Kerajaan Peruntuk RM40 Juta Di Bawah Program Ail-SLDN – Rafizi

KUALA LUMPUR, 1 Ogos (Bernama) — Kerajaan, menerusi Kementerian Ekonomi akan menyediakan dana khas sebanyak RM40 juta untuk pengambilan 10,000 pekerja di bawah program baharu Academy in Industry (AiI)-Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) sehingga akhir tahun 2023.

Menterinya Rafizi Ramli berkata dana itu akan digunakan untuk membayar insentif penempatan pekerja, supaya golongan muda tidak terbeban dengan kos membayar deposit rumah sewa dan kos perpindahan dari kampung.

Insentif lulus kekal dalam pekerjaan dan insentif pensijilan sekiranya pelatih kekal dalam pekerjaan sehingga 18 bulan untuk menerima sijil Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), katanya.

“Majikan pula diberikan insentif latihan bagi pelatih yang menerima disijilkan di akhir tempoh antara sembilan hingga 18 bulan,” katanya kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Program AiI-SLDN, di sini hari ini.

Rafizi berkata pemantauan inisiatif tersebut dilaksanakan oleh pihak berkepentingan termasuk kementerian, agensi, industri dan akademia melalui platfom Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (Pemudah) dan dilaksanakan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia.

Inisiatif AiI adalah berlandaskan kepada pendekatan industri ‘demand driven’ (didorong oleh permintaan) yang dilaksanakan atas dasar permintaan industri berkonsepkan ‘place and train’ (penempatan dan latihan).

Ia merupakan salah satu agenda nasional yang memperkasakan bakat industri masa hadapan dengan sasaran 50,000 bakat tempatan menjelang akhir 2025 untuk meningkatkan purata pencapaian pendidikan negara, mengurangkan jurang ketidakpadanan kemahiran dan mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing.

“AiI memberi tumpuan untuk membolehkan golongan muda dan rentan menyertai sektor pekerjaan teknikal tanpa perlu mempunyai kelayakan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) terlebih dahulu kerana mereka akan dilatih dan disijilkan semasa bekerja melalui konsep place and train.

“Pendekatan baharu ini mengambil kira kecenderungan golongan muda yang lebih berminat untuk bekerja terus tanpa melanjutkan pelajaran selepas alam persekolahan” katanya.

Melalui program AiI, beliau berkata majikan yang memenuhi syarat (daripada segi modul latihan, jenis kandungan teknikal dalam pekerjaan dan gaji yang ditawarkan) dilesenkan oleh JPK untuk melatih dan mensijilkan pekerja-pekerja mereka selepas pekerja melalui tempoh kerja-latihan selepas sembilan hingga 18 bulan bergantung kepada jenis kemahiran yang dipilih.

“Ini bermakna anak-anak muda seawal 18 tahun boleh mula bekerja dan mempunyai prospek kerjaya teknikal kerana mereka akan mendapat SKM selepas sembilan hingga 18 bulan bekerja, berbanding pendekatan sedia ada yang memerlukan kelulusan kursus TVET sepenuh masa selama 24 bulan sebelum mereka boleh mencari pekerjaan,” katanya.

Terdahulu, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar mencadangkan agar Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) menjadi sijil tunggal TVET kebangsaan untuk semua program TVET dari Tahap satu hingga lima dalam ushaa membantu meningkatkan dan menyeragamkan TVET di Malaysia.

“TVET dikenal pasti sebagai salah satu daripada 14 pemacu perubahan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12). TVET berperanan penting dalam menyediakan tenaga kerja mahir yang memerlukan kemahiran spesifik dan berupaya menjana pendapatan tinggi. 

“Perkara ini penting kerana kerajaan berhasrat mencapai sasaran 35 peratus tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030,” katanya.

Sementara itu, beliau berkata AiI adalah program yang dibangunkan secara berstruktur berdasarkan keperluan industri sekali gus para pelajar akan dilatih dan diberi pendedahan kepada kemahiran yang dicari oleh pihak majikan berdasarkan konsep ‘hands-on’ dan ‘on the job training’.

Menurutnya, pekerja berkenaan akan dapat memenuhi keperluan pasaran pekerjaan dan sekaligus membantu Malaysia untuk berdaya saing dalam arena ekonomi global.

“Pasaran kerja masa hadapan akan dipenuhi dengan tenaga kerja berkemahiran tinggi, kreatif dan mempunyai pemikiran yang kritis dengan deskripsi dan skop pekerjaan dijangka mengalami perubahan yang signifikan.

“Sehubungan itu, mereka perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini (skills set) berdasarkan keperluan industri masa hadapan. Perkara ini juga akan membantu meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja Malaysia,” katanya.

Beliau berkata kerjasama antara dua kementerian ini iaitu Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Ekonomi dapat menyelesaikan pelbagai cabaran berkait peluang pekerja, peluang belajar dan dapat meningkatkan produktiviti tenaga kerja berkemahiran dalam kalangan rakyat tempatan.

— BERNAMA

Previous ArticleNext Article

KWAP Lancarkan Dana Perintis Dengan Saiz RM500 Juta

Komitmen strategik untuk memperkasa syarikat pemula dalam sektor teknologi, memacu inovasi  dan menyokong daya tahan ekonomi 

• RM250 juta diperuntukan untuk pelaburan modal teroka yang berfokuskan Malaysia • RM250 juta diperuntukan untuk pelaburan terus ke syarikat pemula Malaysia yang  berpotensi tinggi 

Kuala Lumpur, 21 September 2023 – Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [KWAP] hari  ini melancarkan Dana Perintis, yang disasarkan untuk memberi sokongan kepada ekosistem  modal teroka (VC) Malaysia. Dengan komitmen untuk melabur sehingga RM500 juta dalam  tempoh 18 hingga 24 bulan akan datang, KWAP mensasarkan inisiatif pemerkasaan syarikat  pemula untuk memacu inovasi dan menyokong daya tahan ekonomi.  

Dana Perintis yang dilancarkan oleh Menteri Ekonomi, YB Tuan Mohd Rafizi Ramli di Pejabat  KWAP hari ini telah diasaskan berdasarkan dua kategori strategik: pelaburan ke dalam modal  teroka yang memfokuskan Malaysia dan pelaburan terus dalam syarikat yang berada di tahap  permulaan. Dengan peruntukan sebanyak RM250 juta untuk setiap kategori, inisiatif KWAP ini  disasarkan untuk memacu pertumbuhan dalam landskap keusahawanan selari dengan komitmen  kelestarian KWAP sebagai salah satu organisasi yang menyokong Prinsip Pelaburan  Bertanggungjawab Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.  

“KWAP menyedari potensi untuk berinovasi serta pertumbuhan dalam ekosistem peringkat awal  di Malaysia,” kata Encik Hazman Hilmi Sallahuddin, Ketua Pegawai Pelaburan di KWAP. “Kami  berbangga untuk memperkenalkan Dana Perintis, sebuah inisiatif yang menyokong komitmen  untuk memacu pertumbuhan industri syarikat pemula di Malaysia. Dengan Dana Perintis, kami  bukan sahaja menyalurkan modal kewangan, tetapi juga melabur kepakaran, sumber dan  komitmen untuk melihat syarikat pemula Malaysia berjaya melangkah ke pentas dunia,  terutamanya untuk syarikat yang disokong secara terus.”  

Sebagai salah satu daripada pelabur terkemuka di Malaysia, KWAP berhasrat untuk memainkan  peranan penting dalam memacu negara ke arah ekosistem peringkat awal yang 

memberangsangkan. Dengan melabur secara strategik dan menangani jurang kritikal, KWAP  menyasarkan untuk menggerakkan trajektori pertumbuhan landskap syarikat pemula, dan  memperolehi pulangan risiko terselaras yang menarik kepada pihak berkepentingannya. 

Sebahagian besar daripada dana sehingga RM250 juta akan disalurkan kepada pelaburan ke  dalam dana modal teroka dengan pendedahan berfokuskan kepada Malaysia. Ini selari dengan  wawasan KWAP untuk menyokong dan membangunkan ekosistem teroka yang mampu berdiri  sendiri. Modal teroka ini akan berfungsi sebagai pemangkin dinamik, memupuk inovasi dalam  kalangan syarikat pemula dan memberikan dana yang mencukupi bersama bimbingan yang  sewajarnya. Pelaburan strategik KWAP akan merangkumi keseluruhan spektrum perjalanan  syarikat pemula – daripada syarikat pemacu kepada syarikat pengurus pertumbuhan. Ini akan menyumbang kepada pematangan keseluruhan ruang modal teroka di Malaysia. Selari dengan  pelaburan dana, RM250 juta lagi akan didedikasikan kepada pelaburan terus ke dalam syarikat  yang berpotensi di peringkat awal. Ini membuktikan komitmen KWAP dalam memupuk syarikat  pemula melalui fasa pertumbuhan dan pengembangan.  

“Kami berdedikasi untuk memperkasa syarikat pemula dan PKS, menyokong tenaga kerja, dan  memupuk inovasi. Dalam mencapai visi ini, KWAP telah mengenalpasti beberapa syarikat pemula  berpotensi untuk dilabur, yang kini menggajikan kira-kira 1,000 rakyat Malaysia daripada pelbagai  latar belakang,” tambah Hazman Hilmi. 

Pelancaran Dana Perintis ini selari dengan inisiatif Ekonomi Madani dan mencerminkan fokus  KWAP dalam memperkasa pertumbuhan PKS, memacu perkembangan ekonomi serta  menyumbang kepada masa hadapan keusahawan di Malaysia.  

Dalam fasa KWAP melaksanakan inisiatif ini, KWAP akan terus menggalas peranan dan komitmen  kepada komuniti pesara yang merupakan pemegang taruh utama kami, untuk merangsang  pertumbuhan dana pencen, dan membolehkan KWAP memenuhi amanahnya selari dengan  slogannya “Teman Persaraan Anda”.