5 Jenis Ekonomi Dan Kelebihan Kita Mempelajarinya

Ekonomi adalah kajian sains sosial yang berkaitan dengan pengeluaran, penggunaan dan pencarian nilai kekayaan. Ianya ada kaitan dengan isu-isu yang memberi kesan kepada situasi kewangan dan mengkaji pengagihan kekayaan di kalangan organisasi dan individu. 

Ia menggabungkan beberapa bidang lain seperti politik, undang-undang, sosiologi, geografi dan sebagainya. Terdapat pelbagai bidang ekonomi yang boleh kita pelajari agar lebih mahir dalam memahami ilmu ekonomi.

Tetapi sebelum itu, jom kita tengok beberapa jenis ekonomi yang ada, di antaranya:

1. Ekonomi Pembangunan (Development Economics)

Memberi tumpuan kepada proses pembangunan ekonomi ke atas negara yang berpendapatan rendah.

2. Ekonomi Perniagaan (Business Economics)

Penerapan teori ekonomi dan metodologi terhadap perhubungan di antara perniagaan dengan perniagaan yang lain.

3. Ekonomi Persekitaran (Environmental Economics)

Berkaitan kesan dasar ekonomi terhadap polisi persekitaran.

4. Makro Ekonomi (Macro Economics)

Kajian merangkumi faktor ekonomi dalam skala yang besar.

5. Mikro Ekonomi (Micro Economics)

Kajian merangkumi faktor ekonomi dalam skala yang lebih kecil.

Banyak juga kan jenis-jenis ekonomi yang ada? Walaupun kita mungkin tidak merancang untuk menjadi seorang ahli ekonomi yang profesional, namun ada beberapa kelebihan kita belajar tentang ekonomi iaitu:

1. Tingkatkan kemahiran membuat keputusan

Tumpuan untuk menganalisis pelbagai pilihan boleh membantu anda membuat keputusan yang lebih baik.

2. Tingkatkan kemahiran berfikir secara kritis anda

Cara pemikiran ahli ekonomi menggalakkan keraguan dan analisis secara kritikal. Daripada hanya bersandarkan pernyataan atau pendapat, ekonomi menggunakan pendekatan logik, berasaskan bukti untuk menilai sesebuah masalah.

3. Kembangkan kemahiran analisis dan kuantitatif

Mendekati masalah yang rumit dengan cara yang logik dan teratur dapat membantu anda mengenal pasti punca isu dan masalah.

4. Memahami banyak masalah semasa, sama ada ianya masalah tempatan, nasional, atau global

5. Melihat isu-isu kontroversi dengan objektiviti yang jelas

Orang ramai selalu memberi pandangan mereka tentang isu-isu semasa seperti berkaitan dengan isu migrasi, perdagangan antarabangsa, perniagaan dadah, politik dan sebagainya, yang sering berkisar mengenai pendapat subjektif dan bukannya fakta. 

Namun melalui pemerhatian dalam ilmu ekonomi, anda akan melihat isu kontroversi seperti ini, secara objektif.

6. Bantu mempersiapkan diri untuk menghadapi alam pekerjaan

Contohnya kajian di Amerika Syarikat, skor jurusan ekonomi antara yang terpenting jika anda ingin mengambil The Law School Admissions Test (LSAT).’

7. Majikan ingin pekerja yang mampu berfikir secara kritis yang mampu belajar perkara baru dan menyelesaikan masalah

Mempelajari ekonomi boleh memajukan kemahiran berfikir kritis, sekaligus meningkatkan prospek anda sebagai calon pekerjaan dengan lebih ke depan, serta menjadikan anda lebih berharga di hampir kesemua bidang pekerjaan.

Kesimpulannya bagi memaksimakan potensi diri anda, ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari. Tetapi harus diingat bahawa setiap perkara dalam ekonomi perlu dihuraikan berdasarkan fakta, bukannya bersandarkan pendapat atau pandangan semata-mata.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jalinan Kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Bersama Dengan Media Dan Pemain Industri Perkukuh Pelaksanaan e-invois

Kuala Lumpur, 22 Mei 2023 – Seiring dengan arus revolusi digital yang pesat, perniagaan memerlukan cara yang lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat domestik mahupun global. Bagi memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kerajaan melalui pembentangan Bajet 2023 telah memperkenalkan pelaksanaan e-invois sebagai satu mekanisma baharu untuk mencapai hasrat tersebut.

Sehubungan itu, satu sesi libat urus YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL bersama hampir 220 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media, pempengaruh media (media influencer) dan pemain industri telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur.

Pelaksanaan e-invois ini akan diadakan secara berperingkat mulai akhir tahun 2023 dengan memfokuskan pembangunan sistem dan projek rintis bersama pembayar cukai terpilih serta penggunaannya adalah diwajibkan kepada perniagaan mengikut nilai ambang jualan secara berperingkat bermula pada Jun 2024.


Perincian bagi cadangan pelaksanaan e-invois ini adalah seperti yang berikut:

Sesi ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri serta mendapatkan maklum balas terus berkenaan strategi-strategi pemasaran yang boleh dilaksanakan bagi membantu HASiL dalam menyebarluas kepentingan e-invois dalam konteks urusan percukaian negara. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh kumpulan ini sangat penting dan mampu bertindak sebagai duta HASiL dalam menyampaikan maklumat percukaian kepada pembayar cukai yang berkaitan.

YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa pelaksanaan e-invois ini bukan sahaja mampu menambah baik kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invois ini juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga.

Turut sama hadir dalam sesi libat urus ini ialah YBhg. Datuk Dr. Sotimin bin Muhalip, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar), YBrs. Puan Wan Ramiza binti Wan Ghazali, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian), YBrs. Encik Hisham bin Rusli, Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan) serta barisan pengurusan kanan HASiL.

Semoga dengan penganjuran sesi libat urus ini, para pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memberi pemahaman berkenaan pelaksanaan e-invois kepada pembayar cukai, seterusnya memastikan sistem ini mendapat sokongan yang padu dan dipercayai oleh rakyat.