Laporan FinTech di Malaysia Bagi 2017

Semasa awal tahun 2017, kami ada membincangkan serba sedikit mengenai FinTech – Apa itu FinTech dan masa depan FinTech di Malaysia dan Apa Kelebihannya Kepada Rakyat Macam Kita?

Mari kita tengok pula apa yang telah berlaku dalam industri FinTech di Malaysia sepanjang tahun 2017.

Sektor Bayaran dan Wallet Paling Dominan

Sumber: FinTech News Singapore

Jika dirujuk gambar di atas, terdapat dua sektor yang mendominasi industri FinTech di Malaysia. Barangkali ini ada kaitan dengan industri e-dagang dan trend membeli-belah secara online yang semakin popular di Malaysia.

3 Badan Kawal Selia FinTech Malaysia

Bagi memastikan industri FinTech di Malaysia terus berkembang, harus ada badan yang bertanggungjawab untuk mengawal selia. Nama pun Financial Technology atau Teknologi Kewangan, duit kita takkan nak dibuat main-main pula kan? Kita semua sedia maklum, industri perbankan di Malaysia memang kena dikawal dan diselia dengan ketat supaya tidak berlaku sebarang penipuan dan manipulasi.

Sejak Tan Sri Muhammad bin Ibrahim mengambil alih tampuk sebagai Gabenor Bank Negara Malaysia, beliau dilihat telah membawa banyak perubahan dalam industri FinTech di Malaysia.

Sumber: mole.my

Pada penghujung 2016, Financial Technology Enabler Group telah ditubuhkan oleh Bank Negara bagi menyokong inovasi yang boleh menambahbaik kualiti, kecekapan dan kebolehcapaian perkhidmatan kewangan di Malaysia. FinTech Regulatory Sandbox telah dibangunkan bagi membolehkan syarikat-syarikat membangunkan aplikasi atau platform yang boleh menyumbang kepada industri FinTech di Malaysia.

Sumber: Financial Technology Enabler Group

Berikut disenaraikan syarikat-syarikat yang telah dibenarkan untuk membangunkan aplikasi mereka menggunakan FinTech Regulatory Sandbox tersebut:

GoBear Ltd

Perniagaan/Aktiviti: Platform Penasihat Kewangan / Aggregator Insurans

GetCover Sdn Bhd

Perniagaan/Aktiviti: Platform Penasihat Kewangan / Aggregator Insurans

MoneyMatch Sdn Bhd

Perniagaan/Aktiviti: Perkhidmatan Penghantaran dan Tukaran Wang

WorldRemit Ltd

Perniagaan/Aktiviti: Perkhidmatan Penghantaran Wang

Jirnexu Sdn Bhd

Business/Activity: Platform Penasihat Kewangan / Aggregator Insurans

CIMB Bank and Paycasso Verify Ltd

Perniagaan/Aktiviti: Electronic Know-Your-Customer (e-KYC)

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Pula Dengan ECF & P2P

Seterusnya, kita dapat melihat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia memainkan peranan dengan membangunkan dua rangka kerja kawal selia (regulatory framework) bagi memacu industri FinTech di Malaysia.

1. Equity Crowdfunding (ECF)

Crowdfunding merupakan cara alternatif untuk mendapatkan modal untuk membangunkan sesebuah idea dan menjadikannya suatu realiti. Malaysia merupakan negara pertama di ASEAN yang memperkenalkan equity crowdfunding sejak 2015. Jika anda ada idea yang menarik dan perlukan modal, boleh cari syarikat-syarikat di bawah yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti:

No. Operator Platform Orang Yang Boleh Dihubungi E-mel Laman Web
1 Ata Plus Aimi Aiza [email protected] http://www.ata-plus.com/
2 Crowdo Leo Shimada [email protected] http://investment.crowdo.com/
3 Crowdplus.Asia Andrew Tan [email protected] http://www.crowdplus.asia/
4 Eureeca Chris Thomas [email protected] http://www.eureeca.com/
5 Equity.pitchIN Sam Shafie [email protected] http://www.equity.pitchin.my/
6 FundedByMe Daniel Goettfert [email protected] http://www.fundedbyme.com/

2. Peer-to-peer Financing (P2P)

Bagi usahawan dan pemilik perniagaan kecil dan sederhana (SME), P2P ini membolehkan anda mendapatkan modal daripada sekumpulan pelabur individu menerusi platform digital online.

Suruhanjaya Sekuriti telah memperkenalkan rangka kerja kawal selia untuk P2P sejak 2016, dan telah meluluskan enam operator seperti di bawah:

No. Operator Platform Orang Yang Boleh Dihubungi E-mel Laman Web
1 Nusa Kapital Umar Munshi [email protected] https://www.nusakapital.com/
2 Finpal Dr Lee Thean Seong [email protected] http://www.b2bfinpal.com/
3 Fundaztic Ng Wei Miem [email protected] https://www.fundaztic.com/
4 AlixCo Daniel Goettfert [email protected] https://www.alixco.com/
5 Funding Societies Wong Kah Meng [email protected] https://fundingsocieties.com.my/
6 QuicKash Chew Chee Seng [email protected] https://www.quickash.com/
Sumber: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Secara keseluruhannya, industri FinTech di Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar. Dengan kedatangan Alibaba dengan platform AliPay, diharapkan kita mendapat suntikan yang lebih besar dengan kebanjiran pelancong daripada China yang akan berbelanja di Malaysia.

Boleh juga rujuk FinTech dan Tempiasnya Kepada GHL Systems yang telah mengalami kenaikan saham lebih daripada 100% dalam masa setahun.

Peta FinTech di Malaysia

Sumber: FinTech News Singapore

Secara kesimpulannya, dengan adanya kawal selia daripada Bank Negara dan Suruhanjaya Malaysia, diharapkan lebih banyak lagi syarikat yang akan terlibat bagi membangunkan lagi industri Fintech ini.

Boleh dikatakan tahun 2017 merupakan tahun yang mencabar bagi industri FinTech di Malaysia. Nak tahu syarikat yang terbaik tak? Ni dia – Rakuten Trade Dianugerahkan Syarikat Terbaik Tahunan Fintech di Malaysia Untuk 2017.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaedah Pengiraan Dan Pembahagian Faraid Menurut Al-Quran

Pembahagian harta pusaka menggunakan kaedah faraid, terdapat pengiraannya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ianya bertujuan untuk membahagikan harta dalam sebuah keluarga dengan memberikan dalam kadar tertentu kepada waris yang berhak.

Dengan adanya kaedah pengiraan ini, tidak akan timbul salah faham di kalangan ahli keluarga.

Ayat 11 Surah an-Nisaa’:

Allah SWT telah berfirman dalam surah an-Nisaa’ seperti berikut.

Maksudnya:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak.

Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam.

(Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu.

(Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 11 Surah An-Nisaa’

  1. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan, maka bahagian anak lelaki adalah 2 kali bahagian anak perempuan.
  2. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua atau lebih anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagian mereka adalah dua pertiga (2/3) daripada nilai harta pusaka, dimana perlu dibahagikan sama rata kepada semua anak perempuan yang terlibat.
  3. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagiannya adalah satu perdua (1/2) atau separuh daripada hartanya.
  4. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta anak (tanpa mengira bilangan dan jantina anak mereka), bahagian yang ditetapkan untuk setiap seorang ibu dan bapa adalah satu perenam (1/6); untuk ibu 1/6 dan untuk bapa 1/6.
  5. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa sahaja (tidak mempunyai anak), bahagian ibu adalah satu pertiga (1/3), bapa pula mendapat bahagian dua pertiga (2/3).
  6. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta adik-beradik (tidak mempunyai anak), maka bahagian ibu adalah satu per enam (1/6) dan selebihnya adalah bahagian adik-beradik lelaki yang perlu dibahagikan.

Ayat 12 Surah an-Nisaa’

“Dan bagi kamu satu perdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat daripada harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat daripada harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan daripada harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu.

Dan jika si mati itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya adalah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 12 Surah An-Nisaa’ yang telah dihuraikan di dalam Al-Quran

  • Sekiranya isteri meninggal dunia dan meninggalkan suami sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian suami adalah satu perdua (1/2). Tetapi, sekiranya isteri tersebut mempunyai anak, maka bahagian suami adalah satu perempat (1/4).
  • Sekiranya suami meninggal dunia dan meninggalkan isteri sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian isteri adalah satu perenam (1/6) (dibahagikan sama rata daripada 1/6 tersebut jika isteri lebih daripada seorang). Tetapi, sekiranya suami tersebut mempunyai anak, maka bahagian isteri adalah satu perlapan (1/8) yang (dibahagikan sama rata daripada 1/8 tersebut jika isteri lebih daripada seorang).
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul (ibu dan bapa, datuk dan nenek) dan waris furu’ (anak, isteri atau suami), tetapi mempunyai saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu sahaja, maka bahagian mereka adalah satu perenam (1/6) manakala selebihnya diserahkan kepada baitulmal. Tetapi, sekiranya saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu lebih daripada 2 orang, maka bahagian mereka adalah satu pertiga (1/3) yang perlu dikongsi sama rata antara mereka, manakala selebihnya dua pertiga (2/3) diserahkan kepada baitulmal.
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul dan furu’, tetapi mempunyai saudara lelaki dan saudara perempuan seibu dan sebapa, maka bahagian mereka adalah seluruh harta yang ditinggalkan (lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian).

Faraid adalah mengikut pengiraan dan pembahagian Al-Quran, bukanlah mengikut hukum manusia semata-mata. Jangan bimbang, faraid tidak akan membebankan kita, ianya adil kepada semua orang bagi mereka yang faham. 

Namun, kita juga boleh menggunakan konsep hibah (hadiah), tiada masalah.

Sumber Rujukan: Jom Urus Duit

Baca juga:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!