Masa Yang Fleksibel Dan Isu Gaji Peyumbang Kepada Kepuasan Pekerja Di Malaysia

Bekerja dalam keadaan gembira merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam menghasilkan produktiviti yang tinggi di tempat kerja. Ianya merupakan teras utama yang perlu ada di sesebuah organisasi bagi melahirkan sebuah syarikat yang berdaya saing di era yang sangat mencabar ini.

Secara asasnya, jika seseorang pekerja itu tidak suka dengan keadaan di tempat kerja mereka atau dengan kata lain, mereka datang kerja untuk mendapatkan gaji tetapi hati mereka tidak berada di tempat kerja. Maka hasil kerja yang mereka lakukan pasti akan berada pada paras yang tidak optimum.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang pekerja itu tidak gembira di tempat kerja mereka. Faktor yang kebiasaan berlaku yang boleh menggangu kegembiraan seseorang pekerja terhadap pekerjaan mereka adalah layanan yang diberikan oleh majikan terhadap diri mereka.

Selain itu juga, hubungan di antara rakan sekerja juga turut mempengaruhi keadaan di tempat kerja. Kalau dah selalu bergaduh di tempat kerja dengan rakan sekerja yang lain, pasti produktiviti akan menurun.

Faktor-faktor tersebut adalah faktor asas yang berlaku di alam pekerjaan di seluruh dunia. Negara kita juga tidak terkecuali dengan faktor yang disebutkan di atas.

Satu kajian telah dilakukan oleh sebuah badan NGO yang dikenali sebagai  Vase, bagi menilai kadar kegembiraan yang dimiliki oleh pekerja di Malaysia mengenai kerja yang mereka lakukan. Kajian ini melibatkan seramai 1,042 orang pekerja.

Hasil kajian yang diperolehi oleh badan NGO tersebut adalah sebanyak 57% dari pekerja Malaysia ini sangat berpuas hati dengan keadaan di tempat kerja dan 40% tidak berpuas hati dengan keadaan ditempat kerja dan majikan mereka perlu merubah keadaan tersebut.

Hanya 3% sahaja yang benci dengan persekitaran di tempat kerja mereka.

Di antara faktor utama bagi pekerja Malaysia yang sangat berpuas hati ditempat kerja adalah waktu kerja yang flexible dan keseimbangan di antara kehidupan dan pekerjaan (work-life balance) berbanding dengan faktor yang lain.

Faktor masa yang fleksibel ini bermaksud pekerja tidak terikat dengan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh majikan.

Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan pekerja terutamanya yang berada di ibu kota akan mengalami masalah yang sama setiap hari iaitu kesesakan lalu lintas. Ianya berpunca daripada waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pihak majikan yang kebiasaanya bemula di antara pukul 8 atau 9 pagi.

Kesesakan lalu lintas adalah salah satu punca utama yang menyebabkan ramai pekerja stress sebelum masuk ke pejabat.

Selain faktor gembira, badan NGO itu turut mengkaji faktor yang menyebabkan pekerja Malaysia ini tidak berpuas hati dengan keadaan di tempat kerja mereka. Kajian itu mendapati faktor utama adalah faktor gaji.

Ramai pekerja di Malaysia ini kurang berpuas hati dengan bayaran gaji yang diterima mereka yang mewakili sebanyak 58% di dalam kajian tersebut.

Sebagai contoh pada tahun 2016, tinjauan mendapati Malaysia berada pada kedudukan yang terkebelakang berbanding dengan negara jiran kita, iaitu Singapura di dalam isu pembayaran gaji pekerja.

Malah ada  yang lebih teruk lagi, pekerja di Malaysia dibayar dengan gaji yang lebih rendah daripada aras yang sebenar majikan perlu membayar gaji mereka menurut kajian yang dilakukan pada tahun 2017.

Walaupun isu gaji tidak berpihak kepada pekerja di dalam kajian tersebut, sebagai seorang pekerja yang rasional kita patut bersyukur jika kita masih lagi mempunyai pekerjaan.

Ketika ini ramai pekerja bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia, sedang berdepan dengan kehilangan pekerjaan akibat daripada pandemik Covid-19 yang melanda.

Sumber Rujukan:

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nak Tahu Personaliti Diri? Ambil Ujian MBTI Ini

Personaliti diri bermaksud ciri tingkah laku, kondisi diri dan emosi yang berkembang daripada faktor biologi dan persekitaran. Walaupun tidak terdapat definisi personaliti yang dipersetujui oleh semua orang, namun kebanyakan teori memberikan tumpuan kepada motivasi dan interaksi psikologi dengan persekitaran seseorang.

Teori keperibadian atau personaliti diri berdasarkan sifat seperti yang ditakrifkan oleh Raymond Cattell, menentukan keperibadian sebagai ciri-ciri yang meramalkan tingkah laku seseorang. Lebih banyak pendekatan berdasarkan tingkah laku menentukan keperibadian melalui pembelajaran kajian dan tabiat seseorang.

Kajian psikologi personaliti diri yang dikenali sebagai psikologi personaliti, cuba menjelaskan kecenderungan untuk memahami perbezaan dalam tingkah laku. Banyak pendekatan telah diambil untuk mengkaji personaliti, termasuk teori biologi, kognitif, pembelajaran dan sifat berdasarkan teori, serta pendekatan psikodinamik dan humanistik. 

Psikologi keperibadian telah dihuraikan para ahli teori pertama, dengan beberapa teori berpengaruh yang diketengahkan oleh Sigmund Freud, Alfred Adler, Gordon Allport, Hans Eysenck, Abraham Maslow, dan Carl Rogers.

Personaliti diri boleh ditentukan melalui pelbagai ujian. Oleh kerana personaliti adalah perkara yang rumit, dimensi personaliti dan skala ujian personaliti berbeza-beza dan sering kurang jelas dengan penilaian personaliti seseorang.

Disebabkan inilah kemunculan dua elemen utama untuk mengukur keperibadian, melalui ujian objektif dan langkah-langkah proaktif. 

Contoh-contoh ujian personaliti adalah:

*Big Five Inventory (BFI).

*Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2).

*Rorschach Inkblot test.

*Neurotic Personality Questionnaire KON-2006.

*Eysenck’s Personality Questionnaire (EPQ-R).

Di antara ujian personaliti diri yang baru diperkenalkan adalah 16 Personalities Factor (16PF). Kebiasaannya ia digunakan oleh ahli psikologi, bagi mengukur keperibadian diri berdasarkan teori 16 faktor personaliti yang dibangunkan oleh Raymond Cattell. 

Pakar psikologi juga menggunakannya sebagai indeks pengukur kesihatan mental, bagi mendiagnos gangguan psikiatri dan membantu dengan terapi yang sesuai.

Tahukah anda Big Five Inventory (BFI) merupakan indeks pengukur yang paling banyak digunakan, kerana ia mempunyai kriteria yang luas seperti faktor-faktor yang berbeza dalam personaliti diri, sekaligus membolehkan ahli psikologi mendapatkan maklumat yang paling tepat?

Manakala salah satu ujian personaliti diri yang paling lengkap pernah dibina adalah MBTI (Myers–Briggs Type Indicator).

MBTI (Myers–Briggs Type Indicator):

MBTI adalah soal selidik laporan introspektif yang menunjukkan keutamaan psikologi yang berbeza, dalam konsep bagaimana seseorang melihat dunia dan membuat keputusan. Pada asalnya MBTI dibangunkan oleh 2 orang rakyat Amerika Syarikat, iaitu Katharine Cook Briggs dan anak perempuannya Isabel Briggs Myers.

MBTI di kembangkan dari idea asal teori konseptual (the conceptual theory), yang dicadangkan oleh pakar psikiatri Switzerland, Carl Jung. MBTI menggunakan empat fungsi psikologi utama iaitu sensation, intuition, feeling, dan thinking.

Melalui penilaian tersebut, ianya dapat mengenalpasti 4 elemen tingkah laku yang dominan iaitu Introversion/Extraversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, Judging/Perception. Disebabkan inilah lahirnya ujian 16 personaliti yang memecahkan personaliti seseorang kepada beberapa kategori.

Hari ini, banyak syarikat gergasi menjalankan ujian MBTI untuk menilai prestasi dan ketika ujian pengambilan pekerja baru.

Berminat nak tahu personaliti diri anda?

Layari 16 Personalities untuk melakukannya. Sekaligus kita dapat memahami bagaimana nak menyesuaikan personaliti diri dengan aktiviti pelaburan.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!