Ilmu Technical Analysis: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) merupakan indicator bagi menentukan momentum harga dan short-term trend. Indicator ini mempunyai dua garisan dan satu histogram.

Garisan MACD dilukis berdasarkan perbezaan di antara Exponential Moving Average (EMA) 12 hari dan EMA 26 hari, manakala garisan signal pula dilukis berdasarkan EMA 9 hari bagi garisan MACD. Histogram bagi indicator ini pula mewakili perbezaan antara garisan MACD dan garisan signal.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Petunjuk Belian dan Jualan

Petunjuk untuk membuat belian bagi indicator ini adalah apabila garisan MACD (berwarna biru) bersilang dan bergerak ke atas garisan signal (berwarna oren) seperti bulatan B dan D diatas. Ini menandakan terdapat momentum peningkatan harga saham.

Petunjuk untuk membuat jualan pula adalah apabila garisan MACD bersilang dan bergerak ke bawah garisan signal seperti bulatan A dan C menandakan berlakunya momentum penurunan harga.

Selain memberi petunjuk untuk membuat belian dan jualan, indicator ini juga boleh digunakan bagi mengesan perubahan trend yang bakal berlaku dengan menggunakan teknik MACD Divergence.

MACD Divergence

MACD Divergence adalah keadaan di mana pergerakan tinggi dan rendah garisan MACD, tidak selari dengan pergerakan tinggi dan rendah pada harga saham. Terdapat dua jenis MACD Divergence iaitu Bullish Divergence dan Bearish Divergence.

1. Bullish Divergence

Bullish Divergence terjadi apabila harga saham membuat lower low (paras lebih rendah berbanding paras rendah terdahulu), tetapi garisan MACD menunjukkan higher low (paras lebih tinggi berbanding paras rendah terdahulu).

Keadaan ini memberi petunjuk awal bagi pergerakan uptrend yang akan berlaku.

Gambar di atas menunjukkan contoh Bullish Divergence. Situasi lower lows bagi harga saham dapat dilihat pada titik A, B dan C dimana harga pada titik B lebih rendah berbanding titik A dan harga pada titik C lebih rendah berbanding titik B.

Namun, keadaan ini berbeza pada garisan MACD yang membuat higher lows dimana titik E berada pada kedudukan lebih tinggi berbanding titik D dan titik F berada pada kedudukan lebih tinggi dari titik E. Higher lows pada garisan MACD menandakan momentum penurunan harga semakin berkurang.

Ini memberikan petunjuk kemungkinan akan berlaku kenaikan harga dan perubahan trend.

2. Bearish Divergence

Bearish Divergence pula adalah keadaan di mana harga saham membuat higher high (paras lebih tinggi berbanding paras tinggi terdahulu), tetapi garisan MACD membuat lower high (paras lebih rendah berbanding paras tinggi terdahulu).

Keadaan ini memberi petunjuk awal bagi pergerakan downtrend yang akan berlaku.

Gambar diatas menunjukkan contoh bagi Bearish Divergence. Garisan pada titik A, B dan C menunjukkan keadaan uptrend pada harga saham. Harga pada titik B lebih tinggi berbanding titik A dan harga pada titik C pula lebih tinggi berbanding titik B, menandakan harga saham membuat higher highs.

Keadaan ini berbeza dengan garisan MACD yang membuat lower highs dimana titik E berada pada kedudukan lebih rendah berbanding titik D dan titik F berada pada kedudukan lebih rendah berbanding titik E. Lower highs pada garisan MACD menandakan momentum kenaikan harga semakin berkurang.

Ini memberi petunjuk awal kemungkinan akan berlaku penurunan harga dan perubahan trend.

Dengan penguasaan teknik ini, kita akan dapat mengelakkan daripada membuat kesilapan membeli saham pada harga yang tinggi. Ia juga dapat memaksimakan keuntungan dengan megesan pergerakan harga saham dengan lebih awal.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Apa Itu Wyckoff Method Yang Menjadi Sebutan Pelabur Saham?

“Start to understand volume and you will start to trade on facts (not on news). Your trading will become exciting as you start to realize that you can read the market”

Richard D Wyckoff memulakan pengembaraan beliau dalam dunia pelaburan saham ini sekitar 1880-an sewaktu beliau umur belasan tahun lagi, sebagai penghantar pesanan pembelian saham. Waktu itu, pembelian saham harus dilakukan secara manual dan ianya melibatkan orang tengah dalam melengkapkan jual beli saham tersebut.

Karier beliau dalam saham diteruskan sehingga beliau membuka syarikat broker sendiri ketika berumur 20-an.

Maka dengan itu, Wyckoff terdedah dengan awal dan beliau adalah orang yang mengambil inisiatif dalam mengkaji kelakuan pasaran melalui kerja beliau sebagai orang tengah. Kajian beliau membuktikan bahawa terdapatnya paten atau bentuk bagaimana manusia menjual dan membeli saham dan ianya tidak lari daripada sifat manusia itu sendiri.

Ini secara tidak langsung berkait rapat dengan “Behavioural Finance”.

Melalui kajian inilah, beliau kembangkan dan hasilkan metod beliau berpaksikan kepada konsep bagaimana sifat manusia itu. Kita dapat lihat perlakuan tersebut, di antaranya melalui kuantiti dan juga melalui “supply and demand”.

Sehingga kini Wyckoff Method menjadi “de-facto” dalam asas kepada Analisa teknikal dan juga analisa carta. Konsep seperti Supply & Demand dan Tape Reading, adalah merupakan kemahiran dan ilmu Analisa yang dari awal telah distrukturkan metod kajian Wyckoff sendiri.

Beliau juga dikenali sebagai perintis bagi pendekatan teknikal dalam mengkaji pasaran kewangan. Dalam buku-buku yang beliau hasilkan, terutamanya ‘The Real Rules of the Game’, ianya menekankan pendekatan berstruktur dalam menganalisa pasaran.

Wyckoff juga bertanggungjawab mengumpulkan “best practices” daripada legendary trader seperti Jesse Livermore kepada beberapa hukum, prinsip, teknik dan metodologi, pengurusan kewangan dan modal, serta disiplin emosi dan mental.

Apakah Dia ‘The Real Rules of the Game’ Yang Dimaksudkan Oleh Wyckoff?

Wyckoff membawa satu prinsip atau hukum pasaran, di mana pasaran sebenarnya dikuasai oleh pihak yang mempunyai ‘large interest’ atau yang mempengaruhi pergerakan saham. Mereka ini dikenali sebagai The Composite Man, atau sekarang ini biasanya dipanggil Smart Money.

Smart Money ini adalah satu terma am yang merujuk kepada pihak yang mempunyai pengaruh saham yang besar atau modal yang besar, yang berupaya mengawal pergerakan sesuatu saham. Ia tidak semestinya seorang individu atau pun selalu kita panggil sebagai sindiket saham yang membawa gambaran aktiviti manipulasi yang melanggar peraturan

Tetapi ianya lebih kepada pihak yang mempunyai kuasa dana dan holding power seperti substantial shareholders, syarikat pengurus dana bertauliah, pengurus aset dalam negara dan luar negara. Terma lain dalam pasaran kita panggil ianya sebagai jerung, atau boleh kita simpulkan sebagai The Smart Money.

Apa yang cuba diketengahkah melalui Wyckoff Method adalah, agar seorang pedagang atau pelabur itu dapat membuat keuntungan dengan berdagang secara harmoni bersama dengan Smart Money.

Adakah Wyckoff Method Ini Sesuai Digunakan Oleh Semua Orang Dan Untuk Semua Kaunter?

Ya! Itu sudah pasti kerana Wyckoff Method ini distrukturkan berdasarkan tingkah laku manusia dalam proses jual beli saham itu sendiri, yang berasal daripada “behavioural finance”. Sama ada pelabur yang kecil modalnya sehingga ke sebesar-besar modal. Begitu juga dengan kaunter sama ada kaunter yang murah mahupun kaunter yang mahal.

Yang dimaksudkan dengan TINGKAH LAKU MANUSIA dalam konteks perdagangan atau pelaburan saham itu adalah kaitan perasaan tamak, terburu-buru, berharap, putus asa dan sebagainya apabila melibatkan pelaburan. Tingkah laku ini boleh dilihat dalam pergerakan harga saham tersebut.

Jika Charles Dow mengatakan struktur pasaran itu terbahagi kepada 3 fasa iaitu “Sideways”, “Uptrend” dan “Downtrend”, Wyckoff melalui pengalaman dan pemerhatiannya ke dalam pasaran saham telah memberi penjelasan kepada fasa-fasa tersebut dan menamakannya sebagai “Accumulation”, “Mark-Up” dan “Mark-Down”.

Melalui Wyckoff Method, fasa-fasa ini difahami secara mendalam yang menjadikan individu yang mengamalkannya akan nampak dengan jelas asas tindakannya apabila membuat pelaburan.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap fasa-fasa ini melalui Wyckoff Method, seorang individu akan mampu menganalisa corak pergerakan saham secara “naked chart” dan membuat keputusan dalam jual beli saham tanpa dibantu oleh indikator-indikator yang kompleks.

Ia adalah kaedah yang sangat efektif walaupun untuk individu yang baru serta amatur di dalam dunia saham.

Wyckoff Method

Di Malaysia, setakat hari ini pembelajaran yang efektif dan tersusun dalam membawa modul Wyckoff ini telah dibawa secara konsisten oleh Team SMARTSAHAM.COM.

Ia adalah modul yang direka daripada pengalaman dan pembelajaran secara sistematik dari pengasas team Smartsaham.com ini sejak lebih dari 14 tahun iaitu Tuan Alwi Adam. Beliau merupakan Bursamarketplace Guru dan Perancang Kewangan Berlesen Dari Bank Negara Dan Suruhanjaya Sekuriti.

Modul ini diolah dan dipersembahkan dengan cara yang mudah kepada masyarakat umum supaya dapat melakukan penilaian dalam pelaburan mereka dengan lebih efektif dan optimum, meminimakan risiko dan mengoptimakan keuntungan.

Pembelajaran efektif ini takkan dapat dizahirkan dengan hanya membaca tanpa penurunan ilmu yang berterusan. Mari sertai kami bersama team Smart Saham dalam memaksimumkan kemampuan anda dalam Jual Beli Saham!

This image has an empty alt attribute; its file name is wyckoff-trading-blueprint-7-hari-online.jpg

7 Hari Online Webinar

Tarikh: 15-21 Februari 2021
Masa: 830 malam – 1159 malam

Apa Yang Anda Bakal Perolehi?

Hari Pertama: Building A Winning Stock Watchlist
Hari Kedua: Simplifying Fundamental Analysis For Retail Traders
Hari Ketiga: Mastering Stock Valuation For Traders
Hari Keempat: Mastering The Precision Of Technical Analysis
Hari Kelima: Predicting The Future Via Advance Technical Analysis
Hari Keenam: The Majestic Wyckoff Trading Method
Hari Ketujuh: Trading, The Art Of Tape Reading & Monet Management

Siapakah Yang Wajib Hadir Seminar Ini?

Mereka yang baru ingin mengenali dunia saham & memulakan perdagangan saham (trading) secara patuh shariah

Mereka yang ingin menambahkan pendapatan sampingan malah boleh menjadikannya sebagai pendapatan utama dan kerja hakiki

Sudah berdagang namun sukar mendapatkan keuntungan yang konsisten dan besar

Sudah berdagang namun sentiasa rugi & terus rugi tanpa mengetahui apakah punca dan asbabnya

Ingin mencari jalan untuk menyelesaikan masalah hutang & kewangan anda

Ingin menjadikan saham sebagai jalan persaraan, malah mampu bersara muda & kaya

Ingin menjana pendapatan pasif di rumah malah di mana-mana sahaja, sambil travel sambil buat duit (asal ada internet & telefon pintar)

Dan semestinya mereka yang betul-betul tekad untuk belajar ilmu pelaburan saham, dari zero hingga hero!

Daftar sekarang di -> eWyckoff

Iklan
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!