Pindaan Borang Nyata (BE) Tanpa Penalti Berakhir 30 April 2022

Ramai yang berlumba-lumba untuk melaporkan pendapatan mereka bagi Tahun Taksiran 2021 kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu mulai 1 Mac hingga 30 April 2022. Bagi yang mengemukakan e-Filing, tambahan masa diberikan sebanyak 15 hari iaitu sehingga 15 Mei 2022.

Tempoh tersebut bagi pembayar cukai pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan. Selain daripada ingin patuh kepada undang-undang percukaian, pembayar cukai juga menghantar e-Filing untuk mendapatkan bayaran balik apabila Potongan Cukai Bulanan (PCB) yang dipotong oleh majikan melebihi cukai yang sepatutnya dibayar.

Lapor pendapatan secara e-Filing memberi peluang kepada pembayar cukai menerima bayaran balik
sekiranya Potongan Cukai Bulanan oleh majikan melebihi cukai yang sepatutnya dibayar.

Bayaran balik akan dipindahkan ke akaun bank berdaftar dengan HASiL sekiranya mereka menuntut perbelanjaan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 sebagai pelepasan cukai yang layak. Perbelanjaan tersebut perlu disokong oleh resit atau dokumen sokongan serta perlu disimpan selama tujuh tahun.

Keterujaan pembayar cukai untuk mengemukakan e-Filing secepat yang mungkin tanpa menyemak terlebih dahulu maklumat yang dilaporkan boleh mengakibatkan laporan yang dihantar adalah tidak tepat dan memerlukan pindaan. Benarkah pindaan masih boleh dibuat ke atas borang cukai yang telah dihantar?

Sudah tentu boleh. HASiL membenarkan pembayar cukai untuk membuat pindaan ke atas Borang Nyata (BN) atau e-Filing yang telah dihantar. Jika tidak mahu dikenakan penalti, pastikan pindaan dibuat dalam tempoh pengemukaan Borang Nyata mengikut kategori pembayar cukai. Mereka yang menghantar Borang BE, pindaan perlu dibuat sebelum 1 Mei 2022. 

Prosedur Pindaan Borang Nyata atau e-Filing

Pindaan ke atas taksiran cukai yang telah dilaporkan atau dibangkitkan ini perlulah mengikut prosedur. Pastikan semak terlebih dahulu jenis pindaan yang ingin dibuat sama ada pendapatan terlebih, terkurang atau langsung tiada pendapatan dilaporkan. Pindaan tanpa penalti hanya terpakai sekiranya ia dibuat sebelum 1 Mei 2022. Kaedah pindaan adalah bergantung kepada situasi. 

Situasi 1: Sekiranya pembayar cukai telah mengemukakan e-Filing di dalam tempoh yang ditetapkan dan telah TERLEBIH lapor pendapatan atau TERKURANG tuntut pelepasan dalam Borang BE yang asal, pindaan boleh dibuat secara dalam talian menerusi e-Permohonan pindaan BE yang telah dibuka pada 1 April 2022 di https://mytax.hasil.gov.my

Pindaan boleh dibuat secara dalam talian menerusi e-Permohonan pindaan BE yang telah dibuka pada 1 April 2022 di https://mytax.hasil.gov.my.

Sebagai contoh bagi Situasi 1 ini apabila Aida (bukan nama sebenar) telah melaporkan pendapatan penggajiannya sebanyak RM550,000 dalam e-BE Tahun Taksiran 2021 pada 1 Mac 2022. Kesilapan hanya disedari beberapa hari kemudian apabila pendapatannya yang sebenar ialah RM450,000. Aida masih boleh mengemukakan pindaan dan memuatnaik dokumen sokongan menerusi e-Permohonan Pindaan BE

Situasi 2: Bagi pembayar cukai yang TERKURANG lapor pendapatan atau TERLEBIH tuntut pelepasan di dalam Borang BE asal, pindaan perlu dilakukan secara manual dengan mengemukakan surat makluman terperinci tentang kesilapan yang dilakukan bersama-sama dokumen sokongan berkaitan ke Cawangan yang mengendalikan fail cukai pendapatan mereka atau menerusi Borang Maklumbalas Pelanggan HASiL sebelum 1 Mei 2022. 

Pindaan Luar Tempoh Dikenakan Penalti

Selepas 1 Mei 2022, pindaan (bersama penalti) akan menggunakan Borang Nyata Terpinda (BNT) Tahun Taksiran 2021 yang disediakan di Portal Rasmi HASiL mulai 1 Mei 2022 bagi pembayar cukai yang ingin membuat pindaan sendiri ke atas maklumat atau taksiran yang tersilap lapor dalam Borang Nyata seperti:

  • Pendapatan terkurang / tidak lapor;
  • Perbelanjaan / tuntutan lain terlebih tuntut; atau
  • Elaun modal / insentif / pelepasan yang terlebih tuntut.

BNT perlu dikemukakan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh yang ditetapkan dalam Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967 bagi pengemukaan Borang Nyata (BN) asal termasuk yang dihantar secara e-Filing di dalam tempoh yang ditetapkan. 

BNT boleh dikemukakan ke Cawangan yang mengendalikan fail sama ada secara serahan tangan atau melalui pos. Maklumat lanjut di Portal Rasmi HASiL > Perundangan > Garis Panduan > Garis Panduan Bil. 1 Tahun 2020: Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Terpinda.

Sekiranya pindaan dibuat selepas tempoh enam bulan dari tarikh pengemukaan Borang Nyata, penggunaan Borang Nyata Terpinda tidak lagi dibenarkan dan rayuan secara manual perlu dibuat terus ke Cawangan yang mengendalikan fail.

Pindaan Boleh Akibatkan Perubahan Taksiran Cukai

Taksiran cukai boleh berubah akibat daripada pindaan yang dibuat. Seseorang yang pada asalnya tidak dikenakan cukai boleh dikenakan cukai. Cukai tambahan juga mungkin dikenakan sehingga tidak layak menerima bayaran balik walaupun pada asalnya mereka layak.

Pastikan setiap dokumen perbelanjaan bagi tujuan cukai direkodkan dengan baik dan seterusnya membuat kiraan terlebih dahulu sebelum menghantar e-Filing. Bukan itu sahaja, bagi mereka yang telah berkahwin dan memilih untuk menghantar Borang Nyata secara berasingan, pastikan untuk bandingkan terlebih dahulu pelepasan-pelepasan yang ingin dituntut bersama terutamanya yang melibatkan pelepasan anak.

Urus Cukai dengan Bijak

Lengkapkan dan sediakan dokumen yang secukupnya, itu cara bijak untuk mengurus cukai pendapatan terutamanya yang melibatkan pelepasan-pelepasan cukai yang boleh dituntut bagi perbelanjaan yang telah dibuat pada tahun 2021. Pastikan semuanya berada di dalam keadaan yang tersusun dan mudah dirujuk bagi memudahkan urusan percukaian.

Pembayar cukai diingatkan untuk menyediakan rekod percukaian dengan baik sama ada bagi pendapatan yang diterima mahupun perbelanjaan yang telah dilakukan pada setiap tahun taksiran dibuat. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembayar cukai membuat rujukan ketika melaporkan setiap jenis pendapatan yang diterima bagi tahun taksiran tertentu selain daripada menuntut perbelanjaan yang boleh ditolak sebagai pelepasan cukai.

Semak terlebih dahulu semua maklumat yang dilaporkan dalam Borang Nyata sebelum dihantar kepada HASiL bagi mengelakkan kesilapan. Selain daripada mengurangkan risiko berlakunya kesilapan yang tidak disengajakan dalam taksiran cukai yang telah dihantar, pembayar cukai juga boleh mengurangkan risiko untuk diaudit sekiranya maklumat yang diberikan adalah meragukan. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.

Nota: Artikel ini disumbangkan oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Banyak perkara yang perlu anda ambil tahu sebelum memiliki rumah. 


InshaAllah, kami berhasrat untuk berkongsi ilmu yang kami ada mengenai hartanah kepada pembaca setia Majalah Labur.

Kunci pertama sebelum beli rumah adalah ilmu, ilmu dan ilmu. 

Lebih awal belajar, lebih cepat dapat menilai sesebuah rumah.Jika berminat boleh isi borang ini.

PRA-TEMPAH ILMU PREMIUM HARTANAHSEKARANG!

Previous ArticleNext Article

MDEC Memeterai Memorandum Persefahaman (MOU) Dengan HASiL Bekerjasama Laksana Inisiatif e-Invois Kebangsaan

KUALA LUMPUR, 25 OKTOBER 2022 – Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), agensi peneraju ekonomi digital Malaysia, hari ini telah memeterai memorandum persefahaman (MoU) dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) sebagai tanda menjalinkan kerjasama strategik bagi pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan (National e-Invoicing Initiative).  

Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari. 

Melalui MoU ini MDEC dan HASiL akan bekerjasama dalam menyelaraskan pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan model pematuhan cukai di seluruh negara serta berkongsi status pelaksanaan dan rangka kerja berkenaan perancangan, strategi dan perkembangan berhubung pelaksanaan inisiatif tersebut.

Inisiatif e-Invois Kebangsaan yang diterajui oleh MDEC dengan sokongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), merupakan inisiatif untuk memacu agenda digitalisasi negara sejajar dengan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) dan ia juga salah satu program di bawah Pelan Hala Tuju Strategik e-Dagang (NESR) 2.0. 

Seiring dengan arus perkembangan digitalisasi yang pesat, perniagaan memerlukan  cara yang lebih mudah untuk pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat global. 

Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahadhir bin Aziz, berkata inisiatif ini juga adalah salah satu Program Mangkin Malaysia Digital (PEMANGKIN) di bawah sektor Perdagangan Digital (Digital Trade), yang bertujuan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital negara dengan menyokong penyelarasan piawaian dan pendekatan kawal selia untuk memudahkan perdagangan tempatan dan merentasi sempadan.

“MDEC akan bekerjasama dengan HASiL dalam pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan mengambil kira keperluan percukaian bagi pembangunan rangka kerja e-invoicing yang akan dilaksanakan di Malaysia serta membuat promosi berhubung kepentingan dan kelebihan e-invois kepada perniagaan.”

“Inisiatif e-Invois Kebangsaan ini adalah sebahagian dari agenda pendigitalan yang lebih menyeluruh bagi dokumen-dokumen perniagaan, bermula dengan e-invois, dan kemudiannya akan merangkumi dokumen-dokumen perniagaan lain seperti penghantaran, katalog dan pesanan. Ini adalah selaras dengan trend global apabila pelbagai negara telah melaksanakan e-invois yang interoperable, dan kemudiannya pelaksanaan diperluaskan untuk merangkumi dokumen-dokumen perniagaan yang lain.”

“MDEC akan terus komited dalam mengenal pasti sektor berpotensi tinggi, selaras dengan inisiatif strategik nasional baharu, Malaysia Digital (MD) di mana sektor Perdagangan Digital akan terus dipacu melalui kesalingoperasian dan penyelarasan yang lebih baik dari segi standard dan pendekatan kawal selia serta memudahkan perdagangan tempatan merentasi sempadan,” tambahnya.

Sementara itu, Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa HASiL menyambut baik kerjasama ini kerana ia selari dengan aspirasi Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025 (RMK ke-12) yang menumpukan kepada agenda memperkukuhkan infrastruktur perkhidmatan digital dan seterusnya ke arah pendigitalan pentadbiran cukai.

Ujar beliau lagi, dalam konteks percukaian, kajian di peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa pelaksanaan e-invoicing ini bukan sahaja mampu menambah baik  kutipan cukai dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invoicing juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus dapat membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga. Sehubungan dengan itu,  kerjasama MDEC dan HASiL ini amat penting dalam usaha semua pihak meningkatkan kemampanan sistem percukaian negara dan seterusnya dipercayai oleh rakyat. 

C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.33.jpeg
Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari.
C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.36.jpeg
YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi bertukar dokumen MoU dengan Ts. Mahadhir bin Aziz disaksikan oleh YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon dan Encik Ahmad Norhad bin Zahari.