Perbezaan Wasiat Dari Sudut Perundangan Sivil Dan Syarie

Wasiat secara umum adalah hasrat atau pesanan seorang yang masih hidup berkaitan dengan hartanya, bagaimana hendak diuruskan selepas kematiannya nanti.

Definisi wasiat dapat dibahagikan kepada dua; satunya berkaitan perundangan sivil dan satu lagi terkait dengan hukum syarie.

1. Wasiat Melantik Wasi (Pentadbir Harta)

Di Malaysia, semua urusan tuntutan harta pusaka tanpa mengambil kira agama seseorang si mati tertakluk kepada tiga undang-undang (sivil) yang menetapkan cara dan peraturan pentadbiran harta pusaka, iaitu:

  • Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta No. 97),
  • Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta No. 98)
  • Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta No. 532)

Kesemua akta-akta ini menjadi rujukan penting dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia. Ketika mana waris si mati hendak membuat tuntutan harta pusaka, akta-akta tersebut menyatakan perlu adanya pentadbir harta sebagai orang tengah yang menghubungkan pihak yang menguruskan harta si mati (Mahkamah Tinggi Sivil, Pejabat Pusaka Kecil dan Amanah Raya) dengan waris si mati.

Oleh itu, secara ringkasnya, wasiat melantik wasi adalah kita melantik sama ada individu atau syarikat amanah menjadi pentadbir kepada harta kita selepas kita mati. Satu arahan yang jelas diberikan agar mereka yang dilantik ini melaksanakannya sesudah kematian kita.

Wasiat melantik wasi ini penting bagi memudahkan waris kita nanti semasa membuat urusan harta pusaka kita tanpa mereka perlu bertelingkah siapa yang sepatutnya menjadi pentadbir harta.

Bagi mereka yang memiliki harta bernilai lebih RM2 juta pula, wajib membuat wasiat melantik wasi ini bagi melancarkan urusan tuntutan harta pusaka nanti. Ini kerana, urusan tuntutan harta pusaka yang bernilai lebih RM2 juta akan dibuat di Mahkamah Tinggi Sivil yang mana memerlukan penjamin yang memiliki nilai harta yang sama atau lebih tinggi daripada si mati jika si mati tidak pernah melantik pentadbir harta semasa hayatnya.

2. Wasiat Agihan 1/3 Harta Kepada Bukan Waris

Maksud wasiat dari sudut syariat adalah iqrar (pernyataan) seseorang yang dibuat pada masa hayat ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya bagi maksud kebajikan yang dibenarkan menurut Hukum Syarak.

Wasiat agihan ini hanya terhad kepada 1/3 daripada keseluruhan harta kita dan hanya boleh diberikan kepada mereka yang bukan waris kita sahaja. Sebagai contoh, kita berwasiat untuk memberikan 1/3 daripada harta kita kepada rumah anak yatim setelah kematian kita.

Wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta adalah tidak sah kecuali waris-waris bersetuju dengan kadar yang lebih itu. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah;

Sa’ad Bin Abu Waqqas berkata: “Telah datang Rasulullah s.a.w untuk melihatku sedang aku berada di Makkah. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku.” Baginda menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Sebahagiannya.” Baginda menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Sepertiga.” Baginda menjawab, “Ya, sepertiga.” Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka” (Riwayat al-Bukhari)

Wasiat pada asalnya diwajibkan kepada semua ibu bapa dan kaum kerabat yang terdekat melalui Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu-bapa dan kaum kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa”. 

(Surah Al-Baqarah:180)

Tetapi kemudian, kewajipan berwasiat telah dimansuhkan hukumnya apabila turunnya ayat mawarith (perwarisan) dalam surah Al-Nisa, yang menerangkan hak dan pembahagian pusaka melalui hukum faraid. Sebagai contoh melalui ayat ini;

“Bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. 

(Surah Al-Nisa’: 7)

Oleh itu, hukum wasiat telah berubah daripada wajib kepada sunnah sahaja berdasarkan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW.

Daripada Ibnu ‘Umar r.a, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah:

“Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebaikannya.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Manakala dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

“Seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, tidak sepatutnya tidur selama dua malam, melainkan dalam keadaan wasiat telah siap ditulis di sisinya.”

(Riwayat Al-Bukhari)

Melalui beberapa hadis yang telah dinyatakan, jelas menyatakan bahawa Rasulullah amat menggalakkan wasiat dibuat bila mana telah terlintas di hati untuk membuat sesuatu wasiat.

Kesimpulannya kita dapat lihat perbezaan definisi yang dimaksudkan dari sudut perundangan sivil dan syarie. Maksud yang berbeza membawa kepada fungsi yang berbeza. Tetapi keduanya saling melengkapkan fungsi antara satu dengan yang lain.

Orang Islam Mesti Ada Simpanan Setahun

“Dan orang-orang yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah saguhati (makan, pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar (dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri) maka tidaklah kamu bersalah (wahai wali waris si mati) mengenai apa yang mereka (isteri-isteri itu) lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang Syarak) itu dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” – Surah al-Baqarah: 240

Berdasarkan ayat di atas, oang Islam mesti ada simpanan sekurang-kurangnya 1 tahun gaji untuk tujuan kecemasan.

Baca juga:

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Perkara Wajib Tahu Tentang Wasiat

Pernah dengar tak setiap kali ada kematian, pasti waris si mati berebut harta pusaka. Ada yang berebut antara adik-beradik, ada juga kes mak ayah berebut harta dengan menantu. Lagi teruk, ada yang sampai berbunuh! Itulah hakikat yang kita kena telan bila ramai yang ambil mudah dengan penulisan wasiat.

Kenyataan paling pahit yang anda perlu tahu ialah, ada RM70 billion nilai harta pusaka yang tak dituntut sejak merdeka, sehingga tahun 2020. Aset ini dibekukan kerana waris si mati tidak ambil tahu dan si mati pula tidak meninggalkan wasiat.

Kenapa kena tulis wasiat?

Wasiat daripada si mati boleh mengelakkan konflik yang mungkin berlaku pada masa hadapan apabila berlaku kematian. Bila sudah ada wasiat, kebajikan waris akan terjamin kerana anda tahu apa yang perlu ditinggalkan, hutang apa yang perlu dibayar, siapa yang diamanahkan untuk menjaga anak-anak anda dan banyak lagi.

Ini adalah kelebihan menulis wasiat dan kesan apabila tiada wasiat:

Paling penting adalah apabila anda mempunyai wasiat, keselamatkan keluarga anda bakal terjamin daripada campur tangan orang yang tidak sepatutnya.

Wasiat perlu dikemas kini?

Ya, wasiat perlu dikemas kini dari masa ke semasa bagi merangkumi semua aset yang baru diambil alih atau sebarang perubahan waris.

Contohnya:

  • Perkahwinan, perkahwinan semula atau perceraian
  • Memulakan atau menamatkan perniagaan
  • Kematian ahli keluarga atau benefisiari
  • Pembelian atau pelupusan aset
  • Pertukaran agama; contohnya kepada agama Islam di mana wasiat terikat kepada Undang-undang Syariah

Wasiat bukan sekadar duit sahaja tetapi merangkumi seluruh harta pusaka anda. Contoh aset seperti, rumah, tanah, akaun bank atau saham yang didaftarkan atas nama anda.
 

Bila anda beli kereta baru atau tambah lot tanah baru, anda perlu kemas kini bagi mengelakkan aset tercicir dari wasiat.

Bila boleh guna wasiat ini?

Untuk pengetahuan anda, wasiat akan berkuatkuasa apabila penulis wasiat sudah meninggal dunia dan syarat wasiat ini mestilah ditulis oleh orang yang sempurna akal, berusia 18 tahun ke atas dan ada tandatangan si mati.

Bila si mati meninggal dunia, wasiat ini akan dijalankan oleh individu atau organisasi yang dilantik untuk pastikan hasrat si mati dilaksanakan dan mengikut undang-undang terpakai oleh wasi atau pentadbir.

Ini antara perkhidmatan wasiat yang ditawarkan:

Bagi orang Islam, wasiat perlu  ditulis mengikut undang-undang Islam. Penting bagi seorang Muslim  untuk mempunyai wasiat. Kalau tak ada wasiat, harta pusaka akan dibahagikan mengikut Faraid, di mana anak angkat atau anak tiri tidak layak mewarisi apa-apa harta.

Wasiat boleh terbatal?

Wasiat akan terbatal apabila digantikan dengan wasiat yang baru atau mansuhkan secara bertulis. Katakanlah kalau anda bergaduh antara adik-beradik, anda tidak mahu memberikan harta kepada mereka, anda boleh buat wasiat baru. Secara automatik, wasiat lama akan terbatal dan tak boleh diguna pakai lagi.

Jadi, secara keseluruhannya, wasiat ditulis untuk kepentingan orang tersayang. Tak salah pun merancang awal. Sekurang-kurangnya anda sudah mempunyai perancangan yang terbaik untuk ditinggalkan demi masa depan keluarga. 

Boleh dapatkan juga ilmu di artikel ini: