71% Hasil Dividen Simpanan Konvensional KWSP Adalah Hasil Bukan Shariah

Pada 21 Februari 2020 yang lalu, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah mengumumkan kadar dividen bagi tahun 2019. 5.00% untuk Simpanan Shariah (SS) dengan jumlah agihan dividen RM4.14 bilion dan 5.45% untuk Simpanan Konvensional (SK) dengan jumlah agihan dividen sebanyak RM41.68 bilion.

Jumlah pembayaran yang diperlukan untuk 1% kadar dividen adalah RM828 juta untuk SS dan RM7.65 bilion untuk SK. 

Menurut Ketua Pegawai KWSP, Alizakri Alias kadar dividen tahun ini rendah disebabkan persekitaran pasaran yang tidak memberansangkan. Tahun lepas pasaran tidak stabil disebabkan Perang Perdagangan, Brexit dan rusuhan di Hong Kong manakala awal tahun ini ekonomi dunia diganggu wabak COVID-19.

Berbeza dengan tahun lepas, KWSP dalam soalan lazimnya tidak menyatakan punca pendapatan SS kurang daripada SK secara terperinci. Dalam agihan dividen 2018, dinyatakan bahawa pelaburan Simpanan Konvensional menikmati lebihan pendapatan daripada pelaburan dalam aset tidak patuh Shariah antaranya pelaburan dalam sektor kewangan.

Oleh sebab itu, peratusan dividen lebih tinggi dapat diberikan kepada Simpanan Konvensional.

Kadar dividen daripada hasil pendapatan tidak patuh Shariah adalah 68% pada tahun 2018 dengan hasil utamanya daripada pelaburan dalam Bank Konvensional dan Syarikat Insurans.

Strategi dan Sektor Pelaburan KWSP 

Strategi KWSP bagi kedua-dua jenis Simpanan sama ada SS dan SK adalah sama iaitu melalui diversifikasi global jangka panjang dengan berpandukan Alokasi Aset Strategik.

Perbezaannya pada sektor pelaburan di mana SS tidak akan melibatkan pelaburan di sektor-sektor tidak patuh Shariah seperti aktiviti yang melibatkan transaksi riba, judi, arak, makanan tidak halal, hiburan, dan sebagainya.

Selain daripada itu, bagi kedua-dua jenis Simpanan mengamalkan dasar pelaburan bertanggungjawab yang menepati tiga kriteria: Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbirurus (ESG). Kriteria ini menjadikan pelaburan KWSP hanya tertumpu kepada syarikat-syarikat yang tidak terlibat dengan pencemaran alam sekitar, isu pelanggaran hak asas manusia, korupsi, dan salahguna.

Cadangan Penambahbaikan Dividen Simpanan Shariah

Menolak faktor masalah pasaran di peringkat global dan berdasarkan andaian perolehan tinggi SK disebabkan pelaburan yang besar dalam sektor kewangan, peningkatan perolehan pelaburan SS boleh ditambah.

Kerajaan Malaysia dan pihak Bursa Malaysia mungkin perlu menghalusi cadangan yang pernah diutarakan oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar, bekas Pengerusi Permodalan Nasional Berhad (PNB) iaitu supaya diperkenalkan i-saham.

Antara punca perbezaan agihan dividen SK dan SS tahun 2018 dan mungkin serupa bagi tahun 2019 adalah pelaburan dalam sektor kewangan. Di Bursa Malaysia, hanya terdapat dua kaunter saham syarikat kewangan yang disenaraikan di dalam Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti. 

Dua syarikat tersebut adalah Bank Islam Malaysia Berhad dan Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad.

TAN SRI ABDUL WAHID OMAR – PHOTO BY SAM FONG, EDGEPROP

Tan Sri Abdul Wahid Omar pernah mencadangkan supaya diwujudkan i-saham Maybank melalui mekanisme ‘ring fence’ atau memecahkan saham induk Maybank dan memagar i-saham Maybank daripada pendapatan berunsurkan riba dan tidak syariah yang lain.

25% daripada keuntungan Maybank disumbangkan daripada operasi Maybank Islamic dan sekiranya proses terbabit berjaya, ia akan mewujudkan kelas baru dalam instrumen pelaburan patuh Shariah yang bernilai RM19 bilion.

Andai kata Maybank berjaya, CIMB, RHB dan Bursa Malaysia boleh meniru mekanisme tersebut, menambahkan lagi syarikat dengan saham patuh Shariah di mana kini, hampir 80% daripada syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia adalah patuh Shariah.

Mekanisme ini juga dijangka dapat memberikan peluang kepada SS KWSP untuk menambahkan lagi pendapatan hasil pelaburan mereka, seterusnya dapat memberikan manfaat sama atau lebih kepada ahli dengan SS berbanding SK.

Pengurusan Hasil Dividen Tidak Patuh Shariah KWSP Konvensional

Berdasarkan Soalan Lazim Dividen yang dikeluarkan oleh KWSP, jumlah peratusan dividen daripada sektor tidak patuh Shariah adalah sebanyak 71%, lebih tinggi daripada peratusan tahun 2018 iaitu sebanyak 68%.

KWSP menasihatkan ahli yang beragama Islam berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 yang menyatakan:

“Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut: 

1. Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya; atau
2. Diserah kepada golongan fakir miskin.

Kadar penyucian dividen SK bagi 2019 adalah 71% daripada jumlah dividen yang dikreditkan ke dalam akaun ahli. Penyucian ini terpakai kepada mereka yang masih mengekalkan simpanan mereka dalam SK dan tidak mahu menukar akaun berdasarkan syarat-syarat yang digariskan oleh Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP.

Penyucian tidak perlu dilakukan bagi mereka yang baru membuka akaun tahun lepas tetapi baru diaktifkan SS mereka bermula 1 Januari 2020. Dividen yang diterima bagi tahun 2019 walaupun daripada SK dimaafkan kerana ia bukan satu pilihan tetapi melibatkan sistem pembukaan akaun di KWSP.

Pengkreditan Dividen 2019 telah pun dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2020 dan ahli boleh menyemak penyata KWSP masing-masing melalui i-Akaun.

Perincian kaedah penyucian daripada SK boleh didapati di pautan berikut: https://secure.kwsp.gov.my/ShariahResource/Simpanan_Shariah_bm_FA.pdf

Ditulis oleh Arham Merican, pegawai Shariah di salah sebuah bank Islam antarabangsa dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus pada pemberdayaan modal insan.

Sebab itulah wajib kita sebagai umat Islam untuk bertukar ke Simpanan Syariah, senang je nak buat. Boleh rujuk Tutorial Tukar Status Akaun KWSP Kepada Simpanan Shariah Secara Online.

Dan ambil tahu juga Mengapa Dividen Simpanan Syariah KWSP Sikit Berbanding Konvensional?

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

myWakaf – Platform Wakaf Atas Talian

Bank Negara Malaysia (BNM) di bawah Pelan Induk Sektor Kewangan 2011-2020 menggariskan sasaran mencapai rangkuman kewangan (financial inclusion) yang bermakna akses khidmat kewangan diperluaskan kepada segenap segmen masyarakat seterusnya memperkasakan masyarakat dengan perkhidmatan kewangan termasuk perbankan.

Dalam menjayakan sasaran tersebut, terhasillah satu platform atas talian yang dikenali sebagai myWakaf. Ianya merupakan inisiatif BNM dan melalui Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (AIBIM), bank-bank Islam digalakkan untuk bekerjasama dan menyeragamkan pelan tindakan Inisiatif Dana Wakaf di antara Bank-bank Islam dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dalam membangunkan potensi wakaf dan memperkasa ekonomi ummah di Malaysia.

Buat masa ini, terdapat enam Bank-bank Islam yang terlibat di dalam inisiatif ini iaitu Affin Islamic Bank Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Bank Rakyat, Maybank Islamic Berhad dan RHB Islamic Malaysia Berhad. Ketua-ketua Pegawai Eksekutif setiap bank itu membentuk Jawatankuasa Utama dan Ketua Bahagian Shariah akan menjadi sebahagian daripada Jawatankuasa Kerja.

Tiga objektif penubuhan MyWakaf adalah:

 1. Menjalin sinergi antara MAIN yang merupakan pemegang amanah harta wakaf di Malaysia dengan bank-bank Islam bagi mewujudkan projek wakaf yang dinamik.
 2. Mempertingkatkan aspek ketelusan, akauntabiliti, dan kawal selia yang berkesan dalam pengurusan harta wakaf.
 3. Memaksimakan pembangunan wakaf dengan saluran perbankan yang efektif,

Wakaf

Wakaf daripada segi bahasa bermaksud berhenti (وقف), menahan (حبس), dan menghalang (منع).

Maksud istilah adalah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah.

Berdasarkan Seksyen 61, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505] menjelaskan:

“Walau apa pun apa-apa peruntukan yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana suratcara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas, semua nazr ‘am, dan semua amanah daripada segala perihal yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut Hukum Syarak.”

Beza mudah di antara Wakaf dan Sedekah, adalah harta yang diwakafkan itu haruslah kekal dan manfaatnya kepada aktiviti kebajikan hendaklah berterusan. Berbeza dengan Sedekah, harta yang disedekahkan boleh habis setelah digunakan.

Dalil Wakaf

Amalan Wakaf boleh dirujuk kepada satu hadis daripada Abu Hurairah R.A, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ‏

Maksudnya“Apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali tiga perkara: Sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang mendoakan baginya.” 

Sedekah jariah atau maknanya Sedekah yang berterusan di sini merujuk kepada Harta yang diwakafkan yang menjana pendapatan bagi manfaat kebajikan yang berterusan.

Sektor Dana MyWakaf

Berdasarkan makna Wakaf tadi, Sektor Dana MyWakaf akan diambil daripada infak individu dan korporat yang tujuannya adalah memastikan kelangsungan dana prinsipal dan pada masa yang sama menghasilkan pendapatan berterusan yang akan digunakan untuk manfaat masyarakat.

Pelaksanaan Projek Wakaf daripada Dana Wakaf pula haruslah memenuhi kriteria berikut:

 • Memberi kesan ekonomi segera kepada ummah (outcome based).
 • Nilai tambah yang mampu menarik kelompok pewakaf baharu.
 • Hendaklah diputuskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bersama.
 • Projek sedia ada MAIN yang memenuhi kriteria atau projek yang baharu dikenalpasti.
 • Mampu mewujudkan kisah kejayaan dalam masa tiga tahun dari pelancaran.

Pelaksanaan Dana Wakaf adalah melalui projek-projek yang dipersetujui berdasarkan empat sektor iaitu pendidikan, kesihatan, pelaburan, dan pemerkasaan ekonomi.

Projek-projek MyWakaf

Sejak dilancarkan pada tahun 2017, terdapat tujuh projek yang dipromosikan di portal MyWakaf dengan satu projek telah berjaya mengumpul dana penuh. Orang awam boleh melakukan Wakaf serendah RM10 berdasarkan projek yang mereka minati.

Selain akses mudah kepada orang ramai, pewakaf boleh melihat latar belakang projek, perkembangannya, badan pengurusnya, dan kisah-kisah berkaitan dengannya.

MyWakaf boleh diakses di https://www.mywakaf.com.my/

Semoga dengan adanya portal ini, lebih ramai orang dapat melaksanakan ibadah Wakaf dan memastikan pengurusan harta Wakaf secara berkesan dan efisien.

Ditulis oleh Arham Merican, pegawai Shariah di salah sebuah bank Islam antarabangsa dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus pada pemberdayaan modal insan.

Rebut Saham Akhirat Dengan Infaq Dan Waqaf Bagi Pembinaan Bangunan Tahfiz Al Quran Al Ansar

Iklan

Ketahui Asas Equity Crowdfunding (ECF): Pelaburan Dengan Modal Rendah Tapi Potensi Pulangan Yang Tinggi

Terdapat banyak cara yang boleh digunakan oleh pemilik bisnes yang sedang giat berkembang untuk mendapatkan modal supaya bisnes mereka boleh berkembang lebih laju lagi. Di antara mere yang melabur dalam bisnes yang sedang berkembang ini ialah venture capital, private equity firm, micro venture capital, accelerator dan angel group.

Tetapi, semua jenis pelabur yang disebutkan tadi mempunyai dana yang cukup besar. Salah satu cara lain yang boleh digunakan oleh pemilik bisnes untuk memperoleh dana juga adalah melalui equity crowdfunding (ECF).

Apa Itu ECF?

ECF ialah salah satu cara para pemilik bisnes memperoleh dana secara atas talian dan dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Maknanya, sesiapa sahaja boleh melabur ke dalam syarikat yang sedang berkembang tersebut, termasuklah kita.

Kebanyakan syarikat yang sedang berkembang memang memerlukan modal yang sangat besar untuk mengembangkan lagi perniagaan masing-masing. Kalau dulu, memang venture capital, private equity firm, micro venture capital, accelerator dan angel group-lah yang berpeluang untuk melabur dalam syarikat ini.

Tapi sekarang tidak lagi. Kita pun boleh! Buat pengetahuan semua, ECF ni dah bermula di Malaysia sejak 2015.

Struktur ECF

Tiga komponen utama yang menjadikan ECF berfungsi ialah pemilik bisnes, pemilik platform dan pelabur.

Pelabur itu ialah kita, biasanya pelabur runcit dan mempunyai modal yang kecil. Pemilik platform ialah platform yang melalui platformnyalah pemilik bisnes dan pelabur berinteraksi untuk proses jual beli saham. Yang terakhir, pemilik bisnes iaitu pemilik kepada bisnes yang memerlukan modal.

Mekanisme ECF

Mudah saja. Pemilik bisnes akan iklankan tawaran mereka dalam platform. Di antaranya ialah:

 • Berapa jumlah minimum dan maksimum modal yang diperlukan
 • Berapa jumlah syer (share) yang ditawarkan berdasarkan modal yang diperlukan tersebut
 • Harga setiap syer
 • Minimum jumlah syer yang setiap pelabur perlu beli, jika berminat

Pelabur hanya perlu daftar akaun dan pilih bisnes yang mereka mahu laburkan wang mereka ke dalamnya dan pindahkan wang ke akaun platform ECF.

Semudah A, B dan C.

Apa Platform ECF Yang Ada?

Seperti yang kita tahu, Malaysia sangat bertuah kerana Suruhanjaya Sekuriti (SC) sangat mengambil berat kepentingan pelabur. Aktiviti ECF dikawal selia oleh SC dan mana-mana syarikat yang ingin beroperasi sebagai platform ECF perlu memperoleh lesen daripada SC.

Di bawah adalah merupakan senarai syarikat yang beroperasi sebagai platform ECF, mengikut laman web SC:

 1. Leet Capital (1337 Ventures Sdn Bhd)
 2. Ata Plus (Ata Plus Sdn Bhd)
 3. Crowdo (Crowdo Malaysia Sdn Bhd)
 4. Ethis Ventures Sdn Bhd (akan dilancarkan platformnya tahun depan)
 5. Eureeca (Eureeca SEA Sdn Bhd)
 6. FundedByMe (FBM Crowdtech Sdn Bhd)
 7. Fundnel (Fundnel Technologies Sdn Bhd)
 8. MyStartr (MyStartr Sdn Bhd)
 9. PitchIN (Pitch Platforms Sdn Bhd)
 10. CrowdPlus.asia (Crowdplus Sdn Bhd)

Amaun Terendah Yang Diperlukan Untuk Melabur?

Tiada jawapan yang tetap kerana ia adalah berdasarkan pemilik bisnes. Tapi, rekod terendah ialah RM10 oleh Skolafund. Bahkan Skolafund merupakan bisnes pertama yang berjaya mencapai exit plan atau misi mereka.

Senang cerita, ECF membuka peluang kepada pelabur runcit dan pelabur yang mempunyai modal yang rendah. Manakala, pulangan jika bisnes tersebut berjaya mencapai exit plan mereka, pastinya lumayan.

Menggiurkan, bukan? Kita boleh cuba buka dan daftar di laman-laman web platform di atas.

Tapi ingat! Pelaburan tidak semestinya untung. Kita berkemungkinan juga untuk hilang wang pelaburan.

Selamat mencuba!

Ditulis oleh Afif Amir, sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam bidang Actuarial & Financial Mathematics. Meminati dunia pelaburan terutama berkaitan saham, equity crowdfunding dan pelaburan digital. Full time PhD & trader, part-time investor.

Iklan

5 Perkara Penting Tentang Pelaburan Menggunakan Robo-Advisor Di Malaysia

Sejak kebelakangan ini, perkataan Robo-Advisor mula meniti di bibir para peminat dunia pelaburan dan pakar dalam bidang fintech. Teknologi robo-advisor mula bertapak di Malaysia pada tahun 2017, setelah Suruhanjaya Sekuriti (SC) melancarkan Digital Investment Framework yang mengawal selia aktiviti pelaburan firma robo-advisor.

Terdapat 5 perkara penting yang anda harus tahu berkenaan robo-advisor.

1. Mekanisme

Ringkasnya, robo-advisor menggunakan algoritma dan matematik untuk menentukan aset yang akan dilaburkan di dalamnya. Semua proses seperti bila harga untuk beli, signal untuk jual, trend sedang menaik atau menurun dan segala macam indikator; sudah diprogramkan oleh pasukan IT setiap firma pelaburan.

Ada sesetengah firma robo-advisor yang menetapkan kekerapan portfolio pelaburan para pelabur akan dirombak. Sebagai pelabur, kita hanya perlu relaks, goyang kaki dan tunggu robot menjana keuntungan untuk kita.

Tidak lupa juga, anda hanya perlu menentukan profil risiko anda dan apa yang anda ingin capai melalui pelaburan ini. Bakinya akan diuruskan oleh algoritma tersebut.

2. Menggunakan ETF Sebagai Aset Pelaburan

Setelah kita tahu firma robo-advisor menggunakan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence dalam melaksanakan pelaburan, kita harus tahu aset apakah yang dilaburkan. Dalam kes pelaburan digital yang sedang meningkat popularitinya ini, semua firma yang berlesen menggunakan Exchange Traded Fund (ETF) sebagai aset yang dijual dan dibeli untuk menjana keuntungan.

Bagi yang tak pernah dengar apa itu ETF, ETF merupakan koleksi sekumpulan aset yang kebiasaannya dikumpulkan mengikut kelas aset. Ada ETF yang berasaskan emas, saham, sukuk, bon dan fixed deposit.

Jadi, portfolio pelaburan bagi setiap pelabur akan mempunyai komposisi yang berbeza untuk setiap ETF berdasarkan profil risiko yang dipilih atau dicadangkan oleh firma.

3. Ada 3 Firma Robo-Advisor di Malaysia

Seperti yang kita tahu, aktiviti pelaburan sangat dikawal selia dengan ketat di Malaysia untuk menjaga kepentingan pelabur. Oleh itu, di Malaysia, firma yang mahu beroperasi sebagai pengurus dana pelaburan perlu mendapatkan lesen daripada SC.

3 firma yang telah dianugerahkan lesen untuk beroperasi dalam pelaburan digital ini ialah Stashaway, MyTHEO dan Wahed Invest. Yang confirm patuh shariah buat masa ini adalah Wahed Invest, jemput baca 7 Langkah Mudah Nak Melabur Dengan Modal Serendah RM100, Guna Smartphone Saja (Bonus Jika Anda Daftar Sekarang).

4. Kos Dan Modal Yang Rendah

MyTHEO menyatakan bahawa mereka mengenakan cas pengurusan di antara 0.5% ke 1.0% setiap tahun bergantung kepada jumlah pelaburan yang dibuat, manakala Stashaway pula mengenakan 0.2% ke 0.8% setiap tahun. Wahed Invest pula mengenakan cas sebanyak 0.39 ke 0.79% setahun.

Dengan penggunaan algoritma yang telah diprogramkan, firma robo-advisor berjaya menjimatkan kos yang terlibat dalam pengurusan aset.

Untuk modal pelaburan, anda boleh mula melabur serendah RM1 melalui Stashaway manakala MyTHEO dan Wahed Invest menetapkan RM100 sebagai modal permulaan.

Rendah, bukan? Sesiapa pun boleh mula melabur.

5. Akses

Sebagai pelabur, di antara perkara yang selalu bermain di minda adalah prestasi portfolio pelaburan masing-masing. Dengan adanya firma robo-advisor, transparency adalah salah satu ciri yang dikongsi oleh semua firma.

Jadi, pelabur boleh memantau prestasi portfolio meraka secara atas talian melalui aplikasi dalam telefon bimbit. Ianya semudah itu!

Amacam, terliur untuk melabur menggunakan robo-advisor?

Kita dah boleh mula melabur dengan mendaftar secara atas talian di semua platform yang disediakan oleh tiga firma di atas.

Ditulis oleh Afif Amir, sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam bidang Actuarial & Financial Mathematics. Meminati dunia pelaburan terutama berkaitan saham, equity crowdfunding dan pelaburan digital. Full time PhD & trader, part-time investor.

Iklan

7 Langkah pitchIN Untuk Bantu Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Serta Startup

Kini Covid-19 semakin hebat melanda, tetapi kelihatan seperti sudah mahu reda. Di Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sudah mula menampakkan hasilnya.

Pelbagai insentif telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia menangani kegawatan ekonomi yang sedang melanda. Daripada golongan individu sehinggalah ke industri kecil dan sederhana (IKS), semua dapat merasai bantuan.

pitchIN, sebuah platform Equity Crowdfunding (ECF) juga telah menyatakan langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk membantu IKS dan startup yang ingin mengumpul dana melalui mereka.

7 langkah tersebut adalah:

1. Merendahkan Kos Mengumpul Dana (Fund Raising)

Untuk pengetahun semua, mana-mana syarikat yang ingin mengumpul dana perlu membayar kepada platform seperti pitchIN untuk membolehkan mereka live di platform tersebut. Sempena PKP ini, pitchIN merendahkan yuran sebanyak 10%.

2. pitchIN Akan Turut Melabur Ke Dalam Syarikat

Kalau sebelum ini pitchIN hanyalah penganjur platform untuk mengumpul dana, kini mereka sendiri akan melabur ke dalam syarikat dengan yuran yang dikurangkan tadi (10%).

3. Inovasi Dalam Proses Mengumpul Dana

Sebelum ini, pitchIN banyak menjadi orang tengah bagi pelaburan jangka masa panjang. Akan tetapi, pitchIN berusaha untuk mewujudkan pelan pelaburan jangka masa pendek yang sesuai untuk syarikat yang memerlukannya.

4. Pitching secara atas talian

Bagi syarikat yang sedang mengumpul dana dan sedang live di platform, mereka akan diberi peluang oleh pitchIN untuk pitch bisnes dan meyakinkan pelabur untuk terus melabur ke dalam syarikat mereka.

5. Guna Video Dan Podcast

pitchIN juga akan menghasilkan video-video dan podcast yang akan memberi pencerahan kepada pelabur. Senang sikit nak faham mengenai startup yang ingin kita labur ke dalamnya. Maklumlah, buat sementara waktu ni semua kena duduk rumah kan?

6. Berhubung Dengan Kerajaan Berkaitan Bantuan Kerajaan

pitchIN sedang memuktamadkan beberapa perkara dengan kerajaan dalam usaha untuk mendapatkan bantuan kerajaan supaya pelaburan melalui Equity Crowdfunding (ECF) ini dapat terus dipergiatkan lagi.

7. Pemasaran Berterusan

pitchIN akan terus menyampaikan berita tentang inisiatif-inisiatif baru daripada badan-badan yang berkaitan kepada syarikat-syarikat yang memerlukan bantuan.

Banyak inisiatif yang sedang dilakukan oleh PitchIN supaya IKS dan startup terus dapat bernafas. Mari kita doakan syarikat-syarikat tempatan dapat terus hidup tanpa perlu membuang pekerja. Ayuh beli servis dan barangan tempatan untuk terus memacu ekonomi Malaysia tercinta!

Ditulis oleh Afif Amir, sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam bidang Actuarial & Financial Mathematics. Meminati dunia pelaburan terutama berkaitan saham, equity crowdfunding dan pelaburan digital. Full time PhD, trader, part-time investor & Marketing Representative untuk iSaham & Malacca Securities.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!