10 Perbezaan Zakat Dan Sedekah Yang Anda Perlu Tahu

Alhamdulillah, semakin ramai yang suka menderma dan bantu-membantu di kala musim pandemik ini. Daripada pihak kerajaan sendiri, ada pelbagai inisiatif yang dijalankan bagi membantu golongan B40 dan M40 yang terjejas teruk.

Kalau diikutkan, orang susah yang memerlukan bantuan dan orang senang yang menghulurkan bantuan; mereka memerlukan satu di antara yang lain.

“Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima”

Orang Malaysia memang terkenal dengan sifat suka menderma. Tapi sehingga ke hari ini, ramai yang masih keliru dengan zakat dan sedekah. Macam sama saja kan?

Untuk mendapatkan jawapannya, jom kita dapatkan pencerahan daripada Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP).

1. Makna

Zakat daripada sudut bahasa bermaksud suci, bersih, berkembang dan subur manakala sedekah bermaksud bukti kebenaran iman pemberi sedekah. Daripada sudut istilah syarak, zakat adalah suatu ibadat wajib yang difardukan ke atas harta yang memenuhi syarat tertentu dan diagihkan kepada golongan tertentu (asnaf).

Manakala sedekah pula adalah satu bentuk pemberian yang diberi secara sukarela (bukan wajib) sebagai bantuan kepada sesama manusia untuk mencapai redha Allah. Namun demikian, jika diteliti dalam Al-Quran turut menggunakan perkataan sedekah yang membawa maksud zakat yang wajib. Oleh itu, sedekah adalah umum manakala zakat adalah khusus.

Secara ringkasnya, semua zakat adalah sedekah tetapi tidak semestinya sedekah itu dianggap sebagai zakat.

2. Syarat Harta

Zakat diwajibkan ke atas harta tertentu seperti yang telah digariskan oleh syarak merangkumi mata wang emas dan perak, haiwan ternakan, hasil pertanian, perniagaan dan hasil galian.

Manakala sedekah pula tidak disyaratkan untuk dikeluarkan ke atas harta tertentu. Secara umumnya, mereka yang mempunyai lebihan dalam apa jua bentuk harta yang halal boleh disedekahkan.

3. Syarat Kadar Dan Masa

Zakat adalah diwajibkan setelah memenuhi syarat haul (cukup setahun) dan juga mencapai nisab (kadar minima kenaan zakat).

Sedekah pula tidak terikat kepada sebarang syarat haul mahupun nisab.

Oleh yang demikian, orang yang dianggap sebagai asnaf zakat juga boleh bersedekah secara sukarela.

4. Penerima

Zakat diwajibkan untuk diagih kepada asnaf seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Surah Al-Taubah ayat 60.

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

– (Surah Al-Taubah Ayat 60)

Dalam konteks negara Malaysia, kategori asnaf ini telah diperincikan oleh pihak berkuasa atau majlis agama Islam negeri-negeri.

Sedekah pula tidak dihadkan kepada golongan asnaf, bahkan orang kaya juga boleh menerima sedekah.

5. Kewajipan Setelah Mati

Zakat yang tertunggak wajib dibayar oleh waris si mati melalui harta warisan yang ditinggalkannya. Bahkan ia perlulah didahulukan berbanding hutang kepada manusia kerana ia melibatkan hak Allah dan fakir miskin.

Akan tetapi sedekah tidak wajib ditunaikan melainkan jika si mati ada mewasiatkan secara khusus.

6. Ancaman

Mereka yang enggan dan ingkar untuk menunaikan zakat diancam dengan azab seksaan yang berat. Begitu juga di dunia dan dalam konteks perundangan negara, mereka yang enggan membayar zakat boleh dihukum dengan hukuman ta’zir (denda dan seumpamanya) kerana ia adalah kewajipan dan rukun Islam yang perlu didirikan.

Sebaliknya, mereka yang enggan bersedekah tidaklah diancam dengan hukuman di dunia mahupun azab seksa di akhirat. Tetapi ianya adalah ancaman umum jika mereka bersifat bakhil terhadap harta.

7. Pemberian Kepada Tanggungan

Zakat tidak dibenarkan untuk diberi kepada ahli nafkah (tanggungan wajib) yang terdiri daripada usul dan furu’ (jalur ibu, bapa, anak- anak dan cucu) menurut majoriti ulama.

Bagi sedekah pula, ianya tidak dilarang untuk diberikan kepada golongan ini (usul dan furu’). Jadi bolehlah nak sedekah kepada sesiapa saja.

8. Pemberian Kepada Orang Bukan Muslim

Zakat tidak harus diberikan kepada bukan muslim, manakala sedekah diharuskan sepertimana kefahaman umum firman Allah dalam Surah Al-Insaan ayat 8.

“Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya, kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan,”
– (Surah Al-Insaan Ayat 8)

9. Pembahagian Kategori

Zakat terbahagi kepada zakat fitrah dan zakat harta.

Manakala sedekah adalah kalimat umum yang merangkumi semua perbuatan baik yang dilakukan sebagai pemeliharaan hubungan sesama manusia untuk meraih redha Allah.

Oleh itu, sedekah sepertimana yang disebut dalam hadis tidak terhad daripada sudut pemberian harta sahaja. Tetapi ia juga merangkumi perbuatan, perkataan dan tingkah laku yang baik dan bermanfaat.

10. Penunaian Kewajipan

Zakat hendaklah ditunaikan kepada pemerintah atau ulil amri dalam sesebuah kawasan. Hal ini adalah berpandukan kepada dalil al-Qur’an dan praktis Rasulullah SAW serta khalifah yang mengutip zakat dari umat Islam. Dalam konteks Malaysia, zakat hendaklah ditunaikan kepada agensi mengurus zakat menurut negeri-negeri berdasarkan peruntukan perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada.

Justeru, penunaian kewajipan zakat perlu memenuhi syarat qada’an (perundangan) dan diyanatan (hukum syarak).

Sedekah pula tidak disyaratkan untuk dibayar kepada pemerintah.

Jom Sertai Kempen Skim Potongan Zakat Bulanan (Skim PZB)

Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) baru-baru ini melancarkan Skim Potongan Zakat Bulanan atau lebih dikenali sebagai Skim PZB.

Sama ada anda pekerja sektor swasta atau kerajaan, anda kini boleh berzakat melalui potongan gaji. Pembayaran zakat dapat dilaksanakan dengan pantas, mudah dan selamat secara tetap setiap bulan.

Cara untuk menyertai Skim PZB ini adalah cukup mudah. Anda boleh ke laman web https://ptg.zakat.com.my/ dan ikut saja langkah-langkah untuk mengisi Borang Potongan Gaji Online.

Atau anda juga boleh melakukannya secara manual dengan pergi ke mana-mana kaunter PPZ-MAIWP yang berhampiran, atau hubungi bahagian sumber manusia majikan anda.

Yang lagi bestnya, ada promosi hebat yang berlangsung dari Julai – Disember 2021. Sambil berzakat, anda juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik seperti komputer riba, tablet dan bermacam-macam lagi.

Sesuai dengan tagline PPZ iaitu “Sikit Dikongsi, Banyak Disyukuri”.

“Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras”.”

(Surah Ibrahim Ayat 7)

Untuk maklumat lanjut mengenai promosi ini, boleh emel ke [email protected], hubungi talian zakat di 1300-88-5757 atau layari laman web www.zakat.com.my.

Jom kita mulakan Skim PZB hari ini juga!

Previous ArticleNext Article

Tabung Haji Umum Agihan Keuntungan Tahun 2023 Sebanyak 3.10% Selepas Zakat

  • Agihan Keuntungan kekal pada kadar 3.10 peratus setelah zakat 2.57 peratus dilunaskan bagi pihak pendeposit.
  • Agihan Keuntungan melibatkan jumlah sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit.
  • TH turut melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri.
  • TH mengamalkan disiplin pelaburan berpandukan Alokasi Aset Strategik berasaskan tahap toleransi risiko TH demi kelestarian pelaburan walau suasana ekonomi, pasaran modal domestik dan global terus mencabar.
  • Agihan Keuntungan TH 2023 adalah berkadaran dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.

Melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri

KUALA LUMPUR, 2 APRIL 2024. Lembaga Tabung Haji (TH) mengumumkan Agihan Keuntungan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 yang mampan pada kadar 3.10 peratus setelah mengambil kira pelunasan zakat sebanyak 2.57 peratus.

Agihan Keuntungan 2023 melibatkan jumlah agihan sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit TH, berbanding agihan sebanyak RM2.65 bilion kepada 8.8 juta pendeposit pada 2022, menjadikan jumlah terkumpul agihan keuntungan sejak penubuhan selama 60 tahun, sebanyak RM42.88 bilion sehingga kini.

Agihan Keuntungan 2023 dibuat setelah penyata kewangan TH tahun 2023 selesai diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan telah mengambil kira rosot nilai terutamanya pelaburan legasi pajakan hartanah di Arab Saudi dan pelaburan hartanah di United Kingdom. Agihan keuntungan bagi tahun 2023 juga adalah mematuhi Akta Tabung Haji 1995.

TH yang ditubuhkan bagi mengurus simpanan untuk tujuan haji, turut mengumumkan pelunasan zakat sebanyak RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri bagi pihak pendeposit untuk tahun 2023. TH berharap pelunasan zakat ini secara langsung atau tidak langsung dapat membantu usaha Kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara. Jumlah terkumpul zakat yang telah dilunaskan bagi pihak pendeposit adalah sebanyak RM1.37 bilion sehingga kini. Jumlah zakat TH diselaraskan kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri berdasarkan nisbah baki simpanan pendeposit mengikut negeri.

TH menggunakan kadar 2.57 peratus dalam pengiraan zakat TH bagi mengambil kira perbezaan bilangan hari dalam setahun di antara kalendar Qamari dan kalendar Masihi, sebagaimana saranan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah TH.

TH telah menyantuni lebih 560 ribu asnaf di seluruh negara pada tahun 2023 melalui Program Zakat Wakalah di mana TH menjadi wakil kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk mengedarkan sendiri sebahagian daripada dana zakat tersebut kepada asnaf. Secara keseluruhannya, lebih daripada 1.6 juta asnaf telah menerima manfaat dari Program Zakat Wakalah TH.

Pengumuman Agihan Keuntungan dan pelunasan zakat tahun 2023 telah dibuat oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Yang Berhormat Senator Dato’ Setia Dr Haji Mohd Na’im Mokhtar pada sidang media di TH hari ini.

Turut hadir sama dalam sidang media ialah Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussain, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif, Tuan Syed Hamadah Syed Othman serta Pengarah Eksekutif Kewangan Kumpulan, Mustakim Mohamad.

“Ini adalah tahun ketiga ekonomi negara melalui proses pemulihan semenjak pandemik Covid-19. TH telah dapat mengekalkan kadar agihan yang sama seperti tiga tahun sebelum ini, walaupun terkesan dengan rosot nilai beberapa pelaburan legasi,” kata Tan Sri Abdul Rashid Hussain. 

“Kadar pulangan yang telah diselesaikan tanggungjawab zakat ini adalah kadar yang baik. Sebagai dana simpanan yang dijamin Kerajaan, TH berhati-hati dalam mengambil risiko pelaburan demi melindungi wang pendeposit. Justeru itu, Agihan Keuntungan TH 2023 adalah sejajar dengan Alokasi Aset Strategik (SAA) yang bersesuaian dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.” 

Ekonomi global menunjukkan prestasi yang lebih perlahan pada sepanjang 2023 ekoran kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat dan Eropah, krisis geopolitik antarabangsa, tekanan terhadap nilai mata wang negara-negara membangun termasuk Ringgit dan kesukaran China merangsang ekonomi. Hal ini turut memberi kesan terhadap prestasi ekonomi domestik. 

TH yang mempunyai sekitar 90 peratus pendedahan pelaburan dalam pasaran domestik telah berdepan dengan cabaran-cabaran seperti tekanan terhadap hasil pulangan sukuk serta prestasi pasaran saham dan pasaran hartanah yang lebih sederhana. 

SOROTAN PRESTASI 2023 

Prestasi TH pada tahun 2023 telah didorong oleh pelaburan patuh Syariah di dalam instrumen pendapatan tetap yang menjana 52 peratus daripada jumlah pendapatan keseluruhan, manakala 24 peratus disumbangkan oleh pelaburan ekuiti. 

Pulangan daripada pelaburan hartanah dan pasaran wang juga menyumbang 24 peratus kepada jumlah pendapatan keseluruhan. 

Portfolio TH

Menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Tuan Syed Hamadah Syed Othman, sebagai institusi simpanan bagi tujuan menunaikan ibadat haji, TH memberi penekanan kepada pelaburan yang bertanggungjawab dan mengambil pendekatan kepelbagaian portfolio pelaburan yang mensasarkan potensi penjanaan yang berdaya tahan, selamat dan mampan. 

“Agihan keuntungan kepada pendeposit dibuat setiap tahun berdasarkan prestasi dan kedudukan kewangan setelah diaudit Jabatan Audit Negara. TH juga sentiasa berusaha bagi menambah baik perkhidmatan dengan melaksanakan pembaharuan bagi menambah nilai untuk manfaat pendeposit,” kata Tuan Syed Hamadah Syed Othman. 

Pengiraan Agihan Keuntungan 2023 adalah berdasarkan purata baki simpanan terendah setiap bulan sepanjang tahun, iaitu sebagaimana pengiraan tahun-tahun sebelum ini. 

Para pendeposit boleh menyemak Agihan Keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula 12.00 tengah hari ini, Selasa 2 April 2024 menerusi platform THiJARI, kaunter TH, kaunter Bank Islam dan Bank Rakyat dan saluran elektronik bank rakan strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank Islamic, CIMB Islamic dan AmBank Islamic 

Sumber: Tabung Haji

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee