4 Benda Anda Kena Tahu Tentang KoPPIM dan Kempen Noriba

Baru-baru ini terbaca satu usaha dari pihak Koperasi Persatuan Pengguna Islam Malaysia (KoPPIM) berkenaan kempen Noriba. Apa yang cuba diusahakan oleh pihak KOPPIM adalah pinjaman yang tiada sebarang unsur keuntungan di mana jika anda meminjam RM10,000, bayaran yang perlu dibuat adalah RM10,000.

Buat masa ini, pinjaman yang mengamalkan cara seperti ini adalah pinjaman pendidikan sahaja iaitu Pinjaman Pendidikan Mara atau Pinjaman Pendidikan yang ditawarkan oleh kerajaan negeri.

Pada waktu ini, amalan oleh perbankan islam di Malaysia adalah pihak bank akan mengenakan kadar keuntungan kepada peminjam mengikut kadar keuntungan efektif bank tersebut. Kadar keuntungan yang ditawarkan pula bergantung kepada Overnight Policy Rate (OPR) yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) selaku pengawal selia bank-bank di Malaysia.

Jika OPR diturunkan, kadar keuntungan yang ditawarkan oleh pihak bank juga akan rendah bermakna ansuran bulanan turut rendah, begitu juga sebaliknya.

Photo by Danish Ahmad from Pexels

Daripada segi perbezaan dengan bank konvensional, perbankan Islam di Malaysia mengaplikasikan ‘profit ceiling rate’ di mana walaupun profit rate melambung tinggi, tetapi peminjam hanya perlu membayar pada kadar siling sahaja. Berbeza dengan bank konvensional yang tiada kadar siling.

Selain daripada itu, perbankan islam tidak mengenakan faedah atas faedah di atas kelewatan pembayaran bayaran. Denda caj lewat itu pula mengaplikasikan konsep ta’widh dan gharamah di mana pihak bank hanya berhak mengambil apa yang pihak bank rugi sahaja akibat dari kelewatan bayaran tersebut, sebarang lebihan perlu disalurkan ke badan kebajikan.

Perbandingan lain adalah perbankan islam menitikberatkan akad jual beli di mana terdapat kontrak yang telah dipersetujui antara peminjam dan bank. Di Malaysia, pihak bank menggunakan kontrak tawarruq antara peminjam dan bank.

Di sebalik kontrak tersebut, adanya jual beli komoditi yang mungkin tidak diketahui atau disedari oleh peminjam disebabkan kemungkinan tiada penerangan dari eksekutif jualan (wakil bank).

Berbalik kepada KoPPIM dan kempen Noriba, apa yang kami boleh rumuskan adalah seperti berikut:

1. Tiada Kadar Keuntungan

Photo by Lukas from Pexels

Ini yang paling dinanti-nanti banyak pihak. Siapa yang tak nak kalau pinjam seribu bayar pun seribu. Itu kalau pinjam seribu, kalau pinjam amaun yang lebih besar mungkin lebih ketara perbezaannya.

Sebagai contoh pinjaman berjumlah RM 100K dengan kadar keuntungan 3 peratus setahun pada kadar tetap dan perlu dibayar dalam tempoh 9 tahun, amaun pinjaman sebenar yang perlu dibayar adalah sebanyak RM127,000.

Jika tiada kadar keuntungan yang diambil oleh pihak yang memberi pinjam, secara tidak langsung ansuran bulanan juga akan berkurang dan meningkatkan pendapatan bersih peminjam.

2. Berorientasikan Kebajikan

Koperasi ini ditubuhkan adalah berorientasikan kebajikan bukan keuntungan. Penubuhan koperasi ini adalah bagi pembangunan ekonomi ummah.

Kalau nak tahu, pencetus idea kempen Noriba ini adalah pengasas Malakat Mall (Coach Fadzil Hashim) iaitu satu pasaraya yang mengumpulkan produk-produk muslim untuk dipasarkan. Coach Fadzil adalah merupakan CEO KoPPIM.

3. Infaq dan Saham

Image by eko pramono from Pixabay

Mengikut maklumat dari laman web KoPPIM, dana pinjaman akan diperolehi melalui saluran infaq dan pembelian saham. Bagi infaq tiada sebarang amaun minimum, ikut keikhlasan masing-masing.

Bagi pembelian saham pula, nilai minimum adalah RM100 setiap bulan.

4. Pelaburan

Dana yang dikumpulkan melalui infaq dan saham, kemudiannya akan diasingkan kepada dua tabung iaitu tabung pinjaman dan tabung pelaburan. Tabung pinjaman digunakan untuk memberi pinjaman manakala tabung pelaburan akan digunakan untuk melabur di dalam pelaburan berisiko rendah (target keuntungan adalah dalam 10 hingga 15 peratus setahun).

Keuntungan daripada tabung pelaburan ini akan digunakan untuk menampung kos operasi.

Jika diteliti kembali, konsep yang diaplikasikan pihak KoPPIM ini adalah seperti konsep takaful di mana setiap peserta akan saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Cuma takaful memberikan perlindungan bukannya pinjaman.

Tak banyak maklumat yang kami dapat dari laman web KoPPIM kerana pada peringkat ini, mereka masih dalam proses pengumpulan dana. Tiada lagi maklumat seperti kriteria peminjam, apa berlaku jika peminjam gagal membuat bayaran, dan lain-lain lagi.

Photo by Mohammad Danish from Pexels

Cuma buat masa ini, cadangan pinjaman akan diberikan mengikut kategori iaitu:

Pinjaman Peribadi – Maksimum RM 5K
Pinjaman Kenderaan – Maksimum RM 50K
Pinjaman Pendidikan – Maksimum RM 50K
Pinjaman Perumahan – Maksimum RM 500K

Maklumat lanjut boleh layari laman web KoPPIM https://www.koppim.com.my/.

Semoga dengan usaha pihak KoPPIM ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya golongan muslim. Sebagai seorang muslim pula, jika usaha ini untuk kesejahteraan ummah, adalah amat baik untuk kita menyokongnya.

Ditulis Oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pembiayaan Kewangan PKS

Adakah seorang usahawan perlu mendapatkan pembiayaan bagi perniagaannya? Jawapannya adalah perlu sekiranya untuk membantu atau mengekalkan aktiviti perniagaan, terutamanya untuk menjalankan operasi perniagaan mereka.

Selain daripada bank konvensional yang terdapat di Malaysia, usahawan boleh mencari institusi kewangan lain yang sesuai dengan perniagaan mereka. Antaranya ialah:

1. Institusi Kewangan Perbankan (Banking Financial Institutions)

Contoh institusi kewangan perbankan yang terdapat di Malaysia adalah seperti Bank Simpanan Nasional (BSN), Agro Bank, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat), Bank Pembangunan dan lain-lain lagi.

2. Institusi Kewangan Bukan Perbankan (Non-Banking Financial Institutions)

Terdapat dua contoh institusi kewangan bukan perbankan di Malaysia iaitu Credit Guarantee Corporation Malaysia (CGC) dan Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF). CGC berperanan untuk membantu usahawan mikro dan PKS yang tidak mempunyai cagaran/rekod yang mencukupi untuk mendapatkan kemudahan kredit daripada institusi kewangan dengan menyediakan perlindungan jaminan ke atas kemudahan tersebut manakala MIDF bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dalam tiga (3) bidang teras perniagaan: perbankan pelaburan, pinjaman/pembiayaan pembangunan perniagaan dan pengurusan aset/dana.

3. Organisasi Pembangunan Usahawan (Entrepreneur Development Organisations)

Terdapat tiga organisasi di bawah Organisasi Pembangunan Usahawan yang terlibat dalam membantu usahawan dalam pembiayaan kewangan iaitu Perbadanan Nasional Berhad (Pernas), Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) dan TEKUN Nasional. Pernas bertanggungjawab dalam membangunkan industri francais dan menambah bilangan usahawan francais melalui kepakarannya dalam menyediakan perkhidmatan dan produk yang berkualiti. Seterusnya, PUNB adalah sebuah perbadanan yang ditubuhkan untuk membantu usahawan PKS berdaya maju dalam bidang keusahawanan. Akhir sekali, TEKUN Nasional berperanan menyediakan kemudahan pinjaman/pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumiputera untuk memulakan dan memajukan lagi perniagaan mereka.

Walau bagaimanapun, sebelum anda membuat permohonan pinjaman/pembiayaan kewangan, pastikan anda mempertimbangkan perkara penting yang berikut. Dari manakah sumber pinjaman/pembiayaan anda? Pastikan pihak pemberi pinjaman/pembiayaan adalah yang berlesen dan berdaftar. Ini adalah kerana terdapat banyak laporan kes penipuan perkhidmatan pinjaman/pembiayaan kewangan, termasuklah yang menggunakan laman media sosial. Elakkan daripada menerima bantuan daripada ah long, iaitu syarikat atau individu yang tidak berlesen dan tidak berdaftar.

Sekiranya anda berhajat untuk membuat pinjaman dengan pihak bank, terdapat beberapa faktor yang perlu anda ambil kira untuk persediaan anda. Kertas kerja pinjaman dan pembiayaan sudah dibuat kemas dan lengkap. Upah konsultan pula mencecah ribuan ringgit. Namun, permohonan pinjaman masih ditolak pihak bank. Jadi, apakah faktor pertimbangan oleh pihak bank yang sebenarnya? Ini 5C yang sering menjadi pertimbangan mereka:

1. Character – Karakter

Bank akan mengkaji sejarah atau skor kredit pemohon yang telah diselaraskan kepada skala umum oleh agensi laporan kredit – sejarah kredit masa lalu. Misalnya, laporan CCRIS anda menunjukkan adakah anda membayar balik pinjaman/pembiayaan mengikut masa yang ditetapkan atau dipersetujui.

2. Capacity – Keupayaan

Bank akan mengkaji penyata aliran tunai syarikat yang lepas untuk mengenal pasti jangkaan jumlah pendapatan yang akan diperolehi daripada operasi perniagaan. Contohnya adalah kiraan Debt Service Ratio (DSR). Formula untuk kiraan DSR ialah Jumlah komitmen pinjaman / Pendapatan bersih (selepas ditolak cukai, KWSP, PERKESO dan lain-lain) x 100. Jawapan anda mesti kurang daripada 50% untuk rekod yang baik manakala anda mendapat lebih daripada 50%, bermakna rekod anda adalah tidak baik.

3. Capital – Modal

Modal untuk permohonan pinjaman/pembiayaan perniagaan sebaiknya mengandungi pelaburan peribadi ke dalam syarikat, perolehan tertahan (retained earnings), dan aset-aset lain yang dikawal oleh pemilik perniagaan.

4. Conditions – Tujuan

Pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan mengkaji keadaan seperti kekuatan dan kelemahan keseluruhan ekonomi syarikat dan tujuan pinjaman/pembiayaan termasuklah pelan semasa, masa hadapan dan sandaran (backup) untuk mengekalkan perniagaan semasa jika menghadapi perubahan ekonomi dan sama ada sektor perniagaan anda berada di bawah industri Berisiko Tinggi, contohnya seperti sektor pembinaan, kedai telefon dan lain- lain.

5. Collateral – Cagaran

Peminjam perniagaan mungkin menggunakan peralatan atau akaun belum terima, sebagai contoh hasil jualan ansuran seperti melalui kad kredit sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan, sementara penghutang individu pula biasanya meletakkan simpanan, pengangkutan atau rumah sebagai cagaran. Oleh itu, pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan melihat jenis keselamatan aset yang menjamin pembayaran balik seperti harta, peralatan besar/aset tetap/mesin dan sebagainya.

Jadi, berapa banyakkah C yang anda ada setakat ini?

Sebagai seorang usahawan, ilmu untuk membuat pinjaman/pembiayaan sangat penting agar anda tahu apa yang dilihat oleh institusi kewangan untuk meluluskan pinjaman/pembiayaan anda. Malah, anda juga akan mengetahui punca mengapa dan kenapa pinjaman anda tidak diluluskan oleh pihak bank. Kesimpulannya, penyata kewangan adalah amat penting bagi memperlihatkan keadaan kewangan dan prestasi sesebuah perniagaan. Hal ini adalah kerana ia menentukan tahap kesihatan kewangan perniagaan tersebut, malah menjadi tunjang utama untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan daripada pelbagai institusi kewangan.

Bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan AKPK, pihak AKPK menyediakan perkhidmatan Pendidikan Kewangan yang boleh dimanfaatkan oleh semua individu isi rumah mahupun Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS). Perkhidmatan ini boleh diakses daripada laman web power.akpk.org.my yang menyediakan pelbagai modul pendidikan kewangan serta laman web ask.akpk.org.my untuk pelbagai bahan pembelajaran kewangan— semuanya tersedia secara dalam talian. Kami juga mengalu-alukan mana-mana organisasi yang berhasrat menjemput kami untuk memberikan taklimat pengurusan kewangan kepada kakitangan mereka.

Selain itu, AKPK juga memberikan khidmat nasihat kewangan kepada mereka yang menghadapi masalah dalam bayaran balik pinjaman serta menawarkan bantuan melalui Program Pengurusan Kredit (PPK) untuk individu, dan Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK) untuk PKS dan perusahaan mikro. Melalui program dan skim ini, AKPK membantu untuk membuat rundingan dengan pihak bank atau pemberi kredit untuk menstrukturkan semula bayaran balik pinjaman dan merumuskan satu pelan bayaran balik pinjaman/pembiayaan baharu mengikut kemampuan semasa peminjam/pelanggan.

Jika anda memerlukan pelan penyelesaian pengurusan kewangan yang holistik, dapatkan terus daripada AKPK SECARA PERCUMA—TANPA EJEN. Layari services.akpk.org.my untuk mengakses perkhidmatan AKPK dengan menghantar borang dalam talian yang telah dilengkapkan untuk dihubungi oleh penasihat kewangan AKPK.

Semua khidmat nasihat kewangan dan pengurusan kredit kami adalah percuma dan kami tidak pernah melantik ejen atau pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak kami. Berhubunglah terus dengan AKPK dan jangan terpedaya dengan panggilan atau tawaran pihak ketiga yang mendakwa sebagai kakitangan AKPK atau menawarkan perkhidmatan dengan bayaran/caj tambahan.

Untuk sebarang maklumat tentang pengurusan kewangan termasuklah panduan dan pautan kepada semua perkhidmatan AKPK, anda juga boleh melayari laman media sosial rasmi AKPK, iaitu @AKPKofficial di Facebook, Instagram, Twitter dan terbaharu di LinkedIn dan TikTok. #AKPKSahabatKewanganAnda