4 Unsur Yang Perlu Dielakkan Agar Kewangan Islam Jadi Betul-Betul Halal

Kewangan Islam semakin berkembang di seluruh dunia. Sepanjang dekad yang lalu, ia telah berkembang pada kadar yang tinggi iaitu di antara 10%-12% setahun.

Nilai keseluruhan pada tahun 2015 pula dianggarkan sekitar USD2 trilion. Ini termasuklah Perbankan Patuh Syariah, Pasaran Modal, Pasaran Wang dan Takaful.

Malaysia telah memainkan peranan yang amat besar dalam peningkatan ini. Fungsi kerajaan dalam mewujudkan Akta Perbankan Islam pada tahun 1983, Akta Takaful untuk mengawal selia insurans Islam pada tahun 1984, bon Islam pertama (sukuk) pada tahun 1990, dan pelancaran Pasaran Wang Antara Bank Islam pada tahun 1994; telah menyumbang ke arah pengiktirafan Malaysia sebagai peneraju global dalam perbankan dan kewangan Islam.

Inisiatif ini bukan setakat itu sahaja. Pada masa ini, Malaysia juga telah menubuhkan Pusat Pendidikan Pendidikan Kewangan Islam, Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dan Institut Kewangan Asia.

Selain itu, terdapat juga pengenalan Rangka Kerja Tadbir Urus Syariah dan pembaharuan Institusi Perbankan Islam yang lebih meluas di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSA) 2013.

Dengan rangka kerja yang luas, terdapat beberapa garis panduan yang jelas bagi mengenal pasti kewangan Islam yang benar-benar halal.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Untuk memastikan pembiayaan benar-benar halal, adalah penting bagi Institusi Kewangan untuk menghindari keempat-empat elemen utama dalam produk Syariah mereka:

1. Riba

Larangan riba (faedah) adalah salah satu prinsip utama kewangan Islam. Riba adalah perbezaan kontrak dalam nilai dua atau lebih item untuk jenis, kualiti dan nilai yang sama apabila mereka ditukar.

Contohnya adalah pertukaran 1kg anggur untuk 1.5kg anggur pada jenis, kualiti dan nilai yang sama. Tambahan nilai 0.5kg tersebut adalah riba. Walau bagaimanapun, penekanan harus diberikan pada anggur yang sama jenis, kualiti dan nilai.

Contoh yang lebih relevan dalam kewangan atau perbankan adalah jumlah wang yang ditukar dalam penjualan atau pinjaman. Jika pelanggan meminjam RM100 dan perlu membayar balik RM110, maka tambahan RM10 dianggap sebagai riba.

Walau bagaimanapun, ini adalah penjelasan asas mengenai riba. Penerangan yang lebih lengkap memerlukan sekurang-kurangnya artikel penuh yang panjang.

2. Gharar

Perkataan arab “gharar” secara amnya boleh diterjemahkan sebagai ketidakpastian, ketidakcukupan, peluang atau risiko yang tidak memenuhi syarat. Kewangan Islam perlulah dikaitkan dengan aset sebenar.

Penjualan barang tidak boleh dibuat secara tidak jelas dan ragu-ragu. Sebagai contoh, penjualan sebuah rumah dibuat tanpa adanya butiran penuh mengenai strukturnya, bilangan biliknya dan sebagainya.

Barangan juga tidak boleh dijual jika ia melibatkan risiko atau bahaya yang tidak menentu atau apabila hasilnya tidak diketahui. Walaupun larangan riba adalah mutlak, terdapat beberapa tahap gharar atau ketidakpastian yang dapat diterima dalam rangka kerja Islam.

Tapi dengan syarat, gharar yang berlebihan perlu dielakkan.

3. Maysir

Maysir merujuk kepada peluang memperoleh kekayaan dengan mudah, sama ada dengan cara merosakkan hak orang lain. Maysir juga dikenali sebagai Qimar, dimana ia meliputi semua jenis peluang dan kesempatan.

Di sinilah seseorang memperoleh keuntungan material daripada kos orang lain.

Untuk pengetahuan anda, semua bentuk transaksi perjudian termasuk dalam kategori ini dan amat ditegah. Walau bagaimanapun, ia hanya terhad kepada keuntungan yang sukar dicapai.

Transaksi ini tidak termasuk pelaburan yang melibatkan data ekonomi dan kewangan atau yang melibatkan pelaburan aset, kemahiran dan buruh.

4. Zulm

Istilah ini merujuk kepada mana-mana perniagaan atau amalan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Sekiranya perniagaan ini menindas atau tidak memenuhi tanggungjawabnya terhadap orang lain, maka amalan perniagaan ini boleh dikategorikan sebagai Zulm.

Perniagaan yang melibatkan salah laku seperti pelacuran atau alkohol juga termasuk dalam kategori Zulm. Mana-mana perdagangan kewangan haruslah mematuhi undang-undang Syariah dengan lebih tegas.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Dikarang oleh Sedania As Salam Capital. Diterjemah dan disiarkan secara eksklusif di MajalahLabur.

Tentang Sedania As Salam Capital Sdn Bhd

As-Sidq (TM) adalah sebuah platform perisian dipaten milik oleh Sedania As Salam Capital Sdn Bhd yang kukuh dan berskala dengan rekod prestasi terbukti lebih daripada 350,000 transaksi bernilai RM38 bilion. Perkhidmatan patuh syariah sepenuhnya, yang mudah diintegrasikan ke dalam mana-mana sistem dan proses sedia ada melalui API, kini digunakan oleh lebih daripada 40 institusi kewangan dan 7 bank di Malaysia. Misi teras As-Sidq (TM) adalah untuk membantu pelanggan mencari produk kewangan Islam yang sempurna dan menyampaikannya kepada mereka dalam masa yang sesingkat mungkin.

Sebagai peneraju industri dalam platform perdagangan komoditi Tawarruq untuk kewangan peribadi Islam, As-Sidq (TM) membantu institusi-institusi kewangan untuk memasar, mengenal pasti dan meluluskan pembiayaan peribadi Islam dengan menawarkan pemeriksaan profil pelanggan yang komprehensif dari DSR kepada CTOS / CCRIS. Ini membolehkan penyerahan petunjuk hangat yang membolehkan kelulusan hampir dijamin.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Planworth Memperuntukkan Dana Pembiayaan Sebanyak RM500 Juta Untuk Memperkasa PMKS Tempatan

Kuala Lumpur, 9 Ogos 2022 – Planworth Global Factoring, institusi kewangan bukan bank untuk pemfaktoran dan Rantaian Bekalan Kewangan yang terkemuka dan terbesar telah memperuntukkan sejumlah RM 500 juta untuk membawa penyelesaian kemudahan pemfaktoran dan pembiayaan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS). Dana tersebut bertujuan memperkasa PMKS dan syarikat-syarikat pemula yang menjalankan urusan Perniagaan ke Perniagaan (B2B) dan Perniagaan ke Kerajaan (B2G) dengan akses ke pembiayaan modal yang selamat dan mudah. 

Sekitar 97.4% daripada keseluruhan perniagaan di Malaysia buat masa kini terdiri daripada PMKS, dan ia juga merupakan penunjuk utama kesihatan ekonomi tempatan. Dengan memahami kesan jangka masa panjang Perintah Kawalan Pergerakan Covid-19 terhadap kebanyakan perniagaan, ramai pakar telah menyarankan pemberian sokongan kewangan yang lebih besar bagi mengukuhkan lagi usaha pemulihan PMKS pasca pandemik – sebuah matlamat yang turut disokong oleh Planworth melalui inisiatif pembiayaan ini. 

Mengenai hal ini, Ketua Pegawai Eksekutif Planworth Global Factoring, Dato Andy Kuek berkata, “Visi Planworth adalah untuk memperkasa PMKS tempatan untuk berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara kita dengan penyelesaian keberkesanan kos kami yang boleh diperibadikan. Setakat ini kami telah menyalurkan lebih daripada RM1 bilion kepada PMKS tempatan. Berikutan kisah-kisah kejayaan yang telah kami saksikan sendiri, kami kini memperuntukkan lebih dana untuk membantu lebih banyak PMKS dengan keperluan dokumen yang ringkas, polisi yang mesra kredit untuk PMKS, proses kelulusan yang pantas, serta penyaluran dana yang pantas tanpa perlu jaminan.”

Dengan peruntukan sebanyak RM500 juta ini, Planworth akan memperluas lagi penyelesaian pembiayaan setempat mereka yang komprehensif bagi menyediakan Surat Sokongan, Modal Kerja, Pembiayaan PO, dan Pembiayaan Pasca/Pembiayaan Invois (Post Financing/Invoice Financing) untuk memenuhi keperluan perkembangan PMKS pada setiap tahap, serta untuk keperluan pembiayaan perniagaan jangka pendek hujung-ke-hujung. Melalui penyediaan akses bagi pengaliran tunai yang selamat dan lebih pantas, Planworth membolehkan syarikat-syarikat ini memenuhi keperluan kewangan mereka dengan segera serta membiayai operasi kewangan harian mereka. 

Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada matlamat utama Planworth dalam memperjuangkan perkembangan lanskap perniagaan tempatan dan kewangan, sebagai institusi kewangan pemfaktoran pilihan PMKS dan syarikat-syarikat pemula yang memerlukan pembiayaan. Planworth merupakan sebuah institusi kewangan yang bereputasi dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan ePerolehan untuk membiayai para kontraktor, penjual, dan pembekal kepada Kerajaan, Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dan sektor swasta. Kemudahan Pemfaktoran/Pembiayaan Invois Planworth dikecualikan daripada duti setem bermula daripada 1 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2023, berikutan kelulusan daripada Kementerian Kewangan Malaysia. 

Dana ini masih terbuka untuk permohonan sehingga penghujung tahun 2022 tetapi tertakluk kepada ketersediaan. Sila layari https://planworthfinance.com/apply-now/ atau imbas Kod QR di bawah:

Mengenai Planworth Global Factoring

Planworth Global Factoring merupakan institusi kewangan bukan bank terbesar yang menyediakan pembiayaan pemfaktoran dan rantaian kewangan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan ePerolehan. Penarafan kredit kepada Planworth diiktiraf oleh Experian dan CTOS. Syarikat ini menyediakan pelbagai variasi penyelesaian kewangan untuk memperkasa PMKS dan syarikat-syarikat pemula tempatan dengan akses pembiayaan yang cepat dan mudah untuk memacu cita-cita perniagaan mereka.

Planworth merupakan syarikat 100% milik rakyat Malaysia, dan sebahagian daripada Grand Columbia Group yang ditubuhkan pada tahun 1992. Planworth mempunyai pelbagai geran daripada MATRADE dan MDEC, serta mempunyai kerjasama kukuh dengan SME Bank, CEDAR dan Deutsche Factoring Bank. Planworth juga telah memenangi pelbagai anugerah, antaranya SME100 Fast Moving Companies 2021, CTOS Credit Excellence 2021, serta anugerah Singapore SME500 untuk dua tahun berturut-turut daripada 2020 sehingga 2022.