FOREX Trading Online – Fatwa Mana Yang Kata Harus?

Masih ramai yang keliru berkenaan status forex trading online ni, ada yang kata harus ada pula yang kata haram.

“Alah bro, nak ikut sangat ke fatwa tu? Itu panduan je kot….Cuba tengok, ada je fatwa kata merokok tu haram, tapi ramai je ustaz merokok?”

“Alah bro, jual-beli duit bukan terlibat dengan jual-beli babi.”

Allahu Akbar. Macam-macam orang kita ni.

“Kawan aku cakap Forex trading tu harus tapi boleh jadi haram dan judi kalau kau tak ada ilmu.”

Halal haram sesuatu itu bukan berdasarkan samada kita ada ilmu atau tidak. Online forex trading itu sendiri tidak patuh syariah.

Jom kita lihat ringkasan yang diambil di FB muamalat.my yang ditulis oleh Dr Ahmad Sufian Che Abdullah, yang merupakan Pensyarah Kanan di Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Beliau juga merupakan Pakar Muamalat di Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM), Ahli Jawatankuasa Syariah di Kenanga Investment Bank dan Ahli Lembaga Penasihat di Syarikat Takaful Malaysia.

Updated: 26 Julai 2017

1. Prof Dr Rafiq Yunus al-Misri (2010), “Tijarah al-‘Umlah ‘Ibra al-Internet”, Journal Jami’ah al-Malik ‘Abd al-Aziz: al-Iqtisad al-Islami, j. 23, bil. 1.

Keputusan: Hukumnya haram kerana spekulasi yang melampau, berbentuk gambling, dan tidak menepati kaedah sarf sebenar yang dikehendaki oleh Islam, iaitu riba serta penyumbang kepada krisis ekonomi.


2. Dr Wa’il Arabiyat & Dr Ahmad Abdullah al-‘Awn (2011) “al-Hukm al-Syar’i li al-Tijarah al-‘Umlat Bi Nizam al-Hamisy”, Journal of Jordan in Islamic Studies, j. 7, bil 1a.

Keputusan: Kajian ini memberi fokus kepada kaedah margin dan laverage yang digunakan dalam FOREX trading online. Kajian ini menganggap semua transaksi berasaskan marjin dan leverage adalah haram kerana terdapat unsur qard yang menghasilkan keuntungan kepada platform dan ini adalah riba. Selain itu tidak berlaku qabd walaupun secara hukmi seperti yang disyaratkan dalam akad sarf.


3. Dr Wa’il Arabiyat & Dr Ahmad Abdullah al-‘Awn (2011) “Dawabit al-Syar’iyyah li al-Tijarah al-Iliktruniyyah fi al-Umlat al-Dawliyah”, Journal of Jordan in Islamic Studies, j. 7, bil 1b.

Keputusan: Kajian ini memberi fokus kepada parameter urus niaga forex global secara elektronik. Berasaskan parameter yang diberikan, forex secara dalam talian gagal mematuhi parameter dan garis panduan Syariah kerana berunsur spekulasi sepenuhnya, tidak memenuhi syarat qabd walaupun secara hukmi. 


4. Rafik Fakhry Omar Eleri Jones , (2015),”Critical evaluation of the compliance of online Islamic FOREX trading with Islamic principles”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 8 Iss 1 pp. 64 – 84

Keputusan: Kajian ini menilai semua urus niaga FOREX Online yang didakwa Islamic Trading. Penilaian dilakukan mendapati semua yang mendakwa islamic trading itu cuma menukar istilah, tanpa menukar apa-apa kontrak dan urus niaga masih tidak mematuhi kehendak Syariah terutama dalam bab sarf. Bahkan ia lebih jelas kepada bentuk perjudian kerana tahap gharar dan spekulasi yang tinggi


5. DR. MARJAN MUHAMMAD et.al (2011) Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Asing Oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik: Satu Sorotan Dari Sudut Syariah. RESEARCH PAPER (No: 24/2011), Kuala Lumpur: ISRA.

Keputusan: Berdasarkan beberapa isu syariah yang diketengahkan termasuk isu qard, leverage, riba al-nasi’ah, rollover interest, qabd, menjual mata wang yan tiada dalam pegangan (qabd) dan spekulasi yang melibatkan perjudian, ternyata operasi individual spot forex secara online tidak menepati tuntutan syarak yang telah digariskan berhubung jualbeli mata wang


6. Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan.

Keputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (individual spot forex) melalui platfom elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara. Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini.


7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUIN) No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Keputusan: Fatwa hanya mengharuskan jika FOREX dilakukan bukan tujuan spekulasi (mengambil untung atas perubahan harga), untuk keperluan, dan berjaga-jaga. Oleh kerana FOREX online adalah tujuannya spekulasi, maka ia tidak mematuhi keharusan ini.


8. Fatwa Negeri Perak Tentang Forex

Keputusan: Jabatan Mufti Negeri Perak memutuskan FOREX adalah harus jika tidak bertujuan untuk spekulasi. Oleh kerana FOREX ONLINE adalah 100% berbentuk spekulasi, maka ia tidak mematuhi keharusan yang disyaratkan itu. Bagi yang menggunakan fatwa perak mengatakan harus, baca baik-baik fatwa dan bandingkan dengan apa yang trader lakukan.


9. Majma’ Fiqh Islami Sedunia Tentang Trade With Margin tahun 2006.

Keputusan: Perniagaan dengan margin dan leverage jika melibatkan FOREX, adalah haram dan berunsur riba.


10. Dr Bisyr Muwaffaq Lutfi (2009), al-Tadawul al-Ilikruniki Lil al-‘Umlat. Amman: Dar Al-Nafa’is.

Buku ini merupakan tesis master beliau berkenaan forex Online. Versi khas ebook boleh dimuatkan turun di web portal beliau iaitu Iefpedia Pedia. Hasil kajian beliau, didapati forex Online mengandungi unsur haram sama seperti yang disebutkan dalam kajian ISRA (Nombor 5 di atas) kerana faktor trade with margin, roll over, leverage, qabd yang dipertikaikan, dan spekulasi tulen. Buku ini turut memuatkan keburukan dagangan spekulasi mata wang dalam perspektif ekonomi Islam. Bahkan dalam edisi elektronik dimuatkan tambahan berkenaan dengan forex Islamic. Pada kajian beliau forex Islamic pun tidak terlepas daripada unsur haram juga.

Kesimpulan

Semua kajian dan fatwa yang berasaskan kajian terperinci menganggap FOREX TRADING ONLINE adalah haram. Bandingkanlah kajian dan fatwa yang pelbagai ini dengan pendapat hanya seorang ustaz kuliah itu yang bercakap tanpa kajian, tanpa ilmu dalam bidang ekonomi dan muamalat. Buat perbandingan dengan hati yang terbuka.

Baca dan sebarkan! Semoga kita dan keluarga terselamat daripada dosa riba dan judi.

Disediakan oleh:
Dr. Ahmad Sufyan Che Abdullah
JSP – Jabatan Syariah dan Pengurusan,
Academy of Islamic Studies
University of Malaya

Penasihat Syariah Lain dan Mufti Pun Kata Haram

Untuk keterangan lanjut, jemput baca:

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

6 Kategori Kontrak Dalam Perbankan Islam

Seperti yang kita sedia maklum, perbezaan di antara Perbankan Islam dan Konvensional adalah terletak pada kontrak. Namun adakah kita betul-betul faham maksud kontrak tersebut?

Di sini disenaraikan 6 kategori kontrak dalam Perbankan Islam yang perlu kita ketahui supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan.

1. Kontrak Berasaskan Jualan

Contoh : Tawarruq

Kontrak jenis ini adalah di antara penjual dan pembeli. Ia dipraktiskan dalam pembiayaan peribadi, kad kredit, dan perumahan.

Definisi : Pelanggan membeli komoditi secara pembayaran tangguh dengan tujuan menjual semula komoditi tersebut dengan harga rendah untuk mendapatkan tunai. Dalam realiti Perbankan Islam, ianya melibatkan empat pihak iaitu pelanggan, pihak bank, penjual dan pembeli komoditi.

2. Kontrak Berasaskan Ekuiti

Contoh : Mudharabah

Kontrak jenis ini adalah di antara pelabur dan pengusaha. Ia dipraktiskan dalam akaun pelaburan.

Definisi : Pelanggan akan melaburkan modal kepada pihak bank, manakala pihak bank pula akan menggunakan modal tersebut dalam perniagaan yang patuh shariah. Keuntungan dan kerugian akan dikongsi secara bersama mengikut nisbah yang telah dipersetujui.

*Info tambahan: Pemberi modal – kerugian modal, manakala pengusaha – kerugian masa dan tenaga

3. Kontrak Berasaskan Sewa Beli

Contoh : Ijarah

Kontrak jenis ini adalah di antara penyewa dan tuan punya aset. Ia dipraktiskan dalam pembiayaan sewa beli kenderaan.

Definisi : Pihak bank akan membeli kenderaan dan pelanggan akan menyewa kenderaan tersebut sehingga satu tempoh yang ditetapkan. Apabila tempoh sewaan telah tamat tempoh dan pelanggan juga membayar secara konsisten, kenderaan tersebut akan menjadi milik pelanggan sepenuhnya.

4. Kontrak Berasaskan Upah

Contoh : Wakalah, Ujrah

Kontrak jenis ini adalah di antara pelanggan dan wakil pelanggan. Ia dipraktiskan dalam Takaful.

Definisi : Pelanggan melantik pengendali Takaful untuk menguruskan wang yang dicarumkan setiap bulan. Pengendali Takaful bertanggungjawab memastikan caruman diuruskan dengan telus dan patuh shariah. Upah akan dikenakan kepada pelanggan bagi perkhidmatan tersebut.

5. Kontrak Berasaskan Jaminan

Contoh : Ar-Rahnu, Takaful, Wadiah

Kontrak jenis ini adalah di antara pelanggan dan pihak yang memberi jaminan. Ia dipraktiskan dalam perniagaan Ar-Rahnu.

Definisi : Pelanggan memajak barang kemas untuk mendapatkan tunai melalui Ar-Rahnu. Pengendali Ar-Rahnu menjamin keselamatan barang kemas tersebut dan akan memulangkan barang kemas tersebut apabila pembiayaan dilunaskan oleh pelanggan dalam tempoh waktu yang
telah dipersetujui.

6. Kontrak Berasaskan Tabarru’

Contoh : Takaful, Waqf, Sedekah

Kontrak jenis ini adalah berkonsepkan derma. Ia dipraktiskan dalam Takaful.

Definisi : Peserta akan mendermakan duit caruman di dalam satu tabung untuk kegunaan peserta yang mengalami kesusahan. Setiap peserta saling menjamin untuk tolong-menolong di antara satu sama lain.

Dengan artikel ini, diharap dapat memupuk kesedaran kita berkenaan kontrak di dalam Perbankan Islam yang membezakannya dengan Perbankan Konvensional.

Wallahu A’lam Bishawab

Ditulis oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Berkelulusan Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]

Iklan

Emas kini boleh digunakan sebagai instrumen pelaburan

Standard syariah pelaburan emas

Saya percaya ramai di antara anda yang memiliki emas.

Ia merupakan salah satu daripada matawang yang paling lama wujud, walaupun kini duit kertas sebagai pengganti.

Ada berita baik untuk pelabur emas.

Berita baiknya adalah akhirnya emas telah diterima buat pertama kalinya sebagai instrumen pelaburan di dalam kewangan Islam selepas Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), badan yang dibentuk bagi menetapkan standard industri berkenaan patuh Syariah telah mengeluarkan Standard Syariah pada 19 November lalu.

Rujukan tambahan : World Gold Council

Permintaan Emas Bakal Meningkat

Dengan adanya peraturan baru ini, ia pastinya membuka jalan bagi perbankan syariah menjalankan transaksi emas yang lebih aktif sekaligus meningkatkan permintaan terhadap emas.

Kita bakal menyaksikan kebangkitan emas sebagai matawang yang digunakan secara meluas di dalam perdagangan dunia.

Perniagaan kewangan Islam yang bernilai $1.88 trillion US Dolar bakal menjadi semakin rancak lepas ini dan bakal membuka peluang perniagaan baru.

Emas Sertai Ekuti, Hartanah, Bon Islam (Sukuk) Dan Takaful

Semua instrumen di atas merupakan patuh Syariah yang diperkenan di dalam dunia pelaburan Islam. Jika sebelum ini, ramai yang simpan dan peram sahaja emas di rumah, atau memakainya sebagai perhiasan di badan – kini anda boleh guna emas tersebut sebagai instrumen pelaburan.

Jika dahulu ia disifatkan sebagai komoditi yang pasif, kini emas pula boleh memainkan peranan yang lebih banyak untuk meningkatkan kekuasaan dan kekayaan bagi orang Islam secara langsung di seluruh dunia.

Perniagaan Kewangan Islam Semakin Diterima Ramai

Ini menandakan satu lagi kejayaan bagi kewangan Islam, dan tahniah kepada mereka yang bekerja keras sepanjang masa bagi memperjuangkan konsep kewangan Islam yang kini terkenal di seluruh dunia.

Malaysia yang merupakan hab kewangan Islam di rantau ini, semestinya menerima tempias terhadap pengumuman ini. Ramai yang beranggapan bahawa Malaysia merupakan pengamal kewangan Islam yang terbaik dan menjadikan Malaysia sebagai contoh bagi membangunkan kewangan Islam di negara masing-masing.

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pernah menerbitkan panduan Parameter Syariah ke atas Dana Dagangan Bursa Islam berasaskan Emas dan Perak pada 2014.

Akhir kata, daripada anda simpan emas di bawah bantal atau di dalam almari – ayuh kita gunakannya sebagai instrumen pelaburan di samping menambah pendapatan anda sekeluarga.

 

AMARAN : Kepada anda yang mempromosikan skim peleburan Zenith Gold, sila jangan gunakan posting ini untuk menghalalkan skim emas anda yang terang lagi nyata TIDAK mendapat kelulusan pihak berautoriti seperti Bank Negara & TIDAK PATUH SYARIAH. Banyak pelaburan emas di pasaran, mana nak tahu betul ataupun tipu? Mudah sahaja, yang betul-betul kalau kita BELI EMAS MESTI DAPAT EMAS, tidak bertangguh, delay, atau kena tunggu dalam tempoh masa tertentu.

Rujukan tambahan : Majlis Fatwa – Syarat-Syarat Pelaburan Emas
Rujukan video : Jual Beli & Pelaburan Emas Serta Hukum Hakamnya

 

Iklan

Bina Portfolio Pelaburan Anda Dengan 4 Langkah Mudah Ini

Semua orang akan menempuhi alam persaraan, sekiranya dikurniakan umur yang panjang (insyaAllah). Sebelum bersara, kita digalakkan menabung dan melaburkan wang supaya kita mempunyai aset yang mencukupi untuk menampung kehidupan kita setelah bersara kelak.

Menyimpan wang bukanlah sesuatu yang sukar sekiranya kita berdisiplin. Kita hanya perlu ketepikan sedikit wang dari gaji atau pendapatan kita setiap bulan dan lihat ia bertambah setiap tahun. Pelaburan pula adalah sebaliknya.

Ia memerlukan perancangan yang rapi dan memerlukan seseorang individu itu menimba ilmu terlebih dahulu. Ini bukanlah sesuatu yang diajar di sekolah.

Namun, penulis ingin menggariskan beberapa langkah mudah untuk membina portfolio pelaburan yang boleh kita ikuti. Langkah-langkah ini merupakan panduan umum yang sesuai untuk sesiapa yang tidak berlatarbelakangkan kewangan atau pelaburan.

Mari kita lihat.

1. Penetapan Objektif

Pertama, anda perlu menentukan sendiri berapa jumlah yang mencukupi untuk anda hadapi kehidupan setelah bersara. Penulis beri contoh di bawah:

Nama: Ahmad

Umur: 30 tahun

Umur persaraan: 60 tahun

Jangka hayat setelah bersara: 20 tahun

Pengiraan kos sara hidup setelah bersara:

Kos sara hidup bulanan = RM3,000

Kos sara hidup tahunan = RM36,000

Kos sara hidup 20 tahun = RM720,000

Maksudnya anda perlukan RM720,000 ketika bersara kelak. Pengiraan ini adalah pengiraan kasar sahaja. Realitinya, ia bergantung kepada berapa banyak kita berbelanja sebulan (gaya hidup) dan kadar inflasi, bermaksud kita mungkin underestimate jumlah yang diperlukan. Kalau tidak pasti, letakkan jumlah yang lebih tinggi.

Sesetengah orang juga mungkin terpaksa memasukkan perkara lain seperti kos perubatan, ansuran rumah yang masih belum selesai dan sebagainya. Sebagai panduan, KWSP menyarankan agar setiap ahli mempunyai simpanan minima sebanyak RM228,000 pada umur 55 tahun.

Kedua, anda perlu menetapkan jumlah simpanan bulanan anda dan berapa kadar pulangan yang anda boleh jana melalui simpanan anda. Katalah anda mampu simpan RM600 sebulan dan laburkan duit tersebut dengan pulangan 7% setiap tahun secara kasar.

Simpanan bulanan = RM600

Simpanan tahunan = RM600 x 12 = RM7,200

Pulangan tahunan = 7%

Simpanan selama 30 tahun berserta pulangan compound interest = RM727,726

Ini dari simpanan dan pelaburan anda sahaja, belum lagi campur dengan wang pencen atau wang KWSP. Kalau anda dapat pencen atau ada KWSP, lebih bagus. Pengiraan ini boleh dibuat menggunakan mana-mana kalkulator online. Setiap kalkulator berbeza sedikit dari segi cara pengiraan tapi keputusan lebih kurang sama sahaja. Google sahaja “compound interest calculator”.

Cuba lihat pengiraan pertama di atas. Anda perlukan RM720,000 bukan? Mengikut pengiraan kedua, anda dapati bahawa dengan menyimpan RM600 setiap bulan dan menjana keuntungan 7% setiap tahun, anda berupaya bersara dengan RM727,726 dalam tangan, menepati pengiraan pertama.  Kalau kurang dari itu, anda perlu naikkan simpanan bulanan anda atau naikkan pulangan tahunan anda.

2. Pembahagian Aset (Asset Allocation)

Sekarang, anda mungkin yakin anda boleh simpan RM600 sebulan dengan konsisten. Namun adakah anda yakin anda boleh dapat purata 7% setahun? Kalau boleh dapat purata 7% setahun pun, adakah anda boleh tahan dengan naik turun nilai pelaburan anda sepanjang 30 tahun anda melabur?

Ha, inilah persoalan yang anda perlu jawab sebelum anda teruskan. Untuk mengetahui, jawapannya, anda perlu lengkapkan sesuatu yang digelar Risk Profile Questionnaire.

Tujuan soal selidik ini adalah untuk mengetahui portfolio jenis macam mana yang sesuai untuk anda mengikut risk appetite anda, dan mampukah portfolio tersebut beri anda 7% setahun. Anda boleh buat secara online sahaja, contohnya di sini: https://personal.vanguard.com/us/FundsInvQuestionnaire

Contohnya, keputusan dari soal selidik tersebut ialah “20% bonds & 80% stocks” atau 20/80 untuk penulis. Maksudnya, menurut risk appetite penulis, penulis perlu laburkan 20% ke dalam bon manakala selebihnya ke dalam saham. Mari kita lihat, mampukah portfolio 20/80 penulis menjana pulangan 7% setahun? Menurut kajian Vanguard, ya. Sila lihat rajah di bawah.

Sumber: Vanguard

Dengan portfolio 20/80, penulis mampu menjana 9.6% setahun, lebih tinggi dari 7% yang diperlukan. Oleh itu, penulis boleh mengurangkan sedikit simpanan bulanan kerana pulangan lebih tinggi (tidak disyorkan). Atau, kita boleh anggap pulangan yang lebih tinggi tersebut sebagai bonus yang boleh digunakan ketika kecemasan atau perkara lain (disyorkan).

Malang tidak berbau, kan?

Menurut rajah di atas juga, untuk mendapatkan pulangan 7% setahun, portfolio anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 40% saham. Saham di sini bukan bermaksud instrumen pelaburan ASB atau TH ya. Pelaburan seperti ASB dan TH agak diversified dan mempunyai aset lain selain saham.

Mereka juga agak berisiko rendah, bolehlah dikira sebagai bon. Sebab itu susah untuk dapat pulangan tinggi.

3. Memilih Aset

Katalah anda dah lengkapkan soal selidik tersebut dan anda mendapati bahawa anda perlu melabur mengikut pembahagian 50% bon dan 50% saham. Anda masih perlu pilih bon dan saham macam mana yang sesuai.

Di sini anda sendiri kena tetapkan. Anda boleh beli saham secara langsung, atau guna unit trust, atau ETF. Kalau tiada ilmu pelaburan saham, penulis nasihatkan supaya beli unit trust atau ETF sahaja. Mudah dan tak pening kepala.

Anda perlu diversifykan lagi aset anda, sama ada dari segi geografi, sektor, market cap, dan sebagainya. Contohnya, anda boleh beli 25% saham negara membangun (emerging market) dan 25% negara maju (developed market) untuk mendapatkan 50% saham itu.

Ini antara contoh unit trust yang agak common di seluruh dunia. Pilihlah unit trust manager yang perform. Dan ingat, lebih rendah caj jualan dan caj pengurusan, maka anda lebih untung.

Malangnya, melabur ke dalam bon secara langsung memerlukan modal tinggi. Satu lot bon sahaja dah jutaan ringgit.

Kalau anda individu high net worth, lainlah. Nasib baiklah ada unit trust bon. Biasanya caj untuk unit trust bon lebih rendah dari saham.

4. Imbangan Semula (Rebalancing)

Setiap tahun, anda pasti perlu mengimbang semula portfolio anda. Pulangan setiap aset itu berbeza. Boleh jadi pada mulanya anda menetapkan pembahagian 50/50 ke dalam portfolio anda, namun pada akhir tahun ia menjadi 55/45 kerana aset bon anda naik dan aset saham anda turun.

Apa yang anda boleh buat ialah jual sedikit bon anda dan masukkan duit itu ke dalam saham supaya ia kembali ke 50/50.

Begitu seterusnya yang patut anda lakukan setiap tahun. Ada baiknya juga sekiranya anda teruskan buat Risk Profile Questionnaire setiap 5 tahun, kerana mungkin risk appetite anda sudah berubah dan anda perlu modify portfolio anda.

Tak susah kan? Anda hanya perlu buat langkah 1-3 sekali sahaja seumur hidup dan langkah 4 sekali setahun. Kalau anda berdisiplin dan lakukan secara konsisten, anda akan mempunyai aset yang lebih besar berbanding dengan hanya sekadar menyimpan.

Inilah manfaat compounding. Ditambah lagi dengan wang pencen/KWSP yang anda bakal terima, insyaAllah anda mampu bersara tanpa perlu risau atau perlu bergantung kepada orang lain.

Kesimpulan

Empat langkah di atas hanyalah panduan kasar semata-mata. Pengiraan yang dilakukan oleh profesional adalah lebih tepat dan realistik, dan proses pembinaan portfolio mereka adalah lebih kompleks dan sistematik.

Namun, tak ramai yang ada akses kepada ilmu yang mendalam tentang kewangan untuk meniru 100% apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi, panduan kasar ini sudah mencukupi untuk kebanyakan orang yang tidak mempunyai latarbelakang kewangan tetapi ingin menyimpan dan melabur untuk persaraan.

Selain persaraan, anda boleh cuba bina portfolio untuk perkara lain juga, contohnya dana pendidikan anak.

Selamat melabur!

Ditulis oleh Azam, seorang pengurus dana saham antarabangsa di sebuah institusi kewangan di Malaysia.

Penafian: Artikel ini merupakan pendapat dan pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan rasmi mana-mana individu/organisasi. Penulis tidak menerima sebarang bayaran pengiklanan dari mana-mana individu/organisasi yang disebutkan di dalam artikel ini.

Iklan

e-Members Investment Scheme (e-MIS) Bantu Jimatkan Kos Labur Guna Duit KWSP

Ada sesiapa pernah dengar tak pasal Skim Pelaburan Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (SPA KWSP)?

Untuk mereka yang tak tahu, kita boleh keluarkan duit KWSP kita untuk tujuan pelaburan. Kita dibenarkan untuk mengeluarkan sebahagian daripada Baki Akaun 1 kita untuk dilaburkan ke dana pelaburan yang dibenarkan oleh KWSP.

Tapi kalau sebelum ni, kita kena melabur ke dalam Skim Pelaburan Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (SPA KWSP) melalui ejen yang berlesen; tetapi selepas ini kita boleh terus melabur tanpa ‘orang tengah’.

Jimat Kos Belian

Kalau dulu melalui ejen kita dikenakan caj 3%, katanya melalui e-MIS ni nanti, caj serendah 0.5% bakal dikenakan. Sebagai contoh:

Melalui Ejen:
Labur RM10,000 – 3% kos belian
= RM9,700 duit pelaburan

Kita kena untung 3.2% baru boleh ‘break-even’ untuk cover kos belian sebanyak 3% tadi.

Melalui e-MIS:
Labur RM10,000 – 0.5% kos belian
= RM9,950 duit pelaburan

Kalau melalui e-MIS pula, kita hanya perlu meraih keuntungan 0.6% untuk cover kos belian tersebut.

Banyak tu kita dapat jimat, dan dana pelaburan kita tak perlu bekerja keras sangat untuk cover kos belian.

Sumber Rujukan: mypf

Kalau nak tahu, ada 6 Caj Berbeza Yang Terdapat Dalam Unit Trust. Bukan kos belian saja. Jadi kita kena fahamkan betul-betul sebelum nak melabur dalam unit trust ni.

Hasilkan Generasi Pelabur Yang Lebih Celik

Dengan adanya skim e-MIS ni, pelabur yang nak melabur menggunakan duit KWSP mereka sendiri kenalah bijak memilih dana. Kenalpasti dana sendiri yang boleh mendatangkan pulangan yang mereka inginkan. Tapi sebelum itu, kena juga kenalpasti risiko yang mereka mampu hadapi.

Maklumlah, dalam dunia pelaburan ni – ‘High risk, high return’. Untuk mendapatkan pulangan yang lebih besar, kita kenalah berdepan dengan risiko yang lebih besar.

Apakah Nasib Ejen Unit Trust?

Tapi apa pula nasib yang bakal menimpa ejen-ejen unit trust?

Dan tahukah anda, setakat Jun 2019 kita ada:
– 65347 ejen berdaftar sebagai Unit Trust Consultant
– 24226 ejen berdaftar sebagai Private Retirement Scheme

Buat masa sekarang, sebahagian besar daripada 3% kos belian yang sekarang ini ditanggung pelabur yang menggunakan Skim Pelaburan Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Sebahagian daripadanya dapat kepada ejen dalam bentuk komisen.

Dengan ada e-MIS ini, mungkinkah Unit Trust Consultant tidak lagi relevan? Maklumlah, pelabur nak berjimat dan ini bakal menyebabkan punca pendapatan ejen terjejas.

Tapi kalau kita tengok dalam pelaburan saham pun, kebanyakan pelabur jual beli saham sendiri tanpa bantuan remisier. Memang cukup mudah. Buka akaun CDS dan terus guna Trading Platform untuk jalankan transaksi. Disebabkan inilah kos-kos yang terlibat dalam pelaburan saham sangatlah rendah.

Kini ada cara yang lebih mudah untuk melabur hanya dengan aplikasi telefon pintar, tanpa perlu isi borang, tanpa melalui ejen dan mempunyai yuran yang rendah. Jemput baca 7 Langkah Mudah Nak Melabur Dengan Wahed Invest Modal Serendah RM100, Guna Smartphone Saja (Bonus RM40 Jika Anda Daftar Sekarang).

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!