamakan si isteri sebagai penama, isteri tersebut bukanlah penerima mutlak harta tersebut. Sebaliknya harta peninggalan tersebut perlu diagihkan kepada semua waris si suami yang berhak mengikut kepada kaedah faraid.

Sebab itulah kita kena perbetulkan anggapan bahawa dengan menetapkan penama, masalah pengurusan harta pusaka dapat diselesaikan.

Sumber Rujukan:

  1. Xtra
  2. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan
  3. BH Online

Baca juga:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!