4 Unsur Yang Perlu Dielakkan Agar Kewangan Islam Jadi Betul-Betul Halal

Kewangan Islam semakin berkembang di seluruh dunia. Sepanjang dekad yang lalu, ia telah berkembang pada kadar yang tinggi iaitu di antara 10%-12% setahun.

Nilai keseluruhan pada tahun 2015 pula dianggarkan sekitar USD2 trilion. Ini termasuklah Perbankan Patuh Syariah, Pasaran Modal, Pasaran Wang dan Takaful.

Malaysia telah memainkan peranan yang amat besar dalam peningkatan ini. Fungsi kerajaan dalam mewujudkan Akta Perbankan Islam pada tahun 1983, Akta Takaful untuk mengawal selia insurans Islam pada tahun 1984, bon Islam pertama (sukuk) pada tahun 1990, dan pelancaran Pasaran Wang Antara Bank Islam pada tahun 1994; telah menyumbang ke arah pengiktirafan Malaysia sebagai peneraju global dalam perbankan dan kewangan Islam.

Inisiatif ini bukan setakat itu sahaja. Pada masa ini, Malaysia juga telah menubuhkan Pusat Pendidikan Pendidikan Kewangan Islam, Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dan Institut Kewangan Asia.

Selain itu, terdapat juga pengenalan Rangka Kerja Tadbir Urus Syariah dan pembaharuan Institusi Perbankan Islam yang lebih meluas di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSA) 2013.

Dengan rangka kerja yang luas, terdapat beberapa garis panduan yang jelas bagi mengenal pasti kewangan Islam yang benar-benar halal.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Untuk memastikan pembiayaan benar-benar halal, adalah penting bagi Institusi Kewangan untuk menghindari keempat-empat elemen utama dalam produk Syariah mereka:

1. Riba

Larangan riba (faedah) adalah salah satu prinsip utama kewangan Islam. Riba adalah perbezaan kontrak dalam nilai dua atau lebih item untuk jenis, kualiti dan nilai yang sama apabila mereka ditukar.

Contohnya adalah pertukaran 1kg anggur untuk 1.5kg anggur pada jenis, kualiti dan nilai yang sama. Tambahan nilai 0.5kg tersebut adalah riba. Walau bagaimanapun, penekanan harus diberikan pada anggur yang sama jenis, kualiti dan nilai.

Contoh yang lebih relevan dalam kewangan atau perbankan adalah jumlah wang yang ditukar dalam penjualan atau pinjaman. Jika pelanggan meminjam RM100 dan perlu membayar balik RM110, maka tambahan RM10 dianggap sebagai riba.

Walau bagaimanapun, ini adalah penjelasan asas mengenai riba. Penerangan yang lebih lengkap memerlukan sekurang-kurangnya artikel penuh yang panjang.

2. Gharar

Perkataan arab “gharar” secara amnya boleh diterjemahkan sebagai ketidakpastian, ketidakcukupan, peluang atau risiko yang tidak memenuhi syarat. Kewangan Islam perlulah dikaitkan dengan aset sebenar.

Penjualan barang tidak boleh dibuat secara tidak jelas dan ragu-ragu. Sebagai contoh, penjualan sebuah rumah dibuat tanpa adanya butiran penuh mengenai strukturnya, bilangan biliknya dan sebagainya.

Barangan juga tidak boleh dijual jika ia melibatkan risiko atau bahaya yang tidak menentu atau apabila hasilnya tidak diketahui. Walaupun larangan riba adalah mutlak, terdapat beberapa tahap gharar atau ketidakpastian yang dapat diterima dalam rangka kerja Islam.

Tapi dengan syarat, gharar yang berlebihan perlu dielakkan.

3. Maysir

Maysir merujuk kepada peluang memperoleh kekayaan dengan mudah, sama ada dengan cara merosakkan hak orang lain. Maysir juga dikenali sebagai Qimar, dimana ia meliputi semua jenis peluang dan kesempatan.

Di sinilah seseorang memperoleh keuntungan material daripada kos orang lain.

Untuk pengetahuan anda, semua bentuk transaksi perjudian termasuk dalam kategori ini dan amat ditegah. Walau bagaimanapun, ia hanya terhad kepada keuntungan yang sukar dicapai.

Transaksi ini tidak termasuk pelaburan yang melibatkan data ekonomi dan kewangan atau yang melibatkan pelaburan aset, kemahiran dan buruh.

4. Zulm

Istilah ini merujuk kepada mana-mana perniagaan atau amalan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Sekiranya perniagaan ini menindas atau tidak memenuhi tanggungjawabnya terhadap orang lain, maka amalan perniagaan ini boleh dikategorikan sebagai Zulm.

Perniagaan yang melibatkan salah laku seperti pelacuran atau alkohol juga termasuk dalam kategori Zulm. Mana-mana perdagangan kewangan haruslah mematuhi undang-undang Syariah dengan lebih tegas.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Dikarang oleh Sedania As Salam Capital. Diterjemah dan disiarkan secara eksklusif di MajalahLabur.

Tentang Sedania As Salam Capital Sdn Bhd

As-Sidq (TM) adalah sebuah platform perisian dipaten milik oleh Sedania As Salam Capital Sdn Bhd yang kukuh dan berskala dengan rekod prestasi terbukti lebih daripada 350,000 transaksi bernilai RM38 bilion. Perkhidmatan patuh syariah sepenuhnya, yang mudah diintegrasikan ke dalam mana-mana sistem dan proses sedia ada melalui API, kini digunakan oleh lebih daripada 40 institusi kewangan dan 7 bank di Malaysia. Misi teras As-Sidq (TM) adalah untuk membantu pelanggan mencari produk kewangan Islam yang sempurna dan menyampaikannya kepada mereka dalam masa yang sesingkat mungkin.

Sebagai peneraju industri dalam platform perdagangan komoditi Tawarruq untuk kewangan peribadi Islam, As-Sidq (TM) membantu institusi-institusi kewangan untuk memasar, mengenal pasti dan meluluskan pembiayaan peribadi Islam dengan menawarkan pemeriksaan profil pelanggan yang komprehensif dari DSR kepada CTOS / CCRIS. Ini membolehkan penyerahan petunjuk hangat yang membolehkan kelulusan hampir dijamin.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cara Nak Memohon Skim Perkeso Bagi Yang Bekerja Sendiri Serta 8 Manfaatnya

Ketika PKP dilaksanakan kepada rakyat Malaysia, semakin ramai rakyat negara yang kehilangan pekerjaan. Sektor industri yang semakin lemah dan bantuan kerajaan kepada rakyat Malaysia yang semakin meningkat, menunjukkan bahawa PKP ini dijangka akan berlaku untuk tempoh masa yang panjang.

Di antara kerja yang paling mendapat tempat pada ketika musim PKP ini adalah penghantar makanan. Penghantar makanan (rider) melalui motosikal menjadi sangat popular sehinggakan yang berjaya mendapat pendapatan sebanyak RM18,000 dalam masa dua bulan hasil daripada kerja menjadi rider untuk syarikat penghantar makanan.

Walaupun mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia yang telah kehilangan pekerjaan, kerja ini terdedah kepada risiko yang tinggi terutamanya ketika waktu puncak. Kita boleh lihat ramai di kalangan rider menghadapi kamalangan jalan raya yang boleh menjejaskan pendapatan harian mereka dan keluarga.

Mungkin ramai di antara rider ini tidak mempunyai insurans atau takaful untuk menampung kehidupan mereka jika berlaku kemalangan ketika melakukan tugas. Kini, pihak kerajaan telah memberi skim bantuan kemalangan melalui PERKESO.

Pastinya ramai yang tidak mengetahui kewujudan skim yang dikenali sebagai MATRIX ini. Skim ini merupakan satu skim yang disediakan oleh kerajaan bagi membantu golongan pekerja sendiri untuk melindungi diri mereka.

Jenis Pekerjaan Yang Layak

Bermula Januari 2020, skim MATRIX ini telah memperluaskan kategori bagi sesiapa yang bekerja sendiri di bawah 19 jenis kategori. Mereka yang layak adalah Warganegara Malaysia atau Pemastautin Tetap yang menjalankan pekerjaan sendiri dengan tujuan menjana pendapatan tanpa mengira had umur.

Jenis-jenis pekerjaan yang layak untuk mencarum adalah seperti berikut:

 • Pengangkutan Barangan dan Makanan           
 • Perniagaan Online
 • Pertanian     
 • Teknologi Maklumat
 • Penternakan
 • Pemprosesan Data
 • Perhutanan 
 • Ejen
 • Perikanan    
 • Perkhidmatan Profesional
 • Makanan      
 • Perkhidmatan Sokongan
 • Pembuatan  
 • Kesenian
 • Pembinaan  
 • Perkhidmatan Isi Rumah
 • Penjaja          
 • Penjagaan Perawatan dan Pemulihan Kesihatan
 • Premis Penginapan

Cara Mendaftar Skim MATRIX

Untuk memudahkan rakayat Malaysia mengambil skim ini, PERKESO telah menyediakan permohonan melalui dalam talian. Jom kita tengok cara-cara untuk mendaftar.

1. Layari https://matrix.perkeso.gov.my/mypass/login, masukkan nombor kad pengenalan dan nombor telefon bimbit bagi pertama kali daftar ke sistem Matrix ini untuk pendaftaran.

This image has an empty alt attribute; its file name is Cara-Nak-Memohon-Skim-Perkeso-Bagi-Yang-Bekerja-Sendiri1-700x347.jpg

2. Klik butang “SAYA BEKERJA SENDIRI”

3.Klik butang “Daftar” untuk mencarum di dalam skim ini

4. Pilih sektor pekerjaan

5. Isi maklumat lengkap diri sendiri

6. Pilih pelan caruman yang dikehendaki

7. Antara dokumen yang penting yang wajib dimiliki oleh pencarum adalah lesen SSM yang aktif.

Jumlah Caruman

Pencarum ada 4 pelan untku dipilih. Caruman yang dikenakan oleh PERKESO amat mampu milik jika dibandingkan dengan insurans atau takaful.

Para pencarum boleh memilih untuk membayar caruman mengikut kadar bulanan atau tahunan.

8 Manfaat Yang Diperolehi

Memang tiada siapa mahu kemalangan terjadi, tetapi kita haruslah bersedia untuk sebarang kemungkinan. Di antara manfaat yang bakal diperolehi adalah seperti yang berikut.

 • Faedah Perubatan
 • Faedah Hilang Upaya Sementara
 • Faedah Hilang Upaya Kekal
 • Faedah Elaun Layanan Sentiasa
 • Faedah Orang Tanggungan
 • Faedah Pengurusan Mayat
 • Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Vokasional
 • Faedah Pendidikan

1. Faedah Perubatan

Mereka yang ditimpa bencana boleh mendapat rawatan perubatan secara percuma di klinik panel PERKESO atau klinik / hospital Kerajaan; atau

Membuat tuntutan bayaran ganti belanja kos rawatan di Pejabat PERKESO.

2. Faedah Hilang Upaya Sementara

Faedah Hilang Upaya Sementara dibayar sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh doktor. Tempoh cuti sakit mestilah sekurang-kurangnya empat (4) hari termasuk hari kemalangan.

Perlu mengemukakan sijil cuti sakit.

Kadar bayaran RM30.00 – RM105.33 sehari berdasarkan pelan caruman yang dipilih.

3. Faedah Hilang Upaya Kekal

Hilang upaya kekal ertinya hilang upaya yang berkekalan hingga mengurangkan keupayaan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya. Tuntutan boleh dibuat selepas tamat tempoh cuti sakit.

Kadar bayaran sebanyak 90% dari pilihan pendapatan bulanan yang diinsuranskan.

Contoh pengiraan Faedah Hilang Upaya Kekal (bayaran pukal) jika taksiran sama dengan 20% dengan faktor umur 8873 (umur bawah 20 tahun) dan kadar caruman RM592.80.

= (RM3,950 X 90% ÷ 30 hari) X 20% X 8873

= RM210,290.10

4. Elaun Layanan Sentiasa

Elaun diberikan kepada yang tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan oleh orang lain.

Elaun bulanan sebanyak RM500.00.

5. Faedah Orang Tanggungan

Faedah Orang Tanggungan dibayar secara bulanan kepada yang meninggal dunia. Kadar bayaran sebanyak 90% daripada pilihan pendapatan bulanan yang diinsuranskan.

Orang Tanggungan Yang Layak Balu atau duda dan anak berumur di bawah 21 tahun. Jika tiada balu, duda atau anak

Ibu atau bapa; atau

Adik-beradik berumur di bawah 21 tahun; atau

Datuk nenek

Duda/balu, ibu/bapa, datuk/nenek menerima faedah sepanjang hayat

Anak menerima faedah sehingga berumur 21 tahun atau berkahwin (mana yang lebih awal). Jika sedang belajar di IPT, terima faedah sehingga mendapat ijazah pertama atau berkahwin (mana yang lebih awal)

Contoh pengiraan bayaran Faedah Orang Tanggungan kepada Isteri dan Anak.

Pelan Pendapatan Bulanan Pilihan Yang Diinsuranskan (Pencen Bulanan)

1. RM1,050 = RM1,050 X 90% = RM945.00

2. RM1,550 = RM1,550 X 90% = RM1,395.00

3. RM2,950 = RM2,950 X 90% = RM2,655.00

4. RM3,950 = RM3,950 X 90% = RM3,555.00

6. Faedah Pengurusan Mayat

Faedah Pengurusan Mayat sebanyak RM2,000.00 dibayar kepada mereka yang meninggal dunia akibat daripada bencana pekerjaan sendiri atau semasa menerima faedah hilang upaya.

7. Kemudahan Pemulihan Jasmani Atau Vokasional

Kemudahan permulihan dan vokasional diberikan secara percuma. Pemulihan jasmani ini termasuklah fisioterapi, pembedahan rekonstruktif, anggota tiruan, rawatan hemodialisis, kerusi roda, tilam khas, tongkat, commode chair, lampin dan banyak lagi.

Kemudahan vokasional pula seperti latihan dalam bidang elektrikal, jahitan, membaiki radio dan lain-lain.

8. Faedah Pendidikan

Faedah Pendidikan merupakan kemudahan dalam bentuk pinjaman atau biasiswa kepada anak yang telah meninggatl dunia atau menerima bayaran berkala faedah hilang upaya kekal dengan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.

Sumber Rujukan: Perkeso

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!