SC Teroka Penubuhan Bursa Sosial Islam Perkukuh Program ESG

KUALA LUMPUR, 24 Ogos (Bernama) — Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dalam usaha menubuhkan Bursa Sosial Islam bagi mengukuhkan program tadbir urus alam sekitar, sosial dan korporat (ESG), terutamanya untuk menyokong golongan miskin dan yang memerlukan.

Pengerusinya Datuk Seri Dr Awang Adek Hussin berkata dengan senarai produk kewangan Syariah yang meluas dan komprehensif yang tersedia hari ini, tumpuan harus beralih ke arah menilai sejauh mana kesan dan keberkesanan saluran itu dalam merealisasikan matlamat kewangan Islam.

“Matlamat sedemikian termasuk membina ekonomi pemegang kepentingan yang menyokong keadilan dan menangani isu seperti kemiskinan dan keterangkuman kewangan.

“Dengan menilai kesan inisiatif kami, bukan sahaja kami dapat mengenal pasti jurang dan kawasan untuk penambahbaikan tetapi yang lebih penting, kami akan lebih sejajar dengan objektif Maqasid al-Syariah,” katanya dalam ucapan alu-aluannya pada persidangan Meja Bulat 2023 Pusat Pengajian Islam SC-Oxford ke-14 (OCIS) 2023 yang bertemakan “Melabur Ke Arah Kebaikan Bersama: Kesan, Pengawasan dan Pertimbangan Etika” di sini hari ini.

Awang Adek berkata SC merancang untuk melancarkan panduan berasaskan prinsip Maqasid al-Syariah sebelum akhir tahun untuk menyelaraskan inisiatif pasaran modal Islam mengikut piawaian Syariah.

 Beliau berkata SC juga akan mengeluarkan Keutamaan Strategik Tadbir Urus Korporat 2021-2023 (CG Keutamaan Strategik) untuk mempromosikan ESG dan kepimpinan lembaga pengarah dalam syarikat yang tersenarai. 

“Ia (CG Keutamaan Strategik) menggariskan 11 inisiatif termasuk menggalakkan kesedaran, pembinaan kapasiti dan penglibatan, menyasarkan pengarah, pelabur dan belia,” katanya.

Awang Adek berkata SC juga telah mengemas kini Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCGG) untuk memasukkan amalan terbaik baharu dalam syarikat tersenarai apabila menangani risiko dan peluang ESG.

“Ini adalah untuk mewujudkan impak positif melalui kewangan Islam,” katanya.

— BERNAMA 

Previous ArticleNext Article

Cypark Terbitkan Tranche Ketiga Sukuk Musharakah Kekal RM165 Juta

KUALA LUMPUR, 26 Sept (Bernama) — Cypark Renewable Energy Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Cypark Resources Bhd telah menerbitkan tranche ketiga Sukuk Musharakah Kekal sebanyak RM165 juta dalam nilai nominal atas dasar tidak bercagar daripada saiz terbitan sehingga RM265 juta di bawah Program Sukuk Musharakah Kekal (Penerbitan Tranche Ketiga).

Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Cypark Resources berkata hasil yang diperoleh daripada penerbitan Tranche Ketiga itu akan digunakan untuk modal kerja, perbelanjaan modal, pembayaran balik pembiayaan dan pinjaman sedia ada, membayar kos dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan penerbitan Program Sukuk Musharakah Kekal.

“Penerbitan itu telah dilanggan sepenuhnya oleh Jakel Capital Sdn Bhd, pemegang saham utama syarikat, berdasarkan hasil pasaran yang setanding dengan terbitan Program Sukuk Musharakah Kekal,” katanya.

Cypark Resources juga berkata dengan selesainya penerbitan Tranche Ketiga juga menandakan selesainya Program Sukuk Musharakah Kekal.

RHB Investment Bank Bhd merupakan penasihat utama, pengatur utama dan pengurus utama bagi Program Sukuk Musharakah Kekal dan juga pengurus utama bagi penerbitan Tranche Ketiga.

— BERNAMA