10 Kemahiran Yang Paling Hangat Dalam Pasaran Kerja, Pergi Belajar Cepat

LinkedIn merupakan platform pencarian kerja yang terbesar di dunia maya, dengan keahlian sebanyak 630 juta orang dari seluruh dunia. LinkedIn menawarkan servis sumber manusia dengan menyediakan khidmat mencari pekerjaan dan mencari pekerja, menganjurkan bengkel latihan, dan banyak lagi.

Rata-rata penduduk Malaysia terutamanya warga bandar sudah agak biasa menggunakan platform ini untuk berkenalan dengan para professional lain dalam industri yang sama.

Tahun ini, LinkedIn telah menerbitkan sebuah laporan yang berjudul “Future of Skills 2019: Anticipating what’s next for your business”. Laporan ini menggariskan beberapa kemahiran yang sedang menjadi semakin hangat dalam pasaran kerjaya.

Menurut LinkedIn, mereka telah membuat beberapa penemuan dengan menganalisa data yang dihasilkan oleh ahli-ahli LinkedIn dan membuat tinjauan dan menemuramah seramai 5,000 orang profesional. Laporan ini telah dihasilkan berdasarkan data yang dikumpul di rantau Asia Pasifik.

“Rising Skills” menurut LinkedIn ialah kemahiran-kemahiran yang mendapat permintaan yang amat tinggi dan berkembang pesat pada beberapa tahun kebelakangan ini.

Tidak kiralah sama ada pekerja yang ingin mempelajarinya atau syarikat-syarikat yang mencari pekerja yang mempunyai kemahiran-kemahiran ini, yang penting kita kena tahu yang sesiapa yang mempunyai Rising Skills ini tidak akan mempunyai masalah mencari pekerjaan sama ada sekarang atau pada masa hadapan.

“Permintaan untuk pekerja yang mempunyai Rising Skills adalah sebanyak tiga kali ganda lebih tinggi dari permintaan untuk pekerja-pekerja lain”

LinkedIn

Rising Skills Di Rantau Asia Pasifik

LinkedIn telah menyenaraikan Rising Skills di Asia Pasifik seperti dibawah. Banyak yang berkaitan teknologi, tetapi masih ada beberapa juga yang bertumpu kepada bidang lain.

Adakah kita di antara mereka yang mempunyai Rising Skills? Mari kita lihat!

1. Compliance

Memastikan syarikat patuh kepada undang-undang.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Ketua Pegawai Data, Pegawai Pematuhan, dan Pegawai Pengurusan Risiko.

2. Social Media Marketing

Mempromosikan produk dan khidmat melalui platform media sosial.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pakar Pemasaran Digital, Pengurus Pemasaran, dan Pakar Pemasaran Media Sosial.

3. Continuous Integration

Menggabungkan kod-kod ke dalam sebuah tempat untuk mengenalpasti masalah secara berterusan.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Jurutera DevOps, Jurutera Full Stack, dan Jurutera Perisian.

4. Workflow Automation

Mengautomasikan proses manual berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh prosedur operasi syarikat.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pakar Runding, Pengurus Projek, dan Jurutera Perisian.

5. Gesture Recognition Technology

Menginterpretasi kelakuan manusia untuk kegunaan aplikasi dan peranti.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Jurutera Peranti Mudah Alih, Penyelidik, dan Jurutera Perisian.

6. Blockchain

Membangunkan dan menguruskan teknologi Blockchain.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pembangun Blockchain, Ketua Pegawai Teknologi, dan Pakar Runding.

7. Artificial Intelligence

Mengkaji dan membina perisian dan kelengkapan yang dapat melakukan tugas manusia.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Penganalisa Perniagaan, Saintis Data, dan Jurutera Perisian.

8. Robotic Process Automation

Mengautomasikan tugas dan proses rutin menggunakan perisian yang dilengkapi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Penganalisa Perniagaan, Pakar Runding dan Jurutera Robotik.

9. Human-Centered Design

Mencari penyelesaian dengan memfokuskan kepada sudut pandang manusiawi dalam setiap langkah dalam sesebuah proses.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pereka Grafik, Pereka Bentuk Produk, dan User Experience Designer.

10. Frontend Web Development

Menukarkan data kepada antaramuka grafik untuk membina laman web dan aplikasi web.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pembangun Frontend, Jurutera Full Stack, dan Pembangun Laman Web.

Berdasarkan senarai di atas, kita dapat lihat bahawa jurutera perisian merupakan kerjaya yang paling banyak disebutkan, kerana mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada masa kini. Pada masa yang sama juga, LinkedIn menunjukkan di mana kemahiran-kemahiran ini boleh didapati di rantau ini.

Jika kita lihat, Malaysia mempunyai ramai individu yang berkemahiran Human-Centered Design, Social Media Marketing dan Workflow Automation. Tahniah kepada individu-individu ini kerana mempunyai masa hadapan yang cerah.

Sumber: LinkedIn

Akhir Kata

Sekiranya anda mahu mengakses laporan tersebut secara penuh, anda boleh muat turunnya di sini. Perkembangan teknologi telah banyak mengubah lanskap perniagaan pada masa kini, permintaan kemahiran juga telah banyak menjurus kepada kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.

Sekiranya kita mahu untuk kekal relevan dan kompetitif, kita perlu menumpukan pembelajaran ke arah kemahiran-kemahiran ini dan buang seribu alasan yang menghalang kita dari memajukan diri kita.

Selamat berjaya!

Ditulis oleh Azam, seorang pengurus dana saham antarabangsa di sebuah institusi kewangan di Malaysia.

Penafian: Artikel ini merupakan pendapat dan pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan rasmi mana-mana individu/organisasi. Penulis tidak menerima sebarang bayaran pengiklanan dari mana-mana individu/organisasi yang disebutkan di dalam artikel ini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pembiayaan Kewangan PKS

Adakah seorang usahawan perlu mendapatkan pembiayaan bagi perniagaannya? Jawapannya adalah perlu sekiranya untuk membantu atau mengekalkan aktiviti perniagaan, terutamanya untuk menjalankan operasi perniagaan mereka.

Selain daripada bank konvensional yang terdapat di Malaysia, usahawan boleh mencari institusi kewangan lain yang sesuai dengan perniagaan mereka. Antaranya ialah:

1. Institusi Kewangan Perbankan (Banking Financial Institutions)

Contoh institusi kewangan perbankan yang terdapat di Malaysia adalah seperti Bank Simpanan Nasional (BSN), Agro Bank, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat), Bank Pembangunan dan lain-lain lagi.

2. Institusi Kewangan Bukan Perbankan (Non-Banking Financial Institutions)

Terdapat dua contoh institusi kewangan bukan perbankan di Malaysia iaitu Credit Guarantee Corporation Malaysia (CGC) dan Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF). CGC berperanan untuk membantu usahawan mikro dan PKS yang tidak mempunyai cagaran/rekod yang mencukupi untuk mendapatkan kemudahan kredit daripada institusi kewangan dengan menyediakan perlindungan jaminan ke atas kemudahan tersebut manakala MIDF bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dalam tiga (3) bidang teras perniagaan: perbankan pelaburan, pinjaman/pembiayaan pembangunan perniagaan dan pengurusan aset/dana.

3. Organisasi Pembangunan Usahawan (Entrepreneur Development Organisations)

Terdapat tiga organisasi di bawah Organisasi Pembangunan Usahawan yang terlibat dalam membantu usahawan dalam pembiayaan kewangan iaitu Perbadanan Nasional Berhad (Pernas), Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) dan TEKUN Nasional. Pernas bertanggungjawab dalam membangunkan industri francais dan menambah bilangan usahawan francais melalui kepakarannya dalam menyediakan perkhidmatan dan produk yang berkualiti. Seterusnya, PUNB adalah sebuah perbadanan yang ditubuhkan untuk membantu usahawan PKS berdaya maju dalam bidang keusahawanan. Akhir sekali, TEKUN Nasional berperanan menyediakan kemudahan pinjaman/pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumiputera untuk memulakan dan memajukan lagi perniagaan mereka.

Walau bagaimanapun, sebelum anda membuat permohonan pinjaman/pembiayaan kewangan, pastikan anda mempertimbangkan perkara penting yang berikut. Dari manakah sumber pinjaman/pembiayaan anda? Pastikan pihak pemberi pinjaman/pembiayaan adalah yang berlesen dan berdaftar. Ini adalah kerana terdapat banyak laporan kes penipuan perkhidmatan pinjaman/pembiayaan kewangan, termasuklah yang menggunakan laman media sosial. Elakkan daripada menerima bantuan daripada ah long, iaitu syarikat atau individu yang tidak berlesen dan tidak berdaftar.

Sekiranya anda berhajat untuk membuat pinjaman dengan pihak bank, terdapat beberapa faktor yang perlu anda ambil kira untuk persediaan anda. Kertas kerja pinjaman dan pembiayaan sudah dibuat kemas dan lengkap. Upah konsultan pula mencecah ribuan ringgit. Namun, permohonan pinjaman masih ditolak pihak bank. Jadi, apakah faktor pertimbangan oleh pihak bank yang sebenarnya? Ini 5C yang sering menjadi pertimbangan mereka:

1. Character – Karakter

Bank akan mengkaji sejarah atau skor kredit pemohon yang telah diselaraskan kepada skala umum oleh agensi laporan kredit – sejarah kredit masa lalu. Misalnya, laporan CCRIS anda menunjukkan adakah anda membayar balik pinjaman/pembiayaan mengikut masa yang ditetapkan atau dipersetujui.

2. Capacity – Keupayaan

Bank akan mengkaji penyata aliran tunai syarikat yang lepas untuk mengenal pasti jangkaan jumlah pendapatan yang akan diperolehi daripada operasi perniagaan. Contohnya adalah kiraan Debt Service Ratio (DSR). Formula untuk kiraan DSR ialah Jumlah komitmen pinjaman / Pendapatan bersih (selepas ditolak cukai, KWSP, PERKESO dan lain-lain) x 100. Jawapan anda mesti kurang daripada 50% untuk rekod yang baik manakala anda mendapat lebih daripada 50%, bermakna rekod anda adalah tidak baik.

3. Capital – Modal

Modal untuk permohonan pinjaman/pembiayaan perniagaan sebaiknya mengandungi pelaburan peribadi ke dalam syarikat, perolehan tertahan (retained earnings), dan aset-aset lain yang dikawal oleh pemilik perniagaan.

4. Conditions – Tujuan

Pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan mengkaji keadaan seperti kekuatan dan kelemahan keseluruhan ekonomi syarikat dan tujuan pinjaman/pembiayaan termasuklah pelan semasa, masa hadapan dan sandaran (backup) untuk mengekalkan perniagaan semasa jika menghadapi perubahan ekonomi dan sama ada sektor perniagaan anda berada di bawah industri Berisiko Tinggi, contohnya seperti sektor pembinaan, kedai telefon dan lain- lain.

5. Collateral – Cagaran

Peminjam perniagaan mungkin menggunakan peralatan atau akaun belum terima, sebagai contoh hasil jualan ansuran seperti melalui kad kredit sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan, sementara penghutang individu pula biasanya meletakkan simpanan, pengangkutan atau rumah sebagai cagaran. Oleh itu, pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan melihat jenis keselamatan aset yang menjamin pembayaran balik seperti harta, peralatan besar/aset tetap/mesin dan sebagainya.

Jadi, berapa banyakkah C yang anda ada setakat ini?

Sebagai seorang usahawan, ilmu untuk membuat pinjaman/pembiayaan sangat penting agar anda tahu apa yang dilihat oleh institusi kewangan untuk meluluskan pinjaman/pembiayaan anda. Malah, anda juga akan mengetahui punca mengapa dan kenapa pinjaman anda tidak diluluskan oleh pihak bank. Kesimpulannya, penyata kewangan adalah amat penting bagi memperlihatkan keadaan kewangan dan prestasi sesebuah perniagaan. Hal ini adalah kerana ia menentukan tahap kesihatan kewangan perniagaan tersebut, malah menjadi tunjang utama untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan daripada pelbagai institusi kewangan.

Bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan AKPK, pihak AKPK menyediakan perkhidmatan Pendidikan Kewangan yang boleh dimanfaatkan oleh semua individu isi rumah mahupun Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS). Perkhidmatan ini boleh diakses daripada laman web power.akpk.org.my yang menyediakan pelbagai modul pendidikan kewangan serta laman web ask.akpk.org.my untuk pelbagai bahan pembelajaran kewangan— semuanya tersedia secara dalam talian. Kami juga mengalu-alukan mana-mana organisasi yang berhasrat menjemput kami untuk memberikan taklimat pengurusan kewangan kepada kakitangan mereka.

Selain itu, AKPK juga memberikan khidmat nasihat kewangan kepada mereka yang menghadapi masalah dalam bayaran balik pinjaman serta menawarkan bantuan melalui Program Pengurusan Kredit (PPK) untuk individu, dan Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK) untuk PKS dan perusahaan mikro. Melalui program dan skim ini, AKPK membantu untuk membuat rundingan dengan pihak bank atau pemberi kredit untuk menstrukturkan semula bayaran balik pinjaman dan merumuskan satu pelan bayaran balik pinjaman/pembiayaan baharu mengikut kemampuan semasa peminjam/pelanggan.

Jika anda memerlukan pelan penyelesaian pengurusan kewangan yang holistik, dapatkan terus daripada AKPK SECARA PERCUMA—TANPA EJEN. Layari services.akpk.org.my untuk mengakses perkhidmatan AKPK dengan menghantar borang dalam talian yang telah dilengkapkan untuk dihubungi oleh penasihat kewangan AKPK.

Semua khidmat nasihat kewangan dan pengurusan kredit kami adalah percuma dan kami tidak pernah melantik ejen atau pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak kami. Berhubunglah terus dengan AKPK dan jangan terpedaya dengan panggilan atau tawaran pihak ketiga yang mendakwa sebagai kakitangan AKPK atau menawarkan perkhidmatan dengan bayaran/caj tambahan.

Untuk sebarang maklumat tentang pengurusan kewangan termasuklah panduan dan pautan kepada semua perkhidmatan AKPK, anda juga boleh melayari laman media sosial rasmi AKPK, iaitu @AKPKofficial di Facebook, Instagram, Twitter dan terbaharu di LinkedIn dan TikTok. #AKPKSahabatKewanganAnda