Mengapa Islam Menggalakkan Kita Berzakat?

Dah masuk tahun 2019, kebanyakan daripada kita akan dapat kenaikan gaji daripada majikan. Ada yang akan dapat bonus pada bulan Mac nanti, ada juga yang dah dapat bonus pada Disember 2018. Tapi bila dapat rezeki lebih, jangan pula lupa untuk berzakat.

Dalam Islam, kita diwajibkan berzakat iaitu rukun Islam yang keempat. Harta perlu dikongsi kerana harta kita merupakan pinjaman daripada Allah SWT.

Setiap negeri di Malaysia ada institusi yang menguruskan kutipan dan agihan zakat. Di Kuala Lumpur, kita ada Pusat Pungutan Zakat Kuala Lumpur (PPZ), manakala di Selangor, kita ada Lembaga Zakat Selangor (LZS).

Pungutan Zakat juga meningkat dari setahun ke setahun, jelas menunjukkan umat Islam di Malaysia sedar akan tanggungjawab mereka.

Zakat Untuk Diberikan Kepada Golongan Yang Kurang Berkemampuan

Kutipan zakat akan diagihkan kepada golongan yang memerlukan iaitu bertepatan dengan konsep Islam, yang berkemampuan akan menolong yang kurang berkemampuan. Pada zaman Rasulullah SAW, zakat, sedekah, sumbangan, atau cukai akan disalurkan ke Masjid Nabawi dan kemudiannya disalurkan kepada golongan yang memerlukan.

Rebut Saham Akhirat Dengan Infaq Dan Waqaf Bagi Pembinaan Bangunan Tahfiz Al Quran Al Ansar

Semasa pemerintahan Umar Al-Khatab, Jabatan Baitulmal telah ditubuhkan dengan lebih teratur. Zakat yang dikutip akan disalurkan ke Institusi Baitulmal sebelum diagihkan kepada golongan yang layak. Menerusi kutipan zakat, Saidina Umar menjalankan aktiviti sosial seperti pemberian elaun khas kepada golongan yang memerlukan.

Berikut saya kongsikan statistik pungutan zakat bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang didapati dari laman web PPZ yang secara keseluruhannya menunjukkan peningkatan sebanyak 6 peratus dari tahun 2016 ke tahun 2017:

Sumber: Ringkasan Laporan Zakat 2017 MAIWP

Apabila adanya kutipan, mestilah ada agihan. Inilah konsep dalam Islam di mana golongan yang berkemampuan akan membantu golongan yang kurang berkemampuan. Bagi PPZ, terdapat 28 skim bantuan yang dipecahkan kepada lima kategori iaitu pembangunan pendidikan, asnaf, tempat tinggal, berdikari, dan pembangunan ummah.

Sumber: Ringkasan Laporan Zakat 2017 MAIWP

Selain daripada itu, PPZ juga ada membangunkan institusi seperti Institut Kemahiran Baitulmal yang bertujuan untuk memberikan latihan kemahiran kepada anak-anak keluarga fakir dan miskin. Darul Ilmi pula bertujuan untuk menyediakan platform untuk golongan berumur 55 tahun ke atas mendalami pengajian agama, dan banyak lagi institusi lain yang boleh dirujuk di laman web PPZ.

Bagi proses permohonan bantuan, selain daripada pergi ke ibu pejabat Baitulmal MAIWP, pemohon boleh terus ke Pusat Agihan Zakat (PAZA) yang dibuka mengikut kawasan parlimen di Wilayah Persekutuan atau melalui Kaunter Bergerak yang ditempatkan di lokasi strategik dan berhampiran dengan orang ramai.

Sumber: Ringkasan Laporan Zakat 2017 MAIWP

Dalam melancarkan lagi proses agihan kepada golongan sasar dan memastikan tiada pihak yang tercicir, PPZ melancarkan satu inisiatif iaitu Skuad Jejak Asnaf Baitulmal MAIWP yang berperanan sebagai penerima maklumat berkenaan golongan yang memerlukan. Orang ramai boleh menghubungi atau menyalurkan maklumat kepada skuad ini jika terjumpa golongan yang dalam kesusahan.

Melalui pelbagai usaha yang dibuat PPZ, kita dapat lihat bagaimana zakat itu sendiri berperanan dalam sistem ekonomi. Dengan penyaluran dana kepada golongan susah, mereka tidak akan rasa terpinggir dan bersama-sama dapat membangunkan dan meningkatkan ekonomi negara.

Bayangkan berapa ramai golongan pelajar yang dibantu untuk bantuan pendidikan, atau diberi peluang menghadiri kursus kemahiran Baitulmal secara percuma. Mereka seterusnya berjaya menjadi golongan professional yang bakal menjadi aset negara pada masa hadapan.

Akhir kata, marilah kita sama-sama berzakat untuk menyucikan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita.

Sebelum terlupa, PPZ ada menawarkan skim potongan gaji atau nama khasnya Skim Thohir di mana gaji akan ditolak secara automatik bagi tujuan zakat. Ini memudahkan kita untuk membuat bayaran zakat pendapatan. Info lanjut boleh didapati dengan melayari laman web zakat www.zakat.com.my

Ditulis oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Berkelulusan Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam, Universiti Teknologi Mara
Masih bekerja di Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]
Penulisan adalah di atas kapisiti peribadi dan hanya untuk tujuan pendidikan sahaja

Previous ArticleNext Article

Tabung Haji Umum Agihan Keuntungan Tahun 2023 Sebanyak 3.10% Selepas Zakat

  • Agihan Keuntungan kekal pada kadar 3.10 peratus setelah zakat 2.57 peratus dilunaskan bagi pihak pendeposit.
  • Agihan Keuntungan melibatkan jumlah sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit.
  • TH turut melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri.
  • TH mengamalkan disiplin pelaburan berpandukan Alokasi Aset Strategik berasaskan tahap toleransi risiko TH demi kelestarian pelaburan walau suasana ekonomi, pasaran modal domestik dan global terus mencabar.
  • Agihan Keuntungan TH 2023 adalah berkadaran dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.

Melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri

KUALA LUMPUR, 2 APRIL 2024. Lembaga Tabung Haji (TH) mengumumkan Agihan Keuntungan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 yang mampan pada kadar 3.10 peratus setelah mengambil kira pelunasan zakat sebanyak 2.57 peratus.

Agihan Keuntungan 2023 melibatkan jumlah agihan sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit TH, berbanding agihan sebanyak RM2.65 bilion kepada 8.8 juta pendeposit pada 2022, menjadikan jumlah terkumpul agihan keuntungan sejak penubuhan selama 60 tahun, sebanyak RM42.88 bilion sehingga kini.

Agihan Keuntungan 2023 dibuat setelah penyata kewangan TH tahun 2023 selesai diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan telah mengambil kira rosot nilai terutamanya pelaburan legasi pajakan hartanah di Arab Saudi dan pelaburan hartanah di United Kingdom. Agihan keuntungan bagi tahun 2023 juga adalah mematuhi Akta Tabung Haji 1995.

TH yang ditubuhkan bagi mengurus simpanan untuk tujuan haji, turut mengumumkan pelunasan zakat sebanyak RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri bagi pihak pendeposit untuk tahun 2023. TH berharap pelunasan zakat ini secara langsung atau tidak langsung dapat membantu usaha Kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara. Jumlah terkumpul zakat yang telah dilunaskan bagi pihak pendeposit adalah sebanyak RM1.37 bilion sehingga kini. Jumlah zakat TH diselaraskan kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri berdasarkan nisbah baki simpanan pendeposit mengikut negeri.

TH menggunakan kadar 2.57 peratus dalam pengiraan zakat TH bagi mengambil kira perbezaan bilangan hari dalam setahun di antara kalendar Qamari dan kalendar Masihi, sebagaimana saranan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah TH.

TH telah menyantuni lebih 560 ribu asnaf di seluruh negara pada tahun 2023 melalui Program Zakat Wakalah di mana TH menjadi wakil kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk mengedarkan sendiri sebahagian daripada dana zakat tersebut kepada asnaf. Secara keseluruhannya, lebih daripada 1.6 juta asnaf telah menerima manfaat dari Program Zakat Wakalah TH.

Pengumuman Agihan Keuntungan dan pelunasan zakat tahun 2023 telah dibuat oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Yang Berhormat Senator Dato’ Setia Dr Haji Mohd Na’im Mokhtar pada sidang media di TH hari ini.

Turut hadir sama dalam sidang media ialah Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussain, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif, Tuan Syed Hamadah Syed Othman serta Pengarah Eksekutif Kewangan Kumpulan, Mustakim Mohamad.

“Ini adalah tahun ketiga ekonomi negara melalui proses pemulihan semenjak pandemik Covid-19. TH telah dapat mengekalkan kadar agihan yang sama seperti tiga tahun sebelum ini, walaupun terkesan dengan rosot nilai beberapa pelaburan legasi,” kata Tan Sri Abdul Rashid Hussain. 

“Kadar pulangan yang telah diselesaikan tanggungjawab zakat ini adalah kadar yang baik. Sebagai dana simpanan yang dijamin Kerajaan, TH berhati-hati dalam mengambil risiko pelaburan demi melindungi wang pendeposit. Justeru itu, Agihan Keuntungan TH 2023 adalah sejajar dengan Alokasi Aset Strategik (SAA) yang bersesuaian dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.” 

Ekonomi global menunjukkan prestasi yang lebih perlahan pada sepanjang 2023 ekoran kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat dan Eropah, krisis geopolitik antarabangsa, tekanan terhadap nilai mata wang negara-negara membangun termasuk Ringgit dan kesukaran China merangsang ekonomi. Hal ini turut memberi kesan terhadap prestasi ekonomi domestik. 

TH yang mempunyai sekitar 90 peratus pendedahan pelaburan dalam pasaran domestik telah berdepan dengan cabaran-cabaran seperti tekanan terhadap hasil pulangan sukuk serta prestasi pasaran saham dan pasaran hartanah yang lebih sederhana. 

SOROTAN PRESTASI 2023 

Prestasi TH pada tahun 2023 telah didorong oleh pelaburan patuh Syariah di dalam instrumen pendapatan tetap yang menjana 52 peratus daripada jumlah pendapatan keseluruhan, manakala 24 peratus disumbangkan oleh pelaburan ekuiti. 

Pulangan daripada pelaburan hartanah dan pasaran wang juga menyumbang 24 peratus kepada jumlah pendapatan keseluruhan. 

Portfolio TH

Menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Tuan Syed Hamadah Syed Othman, sebagai institusi simpanan bagi tujuan menunaikan ibadat haji, TH memberi penekanan kepada pelaburan yang bertanggungjawab dan mengambil pendekatan kepelbagaian portfolio pelaburan yang mensasarkan potensi penjanaan yang berdaya tahan, selamat dan mampan. 

“Agihan keuntungan kepada pendeposit dibuat setiap tahun berdasarkan prestasi dan kedudukan kewangan setelah diaudit Jabatan Audit Negara. TH juga sentiasa berusaha bagi menambah baik perkhidmatan dengan melaksanakan pembaharuan bagi menambah nilai untuk manfaat pendeposit,” kata Tuan Syed Hamadah Syed Othman. 

Pengiraan Agihan Keuntungan 2023 adalah berdasarkan purata baki simpanan terendah setiap bulan sepanjang tahun, iaitu sebagaimana pengiraan tahun-tahun sebelum ini. 

Para pendeposit boleh menyemak Agihan Keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula 12.00 tengah hari ini, Selasa 2 April 2024 menerusi platform THiJARI, kaunter TH, kaunter Bank Islam dan Bank Rakyat dan saluran elektronik bank rakan strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank Islamic, CIMB Islamic dan AmBank Islamic 

Sumber: Tabung Haji

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee