Senarai Syarikat Small Cap Dan Mid Cap Yang Layak Dikecualikan Daripada Duti Setem Setakat Disember 2017

Kalau anda masih ingat, pada 6 Februari yang lalu PM Umum Berita Baik Untuk Pelabur Saham di Bursa Malaysia. Dan salah satu daripada tujuh berita baik adalah:

Duti Setem Untuk Syarikat-Syarikat Small Cap Dan Mid Cap Dikecualikan Selama 3 Tahun Bermula Mac 2018

Mengikut definisi, syarikat Small Cap dan Mid Cap tersebut adalah yang bernilai di antara RM200 juta sehingga RM2 bilion setakat 31 Disember 2017.

Dan akhirnya Bursa Malaysia telah pun mengeluarkan senarai 361 buah syarikat yang tergolong di dalam kategori Small Cap dan Mid Cap yang layak dikecualikan daripada duti setem seperti di bawah:

Sumber: Laman Web Bursa Malaysia (Fail Excel)

Anda juga boleh muat turun fail PDF di sini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!