Kaedah POAC Untuk Menguruskan Kewangan Keluarga Dengan Norma Baharu

Konsep POAC adalah kaedah pengurusan asas yang boleh digunakan dalam pelbagai hal. Fungsi POAC (Planning, Organising, Actuating dan Controlling) boleh digunakan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sesuatu organisasi.

Konsep ini telah diperkenalkan oleh George R. Kelly.

Secara umumnya, konsep ini turut digunakan untuk menguruskan kewangan. Dalam konteks artikel ini, kita akan membincangkan pengurusan kewangan untuk keluarga lebih-lebih lagi pada masa norma baharu sekarang.

Jom kita lihat dengan lebih lanjut setiap proses untuk kaedah POAC ini.

1. Planning (Perancangan)

Perancangan meliputi proses daripada mengenal pasti tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila kita merancang, seorang pengurus yang baik akan melihat masa depan dengan menetapkan visi dan misi yang sesuai.

Untuk merancang kewangan, di antara perancangan yang boleh dibuat adalah seperti:

  • Merancang simpanan (pelaburan, simpanan deposit dan sebagainya)
  • Merancang pendidikan sendiri dan anak-anak (membuat simpanan atau pelaburan untuk pendidikan, sekolah mana yang terbaik dan sebagainya)
  • Merancang untuk hari tua (wang pampasan, wang pencen, takaful dan kesihatan)
  • Merancang pelaburan (membuat pelaburan hartanah, emas)
  • Merancang akhirat (pergi menunaikan haji dan umrah, membanyakkan ibadah)

Pada masa musim wabak Covid-19 ini, ramai daripada kita yang terjejas. Ada yang diminta bercuti tanpa gaji dan ada juga yang diberhentikan.

Justeru, kita perlu mengambil langkah dengan pantas agar kita tetap boleh mencapai tujuan yang telah kita rancang.

2. Organising (Penyusunan)

Untuk mencapai tujuan dan perancangan dalam keluarga, ketua keluarga perlu membuat penyusunan dan agihan tugas kepada setiap ahli keluarga.

Sebagai contoh, suami bertugas untuk memimpin keluarga, mencari nafkah dan rezeki yang halal untuk keluarga.

Isteri pula perlu memastikan ahli keluarga mendapatkan khasiat pemakanan yang seimbang, menjaga kesihatan dan keselamatan ahli keluarga dan juga perlu berjaga-jaga dan berjimat cermat dalam menguruskan perbelanjaan rumah.

3. Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah tindakan memberikan arahan kepada setiap ahli keluarga untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pelaksanaan yang baik adalah daripada pimpinan yang baik iaitu daripada ketua keluarga.

Suami perlu memastikan semua tugasan dilaksanakan dengan sempurna dan juga sentiasa menaikkan semangat ahli keluarga untuk terus berusaha mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

4. Controlling (Pengawalan)

Pada peringkat ini, kita perlu memastikan prestasi tugasan yang dilaksanakan menepati perancangan yang telah dibuat. Kita perlu melihat jika terdapatnya perbezaan yang ketara di antara prestasi yang diharapkan dan prestasi sebenar.

Kita perlu mengambil tindakan selanjutnya untuk membetulkan perkara ini dan mengelakkan hal ini daripada berulang. Dengan ini juga, kita boleh tahu sama ada perancangan awal perlu disemak semula atau memerlukan penambahbaikan.

Jika perlu, perancangan perlu diubah dan dibuat semula sesuai dengan maklum balas pada peringkat ini.

Kesimpulannya, konsep pengurusan POAC ini cukup mudah untuk diadaptasi dalam banyak situasi dan keadaan. Kunci utamanya adalah untuk menjadikannya sebagai suatu alat perancangan dan pengurusan.

Ingatlah, jika kita gagal untuk merancang, maka kita merancang untuk gagal.

Ditulis oleh Abang Yazree Hazwan. Penulis merupakan seorang Eksekutif di sebuah syarikat penyelidikan pasaran di Malaysia. Mempunyai pengalaman dalam bidang insurans/reinsurans di syarikat reinsurans tempatan.

Sumber Rujukan: https://www.kompasiana.com/yusrilananda4792/5f338006097f3609973daf52/penerapan-fungsi-poac-untuk-memanajemen-keuangan-keluarga-pada-masa-new-normal

Iklan

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!