10 Kemahiran Yang Paling Hangat Dalam Pasaran Kerja, Pergi Belajar Cepat

LinkedIn merupakan platform pencarian kerja yang terbesar di dunia maya, dengan keahlian sebanyak 630 juta orang dari seluruh dunia. LinkedIn menawarkan servis sumber manusia dengan menyediakan khidmat mencari pekerjaan dan mencari pekerja, menganjurkan bengkel latihan, dan banyak lagi.

Rata-rata penduduk Malaysia terutamanya warga bandar sudah agak biasa menggunakan platform ini untuk berkenalan dengan para professional lain dalam industri yang sama.

Tahun ini, LinkedIn telah menerbitkan sebuah laporan yang berjudul “Future of Skills 2019: Anticipating what’s next for your business”. Laporan ini menggariskan beberapa kemahiran yang sedang menjadi semakin hangat dalam pasaran kerjaya.

Menurut LinkedIn, mereka telah membuat beberapa penemuan dengan menganalisa data yang dihasilkan oleh ahli-ahli LinkedIn dan membuat tinjauan dan menemuramah seramai 5,000 orang profesional. Laporan ini telah dihasilkan berdasarkan data yang dikumpul di rantau Asia Pasifik.

“Rising Skills” menurut LinkedIn ialah kemahiran-kemahiran yang mendapat permintaan yang amat tinggi dan berkembang pesat pada beberapa tahun kebelakangan ini.

Tidak kiralah sama ada pekerja yang ingin mempelajarinya atau syarikat-syarikat yang mencari pekerja yang mempunyai kemahiran-kemahiran ini, yang penting kita kena tahu yang sesiapa yang mempunyai Rising Skills ini tidak akan mempunyai masalah mencari pekerjaan sama ada sekarang atau pada masa hadapan.

“Permintaan untuk pekerja yang mempunyai Rising Skills adalah sebanyak tiga kali ganda lebih tinggi dari permintaan untuk pekerja-pekerja lain”

LinkedIn

Rising Skills Di Rantau Asia Pasifik

LinkedIn telah menyenaraikan Rising Skills di Asia Pasifik seperti dibawah. Banyak yang berkaitan teknologi, tetapi masih ada beberapa juga yang bertumpu kepada bidang lain.

Adakah kita di antara mereka yang mempunyai Rising Skills? Mari kita lihat!

1. Compliance

Memastikan syarikat patuh kepada undang-undang.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Ketua Pegawai Data, Pegawai Pematuhan, dan Pegawai Pengurusan Risiko.

2. Social Media Marketing

Mempromosikan produk dan khidmat melalui platform media sosial.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pakar Pemasaran Digital, Pengurus Pemasaran, dan Pakar Pemasaran Media Sosial.

3. Continuous Integration

Menggabungkan kod-kod ke dalam sebuah tempat untuk mengenalpasti masalah secara berterusan.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Jurutera DevOps, Jurutera Full Stack, dan Jurutera Perisian.

4. Workflow Automation

Mengautomasikan proses manual berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh prosedur operasi syarikat.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pakar Runding, Pengurus Projek, dan Jurutera Perisian.

5. Gesture Recognition Technology

Menginterpretasi kelakuan manusia untuk kegunaan aplikasi dan peranti.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Jurutera Peranti Mudah Alih, Penyelidik, dan Jurutera Perisian.

6. Blockchain

Membangunkan dan menguruskan teknologi Blockchain.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pembangun Blockchain, Ketua Pegawai Teknologi, dan Pakar Runding.

7. Artificial Intelligence

Mengkaji dan membina perisian dan kelengkapan yang dapat melakukan tugas manusia.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Penganalisa Perniagaan, Saintis Data, dan Jurutera Perisian.

8. Robotic Process Automation

Mengautomasikan tugas dan proses rutin menggunakan perisian yang dilengkapi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Penganalisa Perniagaan, Pakar Runding dan Jurutera Robotik.

9. Human-Centered Design

Mencari penyelesaian dengan memfokuskan kepada sudut pandang manusiawi dalam setiap langkah dalam sesebuah proses.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pereka Grafik, Pereka Bentuk Produk, dan User Experience Designer.

10. Frontend Web Development

Menukarkan data kepada antaramuka grafik untuk membina laman web dan aplikasi web.

Individu-individu yang mempunyai kemahiran ini antaranya ialah Pembangun Frontend, Jurutera Full Stack, dan Pembangun Laman Web.

Berdasarkan senarai di atas, kita dapat lihat bahawa jurutera perisian merupakan kerjaya yang paling banyak disebutkan, kerana mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada masa kini. Pada masa yang sama juga, LinkedIn menunjukkan di mana kemahiran-kemahiran ini boleh didapati di rantau ini.

Jika kita lihat, Malaysia mempunyai ramai individu yang berkemahiran Human-Centered Design, Social Media Marketing dan Workflow Automation. Tahniah kepada individu-individu ini kerana mempunyai masa hadapan yang cerah.

Sumber: LinkedIn

Akhir Kata

Sekiranya anda mahu mengakses laporan tersebut secara penuh, anda boleh muat turunnya di sini. Perkembangan teknologi telah banyak mengubah lanskap perniagaan pada masa kini, permintaan kemahiran juga telah banyak menjurus kepada kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.

Sekiranya kita mahu untuk kekal relevan dan kompetitif, kita perlu menumpukan pembelajaran ke arah kemahiran-kemahiran ini dan buang seribu alasan yang menghalang kita dari memajukan diri kita.

Selamat berjaya!

Ditulis oleh Azam, seorang pengurus dana saham antarabangsa di sebuah institusi kewangan di Malaysia.

Penafian: Artikel ini merupakan pendapat dan pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan rasmi mana-mana individu/organisasi. Penulis tidak menerima sebarang bayaran pengiklanan dari mana-mana individu/organisasi yang disebutkan di dalam artikel ini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaedah Pengiraan Dan Pembahagian Faraid Menurut Al-Quran

Pembahagian harta pusaka menggunakan kaedah faraid, terdapat pengiraannya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ianya bertujuan untuk membahagikan harta dalam sebuah keluarga dengan memberikan dalam kadar tertentu kepada waris yang berhak.

Dengan adanya kaedah pengiraan ini, tidak akan timbul salah faham di kalangan ahli keluarga.

Ayat 11 Surah an-Nisaa’:

Allah SWT telah berfirman dalam surah an-Nisaa’ seperti berikut.

Maksudnya:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak.

Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam.

(Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu.

(Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 11 Surah An-Nisaa’

  1. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan, maka bahagian anak lelaki adalah 2 kali bahagian anak perempuan.
  2. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua atau lebih anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagian mereka adalah dua pertiga (2/3) daripada nilai harta pusaka, dimana perlu dibahagikan sama rata kepada semua anak perempuan yang terlibat.
  3. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagiannya adalah satu perdua (1/2) atau separuh daripada hartanya.
  4. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta anak (tanpa mengira bilangan dan jantina anak mereka), bahagian yang ditetapkan untuk setiap seorang ibu dan bapa adalah satu perenam (1/6); untuk ibu 1/6 dan untuk bapa 1/6.
  5. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa sahaja (tidak mempunyai anak), bahagian ibu adalah satu pertiga (1/3), bapa pula mendapat bahagian dua pertiga (2/3).
  6. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta adik-beradik (tidak mempunyai anak), maka bahagian ibu adalah satu per enam (1/6) dan selebihnya adalah bahagian adik-beradik lelaki yang perlu dibahagikan.

Ayat 12 Surah an-Nisaa’

“Dan bagi kamu satu perdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat daripada harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat daripada harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan daripada harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu.

Dan jika si mati itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya adalah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 12 Surah An-Nisaa’ yang telah dihuraikan di dalam Al-Quran

  • Sekiranya isteri meninggal dunia dan meninggalkan suami sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian suami adalah satu perdua (1/2). Tetapi, sekiranya isteri tersebut mempunyai anak, maka bahagian suami adalah satu perempat (1/4).
  • Sekiranya suami meninggal dunia dan meninggalkan isteri sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian isteri adalah satu perenam (1/6) (dibahagikan sama rata daripada 1/6 tersebut jika isteri lebih daripada seorang). Tetapi, sekiranya suami tersebut mempunyai anak, maka bahagian isteri adalah satu perlapan (1/8) yang (dibahagikan sama rata daripada 1/8 tersebut jika isteri lebih daripada seorang).
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul (ibu dan bapa, datuk dan nenek) dan waris furu’ (anak, isteri atau suami), tetapi mempunyai saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu sahaja, maka bahagian mereka adalah satu perenam (1/6) manakala selebihnya diserahkan kepada baitulmal. Tetapi, sekiranya saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu lebih daripada 2 orang, maka bahagian mereka adalah satu pertiga (1/3) yang perlu dikongsi sama rata antara mereka, manakala selebihnya dua pertiga (2/3) diserahkan kepada baitulmal.
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul dan furu’, tetapi mempunyai saudara lelaki dan saudara perempuan seibu dan sebapa, maka bahagian mereka adalah seluruh harta yang ditinggalkan (lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian).

Faraid adalah mengikut pengiraan dan pembahagian Al-Quran, bukanlah mengikut hukum manusia semata-mata. Jangan bimbang, faraid tidak akan membebankan kita, ianya adil kepada semua orang bagi mereka yang faham. 

Namun, kita juga boleh menggunakan konsep hibah (hadiah), tiada masalah.

Sumber Rujukan: Jom Urus Duit

Baca juga:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!