71% Hasil Dividen Simpanan Konvensional KWSP Adalah Hasil Bukan Shariah

Pada 21 Februari 2020 yang lalu, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah mengumumkan kadar dividen bagi tahun 2019. 5.00% untuk Simpanan Shariah (SS) dengan jumlah agihan dividen RM4.14 bilion dan 5.45% untuk Simpanan Konvensional (SK) dengan jumlah agihan dividen sebanyak RM41.68 bilion.

Jumlah pembayaran yang diperlukan untuk 1% kadar dividen adalah RM828 juta untuk SS dan RM7.65 bilion untuk SK. 

Menurut Ketua Pegawai KWSP, Alizakri Alias kadar dividen tahun ini rendah disebabkan persekitaran pasaran yang tidak memberansangkan. Tahun lepas pasaran tidak stabil disebabkan Perang Perdagangan, Brexit dan rusuhan di Hong Kong manakala awal tahun ini ekonomi dunia diganggu wabak COVID-19.

Berbeza dengan tahun lepas, KWSP dalam soalan lazimnya tidak menyatakan punca pendapatan SS kurang daripada SK secara terperinci. Dalam agihan dividen 2018, dinyatakan bahawa pelaburan Simpanan Konvensional menikmati lebihan pendapatan daripada pelaburan dalam aset tidak patuh Shariah antaranya pelaburan dalam sektor kewangan.

Oleh sebab itu, peratusan dividen lebih tinggi dapat diberikan kepada Simpanan Konvensional.

Kadar dividen daripada hasil pendapatan tidak patuh Shariah adalah 68% pada tahun 2018 dengan hasil utamanya daripada pelaburan dalam Bank Konvensional dan Syarikat Insurans.

Strategi dan Sektor Pelaburan KWSP 

Strategi KWSP bagi kedua-dua jenis Simpanan sama ada SS dan SK adalah sama iaitu melalui diversifikasi global jangka panjang dengan berpandukan Alokasi Aset Strategik.

Perbezaannya pada sektor pelaburan di mana SS tidak akan melibatkan pelaburan di sektor-sektor tidak patuh Shariah seperti aktiviti yang melibatkan transaksi riba, judi, arak, makanan tidak halal, hiburan, dan sebagainya.

Selain daripada itu, bagi kedua-dua jenis Simpanan mengamalkan dasar pelaburan bertanggungjawab yang menepati tiga kriteria: Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbirurus (ESG). Kriteria ini menjadikan pelaburan KWSP hanya tertumpu kepada syarikat-syarikat yang tidak terlibat dengan pencemaran alam sekitar, isu pelanggaran hak asas manusia, korupsi, dan salahguna.

Cadangan Penambahbaikan Dividen Simpanan Shariah

Menolak faktor masalah pasaran di peringkat global dan berdasarkan andaian perolehan tinggi SK disebabkan pelaburan yang besar dalam sektor kewangan, peningkatan perolehan pelaburan SS boleh ditambah.

Kerajaan Malaysia dan pihak Bursa Malaysia mungkin perlu menghalusi cadangan yang pernah diutarakan oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar, bekas Pengerusi Permodalan Nasional Berhad (PNB) iaitu supaya diperkenalkan i-saham.

Antara punca perbezaan agihan dividen SK dan SS tahun 2018 dan mungkin serupa bagi tahun 2019 adalah pelaburan dalam sektor kewangan. Di Bursa Malaysia, hanya terdapat dua kaunter saham syarikat kewangan yang disenaraikan di dalam Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti. 

Dua syarikat tersebut adalah Bank Islam Malaysia Berhad dan Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad.

TAN SRI ABDUL WAHID OMAR – PHOTO BY SAM FONG, EDGEPROP

Tan Sri Abdul Wahid Omar pernah mencadangkan supaya diwujudkan i-saham Maybank melalui mekanisme ‘ring fence’ atau memecahkan saham induk Maybank dan memagar i-saham Maybank daripada pendapatan berunsurkan riba dan tidak syariah yang lain.

25% daripada keuntungan Maybank disumbangkan daripada operasi Maybank Islamic dan sekiranya proses terbabit berjaya, ia akan mewujudkan kelas baru dalam instrumen pelaburan patuh Shariah yang bernilai RM19 bilion.

Andai kata Maybank berjaya, CIMB, RHB dan Bursa Malaysia boleh meniru mekanisme tersebut, menambahkan lagi syarikat dengan saham patuh Shariah di mana kini, hampir 80% daripada syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia adalah patuh Shariah.

Mekanisme ini juga dijangka dapat memberikan peluang kepada SS KWSP untuk menambahkan lagi pendapatan hasil pelaburan mereka, seterusnya dapat memberikan manfaat sama atau lebih kepada ahli dengan SS berbanding SK.

Pengurusan Hasil Dividen Tidak Patuh Shariah KWSP Konvensional

Berdasarkan Soalan Lazim Dividen yang dikeluarkan oleh KWSP, jumlah peratusan dividen daripada sektor tidak patuh Shariah adalah sebanyak 71%, lebih tinggi daripada peratusan tahun 2018 iaitu sebanyak 68%.

KWSP menasihatkan ahli yang beragama Islam berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 yang menyatakan:

“Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut: 

1. Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya; atau
2. Diserah kepada golongan fakir miskin.

Kadar penyucian dividen SK bagi 2019 adalah 71% daripada jumlah dividen yang dikreditkan ke dalam akaun ahli. Penyucian ini terpakai kepada mereka yang masih mengekalkan simpanan mereka dalam SK dan tidak mahu menukar akaun berdasarkan syarat-syarat yang digariskan oleh Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP.

Penyucian tidak perlu dilakukan bagi mereka yang baru membuka akaun tahun lepas tetapi baru diaktifkan SS mereka bermula 1 Januari 2020. Dividen yang diterima bagi tahun 2019 walaupun daripada SK dimaafkan kerana ia bukan satu pilihan tetapi melibatkan sistem pembukaan akaun di KWSP.

Pengkreditan Dividen 2019 telah pun dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2020 dan ahli boleh menyemak penyata KWSP masing-masing melalui i-Akaun.

Perincian kaedah penyucian daripada SK boleh didapati di pautan berikut: https://secure.kwsp.gov.my/ShariahResource/Simpanan_Shariah_bm_FA.pdf

Ditulis oleh Arham Merican, pegawai Shariah di salah sebuah bank Islam antarabangsa dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus pada pemberdayaan modal insan.

Sebab itulah wajib kita sebagai umat Islam untuk bertukar ke Simpanan Syariah, senang je nak buat. Boleh rujuk Tutorial Tukar Status Akaun KWSP Kepada Simpanan Shariah Secara Online.

Dan ambil tahu juga Mengapa Dividen Simpanan Syariah KWSP Sikit Berbanding Konvensional?

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HelloGold – Platform Pembelian Emas Atas Talian Yang Patuh Shariah

Urusniaga emas mempunyai hukum-hukum tertentu dalam Shariah. Antara isu utama dalam urusniaga emas berdasarkan Shariah adalah perlu Taqabud atau serahan segera apabila ditukar dengan emas atau matawang.

Apa maksudnya? Maksudnya hak milik telah bertukar tangan sebaik sahaja akad atau transaksi dibuat dan bayaran diserahkan.

Maka di sini timbul persoalan, bolehkah membeli emas secara atas talian seperti menggunakan aplikasi HelloGold?

Apa Itu HelloGold?

HelloGold muncul pada tahun 2015 sebagai satu aplikasi urusniaga pembelian dan penjualan emas patuh Shariah yang pertama di dunia. Menerusi aplikasi ini, kita boleh membeli dan menjual emas serendah RM1 dengan ketulenan 99.99%.

Berdasarkan laman web HelloGold, jongkong emas mereka disimpan di dalam bilik kebal oleh BullionStar International, di Singapura. BullionStar pula dijamin oleh Chubb Internationa dimana mereka memberi jaminan pada nilai gantian penuh.

Emas mereka juga diaudit setiap enam bulan dan dipastikan:

1) Bahawa kesemua emas fizikal milik pelanggan yang disimpan memang mewakili pelanggan yang membelinya;

2) Bahawa semua emas fizikal mempunyai nombor bersiri mewakili pemilikan pemiliknya;

3) Dan ciri-ciri serta berat emas fizikal  sama berdasarkan huraian emas fizikal yang disimpan.

Penasihat Shariah mereka pula adalah Amanie Advisors, pihak yang bekerjasama dengan World Gold Council dalam mendraf dan mendapatkan kelulusan Piawaian Shariah bagi Emas pertama dunia atau dikenali sebagai Shariah Standard on Gold oleh Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berpangkalan di Bahrain.

Disebabkan itu, HelloGold boleh berbangga menjadi pihak pertama yang menggunapakai Shariah Standard on Gold oleh AAOIFI dalam urusniaga emas mereka.

Ada dua isu besar yang diputuskan oleh AAOIFI dan memudahkan urusan HelloGold.

Pertamanya isu penyerahan segera atau Taqabud. Piawaian itu menetapkan bahawa bentuk serahan emas boleh dipelbagaikan. Sama ada ia dilakukan secara penyerahan fizikal atau cukup dibuktikan secara dokumentasi yang menunjukkan adanya pemilikan dan perubahan hak milik. Dalam Shariah, penyerahan fizikal disebut sebagai Qabd Haqiqi dan penyerahan secara dokumentasi disebut sebagai Qabd Hukmi.

Isu kedua pula adalah isu pemilikan pro-rata atau pemilikan bersama terhadap satu emas fizikal. Di dalam Shariah ia disebut sebagai Milkiyyah al-Musya’. Shariah Standard on Gold oleh AAOIFI telah mengiktiraf kaedah pemilikan bersama ini dengan syarat-syarat tertentu.

Maka dengan pengesahan itulah, HelloGold dapat menawarkan pemilikan emas serendah RM1 yang melambangkan pemilikan tidak sampai 0.001g. Adapun begitu penghantaran emas fizikal hanya boleh dilakukan bagi mereka yang mempunyai emas minima 1g.

Apa pun model HelloGold ini sangat sesuai digunakan bagi mereka yang berhasrat menjadi pelabur emas kerana sebagai pelabur, emas dibeli pada harga rendah dan dijual apabila harganya naik, isu pemilikan fizikal tidaklah penting. Tambahan pula penyimpanan fizikal mendedahkan pelabur kepada risiko kehilangan emas dan juga caj penyimpanan sekiranya emas disimpan oleh pihak ketiga.

Di HelloGold, mereka membuat untung melalui ‘spread’ atau beza harga jualan dan belian emas, serta caj pengurusan serendah 2% setahun. Caj tambahan hanya dikenakan bagi pembeli yang meminta emas fizikal dihantar kepada mereka.

Secara rumusan, ini bukanlah tulisan yang ditaja oleh HelloGold tetapi ia sekadar perkongsian hukum emas dalam Shariah yang terlibat dalam urusniaga emas di HelloGold. Ingatlah dua hukum utama bagi mereka yang ingin melabur dalam emas, pertamanya emas itu wujud dalam bentuk fizikal, dan kedua pemilikan itu berlaku secara segera dengan disahkan pemilikan dan pemilik emas ada hak ke atas emas tersebut.

Sekian. Pesan saya jangan terpedaya dengan agen emas yang suka mempromosi emas di waktu harga emas berada di puncak.

Ditulis oleh Arham Merican, Pengurus Shariah di sebuah institusi kewangan negara dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus kepada pengurusan kewangan, pembasmian kemiskinan, dan pembinaan masyarakat madani. Beliau boleh dihubungi di [email protected].

Selain daripada HelloGold, kita juga ada simpanan emas patuh syariah dengan KAB Gold.

This image has an empty alt attribute; its file name is kab-gold-uncang-emas-800-700x990.jpg

Dengan minimum pembelian 0.25 gram emas atau serendah RM66 (berdasarkan harga emas RM264 segram), semuanya boleh dilakukan secara online.

Prosesnya sangat mudah:

  • Layari laman web KAB Gold
  • Lengkapkan borang pendaftaran
  • Verify emel

Kemudian dah boleh login dan buat pembelian pertama anda hari ini juga.

Majalah Labur