RAMCI Mengumumkan Penunjuk i-DTC ‘Hutang Bertukar Tunai Untuk Industri’ Edisi Ketiga

KUALA LUMPUR, 31 Oktober 2018 – Platform Biro Dagangan di bawah naungan RAM Credit Information Sdn Bhd (RAMCI), salah satu agensi pelaporan kredit terkemuka di Malaysia, hari ini mengumumkan penunjuk RAMCI Hutang Bertukar Tunai Untuk Industri Edisi Ketiga (Industry Debts into Cash) yang mengukur data pembayaran antara suku keempat (Q4) 2017 sehingga suku ketiga (Q3) 2018.

i-DTC RAMCI mengukur purata hari yang diambil syarikat-syarikat dalam pelbagai industri untuk membayar para pemiutang mereka selepas tarikh invois dikeluarkan.

Penunjuk i-DTC RAMCI adalah berdasarkan lebih 500,000 rekod pembayaran oleh perniagaan korporat dan PKS dari 12 penunjuk industri. Ia diasingkan mengikut industri bagi memaparkan gambaran lebih jelas kepantasan syarikat-syarikat dalam setiap industri membayar pemiutang mereka.

“Ia satu kepentingan bagi kami untuk terus berkongsi maklumat terperinci pembayaran perdagangan melalui i-DTC RAMCI bagi membantu syarikat-syarikat mengurus aliran tunai mereka dengan lebih baik dan mengehadkan risiko kredit mereka. Ia amat penting bagi pemiutang untuk mengetahui mengenai trend i-DTC terkini dan melaksanakan proses pembayaran yang bersesuaian dengan penghutang mereka untuk memastikan ia dibayar dengan segera,” kata Ketua Pegawai Eksekutif RAM Credit Information Sdn Bhd, Dawn Lai.

Data i-DTC RAMCI telah mencatatkan kelewatan bayaran balik secara keseluruhan pada suku kedua (Q2) dan suku ketiga (Q3) 2018 jika dibandingkan dengan suku keempat (Q4) 2017 dan suku pertama (Q1) 2018. Tempoh bayaran balik bagi 12 industri utama mencatatkan peningkatan sehingga 75 hari pada suku kedua (Q2) 2018. Ianya sama dengan aliran menaik pada suku kedua (Q2) 2017, walaupun dengan peningkatan yang lebih ketara pada 2018. Ini mungkin disebabkan oleh penyambungan cuti Hari Raya Aidilfitri pada suku kedua (Q2), Pilihan Raya Umum ke-14 dan cuti panjang yang berlaku pada rangka masa yang sama. Kadar bayaran balik bertambah baik ke 71 hari pada suku ketiga (Q3) 2018.

Data juga turut mencatatkan bahawa syarikat berkaitan servis yang berada dalam industri Pendidikan, Hospitaliti dan Makanan & Minuman (F&B) yang dahulunya mempunyai rekod bayaran balik yang baik pada 2017, kini mengambil masa yang lebih panjang untuk membuat bayaran balik kepada pemiutang, hampir menggandakan trend i-DTC yang dilaporkan pada 2017.

Walaupun kebanyakkan syarikat masih memberikan terma kredit dalam lingkungan 30 hari, industri Pembinaan, Peruncitan dan Pemborongan memberikan 10%-15% pelanggan mereka terma kredit lebih panjang iaitu sebanyak 60 hari sehingga 90 hari. Ini merupakan perkara lazim bagi dua industri ini untuk memberikan terma bayaran yang lebih lama kepada pelanggan.

Walaubagaimanapun, sebahagian besar industri yang dikesan dalam i-DTC RAMCI masih gagal untuk membayar pembekal mereka dalam tempoh 30 hari, sebaliknya bayaran dipanjangkan sehingga tempoh 45 hari selain syarat terma kredit yang diberikan.

“Dari segi kegagalan bayaran balik, i-DTC RAMCI tidak melihat sebarang trend kemerosotan yang ketara dalam pembayaran perdagangan bagi tempoh 12 bulan dalam kalangan firma yang lebih besar. Walaubagaimanapun, terdapat kegagalan pembayaran dagangan yang lebih tinggi dari perniagaan kecil (pemilik tunggal/perkongsian),” kata Lai.

Beliau menasihatkan syarikat – syarikat perniagaan di Malaysia untuk menjadi lebih proaktif dan mengguna pakai teknologi yang ada bagi mengautomasikan serta mempercepatkan kutipan hutang. Ini penting bagi menangani masalah antara kutipan hutang tepat pada waktu dari pelanggan dan bayaran kepada pembekal. Dengan mengambil kira purata i-DTC bagi industri para penghutang, PKS khususnya boleh mengurus aliran tunai dengan lebih baik bagi memastikan kemampanan perniagaan terutamanya dalam keadaan ekonomi yang perlahan atau lemah.

“Syarikat-syarikat harus menggunakan kemudahan kredit yang terdapat di pasaran seperti perkhidmatan Biro Dagangan (“Trade Bureau”) RAMCI bagi menjejaki tabiat pembayaran para pelanggan mereka. Ambil tindakan pencegahan dalam susulan pembayaran dengan amaran-amaran awal bagi mengesan tanda-tanda kemerosotan kredibiliti para pelanggan mereka,” simpul beliau.

Data tersebut diperolehi dari Biro Perdagangan (“Trade Bureau”) RAMCI, sebuah platform bebas dan neutral yang ditubuhkan sejak 2004 dengan lebih dari 1,500 penyumbang data di seluruh negara.

Sumber: Biro Perdagangan, RAM Credit Information Sdn Bhd (RAMCI)

Rajah 1.

Purata Hutang Bertukar Tunai Untuk Industri bagi 12 industri pada Q4 2017 – Q3 2018

Sumber: Biro Perdagangan, RAM Credit Information Sdn Bhd (RAMCI))

Rajah 2.

Purata i-DTC bagi tempoh 3 tahun (Q4 2016 – Q3 2018)

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SC Keluarkan Panduan untuk Pempengaruh Kewangan 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengemas kini Nota Panduan Penyediaan Nasihat Pelaburan (Nota Panduan). Ini berikutan peningkatan populariti pempengaruh kewangan (finfluencer) yang mempromosikan produk dan perkhidmatan pasaran modal  di media sosial, di samping mewujudkan kesedaran awam yang lebih besar. 

Kemas kini itu menjelaskan jangkaan kawal selia SC mengenai perkongsian finfluencer tentang pandangan kewangan dan cadangan mereka di media sosial. Matlamat SC adalah  untuk menegakkan keseimbangan pengawalseliaan terhadap aktiviti finfluencer kerana  khidmat nasihat pelaburan merupakan aktiviti terkawal di bawah undang-undang sekuriti. 

Khususnya, Nota Panduan menjelaskan bahawa aktiviti mempromosi produk pasaran  modal di platform media sosial mungkin memerlukan lesen daripada SC dalam keadaan  tertentu. Contohnya, perkongsian cerapan kewangan atau pengesyoran dalam mempromosikan produk pasaran modal tertentu kepada pengikut (followers) dengan jangkaan komisen atau ganjaran lain akan memerlukan lesen. 

Finfluencers harus mengambil perhatian bahawa penglibatan diri dalam aktiviti terkawal  tanpa lesen merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Pasaran Modal  dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Mana-mana individu yang didapati bersalah boleh  didenda tidak melebihi RM10 juta atau penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya sekali. 

Untuk membimbing finfluencer dalam mematuhi CMSA, SC juga telah menerbitkan  maklumat grafik (infographic) dengan soalan lazim dan senarai semak. 

Finfluencer harus mengesahkan bahawa syarikat yang mereka promosi adalah dilesenkan  atau diluluskan oleh SC dengan menggunakan portal Semak Sebelum Labur SC. 

SC, dalam melaksanakan fungsi kawal selianya, memantau pasaran modal secara aktif  dan akan terus menangani sebarang perkembangan dan trend dengan, antara lain,  mengeluarkan panduan kepada orang ramai. SC akan mengambil tindakan, jika perlu, ke  arah memastikan pasaran yang adil dan teratur. 

Nota Panduan boleh dimuat turun di https://www.sc.com.my/regulation/guidance-notes and-guiding-principles dan maklumat grafik boleh didapati di  https://www.sc.com.my/investor-empowerment/info-on-finfluencer.