Senarai Pembayar Zakat Perniagaan Tertinggi Tahun 2018

Baru-baru ini, pihak Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) telah melancarkan buku bertajuk Ikon Bumpiutera Public Listed Companies (BPLC).

Ianya merupakan kolaborasi di antara PPZ-MAIWP, Koperasi Remisier Bumiputera Berhad (KRBB) dan Kolej Professional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL).

Kredit Gambar: FB Dato’ Wira Amiruddin Hamzah (Timbalan Menteri Kewangan)

Zakat Perniagaan Merupakan Zakat Wajib

Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan dan wajib dibayar setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Tak sampai 5% dari jumlah PLC membayar zakat perniagaan pada tahun 2018, sedangkan 77% daripadanya adalah patuh Syariah.

Senarai 31 BPLC Pembayar Zakat Tertinggi Perniagaan Tahun 2018

Daripada 31 BPLC yang membayar zakat perniagaan tersebut, jumlah kutipan adalah sebanyak RM229 juta bagi tahun 2018.

Dan kalau nak tahu, McDonald’s Penerima Pertama Sijil Pembayar Zakat Korporat PPZ-MAIWP kerana membayar zakat berjumlah RM1.4 juta pada tahun 2019.

Iklan

Senangnya Kira Zakat Perniagaan

Carilah jalan untuk menunaikan kewajipan berzakat walau bagaimana pun cara pengiraan kita…tepuk dada tanya iman. Yakinlah bahawa formula keuntungan dan keberkatan ada dalam kewajipan berzakat.

Bukan mereka yang bisnes juta-juta saja kena berzakat, setiap usahawan tidak kira sama ada ‘dropship’, ejen, stokis mahupun instafamous wajib berzakat.

Semoga Lebih Ramai Bumiputera Yang Kaya-Raya Dan Mampu Bayar Zakat

Pesan guru, “Jarak antara hidup dan mati mungkin beberapa saat sahaja, selepas itu harta anda telah menjadi milik orang lain.”

Akhir kata, semoga lebih banyak syarikat bumiputera menjadi kaya-raya dan mampu bayar zakat yang lebih tinggi. Kita sebagai pelabur saham pun perlu bersungguh-sungguh untuk jadi kaya, agar lebih banyak zakat saham boleh dikeluarkan bagi membantu golongan yang memerlukan.

Baca juga Panduan Mengira Sendiri Zakat Saham Beserta Contoh

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jauhi Dosa Riba Yang Merupakan Salah Satu Daripada Tujuh Dosa Besar

Riba merupakan perbuatan dosa besar dengan ijma’ Ulama, berdasarkan kepada al-Qur`ân dan as-Sunnah. Dalil daripada al-Qur`ân di antaranya adalah firman Allâh Azza wa Jalla :

Allâh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [al-Baqarah/2:275]

Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya daripada riba dan memberitakan bahawa riba termasuk dalam tujuh perbuatan yang menghancurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau bersabda, “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh! Apakah itu?” Beliau n menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”. [HR. al-Bukhâri, no. 3456; Muslim, no. 2669]

Para Ulama sepakat bahawa riba adalah HARAM dan termasuk DOSA BESAR!!!

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Kaum Muslimin telah sepakat akan haramnya riba. Riba itu termasuk kabâir (dosa-dosa besar). Ada yang mengatakan bahawa riba diharamkan dalam semua syari’at (Nabi-Nabi), di antara yang menyatakannya adalah al-Mawardi”. [al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab, 9/391]

JENIS–JENIS RIBA

Definisi riba ini akan lebih jelas jika kita mengetahui jenis-jenis riba seperti berikut:

1. Riba an-Nasî’ah (Riba Karena Mengakhirkan Tempo)

Iaitu: tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan. Dinamakan riba an-nasî’ah (mengakhirkan), karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo hutang yang diundurkan. Hutang tersebut bisa kerana penjualan barang atau hutang (wang).

Riba ini juga disebut riba al-Qur’an, karena diharamkan di dalam Al-Qur’an. Allâh berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allâh dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahawa Allâh dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. [al-Baqarah/2: 278-279]

Ayat ini merupakan nas yang tegas bahawa yang menjadi hak orang yang berpiutang adalah pokok hartanya saja, tanpa tambahan. Dan tambahan dari pokok harta itu disebut sebagai riba.

Jika tambahan itu atas kemahuan dan inisiatif orang yang berhutang ketika dia hendak melunasi hutangnya, tanpa disyaratkan maka sebagian ahli fiqih membolehkannya. Namun orang yang berhati-hati tidak mahu menerima tambahan tersebut karena khawatir itu termasuk pintu-pintu riba, wallahu a’lam.

Kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan larangan ini dalam khutbah wada’ dan hadits-hadits lainnya. Sehingga kaum Muslimin bersepakat tentang keharaman riba an-nasîah ini.

Riba ini juga disebut riba al-jahiliyyah, karena riba ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.

Riba ini juga disebut riba jali (nyata) sebagaimana dikatakan oleh imam Ibnul Qayyim dalam kitab I’lâmul Muwaqqi’in, 2/154.

[al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 22/57]

Riba ini juga disebut dengan riba dain/duyun (riba pada hutang), karena terjadi pada hutang piutang.

Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang riba yang tidak diragukan (keharamannya-pen), dia menjawab, “Riba itu adalah seseorang memiliki piutang, lalu dia berkata kepada orang yang berhutang, “Engkau bayar (sekarang) atau (pembayarannya ditunda tapi dengan) memberi tambahan (riba)?” Jika dia tidak membayar, maka orang yang berhutang memberikan tambahan harta (saat pembayaran), dan pemilik piutang memberikan tambahan tempoh.

Imam Ibnul ‘Arabi al-Mâliki rahimahullah berkata, “Orang-orang jahiliyyah dahulu biasa berniaga dan melakukan riba. Riba di kalangan mereka telah terkenal. Yaitu seseorang menjual kepada orang lain dengan hutang. Jika waktu pembayaran telah tiba, orang yang memberi hutang berkata, “Engkau membayar atau memberi riba (tambahan)?” Yaitu: Engkau memberikan tambahan hartaku, dan aku bersabar dengan waktu yang lain. Maka Allâh Azza wa Jalla mengharamkan riba, yaitu tambahan.

Dengan penjelasan di atas kita mengetahui bahawa riba jahiliyyah yang dilarang dengan keras oleh Allâh dan RasulNya adalah tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tambahan tempo yang diberikan, sementara tambahan tempo itu sendiri disebabkan ketidakmampuannya membayar hutang pada waktunya. Jika demikian, maka tambahan wang yang disyaratkan sejak awal terjadinya akad hutang-piutang, walaupun tidak jatuh tempoh, yang dilakukan oleh bank, BMT, koperasi, dan lainnya, di zaman ini, adalah riba yang lebih buruk dari riba jahiliyyah, walaupun mereka menyebut dengan istilah bunga.

2. Riba al-Fadhl (Riba Karena Kelebihan).

Iaitu riba dengan sebab adanya kelebihan pada barang-barang riba yang sejenis, saat ditukarkan.

Riba ini juga disebut riba an-naqd (kontan) sebagai kebalikan dari riba an-nasî’ah. Juga dinamakan riba khafi (samar) sebagai kebalikan riba jali (nyata).

Barang-barang riba ada enam menurut nash hadits, seperti di bawah ini:

Iklan

Dari Abu Sa’id al-Khudri Rahiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr (jenis gandum) dengan burr, sya’ir (jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama (timbangannya), serah terima di tempat (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah atau minta tambah berarti dia melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah hukumnya sama.” [HR. Muslim, no. 4148]

BAHAYA RIBA DI DUNIA

Berbagai bahaya riba mengancam para pelakunya di dunia sebelum di akhirat, antara lain:

1. Laknat Bagi Pelaku Riba

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Dari Jabir Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua saksinya”, dan Beliau n bersabda, “Mereka itu sama.” [HR. Muslim, no. 4177]

2. Perang Dari Allâh Azza Wa Jalla Dan RasulNya

Barangsiapa nekad melakukan riba, padahal larangan sudah sampai kepadanya, maka hendaklah dia bersiap mendapatkan serangan peperangan dari Allâh dan RasulNya. Siapa yang akan menang melawan Allâh? Allâh Azza wa Jalla berfirman, yang bermaksud, “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allâh dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allâh dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

[Al-Baqarah/2: 278-279]

BAHAYA RIBA DI AKHIRAT

Selain daripada bahaya di dunia, riba juga mengakibatkan bahaya mengerikan di akhirat, antara lain:

1. Bangkit Dari Kubur Dirasuki Syaitan

Ini telah diberitakan oleh Allâh Azza wa Jalla dalam al-Qur’ân dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya :

Dari ‘Auf bin Malik, dia berkata: RasûlullâhShallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni: ghulul (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi; khianat; korupsi). Barangsiapa melakukan ghulul terhadap sesuatu barang, dia akan membawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba. Barangsiapa memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalan sempoyongan.” Kemudian Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca (ayat yang artinya), “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (al-Baqarah/2:275) [HR. Thabrani di dalam Mu’jamul Kabîr, no. 14537; al-Khatib dalam at-Târîkh. Dihasankan oleh syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahîhah, no. 3313 dan Shahîh at-Targhîb, no. 1862]

2. Akan Berenang Di Sungai Darah

Dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku, keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat, jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, “Apa ini?” Dia menjawab, “Orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba’”. [HR. al-Bukhâri]

3. Nekad Melakukan Riba Padahal Sudah Sampai Larangan, Diancam Dengan Neraka

Allah Azza wa Jalla berfirman :

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allâh. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [al-Baqarah/2:275]

Inilah berbagai ancaman mengerikan bagi pelaku riba. Alangkah baiknya mereka bertaubat sebelum terlambat. Sesungguhnya nikmat maksiat hanya sesaat, namun akan membawa celaka di dunia dan di akhirat. Hanya Allâh Azza wa Jalla tempat memohon pertolongan. Walluahalam.

Dapatkan penyelesaian DOSA RIBA dengan Pembiayaan Islam dari link EBOOK ini segera: http://www.pejuangusahawan.com/e-book-islamic-financing-formula/

Sumber: AhmadZairul.com

Ahmad Zairul merupakan Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat AZ GROUP of Companies. Beliau juga merupakan Pengasas Komuniti Pejuang Usahawan (Nasihat Usahawan) dan Presiden Komuniti International Maqasid Syariah Fighter (Memperjuangkan Ilmu Maqasid Syariah di Peringkat Antarabangsa)

Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam bidang keusahawanan dan pelaburan dan kepakaran beliau adalah di dalam menawarkan perkhidmatan Perunding Kewangan, Penasihat Cukai, Penasihat Pelaburan, Pengurusan Hartanah, Perakaunan & Audit dan Setiausaha Syarikat.

Banyak ilmu berkaitan dikongsi di laman web Pejuang Usahawan dan Ahmad Zairul.com. Sila follow beliau di Facebook.

Iklan

4 Jenis Emas Yang Dikenakan Zakat

Ramai yang masih keliru akan zakat emas, apakah wujud zakat emas dan perlu dibayar? Ia diwajibkan oleh semua umat Islam yang mempunyai emas, barang kemas, akaun emas atau bagaimana?

Persoalan inilah yang sering menjadi pertanyaan dari dahulu sehingga sekarang. Memandangkan terdapat beberapa bentuk emas dan ciri-ciri yang berbeza, ramai yang sudah keliru akan hal ini.

Untuk pengetahuan kita, emas adalah simbol kekayaan Islam kerana ia amat berharga dan pernah menjadi mata wang dalam urusan jual beli suatu ketika dahulu.

Ada yang berbentuk syiling (dinar) dan ada juga yang dibentuk menjadi barang perhiasan wanita. Nilai dan keistimewaan emas yang menjadi ukuran kekayaan seseorang ini menjadikan Islam mewajibkan zakat ke atas emas.

Bukti Dalil: Zakat Emas Adalah Wajib

Dalam Surah At-Taubah (9): 34-35, ia telah dijelaskan secara terperinci:

“Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya ada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu”

Rasulullah SAW juga telah bersabda melalui hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.  Ia bermaksud:

“Siapa sahaja yang menjadi tuan punya emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan disediakan kepadanya hamparan api yang dipanaskan oleh neraka. Dengan api itulah akan diselarkan rusuk dan belakangnya?” (Sahih Muslim)

Jom kita tengok 4 kategori emas yang diwajibkan untuk kita mengeluarkan zakat.

#1 Barang Emas Perhiasan

Barang emas perhiasan adalah barang kemas yang selalu dipakai oleh kaum wanita. Hukum barang emas yang dipakai tidak wajib dizakatkan kerana ia dikategorikan tidak lagi berkembang sebagai aset.

Yusuf al-Qaradawi pernah menyebut bahawa perhiasan wanita yang diperbuat selain daripada emas dan perak, iaitu seperti berlian, mutiara dan batu berharga dikecualikan zakat, kerana ia dikhaskan untuk kegunaan peribadi dan tidak dianggap sebagai aset yang berkembang lagi.

Namun, jika ia terlalu banyak dan dipakai secara tukar-tukar melebihi 800 gram kesemuanya dalam tempoh 1 tahun ke atas, maka wajib kita keluarkan zakat ke atasnya.

Kaedah pengiraan:
= Berat emas x harga semasa x kadar zakat

Iklan

#2 Emas Yang Disimpan Dan Tidak Dipakai

Ada orang mempunyai emas, tetapi tidak memakainya kerana ia mungkin sudah rosak atau lama. Oleh itu, ia menjadi simpanan semata-mata.

Begitu juga dengan emas yang dimiliki oleh kaum lelaki sekadar perhiasan dan tidak memakainya kerana hukumnya haram, ia merupakan emas simpanan.

Sekiranya jumlah berat emas yang disimpan tersebut menyamai atau melebihi nisab 85 gram serta melebihi tempoh masa 12 bulan atau setahun (cukup haul), maka wajiblah kita mengeluarkan zakat ke atasnya sebanyak 2.5%.

Sabda Rasulullah SAW:  “Tiada wajib atas kamu sesuatu pun iaitu pada emas sehingga ada 20 dinar (85 gram) dan telah cukup haul wajib padanya setengah dinar. Apa yang lebih dari itu, mengikut kiraan yang sama?” (HR Abu Dawud)

#3 Pelaburan Emas Patuh Syarak

Sekiranya seseorang itu membuat pelaburan emas dalam bentuk akaun emas, simpanan unit emas yang dilabur akan dicatatkan dalam akaun anda. Disebabkan pelaburan emas patuh syarak membolehkan pelabur mengeluarkan dan memiliki emas tersebut, maka hukum zakat dikenakan adalah jika menyamai atau melebihi nisab 85 gram.

Emas fizikal pula biasanya dalam bentuk Gold Bar dan Syiling. Untuk pelabur yang melabur emas secara emas fizikal ini, mereka turut dikenakan zakat hanya jika berat unit emas tersebut menyamai atau melebihi nisab 85 gram.

Kaedah pengiraan:
= Berat emas x harga semasa x kadar zakat

Contoh:
= 400 gram x RM200 x 2.5%
= RM80,000 x 2.5%
= RM2,000

#4 Pelaburan Emas Tidak Patuh Syarak

Kita perlu tahu sama ada pelaburan yang dilakukan patuh syarak atau tidak, supaya tidak merana di kemudian hari. Pelaburan emas tidak patuh syarak terdiri daripada 2 kategori, iaitu pelaburan emas dalam alam maya dan pelaburan emas akaun pelaburan tetapi tidak menyediakan emas fizikal.

Pelaburan akaun emas tetapi tiada emas fizikal akan dikenakan zakat berdasarkan jumlah pokok sahaja sekiranya jumlahnya tidak melebihi nisab tahunan. Kita boleh membuat pengiraan mengikut Formula Zakat Wang Simpanan.

Pelaburan emas secara alam maya pula adalah secara online dan tidak melibatkan emas fizikal. Mereka mempunyai akaun pelaburan emas tetapi tidak boleh menuntut emas fizikal tersebut. Oleh itu, ia dikategorikan sebagai zakat tidak patuh syariah dan dikenakan jumlah pelaburan pokok jika ia melebihi jumlah nisbah tahunan. Ia dikatakan sebagai bayaran zakat wang simpanan. 

Selalunya, rakyat Malaysia lebih cenderung untuk memakai emas, menyimpan emas dan membuat pelaburan emas secara patuh syariah. Penting untuk anda ketahui status zakat emas anda.

Untuk hukum bagi sesetengah situasi penggunaan emas juga, boleh rujuk di sini.

Sumber Rujukan: PPZ

Iklan

Apa Hukum Trade-In Emas?

Sedikit ilmu tentang emas. Sebenarnya ramai lagi yang masih cetek tentang hukum hakam dalam jual beli emas.

Tau tak apa hukum Trade in Emas dengan Emas?

Perasan tak bila kita nak trade in kat kedai, kita akan bagi emas kita, staff timbang dan bagi harga sekian sekian.

Then staff minta kita pilih emas baru yang kita nak. Then kena tambah duit.

Tahu tak, lebihan duit yang kita tambah tu adalah riba?

Ya RIBA kawan-kawan. Cara trade in yang tidak mengikut syariat adalah haram di sisi Islam ye.

Macam mana cara trade in yang sah di sisi Islam?

Caranya, kita kena jual dulu barang kemas kita, then lepas dapat duit, lepas akad bagai, baru kita beli baru.

Transaksi tersebut mestilah taqabud fil hal yakni berlaku dalam satu masa.

SYARATNYA MESTI KITA PEGANG DULU DUIT HASIL KITA JUAL/TOLAK BARANG KEMAS TERSEBUT.

Melainkan kalau berat dan nilai harga emas dengan emas tadi adalah sama.

Tanpa perlu berlaku penambahan duit dan sebagainya. Maka hukumnya adalah sah.

Tapi mana mungkin kan? Harga emas pun berbeza hari ke hari. So cara paling selamat nak elakkan riba adalah dengan menjual terlebih dahulu, pegang duit dan kemudian beli emas yang baru.

Dalam seronok kita menjual dan membeli emas, ada syariat yang perlu dijaga.

Kena berhati hati dalam jual beli emas. Agar syariat terjaga, simpanan terpelihara.

Sama situasi kita trade in emas online pun kena transfer bayar dulu Kemudian baru deal balik untuk beli emas lain.

Lagi Jawapan Bagi ‘Trade in’ Emas Lama Dengan Emas Baru

Jelas menurut perbahasan hukum bahawa ‘trade in’ emas lama dengan yang baru atau barang kemas emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibincangkan di atas, iaitu menurut majoriti ulama setiap barang kemas tetap dianggap emas dan bukan sil’ah, maka bila seseorang ingin menukarnya dengan barang kemas baru emas yang lain. Ia mesti punyai dua syarat tanpa khilaf (Boleh rujuk pelbagai kitab antaranya al-muamalat al-Maliah al-Mu’asiroh oleh Prof Dr Ali Salus, hlm 180 ; Al-Buyu’ al-Sya’iah oleh Dr Tawfiq al-Buti dan lain-lain), iaitu :

i) Mutamathilan – mesti sama berat timbangannya. Manakala standard emas tersebut (‘Iyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan. Ia adalah berdasarkan hadith yang menyebut tentang tamar khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang ditukar dengan tamar Janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Hadith ini riawayat al-Bukhari dalam kitab al-Buyu’, no 4553. Jika tidak Riba Al-Fadl akan berlaku.

ii) Mesti ‘Taqabud fil hal aw fil majlis’ ( diserah dan terima dalam satu masa) – kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran matawang dengan matawang), maka tidak dibenarkan untuk menangguh masa serahan. Justeru, mestilah kita menyerahkan emas lama, dan kemudian penjual menyerahkan emas baru yang sama berat pada ketika itu juga. Jika tidak, Riba Nasiah akan berlaku.

Mungkin ada yang akan bertanya, jadi kalau kita ingin melakukan ‘trade in’ dengan emas baru yang lebih mahal harganya?? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu?

Jawabnya : Ia sama dengan kes dalam hadith Tamar Khaibar dan Janib tadi. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW adalah : “Juallah dengan sempurna , ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi”

JELAS, CARANYA : MESTILAH SESEORANG YANG INGIN MELAKUKAN ‘TRADE IN’. MENJUAL TERLEBIH DULU KEPADA PEKEDAI EMAS ITU, LALU IA MESTILAH MENGAMBIL DUIT HARGA RANTAI LAMA ITU, CTH HARGA SEUTAS RANTAI EMAS LAMA KITA RM 2000 DAN BERATNYA 200 GRAM, APABILA KITA INGIN TRADE IN DENGAN RANTAI BERHARGA RM2500, MAKA KITA MESTI JUAL DULU, LEPAS KITA PEGANG DUIT RM2000, BARULAH KITA PILIH RANTAI BARU DAN KEMUDIAN TAMBAH DGN RM 500, KEMUDIAN PEMBELI MEMBAYAR KEPADA PEKEDAI LALU MENGAMBIL RANTAI BARU ITU.

Kemungkinan jika transaksi seumpama ini di buat di Malaysia, ia akan kelihatan pelik. Bagaimanapun itulah cara yang selamat dari Riba.

Iklan

Dari Abu Sa’id Al Khudri, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim no. 1584).

Dalam hadis di atas, kita bisa memahami dua hal:

1. Jika barang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai dan semisal dalam takaran atau timbangan.

2. Jika barang masih satu ‘illah atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang harus dipenuhi yaitu: tunai, walau dalam takaran atau timbangan salah satunya berlebih.

Kredit: FB Puan Tengku Mila

Majlis Fatwa Kebangsaan (MFK) Berpandangan Bahawa Barang Kemas Atau Emas Perhiasan Tidak Dianggap Sebagai Barang Ribawi

Berikut pula ulasan Tuan Afyan Mat Rawi, seorang pakar perancang kewangan yang dipetik dari Facebook beliau:

Terima kasih kepada Ustaz Dr Ahmad Sufyan Che Abdullah yg memperingatkan saya tentang Parameter Pelaburan Emas yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sejak tahun 2011 lagi.

Dalam parameter tersebut, MFK berpandangan bahawa barang kemas atau emas perhiasan tidak dianggap sebagai barang ribawi, jadi ia berbeza dengan urusniaga emas yang bukan barang kemas seperti gold bar.

Dalam masa sama, jumhur ulama dunia masih lagi berpendapat bahawa sifat dan illah emas perhiasan atau barang kemas masih sama sahaja dengan emas yang bukan perhiasan.

Ya, MFK mengeluarkan ijtihad yang bertentangan dengan pendapat ulama majoriti seluruh dunia.

Ada pun panduan dan parameter yang dikeluarkan oleh MFK ini bukan sekadar pendapat seorang dua ustaz pendakwah bebas bercakap dalam kuliah maghrib memberi hukum tentang isu forex atau ASB.

Ia dikeluarkan dengan disiplin ilmu yang ketat, melalui kertas kerja dan perbahasan sekumpulan ilmuan Islam dalam bidang muamalat untuk diperdebatkan sebelum keputusan ini dikeluarkan.

Selaku orang awam, saya bertanggungjawab untuk berkongsi maklumat ini sekalipun ia berbeza dengan pandangan peribadi sebagaimana yang saya tulis dalam status ini.

Boleh baca Parameter Pelaburan Emas oleh JAKIM di http://e-muamalat.islam.gov.my

Sebagai tanda hormat saya kepada institusi fatwa, saya bertanggungjawab utk berikan penjelasan ini memandangkan tulisan yang screnshoot ini sudah tersebar, jadi saya perlu berikan penjelasan biarpun status ini tidak bersalahan pun dengan jumhur ulama.

Namun dalam hal ini, memandangkan ada panduan daripada autoriti agama, harus untuk kita mengikut pendapat Majlis Fatwa Kebangsaan ini. Mereka menggunakan segala ilmu dan pengetahuan mereka untuk mengeluarkan ijtihad ini.

Namun, sekiranya kita mengambil pendekatan untuk keluar daripada khilaf, ia adalah terbaik dan dapat pahala sunat. Malah, seandainya alim ulama ini “tersalah” dalam mengeluarkan ijtihad , Allah masih berikan mereka satu pahala.

Itulah keindahan Islam, rigid pada prinsip dan dasar tetapi fleksibel pada perkara cabang dan furu’. Riba hukumnya haram pada prinsip – tiada sebarang khilaf. Tapi bagaimana sesuatu urusniaga itu menjadi riba, mungkin ada perbezaan dan khilaf.

Selaku orang awam, ikut sahajalah apa yang telah diputuskan oleh para alim ulama ini. Sama macam isu ASB, forex trading dan sebagainya.

Jika ada khilaf, datangkanlah hujah dan bentangkan kertas kerja kepada autoriti. Bukan khilaf sebab masyuuuuk dan pilih pendapat sebab ada kepentingan.

Kredit: FB Afyan Mat Rawi

Iklan

7 Benda Yang Orang Bisnes Perlu Tahu Mengenai Zakat Perniagaan

Perniagaan (tijarah) bermaksud jual dan beli untuk mendapatkan untung. Dari segi istilah pula, ianya bermaksud suatu kontrak untuk memperoleh harta atau keuntungan sama ada secara tukaran, akad jual beli, sewaan ataupun melalui hutang.

Pernahkah anda mendengar ayat “Harta kita bukan milik kita sahaja”? Ianya bermaksud, dalam setiap harta kita, wajib untuk kita tunaikan zakat apabila sudah cukup tempoh haul (setahun) bagi yang beragama Islam.

Bagi kita yang beragama Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ke 5. Kita wajib membayar zakat jika mencukupi syarat-syaratnya. Zakat adalah amat berbeza dengan sedekah kerana sedekah adalah perkara yang sunat, manakala zakat hukumnya wajib.

Jika anda seorang peniaga atau usahawan, zakat yang perlu dikeluarkan adalah zakat perniagaan. Cara pembayaran zakat bagi setiap negeri adalah berbeza dan setiap nisab zakat bagi sesuatu negeri mempunyai kepentingannya yang tersendiri.

Di sini, kami akan kongsikan 7 perkara anda harus tahu mengenai zakat perniagaan.

1.  Barang Yang Tidak Wajib Zakat

Barang atau hasil yang haram perlu dikeluarkan daripada zakat. Antaranya adalah daripada hasil judi, arak dan juga riba. Jadi, perniagaan yang daripada hasil haram perlu dikeluarkan daripada zakat. 

2.  Aset Semasa Haruslah Produktif

Jika perniagaan anda ada stok pelupusan, mempunyai hutang lapuk serta penurunan nilai perniagaan yang sangat ketara, ianya hendaklah ditolak. Aset semasa perniagaan anda haruslah produktif dan bernilai.

3.  Kategori Stok / Inventori

Bagi anda yang menguruskan perniagaan perkilangan misalnya, zakat yang dikenakan adalah bergantung atas bahan tersebut. Biasanya, barang yang siap sahaja akan diambil kira. Jadi, bahan seperti stok bahan mentah serta barangan ketika dalam proses tidak akan diambil kira.

4.  Hanya Dikenakan Kepada Milik Yang Sempurna

Bayaran seperti deposit elektrik, telefon dan seumpamanya hendaklah ditolak kerana tidak memenuhi syarat milik sempurna. Sebagai contoh, TNB,  AKSB dan sebagainya.  Untuk pengiraan zakat, ia perlulah dikira selepas menolak segala kos-kos tersebut supaya mencukupi syaratnya.

5.  Tabung Yang Bersifat Kebajikan

Dalam sesebuah syarikat, jika anda mempunyai tabung bersifat kebajikan, maka ia akan dikecualikan daripada zakat. Namun, jika anda mempunyai tabung kebajikan bersifat pusingan, jumlah amaun yang akan dikecualikan adalah nilai pokok yang telah dimanfaatkan.

6.   Hanya Dikenakan Kepada Pekerja Muslim Sahaja

Menjalankan perniagaan dan mempunyai pekerja yang berbilang kaum, ia harus mengikuti konsep zakat yang sebenar.  Zakat tersebut hanya perlu dikenakan ke atas pekerja yang beragama Islam sahaja. Manakala yang bukan Islam tidak perlu dikenakan zakat. Anda pun tahu kenapa, ianya adalah syariah agama yang perlu kita patuhi.

7.   Cara atau Kaedah Pengiraan Zakat Perniagaan

Untuk pengetahuan anda, kadar pengiraan zakat adalah 2.5% daripada nilai harta.

Sebagai contoh :

Iklan

A) Hasil/Jualan/Pendapatan:

RM300 sehari x 5 hari berniaga = RM 1,500 seminggu

RM1,500 x 4 minggu = RM6,000 sebulan

RM6,000 x 12 bulan = RM72,000 setahun

B) Tolak : Belanja/Kos Setahun (RM10,000)

C) Keuntungan Bersih Setahun (A-B) RM72,000 – RM10,000 = RM62,000

D) Kadar Zakat 2.5 peratus

E) Zakat Perniagaan (C X D) RM1,550

Anda boleh menyemak jumlah zakat perniagaan anda di Kalkulator Pengiraan Zakat.

Kesimpulannya, membayar zakat itu dapat menyucikan harta dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berzakat akan membuatkan kita jauh dari sifat boros dan tamak.

Jadi, sekiranya anda belum mengeluarkan zakat perniagaan, bolehlah membayarnya sekarang di cawangan zakat berdekatan tempat tinggal anda. Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut di sana.

Sumber RujukanZakat Selangor

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!