Apa Itu Margin Call Dan Forced Selling?

Mungkin kita tidak pernah atau pun jarang mendengar terma Margin Call dan Forced Selling ini kerana ia tidak melibatkan pelabur yang menggunakan akaun cash atau tunai. Ini bermakna kita boleh beli saham setakat mana modal yang ada dalam trading account kita. Kalau kita ada modal sebanyak RM5 ribu, makan kita hanya boleh beli saham sehingga RM5 ribu.

Manakala Margin Call Dan Forced Selling hanya terpakai bagi mereka yang mempunyai margin account. Pengguna dikehendaki mengekalkan sejumlah ekuiti sebagai cagaran bagi saham yang dimiliki.

Sekiranya harga saham yang dimiliki jatuh sehingga satu paras yang ditetapkan, pelabur dikehendaki untuk menambah jumlah ekuiti bagi mengekalkan pegangan saham tersebut.

Jika pelabur gagal membuat penambahan ekuiti, syarikat broker berhak untuk membuat jualan paksa atau pun dikenali sebagai forced selling untuk mengelakkan kerugian di pihak broker.

Risiko Besar

Pada awal bulan Mac 2020 yang lalu, Malaysia menyaksikan kejatuhan indeks Bursa Malaysia akibat penularan wabak Covid-19 di negara kita. Situasi ini telah memberi kesan kepada pelabur yang menggunakan margin account apabila harga saham jatuh secara mendadak.

Syarikat broker mula membuat margin call dan kegagalan pelabur menambah ekuiti sebagai cagaran telah menyebabkan syarikat broker membuat forced selling. Aktiviti forced selling ini telah meningkatkan tekanan jualan di pasaran dan akhirnya mengakibatkan indeks pasaran jatuh dengan lebih teruk lagi, ibarat mencurah minyak kedalam api.

Pada tarikh 26 Mac 2020, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah membuat pengumuman di mana mereka telah meluluskan inisiatif dari Bursa Malaysia untuk melonggarkan syarat margin call dan juga menambah jenis aset yang boleh diterima sebagai cagaran. Dua inisiatif dari Bursa Malaysia ini telah membantu pelabur dan menstabilkan pasaran saham.

Margin call sebelum ini ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sekiranya ekuiti pelabur jatuh di bawah paras 130% daripada outstanding balance telah dilonggarkan sehingga 30 September 2020. Perkara ini dilaksanakan bagi mengelakkan pertambahan aktiviti forced selling yang hanya akan mengakibatkan kejatuhan indeks dengan lebih teruk.

Inisiatif ini merupakan inisiatif kedua oleh Bursa Malaysia yang dilihat telah membantu menangani kejatuhan indeks yang mendadak. Inisiatif pertama adalah berikutan penggantungan Intraday Short Selling.

Kelonggaran yang diberikan oleh Bursa Malaysia ini dilihat telah berjaya mengurangkan tekanan jualan dalam pasaran dan indeks Bursa Malaysia dilihat kembali tenang dan mula menunjukkan peningkatan sehinggalah ke hari ini.

Penggunaan margin account membuatkan kita berpotensi untuk untung besar, tetapi juga berisiko untuk rugi besar sekiranya tiada ilmu

Apa Status Patuh Syariah Margin?

Itulah, was-was juga tentang perkara ini. Sebarang margin tanpa seliaan syariah akan menjerumuskan kita ke kancah riba.

Namun kita ada produk daripada RHB Investment Bank yang bernama SMF-i yang patuh Syariah. Ianya merupakan kemudahan kredit patuh syariah yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah, RHB Islamic Bank.

SMF-i ini menggunakan struktur Komoditi Murabahah melalui akad Tawarruq. Nak tahu lebih lanjut, jemput baca Kini Ada Leveraj Patuh Syariah Untuk Tingkatkan Potensi Pelaburan, Dengan Islamic Share Margin Financing (SMF-i).

Iklan

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!