Keuntungan Bersih Kenanga Investment Bank ST1 2021 Meningkat 4 Kali Kepada RM64.7 juta

Bank pelaburan bebas terkemuka Malaysia, Kenanga Investment Bank Berhad (“Kenanga” atau “Kumpulan”) hari ini mengumumkan peningkatan sebanyak 49.4% dalam keuntungan selepas cukai dan kepentingan tanpa kawalan (“PATNCI” atau “keuntungan bersih”) bagi suku kedua berakhir pada 30 Jun 2021 (“S2 2021”) kepada RM30.6 juta, berbanding dengan RM20.5 juta dalam tempoh yang sama pada tahun lepas (“S2 2020”). Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 Jun 2021 (“ST1 2021”), keuntungan bersih meningkat sebanyak empat kali kepada RM64.7 juta, daripada RM13.5 juta pada ST1 2020. 

Hasil disatukan bagi S2 2021 berjumlah RM212.6 juta, lebih tinggi daripada RM210.6 juta pada S2 2020. Pulangan Tahunan ke atas Ekuiti (ROE) adalah sebanyak 12.8%, berbanding dengan sepanjang tahun 2020 sebanyak 10.7%. 

Perolehan yang lebih kukuh sebahagian besarnya disebabkan oleh sumbangan yang lebih tinggi daripada perniagaan pembrokeran saham, pelaburan dan pengurusan kekayaan selain bahagian keuntungan yang lebih tinggi daripada usaha sama dengan Rakuten Trade.

Lebih separuh daripada keuntungan Kumpulan sebelum cukai (“PBT”) disumbangkan oleh segmen pembrokeran saham, yang terus menjadi penyumbang perolehan utama Kumpulan.  PBT daripada segmen ini meningkat sebanyak 45.3% kepada RM20.0 juta pada S2 2021, berbanding dengan RM13.7 juta dalam tempoh yang sama pada tahun lepas. Peningkatan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh pendapatan faedah bersih lebih tinggi dan juga pendapatan dagangan dan pelaburan. 

Demikian juga, sumbangan PBT daripada bahagian pelaburan & pengurusan kekayaan meningkat lebih dua kali kepada RM6.2 juta disebabkan oleh penjanaan pendapatan yuran pengurusan lebih tinggi yang disokong oleh peningkatan aset di bawah kekuatan agensi pengurusan dan jualan.   

Rakuten Trade, usaha sama (“JV”) Kumpulan dan broker ekuiti Malaysia dalam talian sepenuhnya yang pertama, terus mencatatkan pembukaan akaun bulanan purata yang kukuh sebanyak 6,800 akaun bagi S2 2021. Pada akhir Jun 2021, Rakuten mempunyai jumlah keseluruhan 217,400 akaun, iaitu 51,600 melebihi jumlah yang diperolehnya pada tahun lepas. Hal yang demikian, ditambah pula dengan peningkatan perniagaan juga telah menyumbang kepada peningkatan pendapatan bersih Kumpulan. 

Pengarah Urusan Kumpulan Kenanga Investment Bank Berhad, berkata, “Kami berasa gembira bahawa Kumpulan terus melaporkan pelbagai keputusan yang membanggakan pada suku kedua. Ekonomi skala, terutamanya dalam bahagian pembrokeran saham dan Rakuten Trade, telah membantu mempertingkatkan keuntungan Kumpulan. Dengan infrastruktur digital berada pada kedudukan yang kukuh, kos memperoleh dan mengekalkan pelanggan baharu telah berkurang seiring dengan perkembangan kami.”

“Meskipun nilai dagangan harian purata di Bursa Malaysia telah berkurang berikutan kebimbangan sekatan pergerakan yang timbul akibat daripada penularan semula jangkitan Covid-19 di Malaysia, kami terus berharap bahawa ekonomi akan kembali pulih dengan segera berikutan pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan terus mencatatkan peningkatan.” 

“Melihat ke hadapan, kami akan kekal memberikan tumpuan pada usaha memperkukuh asas perniagaan kami dan mengembangkan penawaran semasa kami bagi memastikan kami kekal berdaya tahan dan tangkas dalam memberikan respons kepada keperluan yang berubah-ubah dalam perniagaan teras yang kami laksanakan.” 

Untuk maklumat lanjut mengenai Kenanga, sila layari www.kenanga.com.my

Previous ArticleNext Article

Maybank Investment Bank & UOB Malaysia Menaja Jamin Bersama Kemudahan Islam Berjumlah RM2 Bilion Bagi Pengambilalihan Malayan Cement Berhad

Maybank Investment Bank dan UOB Malaysia hari ini mengumumkan pelantikan mereka sebagai penaja jamin dan bookrunner,  secara bersama, untuk kemudahan Islam bernilai RM2.0 bilion yang disediakan kepada Malayan Cement Berhad (MCB).

Kemudahan ini akan digunakan untuk membiayai pengambilalihan 10 syarikat dalam sektor simen dan konkrit siap campur di Malaysia oleh MCB dari syarikat induk, YTL Cement Berhad (YTL Cement). Kemudahan pembiayaan  berjangka bersindiket Islam ini adalah berdasarkan prinsip Syariah Komoditi Murabahah

MCB akan menggunakan kemudahan Islam ini untuk membiayai pertimbangan tunai bagi pengambilalihan keseluruhan kepentingan ekuiti 10 syarikat dan anak syarikat masing-masing  (syarikat yang diambilalih) dari YTL Cement untuk jumlah pertimbangan yang dianggarkan pada RM5.2 bilion. 

Encik Fad’l Mohamed, Ketua Pegawai Eksekutif, Maybank Investment Bank, berkata, “Kami  ingin mengucapkan terima kasih kepada MCB atas kepercayaan yang diberikan kepada  Maybank untuk mengambil bahagian dalam transaksi mercu tanda ini sebagai Pengatur Utama Dimandatkan, ‘Bookrunner’ dan Penaja Jamin untuk penyelesaian pembiayaan Islam serta Penasihat Utama Tunggal untuk pelaksanaan pengambilalihan dan juga Penasihat  Syariah untuk kemudahan Islam. Kami berharap untuk bekerjasama lebih lanjut dengan MCB  apabila syarikat meneruskan perjalanan transformatif sebagai salah satu daripada perintis industri dalam bahan binaan tempatan. 

Puan Ng Wei Wei, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, UOB Malaysia berkata, “Kami berbesar hati menyokong keperluan pembiayaan MCB bagi transaksi yang amat penting ini. Sebagai Pengatur Utama Dimandatkan, ‘Bookrunner’ dan Penaja Jamin untuk transaksi ini, kami menggunakan keupayaan pembiayaan Islam kami dalam membantu MCB memenuhi aspirasi  perkembangannya. Perjanjian ini juga dimeterai berikutan penerimaan anugerah Sukuk  Baharu Terbaik (Korporat) dan Sekuritisasi Terbaik di Malaysia di Anugerah Kewangan Islam The Asset Triple A pada Ogos 2021, satu lagi bukti komitmen kami dalam memenuhi  keperluan kewangan pelanggan kami.”

Dato’ Sri Michael Yeoh Sock Siong, Pengarah Urusan YTL Cement and MCB berkata, “Usaha  pengambilalihan oleh MCB ini akan membolehkan kami memperkemas dan meningkatkan kecekapan operasi dalam memanfaatkan sumber, kepakaran dan pengalaman masing masing. Penggabungan ini akan membantu kami mencapai skala ekonomi, meningkatkan  kehadiran pasaran, mengurangkan fungsi pendua, dan akhirnya memberikan penyelesaian  yang lancar kepada pelanggan kami. Kami merasa sukacita atas suatu pencapaian utama  yang akan membawa kami maju selangkah kehadapan dalam merealisasikan rancangan  pertumbuhan bagi MCB. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Maybank Investment  Bank dan UOB Malaysia atas kerjasama mereka ketika kami menempuhi fasa baru dalam  perjalanan korporat kami.” 

MCB (dahulu dikenali sebagai Lafarge Malaysia Berhad) disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia. Kegiatan utama MCB adalah sebagai syarikat pegangan pelaburan. Melalui  anak syarikatnya, MCB terlibat dalam pengeluaran, pembuatan dan perdagangan simen, klinker, konkrit siap campur dan bahan binaan lain serta produk berkaitan.